Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал
Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Календарно-тематичне планування вчителі складають відповідно до вимог навчальних програм з урахуванням методичних рекомендацій. Календарні плани вчителів вчасно перевірені заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджені директором школи.
Перегляд файлу

 

Степнянська   загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів

Волноваської районної ради

Донецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

роботи  педагогічного колективу

щодо реалізації  освітянських завдань у 2018-2019 н. р.

та задачі  на новий 2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      У 2018-2019 навчальному році  робота з педагогічними кадрами  Степнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської ради Донецької області планувалась на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (для 1 класів), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепції профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63);наказів Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», №408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня №8», від 12.01.2016  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р., Статуту школи, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні  Державних стандартів. Статут закладу приведено у відповідність до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджено наказом відділу освіти Волноваської РДА № 170 від 30.03.2016 р та рішенням Волноваської районної ради № 7/5-97 від 30 березня 2016 року.

Робочий навчальний план закладу складений відповідно до нормативно-правової бази, рекомендованої МОН України, відповідає Типовим навчальним планам, затверджений відділом освіти Волноваської РДА.  Системна, колективна, групова та індивідуальна робота була спрямована на пошук ефективних форм і методів підвищення професійної майстерності педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, пошуку новаторства. Оновлення методичної роботи велось через індивідуальний підхід до кожного вчителя, виявлення його особистого інтересу через оволодіння науково-педагогічними та спеціальними знаннями, поповнення їх через самоосвіту. Методична робота сприяла пошуковій діяльності, розширенню діапазону методів навчання, розвитку і виховання школярів. Достатньо приділялось уваги розвитку новаторських пошуків, здійснювався перехід на особистісно орієнтовані педагогічні технології, проводились моніторингові дослідження. Педагогічний колектив продовжив роботу над проблемою «Формування самоосвітньої компетентності школярів у навчально-виховному процесі. Національно - патріотичне виховання та формування здорового способу життя – необхідні складові сучасного виховного процесу». Зусилля педагогічного колективу були направлені на впровадження нових освітніх технологій, які забезпечують розвиток і саморозвиток особистості учня, надають можливість реалізувати себе в пізнавальній навчальній діяльності, поведінці. Педагогічний колектив враховував не тільки рівень досягнутих знань, а й розвиток творчих здібностей. Вчителі початкової ланки продовжили роботу над впровадженням Державного стандарту початкової освіти, нових стандартів Нової української школи, накопичували методичний матеріал, проводили майстер-класи, семінари, тренінги. Першокласники проходили адаптаційну підготовку до навчання у школі, відбувалася апробація нових форм і методів роботи з дітьми в освітньому процесі в умовах Нової української школи. Вчителі основної школи, що викладають в 5-9 класах, працювали над впровадженням нового державного стандарту базової загальної середньої освіти. Всі питання, пов’язані з новими вимогами в освіті, питання впровадження нових стандартів базової і повної загальної середньої освіти розглядалися на шкільних методичних об’єднаннях, нарадах при директорі, педрадах. Достатньо зверталось уваги гуманізації та гуманітаризації освіти, індивідуалізації та диференціації навчання, пошуку ефективних форм, визначення змісту підготовки та розвитку професійної компетентності вчителів. Сумлінно працював колектив над використанням виховного потенціалу уроків та позакласних заходів, над формуванням громадянської позиції, критичного мислення, політичної зрілості. Навчально  -виховний процес відбувався в одну зміну.        

       Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до

робочих навчальних планів, розроблених на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Календарно-тематичне планування вчителі складають відповідно до вимог навчальних програм з  урахуванням методичних рекомендацій. Календарні плани вчителів вчасно перевірені заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджені директором школи.

       При веденні класних журналів вчителі дотримуються вимог  Інструкції з ведення журналів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства  освіти  і  науки  України  від 08.04.2015р. № 412 «Про затвердження інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917, Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 03.06.2008 № 496. Ведеться постійний облік відвідування навчальних занять. Здійснюється поточний, тематичний контроль навчальних досягнень учнів. Забезпечено своєчасний запис проведених уроків відповідно до календарного планування вчителів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан і розвиток шкільної мережі

 

      На початок 2018-2019 навчального року в закладі було відкрито 11 класів, в них налічувалося – 84 учні. Мова навчання – українська. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 7 чоловік. Протягом року із навчального закладу освіти вибуло 6  учнів: Бобрулько Давид, учень1 класу, вибув у школу №142 І-ІІІ ступенів міста Донецьк,  Дьоміна Мелан»я, учениця 3 класу, Глущенко Божена, учениця 7 класу, Глущенко Іван, учень  5 класу, Цугуля Микита, учень  3 класу, вибула у Волноваську ЗОШ №5 І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області, Дикун Вероніка, учениця 1 класу вибула у Петрівську ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області. Прибуло 4  учнів :  Замалетдинов Данило, учень 8 класу,  навчався  у межах Донецької області в місті Волноваха ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, Бессараб Денис, учень 2 класу -  Мелітопольська ЗОШ № 42, Кощиц Радомир, учень 3 класу, Кощиц Юліана, учениця 9 класу – Половецький НВК Сквирський район Киїівська область.

Випущено  з 11 класу – 9  учнів.

       Для учнів 10-11 класів організовано профільне навчання – українська філологія.

Навчальний  рік

 

Загальна кількість 10-11 класів / учнів

Профільні  класи

 

% охоплення

 

Класів / учнів

Класів/  учнів

 

2018-2019

2                      14

2                         14

100

 

   В школі також була організована індивідуальна форма навчання для учениці  3 класу – Чобіток Діани. Ця дитина  навчається в 3 класі, згідно наказу по школі від 31.08.2019 року №107 «Про організацію індивідуального навчання Чобіток Діани», згідно наказу по школі від 27.08.2019 року №46-к «Про зміну наказу №46-к від 24.04.2018 року «Про попередній розподіл педнавантаження вчителів на 2018-2019 навчальний рік», затверджено педнавантаження та розклад уроків  вчителя початкових класів Омельяненко Валентини Іванівни. Було складено індивідуальний план навчання з  тижневим навантаженням 5 годин.

      Заступником директора з навчально-виховної роботи  Кретовою В.О. здійснювалося відвідування уроків згідно графіка та перевірка поурочних планів вчителів, перевірка виконання навчального плану та програми, досягнення учениці, яке фіксувалося у окремому журналі.

      Чобіток Діана за перші  два роки навчання недостатньо засвоїла знання з основних предметів, особливо з читання. За рішенням батьків на основі витягу з протоколу засідання ПМПК від 20.06.2018 року №59/1939 м.Маріуполь (змішаний розлад шкільних навичок). Рекомендовані заняття з логопедом, дефектологом, олігофренопедагогом  не були проведені за відсутністю таких спеціалістів. У 2018-2019 навчальному році Діана навчилася читати, але під контролем вчителя, знає всі букви, читає склади, прості слова. Списує тексти  самостійно, допускає вживання друкованих букв замість рукописних. Володіє добрим запасом слів, вміє переказувати, логічно мислить. З математики вільно рахує лише в межах 20, таблиці  множення та ділення не знає. Полюбляє малювати, робити поробки, добре фантазує. Діана з однокласниками товаришує, поважає старших. Батьки дівчини недостатньо приділяють уваги виконанню домашнього завдання.

      Журнал вчителя, що здійснює індивідуальне навчання оформлюється своєчасно, оцінки виставляються до щоденника. Питання навчання за індивідуальною формою  в школі розглядається на педрадах, нарадах при директорові. Недоліки при вивчення стану індивідуального навчання:

1.Відсутність підручників.

2.Відсутність спеціалістів: логопеда, дефектолога, олігофренопедагога.

 

 

 

 

 

 

 

Виконання статті 53 Конституції України, статті 35 Закону України

«Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

          

         На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти були  охоплені навчанням. Випущено зі школи  6 учнів 11 класу та 4 учні 9 класу, всі інші переведені до наступного класу. Працевлаштування учнів  9 та 11 класів наведено в таблиці нижче.

                                 Інформація про працевлаштування 9 класу

Всього

випускників

Продовжують

навчання

10 клас

Вузи І-ІІ

рівня акр.

ПТУ,

ВПТУ

Інше

10

10

8

-

2

-

Інформація про працевлаштування  11 класу

 

Всього

випускників

Продовжують

навчання

Вузи ІІІ-ІV рівня акр.

Вузи І-ІІ

рівня акр.

ПТУ,

ВПТУ

Інше

9

9

6

-

3

-

        Виконання статті 10 Конституції України, Закону України «Про мови»

        Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. Відбувається виконання Закону України «Про мови», Степнянська ЗОШ І- ІІІ ступенів, починаючи з 2005 року має статус – заклад з українською мовою навчання. Протягом року перевіряється виконання статті 10 Конституції України, стан викладання української мови. Шкільна документація навчального закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі уроки, позакласні  та виховні заходи  проводяться українською мовою. Вихованню патріотичних почуттів учнів сприяє й участь у міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конкурсах. Національно-патріотичне виховання  учнів  в нашій школі здійснюється комплексно: через навчальний процес, позакласну роботу, екскурсії, функціонування органів  учнівського самоврядування, носить послідовний характер. Застосовуються сучасні технології та методи виховного впливу на учнів, найпоширенішими серед яких є проектні, інтерактивні, здоров’язберігаючі.  У роботі Степнянська загальноосвітня школа  використовує наступні форми організації виховного процесу: колективні творчі справи, тренінги, дискусії, ігри, дебати, конкурси, квести, турніри, ярмарки, презентації, тематичні зустрічі за «круглим столом», усні журнали, КВК, спортивні змагання.

        Учні   залучаються  до  проведення  інтерактивних  виховних  заходів  та

акцій, де кожна особистість може проявити свою індивідуальність. Серед них: численні акції по благоустрою пришкільної території; акції  «Збережи ялинку», «Різдвяні візерунки», «Чинити справи милосердя», «Створи добро». У системі виховної роботи закладу поєднуються різноманітні форми і методи громадянського та патріотичного виховання учнівської молоді: інформаційно-масові, наочні, діяльнісно-практичні, діалогові.

        Розвиток  ініціативи  особистості,  здатність  приймати  свідомі  рішення

забезпечується через участь у роботі органів учнівського самоврядування, що

організовані на загальношкільному рівні. Структура учнівського самоврядування складається з Президента шкільної організації «ТЕМП» та центри учнівського самоврядування. Усього в органах учнівського самоврядування різних рівнів задіяні 100 % дітей школи У різноманітних виховних заходах, які проводить школа, беруть участь усі учні 1-11-х класів.

       За результатами діяльності  школярів видно, що у 2018 році   їх активність була вище ніж у 2017 році, що підтверджують чисельні грамоти та дипломи, отримані на  шкільному та районному рівнях.

                                              Кадрове забезпечення

     Питання навчання учнів вирішував педагогічний колектив школи, який нараховує 17 вчителів, у тому числі директор школи, заступник з навчально-виховної роботи, заступник з виховної роботи, вихователь ГПД, педагог – організатор, бібліотекар. 5 вчителів, що складає 29,4 % мають «вищу» кваліфікаційну категорію, « І категорію» - 4 учителів, що складає 23,5 %, 8 педагогів – «спеціаліст». Всі педагоги мають педагогічну освіту, працюють за фахом. 2 вчителя мають педагогічне звання «старший учитель», 1 – «учитель-методист».

 

 

           Згідно перспективного плану курсової перепідготовки в 2018-2019 році курсову перепідготовку пройшли  вчителі: Омельяненко В.І., Момот В.В. з теми «Проектування освітнього середовища в Новій українській школі».

     За результатами шкільної атестаційної комісії в 2018-2019 навчальному році Піскун Л.В. відповідає  займаній посаді заступника директора з виховної роботи,  Волкова С.І., вчитель трудового навчання,  відповідає займаній посаді, присвоєно педагогічне  звання «старший учитель», підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», Омельяненко В.І., вчитель початкових класів, відповідає займаній посаді, підтверджено  вищу категорію та педагогічне  звання «старший учитель».  

 

 

 

      Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

       З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності. На початку навчального року учні були ознайомлені з програмою вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності, загальними правилами поведінки учня в школі з видами та джерелами небезпеки та правилами безпеки під час навчально-виховного процесу. Перед осінніми, зимовими, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, робилися відповідні записи  в класних журналах та в журналах інструктажів. Своєчасно проводилися цільові інструктажі  з дітьми перед виїздом за межі школи : на спортивні змагання, олімпіади, конкурси, під час навчально-польової практики, при проведенні позакласних заходів.

                                                Охорона праці

        Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, плануються першочергові заходи.

       На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

       У кабінеті інформаційних  технологій, спортзалі призначені відповідальні особи за безпеку життєдіяльності. Кожного року підписується акт готовності школи до нового навчального року.  У наявності установчі документи діяльності Степнянської загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів  Волноваської районної  ради Донецької області.  З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила безпеки життєдіяльності під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності санітарно-гігієнічного режиму. Класні керівники  1-11 класів  отримали акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті. У кабінетах для учнів організовані робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам  безпеки життєдіяльності і виробничої санітарії, а також віковим особливостям навчаючих.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Реалізація програми «Обдаровані діти»

          Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про Малу академію наук і наукові товариства учнів України, затвердженого наказом МОН України № 35 від 11.02.1994 р., Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти, науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, з метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, створення умов для пошуку, підтримки і розвитку обдарованих дітей, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, підвищення статусу обдарованих дітей та їх наставників,  згідно наказу по школі від 03.09.2018р. № 111"Про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2018-2019 році», згідно плану роботи за 2018-2019 навчальний рік в школі була налагоджена система роботи з обдарованими учнями. Педагогічний колектив школи упродовж року здійснював належну роботу  для забезпечення результативності навчально-виховного процесу,  оволодіння учнями базовими, загально-навчальними вміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації. Роботу з обдарованими дітьми вчителі та класні керівники проводили згідно індивідуальних планів роботи, які сприяли розвиткові інтелектуальних здібностей, потенційних можливостей, критичності та культури мислення учнів.

        Протягом року обдаровані школярі залучалися до участі в І та ІІ етапах учнівських олімпіад із навчальних предметів, творчих конкурсах, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з навчальних предметів, спортивних змаганнях, предметних тижнях.

    Результати наступні:

Конкурс юних аматорів «Моя Україно»:
2 місце – Дьоміна Мелан»я (фото «Чарівні промінці» у номінації «Пейзаж»), 
2 місце – Цугуля Микита (фото «Зброя ваша не страшна» у номінації «Жанрове фото»),

2 місце – Завадський Назар (фото «І медок  і нектар»  в номінації «Макрозйомка»).
За результатами онлайн-конкурсів та олімпіад «На урок» учні 3 класу ( класний керівник  Омельяненко В.І.) отримали: 2 дипломи І ступеня, 1 диплом ІІ ступеня та 2 сертифікати (Конкурс «Безпечний інтернет»). 
Конкурс «Слово до слова» до Дня писемності та мови троє учнів нагороджені дипломами за зайняте ІІ місце. Предметні конкурси:
Основи здоров’я :1 диплом І ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня.
Математика: 2 дипломи І ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня та 1 сертифікат.
Українська мова та література: 1 диплом ІІ ступеня,1 диплом ІІІ ступеня
Інформатика: 2 дипломи ІІ ступеня, 3 дипломи ІІІ ступеня.
Початкова школа: 2 дипломи ІІ ступеня,1 диплом ІІІ ступеня та 3 сертифікати.

  6 учнів школи брали участь в онлайн-олімпіаді з біології та хімії і отримали дипломи: Пархоменко Сніжана (11 клас) -диплом ІІ ступеня з хімії, диплом ІІІ ступеня з біології, Кретова Наталя (11 клас) - диплом ІІ ступеня з біології,
Дущак Поліна ( 9 клас) - диплом ІІ ступеня з біології та сертифікати.
18 учнів 7-11 класів брали участь у інтернет-олімпіаді з географії 
( вчитель Кретова В.О.) Учні отримали 3 дипломи І ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня, 1 диплом ІІІ ступеня.

 Конкурс юних аматорів «Моя Україно»:
2 місце – Дьоміна Мелан»я (фото «Чарівні промінці» у номінації «Пейзаж»), 
2 місце – Цугуля Микита (фото «Зброя ваша не страшна» у номінації «Жанрове фото»),
2 місце – Завадський Назар (фото «І медок є, і нектар» у номінації «Макрозйомка»).
За результатами онлайн-конкурсів та олімпіад «На урок» учні 3 класу ( класний керівник Омельяненко В.І.) отримали: 2 дипломи І ступеня, 1 диплом ІІ ступеня та 2 сертифікати (Конкурс «Безпечний інтернет»). 
Конкурс «Слово до слова» до Дня писемності та мови троє учнів нагороджені дипломами за зайняте ІІ місце.

       Команда школи щорічно є  учасниками  та призерами районної  Спартакіади школярів, за підсумками якої входить в групу кращих шкіл району.У цьому році команда школи посіла перше місце в Х Спартакіаді школярів Волноваського району, ІІІ місце з міні-футболу, І місце з баскетболу ( дівчата), І місце з баскетболу ( хлопці), І місце з волейболу ( дівчата), ІІ місце з шахів, ІІ місце з шашок, ІІ місце з легкої атлетики.

 Питання про роботу з обдарованими дітьми висвітлювалися на нарадах при директорові , засіданнях педагогічної  ради, засіданнях шкільних методичних об’єднань. Одним із показників результативності роботи з обдарованими дітьми є успішність учнів у вивченні навчальних предметів. В 2018-2019 н. р. 8 учнів нагороджені Похвальними листами.

 Діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 •                пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;
 •                створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;
 •                впровадження прогресивних технологій навчання;
 •                формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;
 •                надання можливості учням реалізовувати власні творчі ідеї під час науково-дослідницької роботи;
 •                виховання національно свідомого громадянина України;

       Проаналізувавши роботу з обдарованими учнями, можна зробити висновок, що робота з обдарованими дітьми проводилась у школі на належному рівні, але є й недоліки: окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями, малий відсоток учнів 9-11 класів залучені до науково-дослідницької роботи.

Соціальний захист дітей

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становила:

 • дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування – 3;
 • дітей-інвалідів – 2;
 • дітей-чорнобильців – 0;
 • дітей з малозабезпечених родин –0;
 • дітей з неповних сімей – 4;
 • дітей з багатодітної родини – 4;
 • дітей напівсиріт – 1;
 • дітей учасників АТО – 1;
 • дітей-переселенців – 2;
 • дітей з неблагополучних сімей – 0;
 • дітей, що стоять на внутрішкільному обліку – 0;
 • стоять на обліку у кримінальній міліції у справах неповнолітніх – 0.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Також за бюджетні кошти організовано харчування дітей пільгової категорії у шкільній їдальні з розрахунку  20  грн. на день.

Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Степнянській  ЗОШ І-ІІІ ступенів  здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів. З учнями школи проводять ознайомчі бесіди представники навчальних закладів району (Великоанадольський лісний  колледж, Волноваський професійно-технічний ліцей) та області (Бердянський педагогічний університет, Маріупольський державний університет).Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки школярів свідчить про те, що кожного року випускники школи працевлаштовані.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється в організації ремонтів класних кімнат та залучення для цього благодійних коштів.

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно влітку до початку нового навчального року діти та педагогічні працівники проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Працівники їдальні проходять медичні огляди згідно графіку. Учні 1-4 класів забезпечуються харчуванням за рахунок бюджетних коштів. Гарячими сніданками  охоплено 79 % учнів  5-11 класів за рахунок коштів батьків. Цікаво і змістовно відбувається оздоровлення школярів у пришкільному відпочинковому таборі «Веселка». Цього року вихованцями табору стало 27 учнів школи. Згідно плану роботи табору були організовані екскурсії до об’єктів ТОВ «Маріупольська птахофабрика»: хлібопекарня, механізована майстерня, птахофабрика. Відбулися поїздки  до Великоанадольського лісного музею, до кінної ферми у селі Златоустівка Волноваського району Донецької області.

                                    Підсумки методичної роботи з вчителям

 

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки «Про підготовку  та організований початок 2018 - 2019 навчального року», на виконання наказів Департаменту освіти та науки, відділу освіти, річного плану школи, задля розвитку творчої активності педагогів, упровадження у практику роботи досягнень науки та інноваційних технологій, здійснена перевірка методичної роботи.

       Методична робота в 2018-2019 навчальному році ґрунтувалася на науково-методичній проблемі школи «Формування самоосвітньої  компетентності школярів в навчально-виховному процесі. Національно-патріотичне виховання  та формування здорового способу життя». Діяльність педагогічного колективу школи здійснювалася відповідно до обраної навчальної теми.

       Мета перевірки : визначати рівень методичної роботи і роль методичної служби школи.

       Методи перевірки: співбесіда з керівниками методичних об’єднань, перевірка протоколів засідань методичних об’єднань, співбесіда з учителями.

У школі працює чотири методичних об’єднання: початкової школи, гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, класних керівників.

        Перевіркою встановлено :

1.Усі методичні об’єднання виконали річні плани роботи за  2018-2019 навчальний рік.

2. Згідно з планами вивчається досвід роботи вчителів, аналізуються результати контрольних робіт усіх видів, обговорюються відкриті уроки та позакласні заходи.

Протягом  навчального року значно зріс рівень педагогічної майстерності вчителів. Система методичної роботи, у школі була спрямована на розвиток творчої особистості учня, вчителя. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, забезпеченні оптимальних умов для підготовки та роботи вчителів в умовах Нової української школи.

3. Співбесіди з учителями – предметниками показали достатній  рівень самоосвітньої діяльності вчителів. Учителі брали участь у вебінарах, конференціях, результати наступні :

Воловик Ніна Кузьмівна:

Сертифікат онлайн-курсу «Вчимося жити разом» (30 годин)

Сертифікат онлайн-курсу  для вчителів початкової школи»  ЕдЕРА (60 годин)

Участь учнів у ІІ Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «На Урок» з біології та хімії.

Кретова Віра Олександрівна:

Сертифікат онлайн-курсу «Безпечна і дружня до дитини школа» (18 годин);

сертифікат онлайн-курсу «Освіта на основі життєвих навичок» (24 години);

сертифікат онлайн-курсу «Вчимося жити разом» (30 годин);

сертифікат онлайн-курсу «Основи здоров'язбережної компетентності» (60 годин);

сертифікат онлайн-курсу для вчителів початкової школи»  ЕдЕРА (60 годин).

-Курси педагогічних працівників як заступника директора з НВР «Нова початкова школа: від теорії до практики»;

-участь у фестивалі педагогічних ідей у м.Києві «НУШ – підвищення фахового рівня» 10.11.2018 року;

-сертифікат  вебінару «Як законно уникнути покарання за порушення законодавства про охорону праці»;

-сертифікат вебінару «Справи служби охорони праці на початок року»;

-сертифікат вебінару  «Домедична допомога при переохолодженні або обмороженні» 12.12.2018 року.

Участь   у   вебінарах   освітнього   проекту «На Урок», «Всеосвіта», а саме:

-свідоцтво вебінару «Профілактика та подолання емоційного вигорання» (2 години) 15.10.2018 року;

-сертифікат участі у семінарі -практикумі «Питання  планування  та якості освіти в умовах Нової української школи» (6 годин);

_свідоцтво «На Урок» про підготовку 6 переможців ІІ Всеукраїської інтернет-олімпіади «На Урок» з географії;

-подяка «На Урок» за активну участь в організації ІІ Всеукраїнської Інтернет – олімпіади «На Урок» з географії;

-свідоцтво вебінару «Використання ігрових практик під час уроків у початковій школі» (2 години);

-свідоцтво вебінару  «Безпека дітей у навчальному просторі: відповідальність закладів освіти, вчителів та батьків» (2 години).

Сертифікат про публікацію на сайті «На Урок» свого авторського матеріалу «Країни Європи» (урок узагальнення) 25.09.2018 року.

Свідоцтво «Всеосвіта» публікація методичної розробки «Країнами Європи».

Піскун Людмила Вікторівна:

– Сертифікат про опублікування авторського матеріалу «Презентація з досвіду роботи Піскун Людмили Вікторівни»;

-свідоцтво про участь у вебінарі «Психологічний погляд на гендерну ідентифікацію особистості»;

- Свідоцтво про участь у вебінарі «Співпраця вчителя та його асистента в інклюзивному класі».

-сертифікат про опублікування авторського матеріалу «Поездка с классом по Германии – разве это не здорово?»

-свідоцтво про участь у вебінарі «Використання кейс – уроків для формування ключових компетентностей в основній та старшій школі»

-Свідоцтво про участь у вебінарі «Школа без дискримінації : як вчителю спілкуватися з учнівством»

Свідоцтво про участь у вебінарі «Неуспішність учнів. Чому їх важко вчитися»

Омельяненко Валентина Іванівна:

Сертифікат онлайн-курсу «Безпечна і дружня до дитини школа» (18 годин)

сертифікат онлайн-курсу «Освіта на основі життєвих навичок» (24 години)

сертифікат онлайн-курсу «Вчимося жити разом» (30 годин)

сертифікат онлайн-курсу «Основи здоров'язбережної компетентності» (60 годин)

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи»  ЕдЕРА (60 годин)           

 “Критичне мислення для освітян» через платформу масових відкритих онлайн-курсів  «Prometheus» (30 год)

участь у фестивалі педагогічних ідей у м.Києві «НУШ – підвищення фахового рівня (10 годин).

       Участь  у  вебінарах  освітніх  проектів: «На Урок», «Всеосвіта” та інтерактивної  школи творчого вчителя видавництва  «Ранок»

Публікації:

https://naurok.com.ua/profile/11455  дипломант 4 конкурсів “Вчительська десятка”, розробила та опублікувала 40 авторських робіт: 35 презентацій до уроків природознавства для 3 класу; розробки та презентації відкритих уроків та заходів, предметні контрольні роботи.

на власному сайті: http://valentinaom07.wixsite.com/http-ovi-stepnoe

на сайті школи: http://stepne-voln.edukit.dn.ua/pedagogichnij_bestseler/

у блозі сайту “Класна оцінка”

http://klasnaocinka.com.ua/ru/user/070758v

Олексенко Олена Віталіївна:

Сертифікат онлайн-курсу «Безпечна і дружня до дитини школа» (18 годин)

сертифікат онлайн-курсу «Освіта на основі життєвих навичок» (24 години)

сертифікат онлайн-курсу «Вчимося жити разом» (30 годин)

сертифікат онлайн-курсу для вчителів початкової школи»  ЕдЕРА (60 годин)

Курси педагогічних працівників як вчителя початкових класів з теми «Нова початкова школа: від теорії до практики».

Момот Валентина Володимирівна:

Сертифікат онлайн-курсу «Безпечна і дружня до дитини школа» (18 годин)

сертифікат онлайн-курсу «Освіта на основі життєвих навичок» (24 години)

сертифікат онлайн-курсу «Вчимося жити разом» (30 годин)

сертифікат онлайн-курсу «Основи здоров'язбережної компетентності» (60 годин)

сертифікат онлайн-курсу Онлайн-курс для вчителів початкової школи»  ЕдЕРА (60 годин) 

Ніяка Надія Олександрівна:

Сертифікат онлайн-курсу «Безпечна і дружня до дитини школа» (18 годин);

сертифікат онлайн-курсу «Освіта на основі життєвих навичок» (24 години);

сертифікат онлайн-курсу «Вчимося жити разом» (30 годин);

сертифікат онлайн-курсу Онлайн-курс для вчителів початкової школи»  ЕдЕРА (60 годин).

 Волкова Світлана Іванівна:

- Диплом та Сертифікати учасника IX Міжнародного фестивалю освітніх технологій «Перспектива» по проекту «Освіта ХХI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства» 2018рік м. Одеса

- Сертифікат курсу «Вчимося жити разом» (30 годин)

- Сертифікат онлайн-модуля «Безпечна і дружня до дитини школа»(18 годин)

- Сертифікат онлайн-модуля «Освіта на  основі життєвих навичок»  (24 години)

Корнієнко Олег Вікторович:

-Грамота РВО «За зайняте І місце у 9-ій серед школярів Волноваського району серед команд другої групи та високу професійну майстерність, творче ставлення до навчання і виховання дітей»

Сертифікат онлайн-курсу «Вчимося жити разом» (30 годин)

сертифікат онлайн-курсу для вчителів початкової школи»  ЕдЕРА (60 годин)

Курси педагогічних працівників як  вчителя фізичного виховання з теми «Нова початкова школа: від теорії до практики».

Фоменко Лілія Василівна:

-сертифікат «Інтерактивна школа творчого вчителя» №616310

Геометрія. 9 клас. Координати на площині. Метод координат.

-Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (учасників – 21, добре написали – 10 чоловік).

Лямцева Вікторія Олегівна:

Sunflower -2018 (14 учасників)

-Курси педагогічних працівників як вчителя англійської мови «Нова початкова школа: від теорії до практики»;

Сертифікат  «Онлайн-курс для вчителів початкової школи»  ЕдЕРА (60 годин)           

Course «English  for  Primary  School Teachers» 19.06.2018

Пономаренко Марія Михайлівна:

Сертифікат вебінару «Рух тіла під дією кількох сил»,

сертифікат вебінару «Впровадження компетентнісно-орієнтованого навчання на уроках геометрії»;

сертифікат вебінару «Вивчення найпростіших коливальних систем у курсі фізики 10 класу»;

сертифікат вебінару «Застосування векторного метода для розв’язання геометричних задач».

Участь учнів у ІІ Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «На Урок» з математики та фізики.

«Освіта на основі життєвих навичок» (24 години) 10.10.2018

Участь у тренінзі  «Перша медична допомога» 06.08.2018 року

Багатюк Алла Іванівна:

Сертифікат вебінару «Підготовка до районних олімпіад».

Аксьоненко Світлана Володимирівна:

Сертифікат про публікацію на сайті «На Урок» свого авторського матеріалу «Лідери школи і лідери модерну» (урок мистецтва 9 класу).

    Недоліки у методичній роботі школи:

- за результатами участі учнів в  предметних олімпіадах проводиться недостатня робота  щодо підготовки учнів до участі у районних предметних олімпіадах

- відсутність участі учнів у роботі МАН.

                      

 

                 Школа І ступеня – 31 учнів, мають такі досягнення:

Клас

Кількість

учнів

Рівень  навчальних досягнень  учнів

Якість

знань

початковий

середній

достатній

високий

%

1

11

-

-

-

-

-

2

9

-

-

-

-

-

3

5

1

2

1

1

40 %

4

6

2

1

1

2

50 %

 

                     Школа ІІ ступеня –36  учнів, мають такі досягнення:

Клас

Кількість

учнів

Рівень  навчальних  досягнень учнів

Якість

знань

початковий

середній

достатній

високий

%

5

5

-

2

3

-

60  %

6

10

-

4

4

2

60  %

7

5

-

3

2

-

40 %

8

6

1

4

1

-

17 %

9

10

-

6

2

2

40 %

 

                                       Школа ІІІ  ступеня – 14 учнів

Клас

Кількість

учнів

Рівень  навчальних  досягнень  учнів

Якість

знань

початковий

середній

достатній

високий

%

10

5

-

4

1

-

20 %

11

9

-

4

4

1

 56,%

 

 

 

                                          Державна підсумкова атестація

       Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення  державної підсумкової атестації учнів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979, наказів  Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року №931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за №1030/32482, від 25 січня 2019 року №59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2019 року №1-11/833 «Про проведення урочистостей з нагоди вручення документів про загальну середню освіту», наказу Волноваської райдержадміністрації УОСМС від 22 квітня 2019 року №200 «Про організоване завершення 2018-2019 навчального року та проведення державної  підсумкової атестації  учнів у закладах загальної середньої освіти  Волноваського району», наказу по школі №82 від 25.06.2019 «Про результати державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів у 2018-2019 навчальному році».

       Державна підсумкова атестація проходила у 4 класі з літературного читання та української мови, математики; у 9 класі з української мови, математики, української літератури, у 11 класі ДПА у формі ЗНО з таких предметів: математики, української мови, фізики, біології, історії України, географії.

        Результати наступні:

До державної підсумкової атестації допущено 25 учнів (4 клас – 6 учнів, 9 клас – 10 учнів, 11 клас - 9 учнів).

     

      

 

 

        

 

 

Контрольно-аналітична діяльність

          У  2018-2019 навчальному році адміністрацією школи було проведено:

1.Перевірка ведення ділової документації школи.

2.Здійснена перевірка стану викладання предметів: фізика  7-11 класи (грудень 2018 року), музика 1-7 класи (січень 2019 року), технології  5-11 класи (березень  2019 року), англійська мова 1-2, 5 класи

 (квітень  2019 року).

3.Адаптація  учнів 1, 5 класів до навчання.

4. Отримання інформації для педагогічного аналізу.

5.Надання методичної, практичної допомоги молодим  учителям.                                                                                                                                        

6.Створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей.

7. Удосконалення навчально -виховного процесу, реалізація шкільної методичної проблеми.

8. Здійснення виконання програм, Законів України, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Концепції Національно-патріотичного виховання.

9.Систематично ведеться контроль за веденням класних журналів, журналів факультативів, гуртків.

10.За підсумками перевірки підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників, на нарадах при директорові.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

Школа забезпечена доступом до мережі Internet. У закладі обладнано 11 класних кімнат та кабінет інформаційних  технологій для виконання інваріантної складової навчальних планів. Навчальні класи  школи забезпечені обладнанням та меблями  в обсязі, який дає можливість проводити навчально-виховний процес.                 

 

Виконання річного плану

      Аналіз результатів роботи школи за 2018-2019 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи школи. За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 4 педради, 11 нарад при директорові, де було розглянуто  35 питань роботи школи, перевірено викладання всіх запланованих предметів, відповідно до положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію педпрацівників. На достатньому рівні  проводились засідання МО школи, організовано пройшла державна підсумкова атестація.      

        Педагогічний колектив школи забезпечує на належному  рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України. Проведена значна робота зі створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної, спортивної та технічної бази школи.

      Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу.

       Робота адміністрації школи та педагогічного колективу направлена на створення ефективної системи виховної та правовиховної  роботи, здійснення учнівського самоврядування, використання інноваційних методик навчання, забезпечення адміністрацією дієвого внутрішкільного  контролю,  проведення майстер – класів вчителями школи.

        У Степнянській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  Волноваської районної  ради Донецької області створені умови для реалізації права громадян на отримання загальної середньої освіти належним чином відповідно до вимог.

 

 

 

Задачі  на наступний 2019-2020 н. р. :

1.Вчителям-предметникам більше уваги приділяти роботі як обдарованими дітьми так і тим, які виявили низький рівень навчальних досягнень; розвивати пізнавальну активність учнів, підвищувати їх рівень знань.

2.Класним керівникам 1-11 класів, вчителям- предметникам посилити контроль  та вимогливість до учнів за виконанням їхніх обов`язків, покращити роботу з батьками, залучати їх до співпраці.

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи проаналізувати рівень навчальних досягнень учнів та посилити контроль за станом викладання предметів, де виявлено низький рівень навчальних досягнень; аналізувати стан розвитку пізнавальних інтересів учнів, результати роботи з ними, дотримання режиму розумової та фізичної діяльності школяра.

4.Заступнику директора з виховної роботи проаналізувати стан відвідування учнями школи, посилити контроль за відвідуванням, своєчасно виявляти дітей, які пропускають школу без поважних причин.

5.Сприяння розвитку і розширенню ролі учнівського самоврядування та залучення учнів до активної діяльності в шкільному колективі; допомога органам учнівського самоврядування у піднятті престижу, створенні такої атмосфери в колективі, за якої члени педагогічного колективу зважають на думки та рішення органів учнівського самоврядування.

6. Виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Указів Президента України.

7. Впровадження інформаційних технологій, комп’ютеризація та інформатизація навчально-виховного процесу.

8. Нормативне забезпечення. Педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція навчально-виховного  процесу.

9. Забезпечення ефективності управління науково- методичною роботою.

10. Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи.