29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Англійська мова "Посібник"

Про матеріал
Даний посібник пропонує завдання для учнів з англійської мови для розвитку навичок читання . Посібник розроблений відповідно до вимог чинної програми . Завдання охоплюють передбачену програмою тематику для 5-х–9-х класів . Завдання спрямовані на перевірку рецептивних навичок і включають такі типи завдань: визначення правильності/неправильності висловлювання, розділення на групи, поєднання в групи. Завдання ІІ рівня перевіряють рецептивно-репродуктивні навички, такі як: короткі відкриті відповіді, множинний вибір, перефразування речень, добирання заголовків до тексту, розміщення частин тексту в правильному порядку.
Перегляд файлу

 

Відділ освіти, молоді та спорту

Білогірської державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Воробіївська гімназія

 

 

Волошина Т.М.

 

 

 

 

Розвиток навичок читання на уроках англійської мови

5-9 класи

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Downloads\1-760x450.jpg2019

 

Волошина Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток навичок читання на уроках англійської мови

5-9 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білогір’я 2019

 

Рецензенти:

Петрівська Г.П.- методист райметодкабінету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено радою Білогірського РМК

(протокол №   3  від  15.03.2019 р.)

 

 

 

 

 

 

Посібник може стати у пригоді вчителям англійської мови та учням. Тут ви розвиватимете розвиток навичок читання при вивченні англійської мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посібник може бути використаний вчителями англійської мови на уроках .

Передмова

 

Даний  посібник  пропонує завдання для   учнів  з англійської мови  для розвитку навичок читання .  Посібник розроблений відповідно до вимог чинної програми . Завдання охоплюють передбачену програмою тематику для 5-х–9-х класів .

        Завдання спрямовані на перевірку рецептивних навичок і включають такі типи завдань: визначення правильності/неправильності висловлювання, розділення на групи, поєднання  в групи. Завдання ІІ рівня перевіряють рецептивно-репродуктивні навички, такі як: короткі відкриті відповіді, множинний вибір, перефразування речень, добирання заголовків до тексту, розміщення частин тексту в правильному порядку. Завдання ІІІ рівня включають завдання на перевірку репродуктивних навичок: заповнення таблиці,  доповнення пропусків, дописування  речень,  повні відкриті відповіді, постановка питань до тексту. Завдання ІV рівня є творчими і спрямовані на перевірку продуктивних навичок, наприклад, висловлення власної думки, написання короткого повідомлення за  змістом тексту чи власного варіанту закінченння розповіді.

        Матеріали, використані для завдань з перевірки навичок читання  відібрані з автентичних джерел, до складу яких входять книжки, газети, журнали, матеріали англомовних інтернет-сайтів.

        Вчитель може варіювати обсяг завдань, щоб знайти оптимальний варіант оцінювання знань учнів відповідно до рівня загальної підготовленності класу. Для вчителя подаються відповіді до завдань, що має полегшити роботу під час їх перевірки.

         Вивчення рейтингу результативності навчання учнів дозволяє вчителю-предметнику, класному керівнику, батькам набути вичерпної інформації щодо рівня успішності дитини, його недоліків та досягнень у вивченні англійської мови наприкінці семестрів. Також сам учень може побачити прогрес у навчанні та усвідомити свої сильні й слабкі сторони.

 

 

 

 

 

 

 

5 КЛАС

 THE PARROTS

 

    Parrots live in the forests of South America, where summer lasts all the year round, where leaves are alwaysgreen. The parrots make their homes in the forest, because there they can find shade in the heat of the day.

    Parrots eat fruit and nuts. They like wild cherries best of all. They like them because of the stones. The beak of the parrot is very sharp and it cracks these stones easily.

    Parrots like to bathe very much. They fly about till they find water. They dip into the water and splash it over their feathers. Then they sit in the sun till they are dry. In the middle of the day the heat becomes very great. Then parrots fly in the deepest shade. They sit in the trees and sleep. But in the evening, when the sun is going down, they wake up. They eat fruit, go to the water and bathe again. Only after that they go to the rest for the night.

    People can tame parrots. The parrot is a very interesting pet, because it can talk.

 

 

 

 

 I. True or false

 __1. Parrots live in the fields.

__ 2. In South America winter lasts all year around.

__ 3. Parrots like to bathe.

__ 4. In the middle of the day it is hot.

__ 5. Parrots like to fly in the middle of they day.

__ 6. People can tame parrots.

 

II. Finish the sentences with the suitable words.

1. Parrots live …

a)North America; b)South America; c)Africa

2. Parrots eat

a) corn; b) nuts; c) fish

3. When it’s hot they …

a) sleep; b) fly; c) bathe

4. Parrots wake up …

a) in the morning; b) in the afternoon; c) in the evening

5. Before going to rest for the night parrots …

a) play; b) fly; c) bathe

6. The parrot is very interesting pet because it can …

a) play; b) talk; c) sign

 

 

III.Answer the question

 1. How long does the summer last there?

 2. What fruit do parrots like best of all?

 3. How long do parrots sit in the after bathing?

 

 IV. Imagine you have a parrot at home. Describe it, what it likes to do and to eat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL SEASONS ARE BEAUTIFUL

 

    Teacher: Today we shall speak about seasons. There are four seasons in a year: spring, summer , autumn, winter, What is your favourite season?

    Tom: My favourite season is autumn. It’s a beautiful season. The leaves in the trees are red, yellow, brown and green. It is warm in September. I can go for a walk. On the first of September I am glad to see my friends at school after the long summer holiday. In autumn there are a lot of vegetables and fruit. I like sweet pears.

    Alice: I don’t like autumn. It’s a dull season. I don’t like when it rains. In October it is cold and it often rains, and we can’t go for a walk. I like summer. Summer is a bright season. The trees are green. It’s hot and I can swim in the river. I can play outdoors all day long. And I don’t go to school.

    David: And my favourite season is winter. Winter is beautiful. The trees are white with snow. There is a lot of snow in the streets and in the parks. My friends and I can play snowballs and hockey. But most of all I like to ski.

Susan: I don’t like winter. It’s so cold in winter. It often snows. The sky is grey. The day are short and  the nights are long. I like spring. The sun often shines, the sky is blue , birds singsong. In May the trees and grass are bright green. There are many beautiful flowers in May.

    Teacher: Well, children, I think all seasons are good and beautiful. Everything is good its season.

 

I.Write  the correct name:

1. ________likes snow.

2. ________doesn’t like rain.

3. ________likes sunshine.

4. ________likes swimming in hot days.

5. ________likes meeting friends after holidays.

6.________ likes colourful leaves.

 

II.   True or False

__1. It snows in winter.

__2. October is an autumn month

__3. It’s hot in winter,

__4. We start school on the first of October.

__5. You can eat pears in autumn.

__6. The trees are bright green in May.

 

III. Answer the questions.

 1. How many seasons are there in a year?

 2. How many month are there in each seasons?

 3. When can you play snowballs?

 4. When can you swim in the river?

 5. When can you eat many taste fruit and vegetables?

 6. When can you see the first flowers?

 

 IV. Describe your favourite season and weather.

 

 

 

 GRANDMOTHER’S BIRTHDAY

 

 Mary is a pupil of the sixth grade. She lives with her mother in a house in Sedov Street in Kiev. She has a grandmother and she loves her very much. But her grandmother doesn’t live with them. She lives in a house in Sokolov Street. Her house is rather beautiful and comfortable. It is near the park where there are many pretty flowers in spring and summer.

 One day Mother says to Mary, “Today is your grandmother’s birthday. Put this cake and some nice apples into the basket and take them to your grandmother’s house. And do not stop on your way there”.1

 Mary puts the cake and apples into the basket; then she takes it and goes out into the street. In the street she sees her friend Ann. Ann is a pupil too, but she is in the fifth grade. The girls walk on together2. Then they see a bench and sit down. They put the basket under the bench. They talk about their new toys, about their school, their lessons and many other things.

 At that time a little dog sees the basket. It seems the nice cake3. The little dog looks at the basket and then jumps into it.

 After some time Mary says, “Good-bye, Ann”. Then she takes the basket and goes to her grandmother’s house.

 “Good morning,” she says. “Happy birthday to you, Granny dear! This cake and these apples are for you”. With these words she puts the basket on a chair, opens it and… sees a dog, but no cake and apples.

 

 

 “And do not stop on your way there”.1 – И не останавливайся по дороге.

 walk on together2 – идут вместе

 It seems the nice cake3 – Он чувствует запах чудесного пирога.

 

 

I. Write down 2 names of food and 2 names of the seasons  from the text.

II. True or False 

1. Mary is a pupil of the seventh grade.

 2. She lives with her mother in a house in Pushkin Street in Kiev.

 3. She has a grandmother and loves her very much.

 4. Her grandmother’s house is not beautiful and comfortable.

 5. It is near the forest where there are many pretty flowers spring and summer.

 6. Mary’s friend Kate is a pupil, and they study at the same grade.

 7. A little kitten sees the basket under the bench. 

 III. Choose the right answer

1. What is Mary?

   a) a doctor    b) a pupil    c) a waiter

2. She lives with  ….

    a) her mother in a house in Sedov Street in Kiev

    b) her mother in a house in  Pushkin Street in Kharkiv

    c) her grandmother in a house in Sokolov Streeet

3. Her grandmother’s house is

    a) not beautiful and comfortable

    b) old and dark

    c) rather beautiful and comfortable

4. What does Mother say to Mary one day?

    a) to clean the house and go shopping

    b) to put a cake and some nice apples into the basket and take them to her  grandmother

    c) to water the flowers

 IV. Write how you celebrate your birthday.

 

 

 The Little Elephant

 

This is a story about a little elephant. The little elephant is not happy. He says, “I do not like to work at the circus, I do not want to do trick for children. I want to run away.” So he runs away. He goes to the forest and there he sees a brown bear and says, “How do you do Bear. Do you like here? I like to live in the forest. I want to live in the forest with you.” “All right,” says the brown bear. “But you must prepare for the winter. You must find a hole to sleep in winter.”

The little elephant does not like to work. He does not want to prepare for the winter. So he goes away. He walks and walks. Then he sees a squirrel. So he comes up to the squirrel and says, “How do you do, squirrel! Do you like here? I want to live in the forest with you.” “All right,” says the squirrel! “But you must prepare for the winter, you must gather nuts for the winter.” But the little elephant says, “I don’t want to prepare for the winter. I don’t want to gather nuts for the winter. I don’t want to look for a hole, I don’t want to live in the forest. I want to go home. Home is best.”

And the little elephant goes back to the circus.   

 

 

I. Write the correct form of the jumbled words.

Taepnlhe, sucric, rabe, esqrlrui, niwret, moeh      

II True or false 

 1. The little elephant is not happy.

 2. He goes to the wood.

 3. He sees a brown bear.

 4. The little elephant is not fond of working.

 5. Then he sees a squirrel.

 6. The squirrel says: You must gather nuts and mushrooms.

 7. The elephant wants  to do nothing.

 8.  He returns to the circus.

 

III. Fill in the suitable words.

 1.  He says I do not like _ .

 2. He goes to _ and there he sees _.

 3. The brown _ says the elephant must _.

 4. The little elephant does not want to _ so he _.

 

IV. Write your opinion.

Do you like to work? Write a few sentences about how do you help your mother about the house.

      6 КЛАС

 

 CHRISTMAS TRADITIONS

    Christmas season is the most festive time of the year in Britain and in the United States. Students at schools and colleges usually have a 2 week vacation, beginning before Christmas and ending soon after the New Year. There are a lot of parties to celebrate the birth of Christ and the arrival of the New Year. 

    Although no one knows exactly when Jesus was born. Christians everywhere in the world celebrate his birthday on December 25th . This day was a festival long before Christianity because ancient people believed this was time when the son god started his journey back to the earth and it was a custom to give presents to each other.

    Now children are told that Santa Claus or Father Christmas in a red suit, red hat and with a long white beard puts presents for them into their stockings by the fireplace.

    The winter tradition of decorating homes with evergreens began in ancient times too.

Branches of fir were thought to bring good luck and guarantee the return of spring. The Germans were the first to use the Christmas tree in their celebrations.

    In the 19th century the decorated fir tree became popular in Europe and in the USA. Carol singers began to go from house to house in groups singing traditional Christmas songs asking for charity.

    The greeting cards are sent on Christmas too. The most popular wishes on these holiday cards are: “Merry Christmas”, “Peace on Earth”. 

 

 

 

 

 

 

I. Find true and false statements. 

1. Christmas is the most widely celebrated festival in Great Britain.

2. The 25th of December was celebrated after Christmas.

3. Students have a month winter vacations.

4. Ancient people gave each other presents at this time.

5. Father Christmas puts children’s presents into stockings by the fireplace.

6. It is a modern tradition to decorate the house with a fir tree. 

II. Choose the right answer.

 1. How many days of vacation have the students got at schools and colleges?

 a) a week vacation

 b) a 10 days  vacation

 c) a 2 weeks vacation

 d) 3 months vacation

 2. When do people usually celebrate the birth of Christ?

 a) on the 25th of December

 b) on the 20th of December

 c) after the New Year

 d) long before the New Year

3. What did the ancient people believe in?

 a) they believed in god

 b) that was the time the sun god started his journey back to the earth

 c) that the ancient people were very kind

 d) they believed in their happy future

4. What are the children told?

 a) they are told that everything will be all right

 b) the Santa Claus dressed in a red suit puts presents for them in their stockings

 c) the Father Christmas will sing them songs

 d) they will celebrate the New Year around the fir tree

5. When did the tradition of decorating homes begin?

 a) many centuries ago

 b)  two weeks ago

 c) at present days

 d) in ancient times

6. What did ancient people think of the branches of fir?

 a) they would bring them good luck and return of spring

 b) they would bring them good mood

 c) they would bring them much bread and butter

 d) they would bring them happiness

 

 III. Complete the sentences 

1.Students at schools and colleges usually have a … vacation.

2.There are a lot of parties to celebrate the birth of … and the arrival of the … .

3.The winter … of decorating homes with evergreens began in ancient times.

4.The Germans were the first to use the … in their celebrations.

IV. Write down what you have remembered about Christmas celebrations.

 

 

 ALI BABA AND FORTY THIEVES

Ali Baba was such a poor man that he had only one shoe for his two feet. Even mice in his house were hungry.

    One day his wife said, “We have no food in the house. No rice. No potatoes. Go and collect leaves in the forest so that I can make a soup.”

    Ali was a lazy man. He looked for leaves for about ten minutes and then he climbed a tree to sleep. He was afraid of wolves. When he woke up he was surprised to see forty thieves on forty horses. They stopped in front of the big rock.

    “Open, Sesame!” shouted the leader. A door in the rock opened. The thieves carried sacks full of gold into the cave. When they had finished, the leader shouted, “Close, Sesame!” and the door closed. As soon as the thieves had disappeared, Ali Baba jumped down from the tree and said, “Open, Sesame” and went into the cave.

    There were shelves all around the walls. The shelves were full of sacks. The sacks were full of gold. Ali took a sack home with him.

    One of the thieves saw Ali’s footprints on the sand. He followed them to Ali’s home. He took out his knife and made a cross on the door.

    “Now I shall know which house it is”, he said. He rode off to get the other thieves. But Ali had seen the thief.

    He and his wife took the brooms and swept away the footprints. Then he made crosses on every door in the street. When the forty thieves arrived they had their knives between their teeth. But they never found Ali – or the gold. And Ali and his wife lived happily ever after. 

 

 

I. Find true and false statements. 

 1) Ali Baba was a poor man.

 2) When he woke up he saw forty wives on forty horses.

 3) “Open, Sesame!” thought the leader.

 4) The thieves carried sacks full of gold into the cave. 

 5) The sacks were full of gold and brilliants.

 6) Ali took a sack home with him.

 7) One of the thieves saw Ali’s footprints on the sand. 

 8) He took out his knife and made a cross on the floor

 9) Ali and his wife took the brooms and flew away .

10)    But forty thieves never found Ali – or the gold. 

 

 II. Choose the correct answer

1) What kind of man was Ali Baba?

a) busy and serious; b) stupid and lazy; c) poor and lazy; d) happy and lazy

2) Why did Ali’s wife tell him to go and collect leaves?

a) because they had no food; b) they liked leaves; c) his wife couldn’t cook; d) they had no leaves

3) What did the leader of the thieves shout to open the cave?

a) Don’t close, Sesame! b) Never open, Sesame! c) Open the door! d) Open, Sesame.

4) What were there on the shelves in the cave?

a) sacks with silver; b) sacks with gold; c) sacks with sugar; d) sacks with salt

5) What did Ali take home?

a) nothing; b) a sack with gold; c) a sack with silver; d) a sack with salt

6) Why did the thief follow Ali’s footprints?

a) to kill him; b) to thank him; c) to know where he lived; d) to help him

 

III. Answer the questions

1) What did the thief carve on the door? 

2) Who took brooms and swept away the footprints?

3) What did forty thieves have between their teeth?

4) Whom did the thieves never find?

 

IV. Write a short composition about 8-10 sentences, answering the question.

What are you going to do if you find a sack of gold?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALLIGATORS

    The boys now returned to their tent. They lay down on the grass and talked about bears and alligators. As Paul was a young naturalist he knew a lot of interest­ing things about alligators. Here is what he told his brother about them.

    He said that they were found in the rivers of Africa, in South and North America and in the West of India. There were a lot of alligators in the Ganges and other Indian rivers.

    An alligator itself is long but his legs are very short. Alligators cannot turn round quickly, and it is easy to hunt them on land. One must only keep away from the alligator's big teeth and strong tail. He can even kill a man with it.

    Alligators lay eggs as big as those of geese and put them in the sand where they are warmed by the heat of the sun. The number of eggs is often nearly two hundred.

   "Is it true that old father alligators eat their own young ones?" asked Paul's brother.

    "Yes, it is true. I saw it myself. The first concern of the mother is to get young alligators to the water where she can hide them better from their father but still many of the young are eaten by old alligators.

    "When the young ones grow up they run away from their fathers as they are quicker in their movements. Small alligators often ride on the backs of their fa­thers. They know that the fathers cannot do anything with them in that situation.""They can eat anything that comes in their way," added Paul, "but fish is their favourite food.       They usually eat very slowly. Alligators don't need mush food. They sleep during the winter without any food."

 

I. Fill in letters.

1) wa...m 2) qui...kly; 3) favo...rite

4) the...r 5) he...t 6) mov...ment

 

II. Fill in the suitable words.

1. Paul knew a lot of … things about alligators.

2 Alligators have short 

3. An alligator can kill a man with its …  .

4. Alligator lay eggs in the … .

5. Old alligators can … their children.

6. The fathers can do nothing when small alligators are on their…

 

III. Answer the questions.

1. Where can we find alligators?

2. Where is it easy to catch alligators?

3. How many eggs do alligators usually lay?

4. Why can't the fathers catch their children?

5. What is alligators' favourite food?

6. What do they do in winter?

 

IV. Pretend you are a guide and your job is to tell something interesting about the place where you work. Write about it ( it can be in the jungle, at the seashore, on the bank of the river, etc.)

 

 

 

 

 _

 THE SECRET ICE CREAM

 

Ancient manuscripts tell that the Greek commander Alexander Makedonsky used to have different fruits arid juices mixed with ice and snow for dessert.

In Russia for holidays people used to put a dish with frozen little pieces of sweet milk next to the dish with pancakes. In old times in some countries the recipes of cold dainties were kept in secret, for their divulgence the court cooks could be sentenced to death. Besides, it wasn't easy to cook ice cream, especially in summer. Ice and snow were delivered to Alexander Makedonsky's palace from the mountains. Later peo­ple began to sell ice. The ships with huge blocks of ice would hurry to the shores of the hot countries. That lasted till the first ice-making machines appeared. They were called refrigerators. That happened  about one hundred years ago. Now ice cream is sold everywhere and of any kinds: fruit and berry, milk and chocolate. And it is available to everybody.

By the way, if you have a sweet tooth you can make ice cream your­self. It's quite easy for those who can cook. The recipe is not a secret: eggs, sugar, milk, sour cream are mixed together, boiled for one or two minutes, cooled and frozen in the refrigerator. Add some nuts-or jam and enjoy this delicious product.I. Say if the sentence is true false:

1. The Greek commander Alexander Makedonsky used to have fruits and juices mixed with ice and snow for dessert.

2. Russian people usually ate frozen pieces of sweet juice with pan-  cakes for holidays.

3. In old times the cook who had told somebody the recipe of ice cream could be sentenced to death.

4. Ice and snow were made at the court of Makedonsky, there were no problems with it

5. People used to sell ice.

6. The ships with huge blocks of ice would bring ice from the shores of the hot countries. 

 II. Fill in the words

1. In old times in some countries … of cold daintieswere kept in secret.

2. Besides, it wasn't easy to cook ice cream, especially in … .

3. The ships with huge blocks of ice would hurry to the shores of the … .

4. That lasted till the first …  machines appeared.

5. Now ice cream is sold … and of any kinds.

6. By the way, if you have a sweet toothyou can make …  yourself. 

 III. Answer the questions

1. Which of Greek commanders liked to have fruits and juices mixed with ice and snow for dessert?

2. Was there a kind of ice cream in Russia in old times?

3. What was it like?

4. Were the recipes of ice cream available to everybody?

5. Where did the cooks of Alexander Makedonsky get ice and snow for ice cream?

6. How were the blocks of ice carried to hot countries?  

 4. Write the recipe of the ice cream

7 КЛАС

 LISTENING COMPREHENSION TEST

Many years ago an elephant and a monkey had a quarrel. The elephant was proud because he was strong.

"Look how big and strong I am," he said. "I can pull a tree down. Can you?”

Now the monkey was proud because he was so quick.

"Look how quickly I can run and climb," he said. "Can you climb a tree?"  

At last they decided to go and speak to the Old Bird.

"We cannot agree," they told the Bird, "tell us what you think about it. Which is better - to be strong or to be quick?"

The Old Bird said to them: "Do as I tell you and then I’ll learn which is better. Do you see that great tree across the river? Go and get the fruit from it and bring it to me."

So they went to the river, but the monkey was afraid of the water.

"Get on my back," said the elephant proudly. "I will carry you. I am big and strong and I am not afraid to swim across the river."

There on the bank stood the tree. It was so high that the fruit was above them. The elephant tried to pull the tree down, but it was too strong.

"Wait a minute," said the monkey proudly. "I can climb."

He ran quickly up the tree and threw the fruit to the, ground. The elephant put it in his great mouth. Then they crossed the river again and gave the fruit to the Old Bird.

"Now," they said, "which is better — to be strong or to be quick?"

"Can anybody tell which is better?" asked the Old Bird. The elephant could not get the fruit alone. The monkey could not get the fruit alone. But you could get it together. One of you crossed the river, the other climbed up the tree."

 

 

 

 

I. Say if the sentences are true or false (+/-).

1. Many years ago an elephant and a monkey had a quarrel.

2. The elephant was angry.

3. The monkey was quick

4. They could run and swim.

5. They decided to speak to the Old Bird.

6. The Old Bird promised to help them.

II. Choose the correct answer.

1.    What did an elephant and a monkey have many years ago?

a)   a wardrobe; b)   a quarrel; c)   a squirrel; d)   a friendship

2.    Why was the elephant proud?

a)   he was strong; b)   he wasn't strong; c)   he was big; d)   he was clever

3.    Was the monkey proud too? Why?

a)   he was strict; b)   he was quiet; c)   he was merry; d)   he was quick

4.    What did they decide to do?

a)   to speak to the Old Bird; b)   to ask some questions their friends; c)   to go to the river; d)   to speak to the Old Bear

5.    What did they ask the Old Bird?

a)   to be strong or to be big; b)   to be quick or to be clever; c)   to be strong or to be quick; d)   to be quick and to be quick

6.   What did the Old Bird ask them to do?

a)   to bring him a tree; b)   to bring him some fruit; c)   to get some flowers; d)   to bring him some apples

III.Make up 4 questions to the text (general, tag, alternative, special).

 

IV. What have you learnt from the text? Write a mini-composition (10 sentences)

 

The Boy who Saved the Netherlands.

   Many years ago in Harlem, Holland, there lived a young boy. His name was Hans and he was eight years old. One autumn day, Hans went across the channel  to visit an old blind man. He took the man some biscuits and stayed there for a while. Then,       Hans decided to return home.

    “Be careful, Hans” said the old man. “The water in the canal usually gets higher in autumn.” On his way home, Hans sang a song, watched the rabbits run around and picked some flowers for his mother. Suddenly, the sky got dark and heavy rain began to fall. Hans felt scared and started to run. Just then, he heard the sound of water flowing away .He looked around carefully, and then noticed a very small hole in the dike.

     Hans felt frightened because he knew what could happen. The small hole could get bigger and bigger. Then the dike could burst and flood Holland. Hans knew what to do. He put his finger into the hole, so no more water cold come through it. “Please, someone help me!” Hans shouted. But there was no one to help him. After a while, he began to feel very cold and tired, but he could not leave the dike. All night long, Hans waited and waited…

     The next morning, a priest walked by and heard Hans’ cries. “I am trying to stop the water,” the boy said. “Can you help me?” the priest called some other people and they quickly mended the hole. Finally, they took Hans home. Everyone was very proud of that brave boy.

 

I. Write true or false:

1. Hans was eighteen years old. ______

2. Hans lived in Paris, France. ______

3. Hans visited a young woman. ______

4. It started raining that evening. _______

5. Hans saw a big hole in the dike._______

6. He put his shoes in the hole in the dike.______

 

II. Put the events in the correct order

a___ Hans heard the sound of the water flowing away.

b___ A priest heard Hans cries and called some people to help.

c___ The sky got dark and rain began to fall .

d_1_ Hans went to visit an old blind man.

e ___ Hans put his finger in the hole.

f___ Hans decided to return home.

g___ The people mended the hole.

h___ Hans noticed a very small hole in the dike.

III. Answer the questions.

1. Where did Hans live?

2. How old was Hans?

3 .Who did Hans visit?

4. What did the blind man tell Hans?

5. What did Hans take the blind man?

6.What did Hans hear on his way home?

 

IV.

 a) Write the summary of the story in 10 sentences.

 b) Describe your attitude to Hans in 5 sentences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AN ARAB AND HIS SONS

Far to the East there lived in old days an Arab who had three sons, whom he dearly loved. He had seventeen beautiful horses whom he loved.

One day the old man became very ill. Feeling that the end was near, he called his sons to give one - half of his horses, to the second son - one third, and to the youngest - one-ninth.

The sons met to divide the horses but they didn't know how to divide them.

"How can I take one half of seventeen horses?" said the eldest son. "1 can't divide a living horse in two. "And how can I," asked the second, "take one third of seventeen horses? But this is what my father wanted me to do".

"I also want to do what my father wanted us to. But what is one ninth of seventeen horses?"

At that time an old man came riding on a horse. "May be he can tell us", they said hopefully. They told their story to him.

The man began to think. Several minutes passed before he spoke. At last he said, "Take my horse and there will be eighteen".

They did so. The elder son took one half of the horses. Then the second son called the horses, which he loved best, and the six animals came running to him. And the youngest son took two horses. The sons said lo the man: "You divided the horses wonderfully. Say what you want us to give you for it".

"I shall take all the horses that are left", said the old man and he rode away with his own horse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1.Say if the sentences are true or false (T/F)

 

1) An Arab had four sons whom he dearly loved.

2) He had seventeen beautiful horses whom he loved greatly.

3) One day he called his youngest son to give him the horses.

4) The three young Arabs couldn't divide the horses because they didn't know

Arithmetic well enough.

5) The old man agreed to help the young Arabs because he wanted to get a fewhorses from them.

6) The old man came riding on a horse.

Task 2.Choose the right answer.

1.  Who lived far from to the East?

 a) a robber; b) an Arab; c) an old man

2.   What did he have?

 a) Houses; b) Hamsters; c)horses

3.   How many horses did he have?

 a) Sixteen; b) Seventeen; c) seventy

4.   Why did he call his children?

 a) he was angry; b) he was ill; c) he was happy

5.   Why did they meet?

 a) to divide the horses; b) to divide money; c) to help their father

6.  How many horses did he give to his elder son?

 a) one half; b) one third; c) one ninth; d) the horses that are left

Task 3.Make up 4 questions to the text (general, tag, alternative, special).

Task 4.Retell the text in 10-12 sentences using the reported speech.

 

 A Fairy-Tale Princess

    It was like a fairy-tale when the beautiful young girl married the Prince and become the Princess of Wales. Unlike a fairy tale, the happiness soon ended, but Diana is still The PeoplesPrincess.

   Diana Frances Spencer was born on 1st July, 1961, in Norfolk, England. Her father was Earl Spencer. She had two older sisters and a younger brother. Her parents died when she was a young girl. As a child Diana studied in a boarding school in Kent. She completed her education in Switzerland. When she returned to England she worked as a nanny.

    Diana married Prince Charles in July, 1981, at St. Paul’s Cathedral in London. People all around the world watched her wedding on television. Diana and Charles had two sons, William and Harry. Diana was very popular. The British loved her for her kindness and beauty. They called her “The Peoples Princess” because she cared so much sick and poor people all over the world. She once said: “I see myself as a princess for the whole world, not the Princess of Wales.” reporters were always around her. She was their favourite person.

    But Diana’s life was not as happy as it appeared. She and Charles had problems with their marriage. They finally divorced in August, 1996.

    Dianna continued to travel round the world and helped those in need. But her life was short. She died in a car accident on 31st August, 1997, in Paris. She was only thirty-six.

 

I. Match the headings to the paragraphs

1. Everyone Loved Her   Paragraph 1

2. Diana’s Early years _______________

3. The Divorcé ______________

4. The Tragic End _____________

 5. The Wedding ______________

 

II. Answer the questions

1Where and when was Diana was born?

2Where did she studied?

3When and where did she marry Prince Charles?

4 How many children did they have?

5 Why was she popular?

6 Was her life as happy as it appeared?

 

III. Complete the table. Then, about Diana , as in the example.

Diana Frances Spencer was born on 1st July, 1961, in Norfolk, England….

 

Name :

Diana Frances Spencer

Born on:

………in……..

Studied:

………………….

Married:

……….in ………..at…………

Children:

……………………….

Famous for:

…………………………

Divorced in:

…………………….

Died on:

………………in…………

 

 IV. Do you agree with statement that Diana was “The People’s Princess”? Write 5- 10 sentences about your attitude to Diana Spencer.

 8 КЛАС

A GOOD FINDER

One day two friends went for a walk. One of them had a dog. “See here, John,” one of the men said. “I am going to put this coin here in the ground. I know my dog will find it.” He put the coin in the ground on the road. Then the two friends went on.

     In half an hour the man took out the coins he had in his pocket and said to his dog: “I lost a coin, Rex. Go and look for it, quick!” The dog ran back along the road and the two friends went home.

     At that time a traveller drove along the road. His horse kicked the coin from the ground and the traveller picked it up. The dog scented out the coin in the pocket of the traveller’s trousers and ran after him. Soon they came to an inn.

     The traveller thought: “Poor dog. It lost its master.” As he liked the dog very much he took it to his room and gave it a good supper. Then the traveller took off his clothes. He put his pyjamas and his night cap on and was ready to go to bed.

     The dog stood at the door. The man thought: “The dog wants to go out,” and he opened the door. The dog snatched the man’s trousers and ran out of the room. The man ran after it with his night cap on.

     The dog ran to its master’s house. The man ran after it. He was very angry.

    “Sir,” said the dog’s master, “my dog is very clever and if it ran away with your trousers, it is because you have in them the money which is not yours.”

      The traveller became still more angry. “I’m sorry”, said the other, ”but I know there is the coin in your trousers’ pocket which you picked up on the road. It’s my coin. That’s why my dog brought me your trousers.”

     The traveller was amused. He laughed together with the dog’s master. Then he took out the coin and gave it to him. He took his trousers and went to his inn.

 

 

 

 

 

 I  Listen to the text and put “+” if the sentence is right and “-“if one is false.     

1. One day three friends went for a walk.

2. One of them had a dog.

3. He put a coin in the ground on the road.

4. At that time a traveller drove along the road.

5. The dog found the coin near the tree.

6. The dog ran after the traveller.

7. The dog wasn’t very clever.

II Choose the correct answer.

1. What did the traveller think the dog lost?

a) its bone       b) its home          c) its friend         d) its master

2. Where did he take the dog?

a) to his house b) to his yard      c) to his flat         d) to his room

3. What did the traveller give the dog?

a) some meat   b) a tasty dinner c) a good supper d) a little water

4. Was the traveller ready to go to...?

a) the park       b) bed                  c) the bathroom d) the dining room

5. What did the dog snatch?

a) his shirt       b) his night cap    c) his pyjamas    d) his trousers

6. Where did the dog run?

a) to the wood b) along the road c) to its master’s house d) to another room

7. Did the dog take his trousers because there was ... in his pocket?

a) a coin          b) a bone              c) a candy          d) an apple

III Fill in the gaps using the words from the box. One of the words is extra one.

  Rex,   money,  amused,   dog,   kicked,   coin

1. I put this ... on the ground.

2. I lost a coin, … 

3. The traveller’s horse ... the coin from the ground.

4. That’s why my ... brought me your trousers.

5. The traveller was... 

IV Ask five questions to the text.

 

 

 THE FIRE ON THE HILL 

     Long, long ago there was a lake of cold water in Kenya.  Many animals came at night to the lake to drink some water. But people never came to the lake at night: the animals could kill and eat them.             

Now, a rich man who had a beautiful daughter once said: „The young man, who will go to the lake in the evening and stay in the cold water till morning, will have my daughter for his wife."

There lived a poor young man who loved the rich man's daughter very much. He said to his mother, „I shall try to stay all night in the lake and then marry my dear girl".

„No, no", the mother said, „you are my only son!". The water in the lake is very cold, and the animals will eat you up. Don't go there!" She cried and cried, but her son said: „Mother, don't cry, I must try. I love her so much!"

So the young man went to the girl's father. He told him that he wanted to go to the lake and stay in the cold water all night. The rich man sent his servants to the place where they could watch the young man.

When night carne, the young man went to the lake and his mother followed him, but he didn't see her. There was a hill forty paces away from the place where the young man went into the water. The woman climbed up the hill and made up a fire there. The wild animals saw the fire and were afraid to go near that place.

The young man saw the fire too. He understood that his mother was there. He thought of his mother's love, and it was easier for him to stay all night in the very cold water.

Morning came. The young man went to the rich man's house. The rich man saw him and said, „My servants say that there was a fire on the hill forty paces from the lake. It warmed you and that is why you could stay all night in the water. So you can't marry my daughter. Good-bye".

     The   young   man   was    very    angry.   He went to the judge.  “Well”, 

the judge said, „this is a very simple case".

The next morning the young man with his mother and the rich man with his servants came before the judge. There were many people there who wanted to hear the case.

The judge asked for a pot of cold water. Then he walked forty paces from the pot and made a fire. „Now", he said, „we shall wait a little until the water is warm". The people cried: „But the fire isso far away, it can't warm the water in the pot". Then the judge said: „How could that young man warm himself at a fire forty paces away?"

So the case was over, and the young man married the rich man's daughter. They lived happily for many years.

 

I  Read the text and put “+” if the sentence is right and “-“if one is  false.

 1. There was a river of cold water in Kenya.

 2. A rich man had a beautiful daughter.

 3. A poor young man loved his daughter very much.

 4. Mother wanted that her son married the rich man’s daughter.

 5. The rich man sent his servants to the lake.

 6. There was a hill thirty paces away from the lake.

 7. The mother made a fire to warm the place.

II  Find the correct answer.

1.  What was the lake famous for?

          a) for its good clear water;

         b) for its animals living close to it;

c)  for the fact that people were afraid to go there at night;

d) for the fact that the lake was very old.

2. What did a rich man want the young man to do?

         a) to go to the lake; 

         b) to stay in the cold water;

 c) to stay in the river all night;

d) to marry his daughter

3.Why did the mother cry? 

          a) because she worried about her son;

b)because she was afraid of animals;

c)because the water was too cold.

d) because she wanted her son to marry.

4. Where did the mother go?

          a) to the lake;

b) to the forest;

 c)to the rich man;

d) to the hill

5. What helped the young man to stay in the lake all night?

             a) wild animals;

b) the servants;

c)his mother's great love;

d) his love to the girl

6. Who came before the judge?

           a) the young man, his mother, servants and the rich man;

b) the rich man and his daughter;

c)people who wanted to hear the case;

d) the young man and the servants who watched him

8. What did the judge prove?

              a) that there was no fire on the hill; 

b) that the water in the lake was warm;

c)that the young man loved the girl;

d) that the fire couldn't warm the water in the lake

III Complete the sentences with the correct words

1. Many animals came at night to the lake to...

2. The young man said: “I’ll try to stay all night in the lake and then ...

3. His mother followed him but at first he ...

4. The wild animals saw the fire and ...

5. They lived happily for ...

IV In several sentences prove that mother really loved her son.

 

 

 

 

 

 

 

HOW THE PAINTER REMBRANDT WAS DISCOVERED

In a museum in Holland one can see a pair of wooden shoes with funny little figures of animals drawn on them.

Those drawings helped to discover the great painter Rembrandt.

When he was still aboy, Rembrandt worked to become a painter and travel in foreign countries.

One day at school, instead of listening to the teacher, he was drawing pigs and chickens on the wooden shoes of the pupil sitting next to him. Seeing this, the teacher got angry with him and said he would tell his mother.

In the afternoon Rembrandt was sitting on the top of a hill quite near his house, watching the traffic in the streets.

When he saw his teacher coming towards his father’s house, he was sure that his teacher had come to speak to his parents. His father called him and the young Rembrandt saw his teacher with one of the wooden shoes in his hand. All eyes were turned on him as he came near. To his great surprise, his mother spoke to him kindly, saying, "Do you really want to be a painter, my child?" The boy could not believe his ears, hisheart was full of happiness.

His teacher told him that he liked his excellent drawings and wanted him to study painting with a famous artist in the town.

Later Rembrandt painted wonderful pictures, but he died a poor man.

 

I Listen to the text and put “+” if the sentence is right and “-” if one is false

1. In a museum in Holland one can see two pairs of shoes.

2. The drawings helped to discover the great painter Rembrandt.

3. When he was aboy, Rembrandt wanted to be a teacher.

4. One day at school he was drawing pigs and chickens on his boots.

5. The teacher was angry and punished him.

6. In the afternoon Rembrandt was sitting on the top of a hill.

 

II Choose the correct answer

1.What can one see in a museum in Holland?

A. One can see a pair of wooden shoes.

B. One can see a pair of wooden boots.

C. One can see a wooden shoe.

D.One can see a pair of leather shoes.

2. What is drawn on the shoes?

A. Little figures of animals.

B. Little figures of children.

C.Little figures of birds.

D. Little figures of fish.

3. What helped to discover the painter?

A. The animals.        C. The shoes.

B. The drawings.      D. The birds.

4. What was Rembrandt doing at the lesson one day?

A.He was listening to the teacher.

B.He was reading.

 C. He was drawing pigs.

 D. He was writing.

5. Where was Rembrandt sitting in the afternoon?

A.He was sitting in the park.

B.He was sitting on the roof of the house.

C.He was sitting in the tree.

D. He was sitting on the top of a hill.

6. What was he doing on the top of a  hill?

A. He was watching people in the street.

B. He was watching the traffic in the street.

C. He was watching birds in the street.

D. He was reading.

 

III Fill in the gaps using the words from the box. One of the words is extra one

Afternoon, turned, ears, wooden,   behaviour, painter

1. In a museum in Holland one can see a pair of … shoes.

2. In the … Rembrandt was sitting on the top of a hill.

3. All eyes were … on him as he came near.

4. The boy could not believe his … .

5. He wanted to be a … .

 

 

BOOKS AND TV

Some people think that as more and more people have televisions in their homes; fewer and fewer people will buy books and newspapers. Why read an article in the newspaper, when the TV news can bring you the information in a few minutes and with pictures? Why read a novel, when a play on television can tell you same story with colour, picture and action?

Why read the biographies of famous men and women, when an hour-long television programs can tell you all that you want to know?

Television has not killed reading, however. Today, newspapers and magazines are sold in very large numbers. And books of every kind are sold more than ever before. Books are still a cheap way to get information and entertainment. Although some books with hard covers are expensive, many books are published today as paperback books, which are reasonably cheap. A paperback novel, for example, is almost always cheaper than an evening at the cinema or theatre, and you can keep a book forever and read it many times.

Books at home are a wonderful source of knowledge and pleasure and some types of books should be in every home. Every home should have a good dictionary. Every home should have an atlas of the world, with large clear maps. It might be expensive, but a good encyclopedia is useful, too, because you can find information on any subject. In addition, it is useful to have on your bookshelves other non-fiction books such as history books, science textbooks, cookery books, books about medicine and health, etc. It is equally important to have some fiction on your shelves, too. Then you can relax with a good story, or from time to time you can take a book of poems off your shelves and read the thoughts and feelings of your favourite poets.

 

I Match the words on the left with their definitions on the right

1. ...an article a) a book that is used to study a school subject

2. ...an atlas b) a publication that comes out weekly or monthly

3. ...a biography c) a book with maps of the world

4. ...a novel d) usually a cheap book with a soft cover

5. ...a textbook e) a story about a real person

6. ...a dictionary   f) a piece of writing in a newspaper

7. ...a poem   g) a book of word definitions

8. ...a paperback    h) usually a short piece of writing expressing a deep

feeling or thought

9....a magazine i) a story about people who are not real

 

II Choose the best answer according to the information in the passage

1. Which is easier to get the news from?

a)  a newspaper

b) the television

2. Which is usually quicker?

a)  to read a biography of a famous person

b) to watch a television programme about a famous person

3. Which is usually cheaper?

a)  a paperback

b) an evening at the cinema

4. Which is usually cheaper?

a)  a paperback

b) a hardcover book

5. Which is it most important to have in your home?

a)  non-fiction books, such as a dictionary and an encyclopedia

b) fiction, such as novels, short stories and books of poems

c) a mixture of both good non-fiction and your favourite fiction.

III Which of the following are non-fiction and which are fiction? Put the words into the two columns

Atlas, novel, short story, textbook, play, dictionary, encyclopedia, poem.

IV Write a short review of the book you've read and liked very much. Be sure to mention the title of the book, say a few words about the author, describe the scene of the action, main characters and ideas.

9 КЛАС

THE THREE WISHES (AN OLD ENGLISH FAIRY TALE)

    One winter evening a poor peasant sat near the fire talking with his wife about one of their neighbours who was a rich man.

"If only I had a little money myself", he said, "I should open my own shop".

"I", answered his wife, "should not be satisfied with that, I should be happy if I lived in a big house, and then, if I saw people like ourselves, I should help them and try to make everybody happy. But we are no longer in the time of fairies. If only I could meet one of them, it would not take me long to decide what to ask of her".

    Hardly had she said these words when a beautiful young lady appeared in their room and told them she was a fairy willing to grant their first three wishes. But she said they should choose carefully as she could allow them no more than three wishes. Then the beautiful lady disappeared.

    At first the husband and wife were astonished. Then they began discussing the first wish that it would be best to have. They quarreled for a long time and finally decided to wish for nothing for a while and put it off till the next day.

    The woman looked at the bright fire and said without thinking: "Oh, it would be a good thing to have a good sausage for our supper". And a long thick sausage fell on their table. The husband got very angry and began scolding his wife. "Isn't that a fine wish? You're such a stupid woman! I wish this sausage would stick to your nose!" This was hardly said when the sausage jumped up and stuck to the poor woman's face.

    The husband understood that he himself had been even more foolish than his wife, but no matter how he tried he could not tear the sausage off his wife's nose. "If you had not wished to have this beauty sausage, I should not have wished it to stick to your nose", said the husband.

Finally they realized that they had only one wish  left. They thought for a long time and agreed to have their last wish. They wished the sausage to fall on the table, which it did.

 

I Listen to the text and put “+” if the sentence is right and “-” if one is false

1 One spring evening a poor peasant sat near the fire talking with his wife.

2 They were talking about one of their neighbours who was a rich man.

3 They had their own shop.

4 The woman wanted to meet a fairy.

5 A young lady appeared in their room and told them that she was their neighbour.

6 They were astonished.

7 They began to discuss their first wish and were ready to tell about it in ten minutes.

8 They wanted to have supper first of all.

9 The husband understood that he himself had been even more foolish than his wife.

10 Finally they wished to have a beautiful house.

 

II Choose the correct answer

1) What were they talking about near the fire?

A. about money

B. about a rich man

C. about a poor peasant

D. about winter

2) What would the peasant do, if he had money?

A. buy sausage

B. build a new house

C. open his own shop

D. help poor people

3) What is happiness for a woman?

A. to live in a big house

B. to have a rich neighbour

C. to have a shop

D. to have many wishes

4) Who could help them to become happy?

A. a rich man

B. a stranger

C. a fairy

D. relatives

5) What was a fairy willing to do?

A.to get dinner for them

B.to ask money

C. to sit near the fire

D. to realize their first three wishes

6) What does the word "astonish" mean?

A. to be pleased

B. to surprise

C. to quarrel

D. to satisfy

7) What did the husband and wife do when they heard the fairy's will?

A. they quarrelled with her

B. they decided to wish for something at once

C. decided to put it off till the next day

D. they asked her to sit near the fire

8) How did they feel when they got their first wish?

A. were happy

B. angry

C. frightened

D. hungry

9) What was their first wish?

A.bright fire

B. much money

C. a big house

D. a good sausage

10) What was their last wish?

A. to stick the sausage to the wife's nose

B. to have good appetite

C. to tear the sausage off the wife's nose

D. to fall on the table

 

III Complete the sentences

1 One winter evening a poor peasant sat near…

2 If only I had a little money myself I should…

3 At first the husband and wife were…

4 And a long thick sausage fell on…

5 Finally they realized that they had only one…

 

IV Express your attitude to the behaviour of the husband and the wife (8 – 10 sentences)

 

 

The Lady or the Tiger?

In the very old times there lived a king, and he was a man of great fancy.

One day an idea came to his mind, and the king decided to modernize the system of court trial in his kingdom.

For this purpose there was built a big arena with galleries around it. In that arena the most important criminals were to be put on trial in public. But neither the king nor anybody of his court was to decide the fate of the accused person. It was the criminal himself who did it. On an appointed day when all the people had gathered at the galleries, and the king and his court had taken their places, the accused person stepped into the arena. On the other side of the arena there were two doors. The doors were side by side and identical. The accused person was to walk to those doors and open one of them. If he opened the one, there came out of it a hungry tiger and tore him to pieces, as a punishment for his crime. At the same time the sad bells began to clang, and the people with heavy hearts went to their homes. But if the accused opened the other door, there came out of it a beautiful lady. And to that lady he was immediately married, as a reward for his innocence. It did not matter that the accused might already have a wife and children, or a bride; the king took no notice of such trifles.

Such was the king's method of showing justice.

The king had a daughter whom he loved greatly. She was very beautiful and, at the same time, she was very conceited. It happened so that she fell in love with a young man whose social position was not as high as hers. But they were happy.

One day the king learned about their love. The young man was immediately put into prison, and a day was appointed for his trial in the king's arena.

On this occasion the most savage tiger was caught and caged behind one of the doors, and a very beautiful girl was found to stand behind the other door.

The appointed day came. A lot of people gathered at the galleries. The king and his court were in their places. Then the signal was given, and the lover of the princess walked into the arena. He bowed to the king and looked at the princess who was sitting to the right of her father. The princess had learned the secret of the doors. She knew not only in which room there was the lady, but also who that lady was. It was one of the most beautiful girls of the court, and the princess hated her. The princess was very jealous.

When the lover looked at her, he understood that she knew behind which door was the tiger, and behind which stood the lady. His eyes asked: "Which?"

The question was clear to her, and she had to answer. She raised her hand and made a slight movement towards the right door. Her lover turned and, without the slightest hesitation, went to the door on the right.

And now it is for you, dear reader, to decide: did the princess lie or didn't?

Make your decision. But remember, that, on the one hand the princess loved the young man greatly; but on the other hand she was hot-tempered and jealous.

 

 I Read the text and put “+” if the sentence is right and “-” if one is false

1 The king decided to modernize the system of court trial in his kingdom.

2 For this purpose there was built a stadium.

3 The accused person stepped into the gallery.

4 If the accused opened the door and a beautiful lady came out, he had immediately to sing a song for her.

5 The king’s daughter was conceited, hot-tempered and jealous.

6 The princess didn’t know the secret of the doors.

7 The princess’ lover turned and, without the slightest hesitation, went to the door on the right.

 

II Find the correct answer

1 What kind of man was a king?

a) a man of great courage

b) a man of great fancy

c) a man of great mind

d) a man of great wit

2 What did the king decide to modernize one day?

       a)       a political system

       b)       a system of education

       c)       a system of court trial

       d)       a system of social assistance

3What was built for this purpose?

 a)      a big arena with galleries around it

      b)        a beautiful palace

     c)         a new market

      d)         a new highway

4 Who was to decide the fate of accused person?

   a)       the trial

    b)        the government

   c)        neither the king nor anybody of his court

   d)        the court

5 Where did the accused person step?

     a)    into the garden

b)     into the palace

c)       into the arena

   d)       into the prison

6 What did the accused person have to open?

    a)       a box on the table

    b)       a letter in the envelope

    c)      a door of the arena

    d)        a window in the palace

 

III Write synonyms from the text

1 an imaginative man

2 a pretty lady

Ambitious

4 ill-tempered

5 envious

IV Write 10 – 15 sentences about your attitude to the story “The Lady or the Tiger?”

 

 

 

 

 

 

 

 

JIM THORPE

    Jim Thorpe was perhaps the greatest athlete the United States has ever had.

James Francis Thorpe was born on May 28, 1888 in Oklahoma.

First he went to a public school for Indians near his home. In 1904 he entered the Carlisle Indian School. He did not have enough money to study full-time and had to interrupt his education several times as he had to earn his living.

The director of athletics at Carlisle was Glenn Warner, a famous athletic coach. Warner began to train Thorpe for football and track. Jim became the best American football player. He also competed in baseball, basketball, tennis and swimming.

In 1912 the Olympic Games were held in Stockholm. Never before in the history of the Modern Olympics had one man competed in both pentathlon and decathlon at one meeting of the Olympic Games. Thorpe did this and he won two gold medals.

According to the rules only amateur athletes can take part in the Olympic Games. One of the reporters discovered that Thorpe had earned 25 dollars a month playing baseball during two summer vacations some years before. He was not therefore an amateur athlete and he had to return his gold medals. The men who came second in the pentathlon and decathlon refused to take them saying they really belonged to Thorpe.

Thorpe decided to give up amateur athletics. He became a professional baseball and football player. He continued to play professional football and baseball until 1929.

Since 1929 Thorpe had odd jobs: he worked as a laborer in California, sometimes he played the part of an Indian in movies about the old West.

On March 28, 1953 Thorpe died in the town of Lomita, California, a poor lonely man not quite 65 years old.

 LISTENING COMPREHENSION TEST

I Agree or disagree

1 Jim Thorpe was the greatest athlete the United Kingdom has ever had.

2 He was born on June 28, 1888 in Oklahoma.

3 He didn't have enough money to study full-time.

4 He had to interrupt his education only once as he had to earn his living.

5 The director of athletics at Carlisle, who began to train Jim, was John Warner.

6 Jim Thorpe became the best American coach.

 

II Choose the correct answer.

1 Jimwent to a public school...

A for black people

B for Indians

C for poor people

2 Warner began to train Thorpe for...

A handball and track

Bfootball and track

C football, track and volleyball

3 In 1912 the Olympic Games were held in...

A Sydney

B Strasbourg

C Stockholm

4 Thorpe competed at one meeting of the Olympic games in both pentathlon and decathlon and won...

1 the gold medals

B the silver medal

C the silver medal and the gold one

5 Thorpe had earned 25 $ a month playing ... during two summer vacations some years before he won his medals.

A football

B baseball

C basketball

6. Thorpe decided to give up amateur athletics because...

A he wanted to become a professional football player

B one of the reporters discovered that he hadn't been an amateur athlete taking part in the Olympic Games

C he wanted to become a basketball instructor

III Fill in the gaps

1 Jim Thorpe perhaps the greatest athlete the United States…

2 James Francis Thorpe was born on May 28, 1888 in…

3 The director of athletics at Carlisle was Glenn Warner…

4 In 1912 the Olympic Games were held in…

5 Thorpe decided to give up amateur athletics, he became a professional…

 

IV Give facts proving that Jim Thorpe was one of the best athletes in the history of sport in the USA (10 sentences)

 

 

THE TRIMMED LAMP (after O. Henry)

Lou and Nancy were friends. They came to New York to find work because there was not enough to eat at their homes. Nancy was nineteen. Lou was twenty. Both Nancy and Lou were very pretty. Lou found work in a laundry. She was an ironer. Nancy began to work as a sales-girl.

At the end of six months of their life in the big city, Lou met a young man named Dan. They soon became good friends. In fact they fell in love with each other. They went out together several times a week.

"Aren't you cold, Nancy?" Lou asked her friend one evening. They were standing on the corner waiting for Dan. "I feel sorry for you. Why are you working in that old store for eight dollars a week? I made eighteen dollars last week! Of course, ironing is not so pleasant as selling gloves in a store, but it pays.None of the ironers make less than ten dollars a week. I like my work."

"And I like mine," said Nancy, "even though I make only eight dollars a week. I like to work in a big store, and to be among beautiful things and nice people. One of our sales-girls married a steel maker from Pittsburg. He makes a lot of money! You may be sure I'll catch a millionaire some day! And whom can you marry working in a laundry?"

"Why, I met Dan in the laundry,'" said Lou. "He came in to get his Sunday shirt and collars and saw me. I was ironing. Later he said he had noticed my arms first, how white and round they were. I tell you, some very rich men come to laundries. Of course if you want to starve and put on airs, do as you like!"

Just then Dan came. He was an electrician, making thirty dollars a week. It was clear he was in love with Lou, he looked at her with the sad eyes of Romeo.

"Nancy, I want to introduce to you my friend, Mr. Owens. Dan, shake hands with Miss Danforth," said Lou.

"I'm very glad to meet you, Miss Danforth," said Dan. "I've heard so much about you from Lou."

"Thanks," said Nancy, "I've heard from her about you, too."

"I have tickets for a theatre," said Dan. "Let's all go." The three of them started out to have a good time together.

Nancy had no gentlemen friends. Nobody waited for her after work. Some of the sales-girls joked that she was waiting to "catch a millionaire". "I'll make the biggest catch in the world, – or nothing at all!"she used to say.

One day, two of the sales-girls who worked with Nancy invited her to have dinner together with them and their gentlemen friends. The dinner took place in a fashionable cafe.

One of the gentlemen friends had no hair on his head, – the other wore a diamond ring and liked neither the food nor the wine.

The next day the gentleman with the diamond ring appeared in the shop and asked Nancy to marry him. She said 'no'. When he left, one of the girls said to Nancy: "What a terrible fool you are! That fellow is a millionaire – he is the son of Van Skittles himself! Are you mad, Nancy? What do you want? Do you want to be a Mormon and marry Rockefeller and the King of Spain at the same time?"

"I don't want his money," said Nancy "I don't ' like him, that's all! I want to marry a rich man, that's true. But I also want to like him!"

Lou worked on in the laundry. Out of her eighteen dollars a week she paid six dollars for her room and board. The rest of the money went for clothes.

When the day's work was over she met Dan who was always waiting for her outside the laundry.

Sometimes Dan did not like her clothes, they were too bright – he thought – and in bad taste. But she liked bright clothes, and when people in the streets looked at her, she liked that very much.

Dan and Lou always asked Nancy to come with them when they went out to have a good time.

One Saturday afternoon the two girls met, and Lou said:  "Dan is always asking me to marry him. But why should I? I am independent. Now I can do what I like with the money I make. And if I marry Dan he will not allow me to work. Nancy, what are your plans for the future? Have you caught your millionaire yet?"

"Not yet," said Nancy with a laugh. "I haven't selected one yet..."

"You are joking, of course," said Lou.

"Millionaires don't notice working girls like us. Still I am sure that I'll catch one before you do."

Nancy worked on. She watched and studied the rich men and women who came to the store. She hoped some day to find the man she could marry.

So she kept her lamp trimmed and burning to receive her bridegroom when he should come.

One Thursday evening Nancy left the store and walked over to the laundry. Dan and Lou had invited her to go to a musical comedy with them.

Dan was just coming out of the laundry when she arrived. There was a strange nervous look on his face.

"I hoped to find out something about her. I thought they had heard from her," he said. "Heard from whom? What are you talking about?" said Nancy. "Isn't Lou there?" "I thought you knew everything," said Dan. "She hasn't been here or at the house where she lived since Monday. She lock all her things from there. She told one of the girls in the laundry that she was going to Europe."

"Has anybody seen her anywhere?" asked Nancy. Dan looked at her. His gray eyes were like steel.

"They told me in the laundry," he said, "that they saw her yesterday ... in an automobile. With one of those millionaires that you and Lou were always talking about."

For the first time in her life Nancy did not know what to say. Then she laid her hand on Dan's arm and said:

"You have no right to say such a thing to me, Dan. Do you think that she has done it because of my jokes about millionaires? I am sorry for you, but I have nothing to do with it."

"I'm sorry I said it," answered Dan, "Don't be angry with me!"

"I have tickets for a show to-night," he said a moment later. "If you..."

Nancy saw how miserable he was and she felt sorry for him.

"I'll come with you, Dan," she said.

Three-months passed before Nancy saw Lou again.

One evening she was hurrying home from the store. Suddenly somebody called her name. She turned around and saw Lou who caught her in her arms.

Nancy noticed at once that Lou had become rich. She was very well dressed and had diamond rings on her fingers.

"You little fool," cried Lou, "I see you are still working in that store. I see you haven't caught a millionaire yet."

And then Lou looked and saw that Nancy had something better than money, something that shone brighter than stars in her eyes, something that was redder than a rose in her cheeks. Happiness!

"Yes, I'm still in the store," said Nancy, "but I am going to leave it next week. I've made my catch, the best catch in the world. I'm going to be married to Dan... to Dan! He is my Dan now."

A policeman, going around the corner of the park saw two young women. One of them, with diamond rings on her fingers was crying like a child. The other, a simply dressed working girl, was trying to console her. The policeman passed on. He knew he could not help the one who was crying.

 

I Do you agree or not?

1 Nancy and Lou came to New York to catch the bridegrooms.

2 The girls did not find any work in New York.

3 Lou found her happiness in New York

4 Nancy envied Lou.

5 When Van Skittles asked Nancy to marry him she agreed at once.

6 Lou was looking forward to marrying Dan.

7 Dan was nervous when he hadn't found Lou.

8 Lou was happier than Nancy.

II Choose the correct answer according to the information in the text.

1 Lou and Nancy came to New York

            a) for entertainment;

           b) to get acquainted with its sights;

c)to find work;

d) to buy all the necessary things.

2 Lou and Dan

          a) got married on the second day;

          b) became good friends soon;

c)were close relatives

d) met in the theatre.

3 Nancy's dream was

          a) to return home;

           b) to change her boring work;

c)to spend all her free time shopping;

d) to catch a millionaire some day.

4 It was clear that Dan was in love with Lou because

       a) he brought her flowers every day;

      b) he looked at her with the sad eyes of Romeo.

 c) he asked her to marry him;

 d) he wanted to be with Lou every minute.

5 Nancy refused to marry the son of Van Skittles because

          a) he wasn't rich enough;

          b) she fall in love with the other man;

c)he lived in a small provincial town;

d) she didn't like him.

6 When Nancy met Dan there was a strange nervous look on his face because

           a) he had forgotten his wallet at home;

           b) his mother was seriously ill;

c)he hadn't been able to find out something about Lou;

d) he had lost his job.

7 When Nancy saw Lou

          a) she learned that Lou was very unhappy;

          b) she told her about her further marriage.

c)they went to a café;

d) she invited her to her new place.

 

III Choose the right answer

1 Lou:

a) liked her work very much;

b) wanted to catch a millionaire;

c) decided to return home.

2 Dan:

a) wanted to marry Lou as she always told Nancy;

b) was a millionaire who liked spending his free time with poor girls;

c) wasn't an honest man.

3 Nancy:

a) seemed a matter-of-fact sort of girl;

b) had something better than money, something that shone brighter than stars in her eyes;

c) was very unhappy.

 

IV Ask Lou, Nancy, Dan any questions you would like (5 questions).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нотаток

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1. Готуємося до зовнішнього незалежного тестування: Збірник тестових завдань з англійської мови. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.- 108 с.

2. Державний освітній стандарт базової і повної середньої освіти // Іноземні мови № 1, 2004.                                                                 

3. Кіктенко Т.М. Англійська мова. Тести з читання та аудіювання. 5-11 класи. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.- 48 с.

4. Коновал З.Й., Адамовська Л.М. Англійська мова. Збірник диктантів, текстів для переказів та аудіювання. 7-11 класи. – Тернопіль: Навчальна книга, 2001.- 80 с.

5. Концепція навчання іноземної мови у середній загальноосвітній 12-річній школі // English № 6, 2004.  

6. Кропачова О.П. Тести для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів за видами мовленнєвої діяльності шкіл з поглибленим вивченням англійської мови до НМК „Welcome to English Study” (автор О.Д. Карп'юк). – Тернопіль: Видавництво Карп'юка, 2005.- 48 с.   

 

 

docx
Додано
30 січня
Переглядів
130
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку