Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок з правознавства у 9 класі на тему: "Практичне заняття "Звернення громадян"

Про матеріал
 • ознайомити школярів з видами звернень громадян в Україні;
 • поглиблювати інтерес до форм безпосередньої демократії ;
 • вдосконалювати навички зв'язного мовлення, формувати активну громадянську позицію учнів.
Перегляд файлу

Правознавство, 9 клас

Тема: Практичне заняття «Звернення громадян»

Мета:

 • ознайомити школярів з видами звернень громадян в Україні;
 • поглиблювати інтерес до форм безпосередньої демократії ;
 • вдосконалювати навички зв’язного мовлення, формувати активну громадянську позицію учнів. 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • називати види звернень громадян;
 • пояснювати та застосовувати поняття: “пропозиція”, “заява”, “клопотання”,  “скарга”, “електронна петиція”;
 • наводити приклади звернень громадян;
 • розв’язувати правові ситуації стосовно розгляду звернень громадян.

Тип уроку : практичне заняття.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

1. Пригадайте які є способи самозахисту прав і свобод .

2. Чому звернення громадян вважаються одним із найбільш дієвих способів захисту прав і свобод ?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Під час вивчення теми “ Конституційні права, свободи та обов`язки людини і громадянина ” ми з’ясували , що одним зі способів самозахисту прав і свобод є звернення громадян до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших суб`єктів [Конституція України, стаття 40]. І хоча такі звернення  можливі не з будь – яких питань порушення прав і свобод громадян чи відсутності можливості їх реалізації, вони є досить поширеними у нашій країні. Це пояснюється зокрема тим, що цей спосіб звернення досить простий у практичній реалізації, не вимагає якихось значних фінансових витрат. В майбутньому, не виключено, вам доведеться подавати звернення.  Які існують види звернень, що є спільного між ними і в чому полягають відмінність, які вимоги висунуто до звернень, яким є порядок їх розгляду і деякі інші питання стануть предметом розгляду на нашому сьогоднішньому уроці. Вивчений матеріал ми закріпимо розв’язанням практичних завдань.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота з текстом Закону України “ Про звернення громадян” (стаття 3). [додаток 1].                                                                                                                           Клас поділяється на чотири групи. Завданням груп є опрацювати норми Закону, у яких ідеться про види звернень громадян, вимоги, які висунуто до цих звернень, та правила їх розгляду, зробити порівняльну характеристику.

 1. ша група – визначає спільні ознаки заяви та скарги;                                                        

2- га група – відмінні ознаки заяви та скарги;                                                                              

3- тя група – спільні ознаки пропозиції та електронної петиції;                                               

4- та група – відмінні ознаки пропозиції та електронної петиції.

Орієнтований вигляд порівняння

Спільні ознаки заяви і скарги

 1. Є видами звернення громадян.
 2. Якщо громадянин не згоден з рішенням , що було прийнято і за скаргою, і за заявою , то воно може бути оскаржене в суді.
 3. І заяву, і скаргу громадянин може подавати особисто; скаргу за його уповноваженням – також інша особа.
 4. І скарга , і заява можуть бути усними і письмовими, індивідуальними і колективними.
 5. Уповноваженим органом приймається рішення , яке доводиться до зацікавлених осіб.
 6. Розгляд звернень є безоплатним.
 7. Подаються тільки на добровільній основі.
 8. Використання електронного цифрового підпису для електронного  звернення у вигляді скарги чи у вигляді заяви не вимагається.

Відмінні ознаки скарги і заяви

 1. Заява – це звернення громадян із проханням посприяти з реалізацією їхніх законних прав та інтересів, а скарга – це звернення з вимогою про поновлення порушених прав та інтересів.
 2. Якщо громадянин не згоден з рішенням, прийнятим за скаргою, то він може звертатися до суду,а якщо не згоден з рішенням, прийнятим за заявою , то він може оскаржувати це рішення в суді тільки в тому випадку, якщо таким порушено його права.
 3. Заяву громадянин може подавати лише особисто, а скаргу за його уповноваженням – інша особа, трудовий колектив, організація, яка здійснює правозахисну діяльність.
 4. Строк подання скарги встановлюється, а строк подання заяви не встановлюється.
 5. Якщо існує заборона щодо направлення скарг осіб на розгляд тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржують ся, то заява може бути направлена на розгляд тих органів або посадових осіб, які мають право її розглянути.

                                      Спільні ознаки пропозиції та електронної петиції

 1. Вид звернення громадян.
 2. Розгляд є безоплатним.
 3. Подаються в електронній формі, хоча пропозиція може бути в усній та письмовій формі.
 4. Обидва звернення громадян є колективними зверненнями, хоча пропозиція може бути також індивідуальним зверненням.
 5. Обидва звернення подаються тільки на добровільній основі.
 6. Якщо пропозиція подається в електронному вигляді, то застосування електронного цифрового підпису не вимагається так само, як і в разі електронної петиції.

                              Відмінні ознаки пропозиції та електронної петиції

 1. Якщо пропозиція – це звернення громадян, де висловлюється порада, то електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування.
 2. Пропозиція може бути як індивідуальним зверненням, так і колективним, а електронна петиція – лише колективним зверненням.
 3. Пропозиція може подаватись в усній формі ,письмовій, електронній, то електронна петиція – лише в електронній.
 4. Коло суб’єктів, до яких можна звернутися з пропозицією, значно ширше, ніж коло суб’єктів, до яких можна звернутися з електронною петицією.
 5. Законом визначаються певні обмеження щодо змісту електронної петиції.
 6. Електронна петиція оприлюднюється на відповідних веб -сайтах, пропозиція оприлюдненню не підлягає.
 7. Різні строки розгляду пропозиції і електронної петиції.
 8. Відповідь на пропозицію надсилається особам, які звернулися з пропозицією, то відповідь на електронну петицію публікується на веб - сайтах тих органів, які її розглядають.

 

 

 Робота з текстом Закону України “Про звернення громадян” ( стаття 5) [додаток 2].                                                                                                                                 Визначте й запишіть у зошит у формі короткої пам’ятки основні вимоги щодо оформлення письмового звернення громадян.                                                    

Поінформуйте один одного про результати вашої роботи. 

Учитель:

Які питання, на вашу думку ,є важливими для нашого міста?

Які шляхи вирішення цих життєвих проблем?

Клас об'єднується в групи із завданням самостійно обрати питання/проблему, що порушуватиметься в зверненні. Визначте, яким буде це звернення (заява, пропозиція чи скарга) та до якого органу надійде. Використовуйте складену вами пам`ятку та зразок, у зошиті напишіть звернення до органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Ознайомте із результатами роботи інщу групу. Зразок заяви [додаток 3].

Завдання

Визначити в кожній із ситуацій вид звернення громадян.

Ситуація 1.

Громадянин Тендітний подав звернення до Власівського селищного голови , у якому висловився за відновлення проведення фестивалю “Дніпровські зорі”.

Ситуація 2.                                                                                                     

Громадянка Турботлива звернулась до селищної ради із проханням посприяти їй в отриманні земельної ділянки для забудови .

Ситуація 3.

Житель міста Полтави Лірник написав листа до керівника комунального підприємства, яке займалось вивозом сміття, у якому довів до його відома, що сміття не регулярно вивозять.

Ситуація 4.

У прокуратуру міста надійшла заява від жителів одного мікрорайону про те, що на літньому майданчику кафе до 2 годин ночі, постійно звучить голосна музика.

Відповідь: 1 пропозиція; 2 клопотання; 3 заява; 4 скарга.

V. Підбиття підсумків

Учитель. Сьогодні на практичному занятті ми виконали з вами завдання, які допоможуть вам при складанні звернення.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф “Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні’.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Додаток 1.

 Закон України “ Про звернення громадян ” (стаття 3).

Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб

 

                                                                                                                             Додаток 2 .

Закон України “Про звернення громадян” ( стаття 5) .

Стаття 5 . Вимоги до звернення          

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення , оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз`ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

 

                                                                                                               Додаток 3

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

                                                        Голові райдержадміністрації

                                                         ……………………………………………….

                                                         Прізвище ,ім`я по батькові заявника

що мешкає за адресою:

вул………….., буд. ….,

                                                                               …………………………

                                                                              контактний телефон

Заява

Прошу сприяти/надати допомогу/ вимагаю…............................................

Далі коротко викласти суть питання ( порушувати варто одне питання), навести факти й аргументи.

Прошу розглянути ці питання та надати письмову відповідь за адресою (вказати).

Дата                                                                                              Підпис

До заяви додаю : ( вказати усі документи, довідки, які додають до заяви)

 

Література:

1.Закон України “Про звернення  громадян “ (Відомості Верховної Ради України(ВВР), 1996, № 47, ст.256 /

2. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.341)

3.  Конституція України

4. Ремех Т.О. “Основи правознавства”: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/Т.О. Ремех ,О.І. Пометун. – Київ: Літера ЛТД,2017. – 224 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шляхов Віталій Олександрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Васильків І.Д., Кравчук В.М.)
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
28598
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку