Зразки характеристик учнів 4 класу

Про матеріал
Зразки характеристик учнів 4-х класів із різними рівнями навчальних досягнень
Перегляд файлу

Характеристика

Іванова Івана Івановича, 2010  року народження

учня  4-А класу

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Іванов Іван навчається у ЗОШ І-ІІІ ступенів із 1 класу. За час навчання зарекомендував себе як старанний, здібний, відповідальний учень. Має хороші здібності по засвоєнню навчального матеріалу. Пам’ять розвинена, увага стійка, до уроків готу­ється систематично й старанно, проявляє високий інтерес до навчання. Має схиль­ність до предметів математичного циклу.

Учень володіє системою понять в межах, визначених на­вчальними програмами, встановлює як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки. Уміє розпізнавати об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення, відповідь аргументує новими при­кладами. Уміє застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях.
         Самостійні роботи виконує під опосередкованим керівництвом. Виконує  творчі та додаткові завдання.

Уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності. Ви­словлює оцінні судження, частину їх пояснює та ілюструє прикладами. Працює самостійно.

У характері учня домінують такі риси характеру: ввічливість, врівноваженість, коректність, мовчазливість, працелюбність, справедливість, стриманість, тактовність, чуйність.

Користується авторитетом у класі. До доручень ставиться старанно й відповідаль­но.

Бере активну участь у шкільному жит­ті та житті класу. Постійний учасник різноманітних конкурсів, олімпіад, акцій, свят.

Батьки цікавляться навчанням сина та відповідально ставляться до його виховання в сім’ї. Відкликаються на прохання класного керівника, регулярно відвідують школу.

 

 

Дата

Класний керівник                                   ______________

 

 

Характеристика

Іванова Івана Івановича, 2010  року народження

учня  4-А класу

ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Іванов ван навчається в ЗОШ І-ІІІ ступенів із 1 класу. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований учень. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Навчається в повну міру своїх сил. Має довільну зорову та слухову пам’ять. Виявляє логічне та образне мислення. Має схиль­ність до предметів гуманітарного циклу. На уроках завжди уважний, активний, виконує домашнє завдання, допомагає товаришам. Має добрий загальний розвиток.

З математики учень добре володіє програмним мате­ріалом. Виконує завдання, які передбачені програмою з достатнім пояс­ненням. Легко виправляє допущені помилки. Розвинуті навички самокон­тролю.

Мовлення розвинуте добре. Мова виразна, думки висло­влює чітко, словниковий запас значний. Письмові роботи виконує  акуратно і каліграфічно,  дотримуючись  правил культури письма.

Потребує незначного стимулювання і підтримки вчителя.

Переважають такі риси характеру, як веселість, доброзичливість, справедливість, може піддаватися чужому впливу. Підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. До доручень ставиться відповідаль­но. Правила поведінки завжди свідомо виконує.

Бере активну участь у громадському житті школи та класу. Є учасником онлайн-олімпіад, конкурсів, акцій.

У позакласний час виявляє інтерес до вивчення іноземної мови.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина. Відкликаються на прохання класного керівника, регулярно відвідують школу.

 

 

Дата

Класний керівник                                   ______________

 

 

 

Характеристика

Іванова Івана Івановича, 2010  року народження

учня  4-А класу

 ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

      Іванов Іван навчається в опорному закладі ЗОШ І-ІІІ ступенів із
1 класу. Має навчальні досягнення достатнього і середнього рівня. Навчається не в повну міру своїх сил. Має  довільну зорову та слухову  пам’ять.  Виявляє логічне та образне мислення.  З певними труднощами даються предмети математичного та гуманітарного циклів.  На уроках  не завжди уважний і активний, іноді не у повному обсязі виконує домашні завдання. Має добрий загальний  розвиток.

      Читає цілими словами, правильно інтонуючи кінець речення, але допускає помилки у вимові слів, повтори, емоційне забарвлення тексту недостатньо виразне. Уміє  будувати зв’язне висловлювання, спираючись на допоміжні матеріали, при цьому не завжди враховує співвідношення основної та другорядної  інформації.

      На середньому рівні засвоїв  знання з української мови. Орфографічні й пунктуаційні уміння засвоєні недостатньо, допускає помилки на вивчені орфограми, не завжди ставить розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації.

Письмові роботи виконує швидко, але не досить  акуратно і каліграфічно, не дотримується правил культури письма, допускає багато граматичних помилок.

      Основний матеріал із математики засвоїв  на середньому рівні. Виконує завдання в межах вивченого матеріалу за алгоритмами з незначною допомогою вчителя.

           Переважають такі риси характеру, як доброзичливість, ввічливість, коректність, чуйність. Підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. До доручень ставиться відповідально. Правила поведінки завжди свідомо виконує.

      Бере активну участь у громадському житті школи та класу. Є учасником онлайн-олімпіад, конкурсів, акцій.

      Батьки приділяють належну увагу вихованню сина. Відкликаються на прохання класного керівника, регулярно відвідують школу.

 

Дата

Класний керівник                                   ______________

docx
Додано
31 березня 2020
Переглядів
36899
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку