Атестаційна характеристика учителя математики

Про матеріал
Атестаційна характеристика учителя математики є відображенням професійної діяльності вчителя, повним аналізом її уроків, позакласної діяльності.
Перегляд файлу

Характеристика

професійної діяльності вчителя математики 

Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№18

                                           Білозерської  міської Ради

Желябіної Галини Геннадіївни.

 Желябіна Галина Геннадіївна має повну вищу освіту за спеціальністю «математика» та  працює за отриманим фахом  у Білозерській

ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 з  1986 року.

Желябіна Галина Геннадіївна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії відділу освіти Добропільської міської Ради.

За час роботи у школі забезпечує високий рівень викладання математики відповідно до навчальної програми та з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; зарекомендувала себе відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свою роботу, має глибокі знання з предмета.

Працює над формуванням в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності, удосконалює інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції), розвиває вміння висловлювати обґрунтовані математичні судження, вчить діяти за заданим алгоритмом, а також самостійно конструювати нові алгоритми.

У повсякденній роботі вчитель на високому рівні володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в професійному середовищі. Фахівець володіє широким спектром стратегій навчання; уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує форми та методи організації навчально – виховного процесу на уроках математики, що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів.

  Уроки Желябіної Галини Геннадіївни  завжди цікаві, насичені різноманітними формами і методами, проходять чітко, злагоджено, на високому науково – теоретичному й методичному рівні. Вчитель добре володіє методикою індивідуальної роботи з учнями, використовуючи при цьому диференційований підхід до вибору дидактичного матеріалу. Широко використовує творчі та проблемні завдання, що стимулює творчу ініціативу та самостійність учнів. Враховує психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, стимулює позитивне ставлення учнів до навчально – пізнавальної діяльності. Уміє лаконічно, доступно подати навчальний матеріал, володіє ораторським мистецтвом. Такий підхід до процесу навчання створює умови для розвитку пізнавальної активності, самовираження та самовдосконалення учнів.

На уроках Желябіна Галини Геннадіївна особливу увагу звертає на розуміння й осмислення учнями виконуваних операцій. Завдання розробляються різної складності. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяють майстерність педагога, чітко продумані етапи заняття, раціональне використання кожної його хвилини, правильність добору матеріалу. Уроки проводяться в швидкому темпі та на рівні достатньої розумової напруженості. Вдало поєднує вибір репродуктивних і проблемно – пошукових, словесних і практичних методів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи. Використовує сучасні інтерактивні методи, створення портфоліо, метод проектів, проблемні технології, технологію критичного мислення.

Желябіна Галини Геннадіївна постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; на високому рівні володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами.

Результатом роботи вчителя є високий рівень засвоєння учнями навчального матеріалу та якості отриманих знань. ЇЇ випускники протягом багатьох  років показують високі результати ЗНО. Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми: готує своїх вихованців до участі в предметних олімпіадах, конкурсах. Її учні є  призерами та переможцями ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, активними учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Так, в 2019-2020 навчальному році Призерами міської олімпіади з математики стали: учень 10 класу Пилипець Кирило( ІІ місце), учениця 11 класу Мотрич Анна

( ІІ місце).

Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, культурно – національних, духовних, історичних цінностей України. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Багато уваги приділяє формуванню в учнів умінь визначати, відбирати і використовувати у процесі пошуку інформації різні види наукових  джерел, зокрема текстові, візуальні та усні, об’єкти навколишнього середовища, інформаційно – комп’ютерні технології, а також умінь представляти обґрунтовані та структуровані знання, власне розуміння проблеми з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контроверсійні, суперечливі теми.

Желябіна Галини Геннадіївна бере активну участь у роботі методичного об’єднання вчителів математики школи та міста, виступає з доповідями, ділиться досвідом роботи, проводить відкриті уроки ,передає свій досвід роботи колегам.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статуту школи.

Учитель відзначається педагогічним тактом, має високу загальну культуру, стійкі моральні якості. Користується повагою серед колег, учнів школи та батьків.

Желябіна Галини Геннадіївна відповідає займаній посаді та може бути атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

 

  «____» _________ 20___р.

 

 Директор школи                 Прізвище, ініціали

 

З характеристикою ознайомилась               _______________

doc
Додано
22 вересня 2023
Переглядів
1494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку