Урок правознавства з використанням міжпредметних зв"язків з історією та громадянською освітою

Про матеріал

Розробка уроку або її елементи можуть бути використані під час вивчення теми "Державний лад", питання "Політичний (державний устрій)" або під час проведення факультативних занять або позакласних заходів.

Дана розробка є колективною.

Автори:Земляна Оксана Василівна, Ковцун Анна Володимирівна вчителі історії Таранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героїв-широнінців,

Обозна Марія Геннадіївна, вчитель історії Соколівського НВК,

Романко Олена Володимирівна, вчитель історії Пасічанської ЗОШ І-ІІ ст,

Манойло Тетяна Василівна вчитель історії Першотравневої ЗОШ І-ІІІ стю

Ковальова Юлія Вікторівна, вчитель Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст.

Перегляд файлу

Тема. Демократія. Демократичні принципи і цінності

Мета: підвести учнів до розуміння понять «демократія», «демократичні цінності» та їх складових; розкрити процес формування демократичних принципів в Україні; сформувати переконання, що демократичний режим є найбільш прийнятний для української політичної нації на сучасному етапі розвитку.

Очікувані результати:

Після уроку учні зможуть:

- тлумачити терміни «демократія», «демократичні принципи»,

- характеризувати основні принципи демократії,

- осягнути й усвідомити ідеали та цінності демократії.

Основні поняття і терміни: Демократія, демократичні принципи, демократичні цінності.

Обладнання: роздатковий матеріал, підручник, таблиця «Народна платформа», мультимедійна дошка.

Тип уроку: урок з використанням міжпредметних зв’язків правознавства, історії та курсу за вибором «Громадянська освіта»

 

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

Урок розпочинається «мозковим штурмом» .

Учні дають версії відповідей  на питання: Що означає термін «демократія»?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

 Ми починаємо з вами вивчення нової теми «Демократія. Вибори». Під час вивчення теми ми дізнаємось, що таке демократія, які її основні ознаки; вивчимо детально основні складові місцевого самоврядування, дізнаємось, що більшість органів влади формується одним з найдемократичніших шляхів - шляхом виборів. Тож підсумком вивчення означеної теми стануть вибори президента вашого класу. Ми будемо готуватися до цього акту 1,5 місяці – стільки ми будемо вивчати  дану тему.

 Учням пропонується цитата  ведучого телевізійної передачі «Велика політика» Євгена Кисельова: «Україну називають останнім на пострадянському просторі островом демократії, площа якого постійно зменшується».

 Чи мав підстави так говорити відомий телеведучий? Спробуйте дати відповідь на це запитання в  кінці уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 Бесіда

          1. Під час вивчення історії ви вже зустрічались з такою формою правління як     демократія. Де і коли вона виникла?

          2. Чи існувала коли-небудь демократія на наших землях?

Вчитель. Мабуть, у сучасному політичному житті немає більш популярного поняття,  ніж демократія. Без нього не обходиться жодна політична промова чи програма, бесіда чи стаття. Хто тільки не називав і не називає себе демократом! Більшість політичних партій нашої країни у своїй  назві містять слово «демократична». Виникає питання: що ж таке демократія? Може це лише ідеал, щось на кшталт «золотого яблука» на розкішному дереві людської цивілізації?

 Обговоривши це питання, ми дослідимо роль демократії в геополітичному значенні, а й спробуємо розглянути перспективи демократії в сучасній Україні.

IV. Сприйняття  і усвідомлення нового матеріалу

Вчитель. На попередньому уроці ви отримали завдання:створити презентації про ознаки демократії у:

І група «Дослідники античності» - афінському полісі;

ІІ група «Дослідники середньовіччя» - англійському парламенті;

ІІІ група «Дослідники раннього нового часу» - французькій революції;

IV група «Дослідники нового часу» - американській конституції;

V група «Дослідники козацької епохи» - козацькій республіці.

Передбачувані відповіді  (коментарі) учнів до слайдів.

І група «Дослідники античності». Слайд № 1.

Опис слайду № 1.

Політичний устрій Давньої Греції увійшов в історію правової думки як афінський поліс, чи афінська демократія, ідеї якої зберігають актуальність навіть через 2,5 тисячі років. Саме в ті часи у свідомості людей сформувалося розуміння того, що людина, яка живе в суспільстві, наділена певними правами, свободою, обов’язками і відповідальністю.

ІІ група «Дослідники середньовіччя».  Слайд № 2.

Опис слайду № 2

Створення англійського парламентаризму в ХІІІ столітті стало важливим кроком на шляху розвитку демократії. Тут уперше була здійснена спроба представити інтереси різних груп населення – те, що згодом стане найважливішою ознакою будь-якої демократичної системи. Цьому інституту тоді було ще далеко до парламенту в його сучасному розумінні. Уже в середині XIV столітті він став двопалатним, об’єднавши в собі палату громад і палату лордів.

ІІІ група «Дослідники середньовіччя».Слайд № 3

Опис слайду № 3 Під час Французької революції було прийнято Декларацію прав людини і громадянина, яка лягла в основу змісту Загальної декларації прав людини, прийнятої в 1948 році.

IV група «Дослідники нового часу». Слайд № 4

Опис слайду № 4

 Конституція США затверджена в 1789 році діє в державі до сьогодні. Особливість цієї Конституції полягає в тому, що вона перша й остання Конституція США з окремими змінами.

V група «Дослідники козацької епохи». Слайд № 5

Опис слайду № 5

 Створена в Україні Запорозька Січ - це зразок демократичної республіки. Серед особистих якостей, притаманних українським козакам, особливо важливою була повага до думки інших, тобто те, що ми сьогодні називаємо толерантністю.

 Вчитель. Здійснюючи нашу подорож шляхами століть, ми змогли побачити, як поступово трансформувалось і наповнювалось поняття «демократія». Кожна епоха привносила до нього безліч ідей, пропозицій. Давня ідея і сьогодні хвилює розум тих, хто намагається відшукати раціональний політичний устрій. Ці намагання увінчались появою в сучасній політології визначення терміну.

Самостійна робота за підручником

1. Дайте визначення терміну«демократія».

         2. Які існують форми демократії?

Назвіть очевидні переваги і недоліки цієї форми правління.

Учні мають прийти до висновку, що демократія – це форма політичної організації суспільства, заснована на визначенні народу джерелом влади, послідовному здійсненні принципів рівності і свободи людей, їхній реальній участі в управлінні справами держави і суспільства.

Слайд № 6

Опис слайду № 6 Зміст слайду – вислів А. Лінкольна «Демократія – це форма правління, що йде від народу, здійснюється народом і для народу».

Вчитель. Але як же народ може правити всією державою? В зв’язку з цим виникло 2 форми демократії.

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.

 

 

Вчитель. Люди розробили основні принципи, на яких має базуватись демократичне суспільство. Як правило, ці принципи в демократичних країнах стають частиною Конституції.

 Проаналізуємо основні принципи демократії за таблицею 1(Слайд № 8).

 

1. Громадська ініціатива

Означає участь громадян в управлінні державою. Це не тільки їхнє право, але й обов’язок. Має декілька форм: участь у виборах, голосування, обговорення проблем, відвідування мітингів, мирні протести, можливість бути членом організації.

2. Рівність

У демократичному суспільстві всі люди рівні. Вони мають рівні можливості незалежно від расової, національної та релігійної приналежності, гендерної та сексуальної орієнтації.

3. Політична толерантність

Це означає, що коли влада належить більшості, права меншості мають бути захищені. Меншість людей інколи називають опозицією, бо їхні ідеї відрізняються від ідей більшості. Вони мають право об’єднуватися та вільно висловлювати свої думки.

4. Відповідальність

Усі обрані та призначені представники повинні бути відповідальні перед народом за свої дії. Вони повинні приймати рішення лише згідно з бажаннями та інтересами народу.

5. Прозорість

Громадяни мають право й можливість бути повною мірою обізнаними про те,що відбувається в країні. Преса й громадяни мають можливість отримувати інформацію про всі офіційні рішення всіх гілок влади.

6. Регулярні, вільні та чесні вибори

Громадяни обирають своїх представників до уряду країни, демократія наполягає, щоб ці представники були обрані вільним і чесним шляхом, без залякування, підкупу та погроз.

7. Економічна незалежність

Це означає, що уряд дозволяє мати приватну власність і підтримує підприємницьку діяльність. Люди можуть вільно обирати роботу та вступати в профспілки.  Існує вільний ринок.

8. Контроль за зловживанням владою

Одним із найбільш поширених зловживань владою є корупція. Урядові чиновники використовують владу незаконним шляхом, користуються різними фондами заради власного достатку. Для контролю за діяльністю чиновників створюються різні комісії, незалежні суди, громадські організації.

9. Людські права

Демократія намагається захистити права громадян, що виховують повагу до людського життя та гідності: недоторканість особистості, свободу слова й  совісті, право на вільне самовираження та 1т..

10. Верховенство закону

У демократичній державі всі підкоряються закону, навіть монарх, або президент. Закон однаковий для всіх. Кожен повинен підкорятися закону та бути покараним за його порушення.

 

 Вчитель. Отже, демократія існує, тому що люди вірять у неї і живуть згідно з демократичними принципами, ідеями, загальними правилами, нормами поведінки, які властиві демократії.

 Нам відомо з курсу історії, що тоталітарні держави – антиподи демократичних. Україна була частиною такої тоталітарної держави. Зараз вона йде демократичним шляхом.  Якими мають бути умови в суспільстві для існування демократії?

Вправа «Дерево рішень».

Орієнтовно учні прийдуть до таких висновків:

Умовами для існування демократії є:

          - соціальні – це рівень, ступінь готовності суспільства жити за демократичних умов, перебудова громадянського суспільства.

- економічні – наявність ринкової,  конкурентної економіки, відсутність глибокої матеріальної поляризації суспільства.

- політичні – багатопартійність, поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, наявність чинного контролю суспільства над державною владою.

Міні-дослідження.

Учні знайомляться з текстом підручника 1т.. 109, роблячи позначки «+» (мені це відомо),  «-» (мені це невідомо), «V» - це непередбачувана ідея, я маю про це спитати у вчителя.

Після закінчення цієї стадії учні обмірковують свої знання отримані в ході опрацювання тексту і почуті від вчителя. Після чого дають відповіді на питання:

1. Який найбільш важливий аспект тексту?

2. Яке найважливіше речення у тексті?

V. Узагальнення і систематизація знань і вмінь

 Вчитель: 1. Повернімось до нашого проблемного питання: «Україну називають останнім на пострадянському просторі островом демократії, площа якого постійно зменшується». Учні висловлюють свої думки біля імпровізованої трибуни «народна платформа».

2. Розгляньте карикатуру (Слайд № 9). Висловіть своє ставлення до того, що зображено на ній, опираючись на алгоритм роботи з карикатурою.

3. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання

1 рівень. Проаналізувати відповідний параграф підручника.

2 рівень. Відповісти на питання 1-7 ст. 111 підручника.

3 рівень. Напишіть есе, епіграфом до якого будуть слова В. Черчілля: Демократія найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі інші, котрі час від часу піддавалися перевірці.

Індивідуальне завдання учню, який є головою учкому: підготувати доповідь про головні завдання і структуру учнівського самоврядування.

VII. Рефлексія

Прийом «Незакінчене речення».

- Демократія – це…

- Основними принципами демократії є - …

- Головними цінностями демократії я вважаю…

 

docx
Додано
3 січня 2018
Переглядів
3269
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку