19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Аналіз виховної роботи за навчальний рік.

Про матеріал
Виховна робота класного колективу була підпорядкована проблемній темі школи «Виховання і розвиток компетентної, освіченої, духовно багатої, свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті» та проблемній темі класу «Вплив духовності на діяльність особистості і виконання моральних принципів суспільства» і була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.
Перегляд файлу

Аналіз  виховної  роботи  за  2017 - 2018   навчальний  рік.

Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота класу орієнтуються  на  нормативно – правовій базі з питань  виховної роботи, а  саме Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини»,  «Декларацію прав дитини», «Конституцію України», «Основні орієнтири виховання…», «Концепцію національно-патріотичного виховання  молоді» та нормативно – правових актах, документах  Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, департаменту освіти, молоді,спорту,культури та туризму Хорошівської райдержадміністрації.  

  Виховна робота класного колективу була підпорядкована проблемній темі  школи «Виховання і розвиток компетентної, освіченої, духовно багатої, свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті» та проблемній темі класу «Вплив духовності на діяльність особистості і виконання моральних принципів суспільства» і була    спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

   Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

 • національно-громадянське виховання;
 • екологічне виховання та формування здорового способу життя;
 • воєнно-патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • творчий розвиток особистості;
 • родинно-сімейне виховання.

    В основу діяльності виховної роботи класного колективу покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

У 2017-2018 н.р. в організації виховної роботи по розвитку особистості завданнями були:

*вивчення особистості кожної дитини, її фізичного стану, індивідуальних особливостей і здібностей;

*відродження самобутності характеру кожного учня;

*вдосконалення соціальної поведінки, зміцнення вольової та емоційної сфери, розвиток власного «я».

В організації взаємин дітей завданнями були:

*формування доброзичливих взаємин між учнями класу;

*продовжувати сприяти згуртованості класу як класного колективу;

*розвиток почуття колективізму.

В організації навчальної діяльності завданнями були:

*розвиток пізнавальних інтересів, здібностей, формування навчальної мотивації;

*допомога учням і вчителям у досягненні вищого рівня знань, покращення результатів навчання.

З цією метою проводився аналіз всіх проявів недоброзичливості у взаєминах, зверталася увага та позитивна реакція на прояв доброзичливості до інших учнів. Була проведена система годин спілкування на яких більшість учнів класу змогла показати свої позитивні риси: високий рівень знань, свою вихованість і культуру поведінки, ерудицію, доброту і милосердя, проявити свої здібності та таланти. Зокрема, класні збори з розподілу обов’язків, година спілкування «Сучасна молодь обирає здоровий спосіб життя», ігрова терапія «Пізнай себе», виховні години «Посієш звичку-пожнеш характер», «В людині має бути все прекрасним», «Дужий той, хто самого себе перемогти може», практичне заняття з моделювання ситуації «Подолання негативних емоцій» гра-експрес «Що ти знаєш про Україну?»,  інформаційна година «День Соборності України» та «Способи протидії агресії та насиллю у підлітковому віці», круглий стіл «немає права без обовязків», тренінг «Знаємо та реалізуємо свої права», практичне заняття «Мовленєвий етикет» та інші. Була організована екскурсія у музеї м. Житомира.

Учні класу брали участь у загальношкільних заходах: тижні здоровя та безпеки на дорозі, спортивно-туристичних змаганнях «Стежками рідного краю», у святі квітів, тиждень «Чистий двір», тиждень гуманітарних та тиждень природничо-математичних наук, Новорічному святі, конкурсах малюнків та плакатів на різні теми згідно плану роботи школи, у екологічному квесті «Рідне Полісся», що дало змогу учням показати свої творчі здібності, спортивні досягнення, їх нахили, свої успіхи і побачити взаємини дітей у різних ситуаціях. 

За ініціативи Галагузи Владислава, хлопці класу Трохименко І., Литвинчук Р., Сич Р., Реготун В. відмінно попрацювали по благоустрою території школи, зробили два місця для відпочинку, оформили квітники та виготовили лавочки. У них є ще різні ідеї, які вони хочуть втілити у дійсність у наступному навчальному році.

Проведене анкетування дало можливість глибше вивчити особистість кожного учня, його інтереси, захоплення, стосунки з друзями, відносини у сімях дітей. За результатами  такої роботи виявилося, що «соціометричною зіркою» в класі є //////////, в деякій мірі залишаються відторгнутими //////////// та //////////. Хоча ці два учні намагаються бути потрібними класному колективу, хочуть бути «вибраними» однокласниками.

У спілкуванні з учнівським колективом на протязі навчального року вирішувалися дві взаємопов’язані мети. Перша-допомога учнівському колективу на самодіяльності і самоврядуванні організувати цікаве та повноцінне спільне життя класу, в якому б результативно проявилися нахили і творчі прагнення кожного учня. Друга-навчити дітей самостійно працювати як індивідуально, так і колективно або групами.

Показники успішності учнів класу за 2017-2018 навчальний рік

( середній бал кожного учня класу по всіх навчальних  предметах (успішність учня )) :

 1. Батюк Ярослав-5,1.
 2. Галагуза Владислав-8,3.
 3. Литвинчук Роман-5,4.
 4. Новік Іван-8,2.
 5. Перун Анастасія-9,0.
 6. Реготун Валентин-6,9.
 7. Сич Роман-6,5.
 8. Ткачук Олена-8,7.
 9. Трохименко Ігор-8,6.
 10. Яковець Тетяна-9,5.

Рівень досягнень учнів.

Прізвище, ім'я учня.

Рівень

1.

Батюк Ярослав.

середній

2.

Галагуза Владислав.

достатній

3.

Литвинчук Роман.

 

середній

4.

Новік Іван.

достатній

5.

Перун Анастасія.

достатній

6.

Реготун Валентин.

середній

7.

Сич Роман.

середній

8.

Ткачук Олена.

достатній

9.

Трохименко Ігор.

достатній

10.

Яковець Тетяна.

достатній

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

 

Учнів з початковим та низьким рівнем навчальних знань в класі:

Сич Роман-німецька мова (3 бали), алгебра і геометрія (4 бали);

Литвинчук Роман-хімія (3 бали), інформатика (3 бали), німецька мова, російська мова, зарубіжна література, алгебра і геометрія (4 бали);

Реготун Валентин - німецька мова (3 бали), геометрія (4 бали).

Резерв підвищення рівня навчальних досягнень складає група учнів:

 1. Галагуза Владислав.
 2. Новік Іван.
 3. Перун Анастасія.
 4. Ткачук Олена.
 5. Яковець Тетяна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній бал з предметів  – 7,7

Високий рівень досягнень – 0

Достатній рівень досягнень – 55,5 % (5 учнів).

Високий і достатній рівень – 11,1 % (1 учень).

Аналізуючи оцінки учнів окремо по навчальних предметах, можна зробити висновок, що всі учні класу навчаються не в повну міру своїх сил та можливостей. Всі учні класу можуть навчатися ще краще,  у них є для цього природні дані та можливості. Більшу увагу треба звернути при підготовці до уроків на природничо-математичні предмети Яковець Т., Перун А., Трохименко І., а на гуманітарні – Батюк Я., Новік І., Ткачук О.  

      Враховуючи результати навчальних досягнень учнів  класу за 2017-18 навчальний  рік, необхідно:

 1. Надавати індивідуальну допомогу  учням з високим та достатнім рівнем навчання за потребою.
 2. Залучати учнів та їх батьків  щодо організації навчального процесу.
 3. Залучати  батьків  учнів  щодо організації  та підготовки батьківських зборів.
 4. Приділяти  увагу  позакласній роботі, залучаючи учнів до участі у позакласних заходах, конкурсах, участі у класних годинах тощо.

Пропуски уроків.

 1. Батюк Я.-33 дні.
 2. Галагуза В.-18 днів.
 3. Литвинчук Р.-79 днів.
 4. Новік І.-9 днів.
 5. Перун А.-39 днів.
 6. Реготун В.-13 днів.
 7. Сич Р.-27 днів.
 8. Ткачук О.-42 дні.
 9. Трохименко І.-14 днів.    

10.Яковець Т.-32 дні.

             Учні класу протягом навчального року гарно відвідували школу, крім Литвинчука Р.. Майже всі пропуски були по хворобі або за сімейними обставинами. Але аналізуючи пропуски кожного учня окремо, можна зробити висновок, що своєму здоровю треба більше приділяти уваги, тобто проводити профілактику хвороб.                                                        У роботі із класом зверталася увага на дотримання прав учнів та виконання обов’язків ними, на антиалкогольну та анти тютюнову пропаганду, на запобігання вживання наркотичних речовин та дитячого травматизму, а також на збереження життя та здоровя дітей.

Учні класу протягом навчального року були активними учасниками різних конкурсів і змагань:

Всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор» номінація «Технік»-6 учнів;

Всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор» номінація «Історик»-4 учні.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»-7 учнів.

Був тісний контакт з батьками учнів через учнівські щоденники та особисте спілкування. Форми роботи з батьками були різні і більш конкретні: паралельне опитування батьків і дітей, спільні батьківські збори і свята, залучення соціального педагога до роботи з батьками.Проводилися індивідуальні та групові консультації для батьків учнів класу з вироблення рекомендацій, зміст яких може бути сформульований так:

- ніколи не говоріть на свою дитину погано, особливо у присутності сторонніх;

- якщо ви хочете, щоб ваша дитина не здобула поганої звички-то не будьте байдужими;

- щоб не сталося, ваші діти повинні залишатися для вас найкращими;

- навчайте дітей жити, а не тікати від життя;

- із дітьми потрібно дружити;

- не робіть глобальних висновків про свою дитину за одним вчинком;

- не залишайте без уваги будь-якої зміни в поведінці дітей.

Варто відзначити ставлення батьків до проблем та потреб шкільного життя  їх дітей. Батьки учнів налаштовані досить позитивно і прагнуть зробити все від них залежне для комфортного перебування їх дітей у школі. Батьківський комітет працював разом з класним керівником, брав участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацював з адміністрацією школи. 

 

 

docx
Додано
13 серпня
Переглядів
35
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку