"Здоров'я збережувальні технології та їх застосування під час самопідготовки"

Про матеріал

Значення денамічних пауз під час самопідготовки. Орієнтовні комплекси вправ.

Перегляд файлу

Здоров'я збережувальні технології та їх застосування під час самопідготовки

 

    Здоров'я дітей завжди посідало належне місце серед освітніх проблем, оскільки одним із завдань сучасної педагогіки є забезпечення повноцінно- го фізичного розвитку дітей, охорона та зміцнення їхнього здоров'я.

 

    Навчальна діяльність у час інтегрованого суспільства потребує від ді- тей великого нервового напруження. Як наслідок, у клітинах кори головного мозку відбуваються зрушення, які знижують функціональні можливості та працездатність. Утома, яка характеризується збудженням центральної нервової системи, різко змінює поведінку дітей: вони відволікаються від навчальної діяльності, неуважно слухають педагога. Потреба дітей у актив- ному руховому режимі зумовлена біологічними законами їхнього розвит ку. Без активних рухів, без фізичних вправ неможливий повноцінний роз- виток організму.

    З кожним днем набуває актуальності і практичної значущості проблема створення педагогічних технологій, які б не лише зберігали, а й зміцнюва ли здоров'я дітей.

    Ефективним засобом протидії втомлюваності дітей, підвищення за гальної працездатності, поліпшення здоров'я вихованців є застосування здоров'язбережувальних технологій під час самопідготовки. Дієво вико- ристовувати руханку, динамічні паузи, вправи-енергізатори, пальчикову, дихальну та гімнастику для очей, музичні твори, «сміхові вправи», роботу з кольорами; вправи на зняття психоемоційного напруження і саморегуля ції, на формування правильної постави, технологію В. П. Базарного. Перелі- чені вправи знімають втому, нормалізують увагу й активність, відновлюють сили, робочий настрій, почуття бадьорості й свіжості, підвищують дисциплінованість.

    Зупинемо увагу на динамічних паузах як одних із технологій.

Динамічні паузи - нескладні за координацією фізичні вправи, рухливі ігри, елементи ритмічної гімнастики тощо. Вони починаються із вправ на потягування й закінчуються маховими рухами рук і ніг відновлювально- го характеру. Динамічні паузи можуть включати елементи гімнастики для очей, дихальної гімнастики залежно від виду заняття. Така технологія дає відпочити центральній нервовій системі, а також м'язам хребта, які зазна- ють значного статичного напруження через тривале сидіння за партою. Універсальний профілактичний ефект мають вправи для різних груп м'язів і для поліпшення мозкового кровообігу. Динамічні паузи проводять після 45-60 хв навчальної роботи. Вони відрізняються від руханки змістом і три- валістю. До динамічних пауз входять фізичні вправи, що будуються за тим же принципом, що й руханка, але їх кількість збільшується до 5-7, трива лість проведення до 5-10 хв. Добираючи вправи, потрібно враховувати не лише вік і зацікавленість

дітей, а й дозування тієї або іншої вправи, щоб учні не втомлювались і за-

надто не збуджувались. Складаючи комплекси динамічних пауз, треба дотримуватись такої по- слідовності:

• ходьба на місці;

• вправи на потягування;

• присідання;

• вправи для плечового пояса і рук;

• нахили і повороти тулуба;

• вправи на координацію рухів.

ДИНАМІЧНІ ПАУЗИ

Комплекс орієнтовних вправ № 1

1. Вихідне положення (в. п.) - основна стійка: 1) руки вгору-назовні, пра ву ногу назад на носок, потягнутись (вдих); 2) в. п. (видих); 3) те саме, від ставляючи назад ліву ногу (вдих); 4) в. п. (видих). Виконати 6-8 разів у се редньому темпі.

2. 8. п. - основна стійка: ноги нарізно, руки до плечей. 1-4 колові рухи зігнутими руками вперед; 5-8 те саме назад. Виконати 4-6 разів у кожний бік, дихати спокійно.

3. В. п. - основна стійка: ноги нарізно, руки на пояс. 1-2 присідати на всій ступні, руки вперед; 3-4 в. п. Виконати 6-8 разів у повільному темпі.

4. В. п. - стоячи біля парти, ноги нарізно, руки вперед. 1-4 - плескання в долоні; 5 - руки на пояс; 6 - нахил голови вправо; 7 - нахил голови вліво 8 - підвестись навшпиньки; 9 - присісти навпочіпки; 10 - в. п. Повторити 6-8 разів у середньому темпі. Дихання довільне.

5. В. п. - стоячи біля парти, руки на пояс. 1-4 колове обертання тулуба вліво; 5-8 - колове обертання вправо. Повторити 4-6 разів у кожний бік.

Дихання довільне. 6. В. п. - основна стійка. 1 стрибок, ноги нарізно, руки

за голову; 2- стрибок, ноги разом, руки вниз. Виконати до 30 стрибків і перейти на ходь бу на місці. Дихання довільне, без затримок.

 

 

docx
Додано
1 листопада 2023
Переглядів
64
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку