9 клас правознавство, українська література на тему "Ідея правової держави..."

Про матеріал

9 клас правознавство, українська література

Ідея правової держави та внесок українських вчених у її розроблення

учитель історії Заболотна Ю.В., учитель укр. літ. Тищенко О.В. Червонокамянського НВО


Мета:

розгляд ідеї розбудови України як правової держави українськими вченими;

аналіз, на прикладі Велесової книги, умов правової держави на українських землях;

виховання активних громадян.

Тип уроку: інтегрований (правознавство та українська література).

Обладнання: дошка, схема творення правової держави, учнівський проект, правова термінологія (суспільство, громадянське суспільство, правова держава), висловлювання великих мужів про державотворення.

Епіграф:

Я бачу загибель тієї держави,

де закон не має сили

й перебуває під чиєюсь владою.

А там, де закон – володар над правителями,

а вони його раби, я вбачаю порятунок держави й усі блага,

які тільки можуть дарувати державам боги.

Платон (428 – 348 рр. до н.е.),

давньогрецький філософ - ідеаліст

Хід уроку

І. Активізація опорних знань учнів

Учитель історії. Перед тим, як ми будемо говорити про теорію держави і права давайте спустимося на грішну Землю і спробуємо пригадати найважливіше до чого прагне сучасне українське суспільство. І що нам найбільше проповідується політичними та юридичними мужами? (правова держава)

Так, нам обіцяють правові основи державотворення. І ми у це без сумніву віримо. Та чи так це просто? І чи завжди обіцянки співпадають з реаліями життя?

Чи можете ви самостійно побудувати послідовний плин історичного творення?

(бажаючі для створення схеми від суспільства і до правової держави)

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Учитель історії. Уже в давнину люди задумувалися над майбутнім, мріяли про краще життя і бачили, що основою для цивілізованого суспільства повинна стати система життя людей, що має законодавче підґрунтя. Але в ті давні часи це зрозуміти заважало обожнювання монархічної влади, сліпа віра у правильність його диктату над правом і законом.

Ціла плеяда правознавців різних епох і народів не покладаючи рук трудилися над доведенням верховенства права і закону.

Від Геракліта, Аристотеля, Платона до Г.С.Сковороди, Т.Г.Шевченка, М.П.Драгоманова, І.Я.Франка, від Дж. Локка, Ш.Л.Монтеск'є, І.Канта до Б.О.Кістяківського, С.А.Котляревського ми спостерігаємо шлях розробки та утвердження ідеї «правової держави».

Що ж вдалося нашим творцям держави?

Суспільство - громадянське суспільство - правова держава

Роблячи висновок з їх наполегливої праці можна наділити правову державу наступними рисами (кожну рису наклеювати на дошці):

Риси правової держави

Приклад з Конституції України

Джерело державної влади – народ

Ст.5, ч.2: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ»

верховенство права в управлінні державними справами

Ст.8, ч.1: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права»

верховенство законів у регулюванні суспільних відносин

Ст.92 встановлює перелік питань, які визначаються та встановлюються виключно законами України

пріоритет прав і свобод людини

Ст.3, ч.1,2: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людин та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави»

зв'язаність правом

діяльності держави, її органів

Ст.19, ч.2: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»

відповідальність держави перед людиною і суспільством

Ст.3, ч.2: «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави»

наявність поділу державної

влади та інше

Ст.6, ч.1: «Державна влада

в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову»

Тобто законодавчо сьогодні ми маємо усі підстави до існування правової держави.

Та як гласить народна мудрість : «Без минулого немає майбутнього». То ж давайте звернемося до джерел творення держави Україна.

Учитель літератури.

Сьогодні ми говоримо про твір, який розпочали вивчати в школі лише кілька років тому. Причини ми з вами уже знаємо, а сьогодні лише пригадаємо. Бо «Велесова книга» - найдавніша писемна пам'ятка нашого народу. Ми з вами люди розумні і допитливі, тож вирізняємося однією особливістю – нас дуже цікавить минуле, бо «без минулого немає майбутнього».

Отож, згадаймо! (Слово вчителя про історію знайдення, відкриття, першодруки, автентичність «Велесової книги»-с.55, «Диво слово»,11, 1999, ВУМтЛ, лютий, 2007, с.19-20, Г. Клочек «Світ «Велесової книги»», с.143).

Який період історії охоплює «Велесова книга»?

( 650 рік до Різдва Христового – кінець 9 ст.)

Що являє собою зміст пам'ятки?

(Поліський діалект давньоруської мови)

Хто був автором чи авторами «Велесової книги»?

(волхви)

Чому твір не друкувався за часів СРСР?

(фальшивка)

Хто займається вивченням пам'ятки літератури, історії?

(вчені історики, мовознавці)

Виступи учнів з повідомленнями – дослідженнями.

(Свої дослідження діти паралельно клеять поряд з уже запропонованими рисами правової держави)

1 учениця.

Вчені визначають дату написання «Велесової книги» досить приблизно – близько 870 року. Річ у тім, що в пам'ятці є згадка про першого князя Новгородського Рюрика і нічого не говориться про князя Олега. Звідси і висновок про створення пам'ятки – найімовірніше, що вона писалася десь в останній третині 9 століття.

2 учениця.

У «Велесовій книзі» охоплено досить великий проміжок часу: від 650 року до Різдва Христового до кінця 9 століття, коли у Києві правив Аскольд.

1 учениця.

Отже, твір розповідає про утворення слов'янських племен до централізованої держави. Ця дохристиянська пам'ятка розповідає про боротьбу слов'ян із ворогами, захищає віру предків – язичників.

2 учениця.

Автор чи автори твору закликав співвітчизників боротися з варягами як із найстрашнішими і найпідлішими ворогами, протиставивши їм єдність слов'янських земель.

1 учениця.

Це єднання має демократичне начало (посада князя була виборною, а найвищою владою вважалося народне віче). (Учениця звертається до текстів перекладів і переспівів пам'ятки, які підтверджують її слова) /Д!

Дощечка 3 - Б

Переспів Миколи Карпенка:

А ми родичі всі, а ми всі кревняки-

Про се каже кров наша віща…

Вибирали князів –

І так правили ми

Аж п'ятнадцять віків через віча.

І збирались на них – і судили отці

Головне все і підлість усяку…

Кожен в праві там був своє слово ректи –

І казати, і мислить інако…

Переклад Бориса Яценка:

Інша бо кров є свята кров наша.

Про те мовилося, як обирали князів старотці наші.

Так правили п'ятнадцять віків через віче…

Всяк міг слово сказати – і те було благом.

Переклад Галини Лозко:

Інша бо кревність –

Є свята кров наша.

Про те мовили,

Як вибирали князів

Старотці наші,

І так правили

П'ятнадцять віків

Через віче…

Всякий міг слово мовити,

І те було благом…

Учениця 2.

Явно простежується патріотизм пам'ятки, а окремі епізоди свідчать, що й до Київської Русі слов'яни мали державу, яку берегли, мов зіницю ока, і заповідали це робити сучасникам та нащадкам.

Учениця 1.

Хто ж був автором чи авторами цієї пам'ятки? Аналіз стильових особливостей дощечок дає підстави вважати, що їх творили не менше, ніж три автори. Знайомство з «Велесовою книгою» призводить до однозначних висновків, що більшість дощечок – це записи проповідей, з якими волхви виступали перед паствою. Тож можливо, що саме волхви (вчені жерці), які проголошували проповіді, самі ж і записували їх. Або ж це робив хтось із їх оточення.

Учениця 2.

Чому ж книга, яка мала безперечну цінність, не вивчалася і не друкувалася за часів СРСР?

Бо в Радянському Союзі книга вважалася фальшивою, її не друкували. Дехто з прихильників автентичності цього твору підкреслює, що російські вчені відхрещуються від «Велесової книги» насамперед тому, що це все – таки ідеологічна річ: «Велесова книга» спрямована проти норманської (варязької) теорії походження нашої державності. Руйнатором проукраїнської спільності виступають чужинці з півночі – Аскольд і Дір, які сіли непрошеними на княжому троні, вбивши законного князя…»

Учениця 1.

Крім Ю.Миролюбова, початок наукового вивчення «ВК» поклав український професор В.Шаян, але він не встиг зробити повного перекладу. В Україні переклад «Велесової книги» здійснив Б.Яценко - мовознавець з Ужгорода. Дослідженням пам'ятки нині займаються відомі вчені та письменники: В.Шевчук, С.Наливайко, Г.Лозко, М.Суслопаров, О.Творогов та інші. Поетичний переспів «Велесової книги» зробив поет Микола Карпенко. А особливо серце наповнюється гордістю, коли згадуєш про те, що одне із найкращих досліджень, яке розраховане не лише на науковця, а й на пересічного читача, школяра є книга нашого земляка – ректора Кіровоградського педуніверситету Григорія Клочека «Світ «Велесової книги»».

ІІІ. Закріплення

То чи ж має Україна надію стати правовою державою?

Висловлювання дітей

Вдома:

Правознавство:

опрацювати 5 параграф підручника і підготуватися до дискусії «Як побудувати правову державу в Україні»

Використана література:

Конституція України, Київ - 1986

Основи правознавства, Київ; Ірпінь , - 1997

Основи правознавства, практичний довідник, Харків, - 2008

“Диво слово”,11, 1999

Г. Клочек «Світ «Велесової книги»», с.143


Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мета:

· розгляд ідеї  розбудови України як правової держави українськими вченими;

· аналіз, на прикладі Велесової книги, умов правової держави на українських землях;

· виховання активних громадян.

Тип уроку: інтегрований (правознавство та українська література).

Обладнання: дошка, схема творення правової держави, учнівський проект, правова термінологія (суспільство, громадянське суспільство, правова держава), висловлювання великих мужів про державотворення.

Епіграф:

Я бачу загибель тієї держави,

де закон не має сили

 й перебуває під чиєюсь владою.

А там, де закон – володар над правителями,

а вони його раби, я вбачаю порятунок держави й усі блага,

які тільки можуть дарувати державам боги.

Платон (428 – 348 рр. до н.е.),

                                                             давньогрецький філософ - ідеаліст

Хід уроку

І. Активізація опорних знань учнів

Учитель історії. Перед тим, як ми будемо говорити про теорію держави і права давайте спустимося на грішну Землю і спробуємо пригадати найважливіше до чого прагне сучасне українське суспільство. І що нам найбільше проповідується політичними та юридичними мужами? (правова держава)

Так, нам обіцяють правові основи державотворення. І ми у це без сумніву віримо. Та чи так це просто? І чи завжди обіцянки співпадають з реаліями життя?

Чи можете ви самостійно побудувати послідовний плин історичного творення?

(бажаючі для створення схеми від суспільства і до правової держави)

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Учитель історії. Уже в давнину люди задумувалися над майбутнім, мріяли про краще життя і бачили, що основою для цивілізованого суспільства повинна стати система життя людей, що має законодавче підґрунтя. Але в ті давні часи це зрозуміти заважало обожнювання монархічної влади, сліпа віра у правильність його диктату над правом і законом.

Ціла плеяда правознавців різних епох і народів не покладаючи рук трудилися над доведенням верховенства права і закону.

Від Геракліта, Аристотеля, Платона до Г.С.Сковороди, Т.Г.Шевченка, М.П.Драгоманова, І.Я.Франка, від Дж. Локка, Ш.Л.Монтеск’є, І.Канта до Б.О.Кістяківського, С.А.Котляревського ми спостерігаємо шлях розробки та утвердження ідеї «правової держави».

Що ж вдалося нашим творцям держави? 

      Суспільство -  громадянське суспільство - правова держава 

Роблячи висновок з їх наполегливої праці можна наділити правову державу наступними рисами (кожну рису наклеювати на дошці):

Риси правової держави

Приклад з Конституції України

Джерело державної влади – народ

Ст.5, ч.2: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ»

верховенство права в управлінні державними справами

Ст.8, ч.1: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права»

верховенство законів у регулюванні суспільних відносин

Ст.92 встановлює перелік питань, які визначаються та встановлюються виключно законами України

пріоритет прав і свобод людини

Ст.3, ч.1,2: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людин та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави»  

зв’язаність правом

діяльності держави, її органів

 

Ст.19, ч.2: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»

відповідальність держави перед людиною і суспільством

Ст.3, ч.2: «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави»

наявність поділу державної

влади та інше

 

Ст.6, ч.1: «Державна влада

в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову»

Тобто законодавчо сьогодні ми маємо усі підстави до існування правової держави.

Та як гласить народна мудрість : «Без минулого немає майбутнього». То ж давайте звернемося до джерел творення держави Україна.

Учитель літератури.

    Сьогодні ми говоримо про твір, який розпочали вивчати в школі лише кілька років тому. Причини ми з вами уже знаємо, а сьогодні лише пригадаємо. Бо «Велесова книга» - найдавніша писемна пам’ятка нашого народу. Ми з вами люди розумні і допитливі, тож вирізняємося однією особливістю – нас дуже цікавить минуле, бо «без минулого немає майбутнього».

   Отож, згадаймо! (Слово вчителя про історію знайдення, відкриття, першодруки, автентичність «Велесової книги»-с.55, «Диво слово»,11, 1999, ВУМтЛ, лютий, 2007, с.19-20,  Г. Клочек «Світ «Велесової книги»», с.143).

Який період історії охоплює «Велесова книга»?

(    650 рік до Різдва Христового – кінець 9 ст.)

Що являє собою зміст пам’ятки?

(Поліський   діалект  давньоруської мови)

Хто був автором чи авторами «Велесової книги»?

                 (волхви)

Чому твір не друкувався за часів СРСР?

                 (фальшивка)

Хто займається вивченням пам’ятки літератури, історії?

                 (вчені історики, мовознавці)

Виступи учнів з повідомленнями – дослідженнями.

(Свої дослідження діти паралельно клеять поряд з уже запропонованими рисами правової держави)

1 учениця.

Вчені визначають дату написання «Велесової книги» досить приблизно – близько 870 року. Річ у тім, що в пам’ятці є згадка про першого князя Новгородського Рюрика і нічого не говориться про князя Олега. Звідси і висновок про створення пам’ятки – найімовірніше, що вона писалася десь в останній третині 9 століття.

2 учениця.

У «Велесовій книзі» охоплено досить великий проміжок часу: від 650 року до Різдва Христового до кінця 9 століття, коли у Києві правив Аскольд.

1 учениця.

Отже, твір розповідає про утворення слов’янських племен до централізованої держави. Ця дохристиянська пам’ятка розповідає про боротьбу слов’ян із ворогами, захищає віру предків – язичників.

2 учениця.

 Автор чи автори твору закликав співвітчизників боротися з варягами як із найстрашнішими і найпідлішими ворогами, протиставивши їм єдність слов’янських земель.

1 учениця.

 Це єднання має демократичне начало (посада князя була виборною, а найвищою владою вважалося народне віче). (Учениця звертається до текстів перекладів і переспівів пам’ятки, які підтверджують її слова) /Д!

                       Дощечка 3 - Б

 Переспів Миколи Карпенка:

А ми родичі всі, а ми всі кревняки-

Про се каже кров наша віща…

Вибирали князів –

        І так правили ми

Аж п'ятнадцять віків через віча.

І збирались на них – і судили отці

Головне все і підлість усяку…

Кожен в праві там був своє слово ректи –

І казати, і мислить інако…

             Переклад Бориса Яценка:

Інша бо кров є свята кров наша.

Про те мовилося, як обирали князів старотці наші.

Так правили п'ятнадцять віків через віче…

Всяк міг слово сказати – і те було благом.

              Переклад Галини Лозко:

Інша бо кревність –

Є свята кров наша.

Про те мовили,

Як вибирали князів

Старотці наші,

І так правили

П'ятнадцять віків

Через віче…

Всякий міг слово мовити,

І те було благом…

Учениця 2.

Явно простежується патріотизм пам’ятки, а окремі епізоди свідчать, що й до Київської Русі слов’яни мали державу, яку берегли, мов зіницю ока, і заповідали це робити сучасникам та нащадкам.

Учениця 1.

  Хто ж був автором чи авторами цієї пам’ятки? Аналіз стильових особливостей дощечок дає підстави вважати, що їх творили не менше, ніж три автори. Знайомство з «Велесовою книгою»  призводить до однозначних висновків, що більшість дощечок – це записи проповідей, з якими волхви виступали перед паствою. Тож можливо, що саме волхви (вчені жерці), які проголошували проповіді, самі ж і записували їх. Або ж це робив хтось із їх оточення.

Учениця 2.

Чому ж книга, яка мала безперечну цінність, не вивчалася і не друкувалася за часів СРСР?

Бо в Радянському Союзі книга вважалася фальшивою, її не друкували. Дехто з прихильників автентичності цього твору підкреслює, що російські вчені відхрещуються від «Велесової книги» насамперед тому, що це все – таки ідеологічна річ: «Велесова книга»  спрямована проти норманської (варязької) теорії походження нашої державності. Руйнатором проукраїнської спільності виступають чужинці з півночі – Аскольд і Дір, які сіли непрошеними на княжому троні, вбивши законного князя…»

Учениця 1.

Крім Ю.Миролюбова, початок наукового вивчення «ВК» поклав український професор В.Шаян, але він не встиг зробити повного перекладу. В Україні переклад «Велесової книги» здійснив Б.Яценко - мовознавець з Ужгорода. Дослідженням пам’ятки нині  займаються відомі вчені та письменники: В.Шевчук, С.Наливайко, Г.Лозко, М.Суслопаров, О.Творогов та інші. Поетичний переспів «Велесової книги»  зробив поет Микола Карпенко. А особливо серце наповнюється гордістю, коли згадуєш про те, що одне із найкращих досліджень, яке розраховане не лише на науковця, а й на пересічного читача, школяра є книга нашого земляка – ректора Кіровоградського педуніверситету Григорія Клочека «Світ «Велесової книги»».

ІІІ. Закріплення

 То чи ж має Україна надію стати правовою державою?

Висловлювання дітей

Вдома:

Правознавство:

опрацювати 5 параграф підручника і підготуватися до дискусії «Як побудувати правову державу в Україні»

 

Використана література:

Конституція України, Київ - 1986

Основи правознавства, Київ; Ірпінь , - 1997

Основи правознавства, практичний довідник, Харків, - 2008

“Диво слово”,11, 1999

Г. Клочек «Світ «Велесової книги»», с.143

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
1913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку