27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Збірник текстів "Easy English"

Про матеріал
Збірник текстів для читання з англійської мови призначений для учнів 2 – 3 класів. Його використання у навчальному процесі допоможе учням засвоїти лексичний матеріал та поглибити знання з іноземної мови, збагатити лексичний запас учнів.
Перегляд файлу

image

 

Збірник текстів для читання

 

Easy Reading

 

image

 

АВТОР – УПОРЯДНИК:Макаренко Інна Олександрівна, вчитель    англійської мови Хмельницької середньої загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №20.

 

                    

 

 

 Макаренко І.О.   Збірник текстів для читання Easy Reading для учнів 2-3 класів.

- Хмельницької середньої загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №20, 2020р. – 21с.

 

 

Збірник текстів для читання з  англійської мови призначений  для учнів 2 – 3 класів. Його використання у навчальному процесі допоможе учням засвоїти лексичний матеріал та поглибити знання з іноземної мови, збагатити лексичний запас учнів.

Адресований для вчителів  загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

ЗМІСТ

            Вступ …………………………………………………….......            3

             Ann’s bag………………………………………......................            4

             At the zoo …………………………………………………….            5

             House  ………………………………………………………..            6

             My toys ……………………………........................................            7

             At the party ……………………………..................................            8

            Maria’s birthday………………………………………………            9

             Clothes ………………………………………………………             10

            Family ………………………………………………………..            11

             School bus…………………………………………………….            12

             Daniel’s hobby ……………………………………………....             13

             Mike’s day …………………………………………………...            14

            Summer holidays. …………………………………………...             15

            Peter’s farm …………………………………………………              16

             Roy G Biv……... ……………………………………………             17

             Moth ……………………………………………….………...             18

             Tourists …………………………………………………..…..            19

             Misa learn to ride……………………………...……………...            20

            All about bears………………………………………………..            21

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Як відомо, необхідність оволодіння англійською мовою стає все більш нагальною в сучасному світі. Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. 

Початковий етап навчання є надзвичайно важливий для подальшого розвитку школярів, оскільки на цьому віковому етапі відбувається становлення особистості молодшого школяра а навчальна діяльність стає домінуючою. Важливо щоб процес навчання був цікавим, захоплюючим, сучасним та результативним. Відповідно до стандарту учні повинні навчитися самостійно читати нескладні автентичні тексти різного характеру і типу, розуміти прочитане та узагальнювати зміст прочитаного. 

Оволодіння технікою читання на початковому ступені та вдосконалення її в наступних класах є обов’язковим складником навчання читання англійською мовою і одним з основних завдань шкільного курсу навчання іноземної мови. 

Зараз підростає нове покоління дітей, для яких не достатньо традиційних методів навчання, від кожного уроку вони чекають чогось більш цікавого і сучасного. Отож, вчителю, є привід і необхідність бути у постійному творчому пошуку. Шукаючи, застосовуючи нові прийоми та завдання на уроках, можна досягти максимального підвищення ефективності уроку, високих практичних результатів, зберегти і розвинути інтерес до вивчення іноземної мови. 

Збірник тексти для читання призначений для учнів 2 – 3 класів з метою підвищення інтересу до новітньої англомовної літератури.  

Збірник включає в себе прості тексти для читання, в яких майже всі тексти представлені у таких граматичних часах, як Present Simple та Past Simple.

Збірник можна використовувати на уроках розвитку читання в школі, а також під  час самостійної робити учнем

 

 

 

 

 

 

 

 


 

imageAnn’s Bag

Ann has a very big bag. Her bag is red and thick. Ann has five books, three copybooks, a pencil case and a big apple in her bag. A toy puppy is in Ann’s big bag too. 

The apple is big and green. Two pens and pencils are in the pencil case.

The pencil case is white. Ann’s puppy is grey. It is very funny.

 

B.   Fill in  b_ok                                            p_nc_l b_g                                              p_ppy p_n                                              cop..b_ok


p_nc_l c..se                                 _pple

 

C.   Match. 

1.   Ann has

2.   The apple is

3.   . The pencil case is

4.   Ann’s puppy is

 

D. Complete the sentences. 

1.  Ann has a very big… .

a) book      b) bag       c) puppy 

2.  A toy …is in Ann’s bag.

a) cat      b) monkey       c) puppy 

3.  The apple is big and… .

a) green      b) red       c) yellow 

4.  Ann’s puppy is… .

a) happy      b) funny       c) sad 

 

 

a)   white

b)  a bag

c)   very funny

d)  big and green.


image  

At the zoo

Luke and Amy are at the zoo. They watch a sea lion show. The sea lion can clap to music. It can’t sing very well so Luke covers his ears. The sea lion can balance a

ball on its nose. It can do a lot of tricks. Luke and Amy go to the parrot show. The parrot can ride a bike. It can say its name. It can talk! The parrot can’t stop talking!

 

B.   Fill in

z_o w_tch l_on m_sic

b_ll n_se b_ke n_me

 

C.   Complete the sentences with can or can’t

1.  The sea lion _____ clap to music.

2.  The sea lion _____do tricks.

3.  Luke and Amy _____ go to the zoo.

4.  The parrot _____ ride a motorbike.

5.  The parrot _____ stop talking!

 

D. Choose the correct answer.

1.  Where do parrots live?

a) in the ocean     b) in the ice and snow    c) in the jungle

2. Where do sea lions live?

a) in the forest    b) in the ocean   c) in the forest

 

 

image 

House 

This is Pam. She’s got a house. It’s big. She’s got a sofa. It’s red and blue. Pam has got two

armchairs in her house. She’s got a red carpet. She’s got a brown table and a brown bookcase. Her house is beautiful.

 

B. Fill in

h_use s_fa bl_e h_s

 

C. Complete the sentences.

1.     Pam has got a big …

2.     Pam has got two armchairs…

3.     She’s got a purple …

4.     She’s got a brown …

5.     Her house is …

 

D. Circle yes or no.

c_rp_t t_ble bo_kc_se be_utif_l

 

1.  Is Pam’s house big? — 2.  Has Pam got a sofa? —

3.     Has she got a chair? —

4.     Is Pam’s house beautiful? —

5.     Has she got a bed? —

Yes 

Yes

Yes

Yes

Yes

No 

No

No

No

No

 

 

 


image 

My Toys

Kim is a small girl. She is five. She has got many toys. She has got a doll. Her name is Betty. It is big and nice. Kim often plays with it. She has got a large

green ball too. Her toy  kitten is white. Its name is Pussy. Her toy puppy is black. She likes it very much. Her favourite toy is Simba, a lion. It is big, yellow and funny.

 

B.   Fill in 

d_ll                                                  p_ppy b_l_                                                 t_y l_on                                                 pl_y kit_ _n                                             f_nny  

C.   Complete the sentences. 

1.  Kim is a ________________________ girl.

2.  She has got many ____________________.

3.  Kim has got a _______________________.

4.  Her doll’s name is ____________________.        

 

D. Answer the questions (one word answer)

1.  How old is Kim? ____________

2.  What is the doll’s name? _______

3.  What is white? _______

4.  What is her favourite toy? _________

 

 

 

 

image 

 

At the party

It’s a carnival time. We are at the party.

We have got funny costumes. Kate is a star.

Jack is a parrot. Tom is a clown. Jill is a cat. The music is nice. The children can dance. The children can play and sing. Are happy we? Yes, we are very happy.

 

B.   Choose the correct sentences (P)

image  It’s a carnival time.

image  We have got funny costumes.

image  The music is nice.

image  The children can dance.

image  The children can listen to the music.

image  Yes, we are very happy.

 

C.   Complete the sentences.

1.     We are at …

2.     Kate is…

3.     Jack is…

4.     The children can…

 

D. Circle yesor no.

1.     Are they at the party?

2.     Have they got funny costumes?

3.     Is Tom a parrot?

4.     Are the children happy?

Yes 

Yes

Yes

Yes

No 

No

No

No

 

 

 

imageA. Read the text.

 

Maria’s birthday

 My name is Maria. I am a girl. I am seven today. 

It is my birthday. This is my cake. It is big and nice. 

They are my presents. This is a pink doll. That is a blue bike. My favourite present is a new bike. 

My family and I are happy.

  

B.      Circle yes or no. 

1   This is his cake.          yes / no 

2   They are my presents.          yes / no

3   That is a pink bike.     yes / no

4   My favourite present is a new bike.          yes / no

5   My family and I are sad.       yes / no

 

C.     Choose and write.  

 

         

image                                        my       pink      favourite       happy 

             

 

1.     It is … my birthday. 

2.     This is a … doll. 

3.     My … present is a new bike. 

4.     My family and I are … .

 

 

 

 

 

 

 


image.

Clothes

I have got two friends. Their names are Lucy and Ben. 

Lucy is a very nice girl. She is a pupil. Look at her clothes. This is her coat. It is brown. Her dress is red. This is her hat. It is red too. These are her shoes. They are black.

Ben is a good boy. He is a pupil too. Look at his clothes. These are his white T-shirt and blue jeans. His cap is yellow. His boots are grey.

 

B.   Fill in.

dre_ _                                       bo_ts je _n _                                      h _t sh_ _s                                       cl_t_es c_p                                           co_t  

C.   Complete the sentences.

A jacket, shoes, a dress, a T-shirt, a hat, boots, a cap.

A boy can wear________________________.

A girl can wear ________________.

 

D. Circle yesor no.

1.   Are the friends’  names  Lucy and Tom?

2.   Is she a pupil?

3.   Is her coat  red? 

4.   Is Ben a good boy 

5.   Is his cap yellow?

yes / no  yes / no yes / no yes / no yes / no

  

.

Family

imageThis is Rose. She’s ten. She has got a big family. Rose has got a dad, a mum, two sisters, two brothers, a granny and a grandad. This is

her dad. His name is Sam. This is her mum. Her name is Liz. These are her sisters. Their names are Pam and Lolly. These are her brothers. Their names are Tim and Bim. This is her granny. Her name is Susie. This is her grandad.

His name is Tom.

 

B.   Fill in

t_n f_mily br_ther gr_nny

n_me

s_st_r

m_m

gr_nd_d

 

C.   imageChoose the correct sentences (P)   This is Rose.

image  She is eight.

image  Rose’s dad is Sam.

imageimage  Pam and Lolly are rose’s sisters.   Rose has got a granny.

 

D.   Answer the questions

1.     How old is Rose? ____________

2.     Has she got a family? __________

3.     What is her dad’s name? _________

4.     What are her brothers’ names? _________

5.     What is her grandad’s name? ___________

 

image 

School bus

My name is Tim. I ride the bus to school. My bus is big and yellow. It has big black wheels. My

bus comes to my house. Mrs Bee is my bus driver. I like to ride the bus with my friends. It is fun to ride the bus to school

 

B. Fill in

r_de wh_el b_s    c_me

sch_ol        dr_ver yell_w        fr_end

 

C.  Circle yes or no.

 

 

1.     Is the bus big and red?

Yes

No

2.     Does Tim like to ride the bus?

Yes

No

3.    Does the bus have big green wheels ?

Yes

No

4.    Is Mrs. Bee Tim's bus driver?

Yes

No

 

D. Complete the sentences

1.  The boy’s name is…

a) Tom             b) Tim         c) Ben

2.  He rides the …. to school.

a) bike             b) train         c) bus

3.  The bus is…

a) yellow             b) red         c) black

4.  Mrs Bee is a…

a) driver             b) chef         c) teacher

5.  He rides the bus with his…

a) brother             b) sister       c) friends

 

image 

Daniella’s Hobby

My name is Daniella. I go to school. I like reading. I read interesting books every evening. I like dancing. I go to dance lesson after school on Mondays, Wednesdays and Fridays. I like drawing.  

My mother likes playing the piano. She plays very good. My father likes fixing things. He likes fixing cars and bikes.

My brother Tom likes swimming. He goes to swimming lessons every Tuesday and Thursday. My friend Susan likes singing and drawing. Susan goes to singing lessons every Monday and Friday. Susan and I go to drawing lessons every Saturday.  

B.   Agree or Disagree. Yes or No?

Daniella likes reading ___                                Tom likes singing ___

Daniella likes swimming ___                           Susan likes dancing ___

Daniella’s mum likes playing the piano ___    Tom likes swimming ___ 

Susan likes swimmimg ___                              Susan likes fixing things ___

 

C.   Answer the questions

1.  What does Daniella like doing?

2.  What does Daniella’s mother like doing?

3.  What does Daniella’s father like doing?

4.  What does Tom like doing?

5.  What does Susan like doing?

 

D. Fill in the table

 

Name

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Daniella

 

 

 

 

 

 

Tom

 

 

 

 

 

 

Susan

 

 

 

 

 

 


imageA. Read the text

Mike’s day

This is Mike. He's nine years old. He's tall and thin. He's got short red hair. He's got small brown eyes. He can dance and he can swim. He can't ride a bike.

Every Monday, he plays football with his brother at home. Every

Tuesday, he swims with his friends at school. On Wednesdays, he sings

Chinese songs. On Thursdays, he plays computer games at home. Every

Friday, he draws pictures in his bedroom.

 

B.    Say the day.

 

      image

C.   True or False.

1.   Mike reads Chinese books. ____

2.   Mike plays computer games on Thursday.____

3.   He plays football with his sister.____

4.   He draws pictures on Wednesdays.____

5.   He swims on Tuesdays____

 

D. Answer Yesor No.

1.   Does Mike ride a bike on Mondays? 

2.   Does Mike sing Chinese songs? 

3.   Does Mike play football with his brother?

Yes

Yes

Yes 

No 

No

No

 

  

 

imageA. Read the text

Summer holidays  

My grandparents live in the country. Every summer we visit them. We usually go there by car.

We like to go there to the river or to the forest. 

Then we go to the seaside. We like swimming in the sea and playing in the sun.The sea is beautiful. My father likes fishing too. My brother likes making sand castles. 

I like travelling very much. 

 

B.   Fill in

                              gr_ndp_rents                            se_side

co_ntry        r_ver s_mmer for_st usu_lly        cas_le

 

C.   Choose and write. 

image live        usually        sea         travelling

 

1.  My grandparents … in the country. 

2.  We … go there by car. 

3.  The … is beautiful. 

4.  I like … travelling

 

D.  Answer the questions.  

1.  When do they visit their grandparents? 

2.  Where do they like go? 

3.  Where do they like swimming? 

4.  Is the sea beautiful?

 

 

 

 

imageA. Read the text

Peter’s farm

Peter has a farm. He has got a lot of animals. He has got nine sheep, they are brown. He has got five cows, they are black and white. He has got a donkey. It is ten

years old. It is grey. He has got twelve pigs. They are pink. His favourite animal is the goat.

 

B.  Fill in

f_rm anim_l sh__p c_w

wh_te d_nkey tw_lve go_t

 

C.  True or false.

1.   The farmer's name is Jack.___

2.   The farmer has got twelve pigs.___

3.   The donkey is nine years old.___

2. The sheep are white.___

 

D. Answer the questions. (one word answer)

1.   How many sheep has Peter got?____________

2.   What colour are the cows?______________

3.   How old is the donkey?____________

4.   What is Peter's favourite animal?______________

 

 

 

 

A. Read the text

imageRoy G Biv

By Joy Cowley

Here I am, Roy G Biv. Rainbow Town is where I live. Here are the clothes I like to wear: red hat, orange tie, yellow shirt, green braces, blue trousers,

indigo shoes, violet umbrella. Here I am, Roy G Biv. Rainbow Town is where I live. Roy G Biv will help you know... all the colors in a rainbow.

 

B.   Fill in

r_inb_w t_wn l_ve clo__es

t_e sh_rt tro_sers sho_s

 

C.   Answer each question. 

1.  Where does Roy G Biv live?

2.  What is the color of his umbrella?

a. Blue           b. Violet                   c.Green

3.  What does he like to wear?

4.  How many colors in a rainbow? 

a.Five            b. Seven                   c. Nine

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Read the text.

imageMoth

By Dawn McMilian

Tap! Tap! Tap! Something was at the window. It was Moth. "Let me in!" said Moth. "Let me into the light," Simon's family looked up at the window. "Yes!" said Simon. He opened the window. In flew Moth past Simon's face,

around Mum's book, over Dad's paper, and into Aunt May's hair! "Help!" shouted Aunt May. Moth fell to the floor. Simon looked at Moth. "Take Moth outside and set it free." So Simon did!

 

B. Fill in

s_mth_ng p_st w_nd_w         ar_und li_ht         sh_ut l__k   fr_e

 

C. Answer each question. 

1.   Who was outside the window?

2.   What did Moth say?

3.   Moth flew over Dad's paper?

 a. Yes             b. No

4. What did Simon do with the Moth?

 

D. Write in Present Simple

 

was  ___________________ said  ___________________ looked __________________ opened _________________

shouted ____________________ fell ________________________ did ________________________ flew _______________________

     

imageA. Read the text.

 

Tourists

by Bruce Larkin

Tourists are people who travel for fun. Tourists visit places in the

word. Here are Cathy and her family enjoying at the park. Tourists who want to ski or snowboard have to go to mountains. Tourist, who like to turf, swim or fish travel to oceans. Tourists will travel long distances to see interesting dams and bridges. Hot air balloons are beautiful! Tourists like balloon races, football games and car races. Cities sometimes build special places for the tourists. Tourists visit at museums. They also visit zоо and aquarium.

 

B.   Fill in

to_rist pe_ple tr_vel pl_ce

b_ild enj_y sn_wbo_rd mo_unt_ins

 

C.   Answer the questions. 

1.  _______________ are people who travel for fun. 

a.Doctors        b. Tourists       c. Teachers

2.  Where tourists want to ski snowboard?

3.  Why do the tourists go to the ocean?

4.  Which of races tourists like the most?

5.  Where -would you like to go for fun?

 

 

 

 

imageA.  Read the text.  

Misa Learns to Ride

By Jay Sanders

Bella and Misa were playing in the garden.

"Come on, Misa," said Bella. "I want to ride Little

Horse. You can ride too." "I don't want to ride Little Horse," Misa said. "I will fall off." "No."

said Bella. "You will not fall off." Little Horse liked to take Bella for a ride. "Do you want to sit on Little Horse?" said Bella. Misa looked at Little Horse. "Yes," said Misa. Misa put on Bella's helmet. Then Mum helped her to get on Little

Horse. Misa looked very happy.

 

B.   Fill in

pl_y g_rden h_rse s_id

li_tle r_de y_u p_t

 

C.   Answer the questions.

1.  Who wants to ride Little Horse? _________________

2.  Who don't want to ride Little Horse? ______________

3.  Did Misa sit on the Little Horse? _________________

a.Yes        b. No

4. Misa looked…

a.Sad                    b. Happy                    c. Grumpy

 

 

 

A.  Read the text.

imageALL ABOUT BEARS

There are many kinds of bears. Some bears live in warm places, like sun bears. Some bears live in cold

places, like polar bears. Bears are different colors, too. They can be white, brown, or black. Some bears eat plants. Some bears eat animals.

Bears have long snouts, or noses. They have claws and fur, too. Baby bears are called cubs.

When it gets cold, bears sleep in dens for the winter. Dens can be in trees or caves. When they are sleeping all winter, it is called hibernating. Bears do not eat when they are hibernating.

 

B. Fill in

k_nd        sno_t be_r   cl_w pol_r       c_b

     d_ffer_nt                                  c_ve

 

C. Circle yes or no.

 

 

1.   There are many kinds of bears.

2.   Polar bears live in warm places.

3.   Bears are different colors.

4.   Some bears eat plants.

5.   Bears eat when they are hibernating.

Yes 

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

 

D. Answer the questions

1.  Do all bears live in warm places? 

2.  How are sun bears and polar bears different?

3.  What does hibernating mean? Highlight the words that helped you.

4.  What is a baby bear called?

pdf
Додано
23 грудня 2020
Переглядів
1110
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку