Аналіз уроку біології 7 клас

Про матеріал
Дата проведення Клас Предмет Кількість учнів Відсоток присутніх учнів за списком присутніх 17.12.2018 7 Біологія 4 4 100 Тема : Ссавці. Загальна характеристика класу Мета роботи: Освітня: дати загальну характеристику класу Ссавці; розглянути особливості зовнішньої будови ссавців у зв’язку з різними середовищами існування; Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати, узагальнювати та робити висновки, удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; Виховна: формувати розуміння того, що людина — частина природи. Обладнання: схеми, малюнки, таблиці, мультимедійна дошка Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Мета відвідування уроку: класно-узагальнюючий контроль. Форми, методи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Перегляд файлу

Аналіз уроку

 

Вчитель: Данилюк С.І.

І. Загальні відомості про урок

Дата

проведення

 

Клас

 

Предмет

Кількість учнів

Відсоток присутніх учнів

за списком

присутніх

17.12.2018

 

7

Біологія

4

4

 100

Тема :

Ссавці. Загальна характеристика класу

Мета роботи: 

 Освітня: дати загальну характеристику класу Ссавці; розглянути особливості зовнішньої будови ссавців у зв’язку з різними середовищами існування;

Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати, узагальнювати та робити висновки, удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання;

Виховна: формувати розуміння того, що людина — частина природи.

 Обладнання: 

  схеми, малюнки, таблиці, мультимедійна дошка

Тип уроку:

 урок засвоєння нових знань.

Мета відвідування уроку:

класно-узагальнюючий контроль.   Форми, методи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

ІІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХОДОМ УРОКУ:

Хід уроку

Примітка

І. Організаційний етап

 

 Привітання з учнями, перевірка їх готовності до уроку.

 ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка виконання домашнього завдання індивідуально (вчитель пропонує двом учням здати зошити вкінці уроку для перевірки домашнього завдання)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальне опитування

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.

Запитання до учнів.

Повідомлення теми уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу

 

1. Загальна характеристика класу Ссавці

Розповідь учителя.

Запитання до учнів.

Відповіді учнів та складання опорного конспекту в зошиті.

Запитання для обговорення.

Самостійна робота учнів з підручником.

Запитання для опрацювання.

Складання опорного конспекту.

2. Різноманітність ссавців. Яйцекладні, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі.

Перегляд презентації.

VI. Підбиття підсумків уроку

«Незакінчені речення».

VII. Домашнє завдання

Завдання для всього класу.

Підручник §23, §24

Скласти розповідь про домашнього улюбленця.

 

ІІІ.ВИСНОВКИ:

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ:

1. Методи навчання, які використовує вчитель для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

2. Форми організації навчання, які забезпечують найбільш високу результативність роботи з формування активності учнів на уроці.

3 Характер спілкування з учнями, його вплив на активність учнів під час навчання.

4. Засоби активізації уваги та мислення, які використовує вчитель, та їх результативність.

5. Наявність та характер індивідуальної роботи.

 

 1. Мета і завдання уроку вчителем визначені і реалізовані правильно, конкретно і повністю, але сформовані не конкретно і не в системі, реалізовано їх неповністю.
 2. Зміст уроку частково відповідав вимогам навчальної програми, календарно - тематичному плану та стандарту освіти, але не коректується із змінами, які виникли на уроці.
 3. План уроку складений схематично, частково відповідає змісту програми, календарно-тематичному плану вчителя, частково коректується відповідно до умов, які виникли на уроці.
 4. Частково реалізовано принципи навчання.
 5. На уроці реалізовано принципи навчання, проте, окремі з них: наочність; проблемність; врахування індивідуальних особливостей; формування стійкості знань, умінь і практичних навичок були недостатніми.
 6.   Засвоєнню учнями програмового матеріалу сприяли методично правильно організоване повторення вивченого матеріалу та актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів, організація пізнавальної діяльності учнів, створення проблемної ситуації.
 7. Організоване повторення вивченого матеріалу та актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів.
 8. Вчитель здійснила перевірку домашнього завдання з теми, але не були сформовані теоретичні висновки .
 9. Вивчення нового матеріалу викладено неповністю (85%), використовуючи монологічно-пояснювальний, демонстративний, інформативно- повідомлюючий методи навчання. Методи, які застосовувались, відповідають змісту і характеру навчального матеріалу, але не відповідають меті і завданням уроку, готовності учнів до засвоєння матеріалу. Організовано аналітичну роботу учнів. Проте, під час вивчення нового матеріалу вчитель мало здійснювала перевірку якості його засвоєння школярами.
 10. Методи закріплення знань учнями, отриманих на уроці: усно, письмово, фронтальною бесідою з окремими або всіма учнями групи, питання були сформульовані нечітко. Програмовий матеріал з теми учні засвоїли на середньому рівні.
 11. Проведено коментоване оцінювання знань учнів.

Однак, недостатньо враховані вміння і практичні навички учнів.

 1. На уроці нераціонально використано час. Безпідставно багато часу витрачено на організаційну частину, запис в зошитах визначень та іншого програмового матеріалу, які є в підручнику.
 2. Не здійснено підбір засобів навчання, прилади, наочність, дидактичний матеріал, інформаційні технології.
 3. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог: стан класу, обладнання уроку, повітряно-температурний режим, робоче місце вчителя та учнів в нормі.

Проте, вчитель не звернула увагу на неохайний зовнішній вигляд учнів на уроці.

 1. Емоційно-психологічний стан учителя і учнів відповідають психолого- педагогічним вимогам. Вчитель володіє увагою класу, організовує його роботу, підвищує активність, інтерес, тримає дисципліну, враховує індивідуальні особливості кожного учня. Стиль і тон у роботі повільний.
 2. Вчителем забезпечено виконання вимог щодо організації уроку: своєчасність початку і закінчення уроку, організованість класу до уроку, увагу і активність освітлення класу, акуратність записів учнів в зошитах і щоденниках, підтримку робочого місця в чистоті і правильності його використання.
 3. Урок вчителем проведено відповідно до обдуманого і обґрунтованого поурочного плану, складеного у процесі підготовки до нього, який правильно коригується вчителем, виходячи з умов.

Урок проведено на достатньому методичному рівні.

Загальна оцінка уроку: 9 балів.

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

1.Обмірковувати систему контролю та корекції знань.

2. Обмірковувати структуру уроку.

3. Впроваджувати різні форми і методи роботи, урізноманітнювати навчальну працю учнів.

4. Дотримуватись основних дидактичних вимог до процесу навчання, виконання яких забезпечує його необхідну ефективність.

Ознайомлена:_______________С.І.Данилюк

17.12.2018 р.

doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
5235
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку