Самоаналіз педагогічної діяльності асистента вчителя

Про матеріал

Зразок (розробка) аналітичного звіту асистента вчителя. Матеріал містить розвивальні завдання асистента вчителя та самоаналіз по предметної діяльності та успіхи, досягнення інклюзивної дитини.

Перегляд файлу

 

Аналітичний звіт асистентів вчителя за 2022-2023 н.р.

учня 2 класу

Прізвище ім’я учня

На 2022-2023 навчальний рік асистентом вчителя визначено наступні дидактичні та розвивальні завдання відповідно до реалізації індивідуальної програми розвитку здобувача освіти на принципах універсального дизайну та розумного пристосування:

 1.     Розвиток здатності до самостійного регулювання власної поведінки та навчальної діяльності;
 2.     Підвищення рівня працездатності шляхом використання різноманітних засобів стимулювання пізнавального інтересу та підтримки зосередженості уваги.
 3.     Збагачення та розширення словникового запасу, вдосконалення мовленнєвої компетентності.
 4.     Підвищення рівня автономності здобувача освіти при виконанні навчальних завдань.
 5.     Формування та розвиток загальнолюдських морально-етичних орієнтирів, подальший розвиток навичок соціалізації в учнівському колективі.
 6.     Засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу на середньому та достатньому рівні з поступовим переходом на стабільний достатній.

Шелест Іван має такі досягнення з навчальних предметів:

 • Українська мова

Програмний матеріал з української мови засвоює переважно на середньому рівні. Виникають труднощі під час роботи у зошиті, намагається писати каліграфічно, проте швидко втомлюється та допускає багато помилок, закреслює їх та виправляє, тому письмо має неохайний вигляд. На заняттях з української мови самостійно вивчений матеріал може використовувати частково, більшість помилок робить через неуважність, пише під диктовку повільно, відстає від решти класу, потребує додаткового повторення матеріалу. У словах часто пропускає букву «и». Здатен переказати невеликий текст та придумати до тексту заголовок. Стійкого інтересу до письма не виявляє, ініціює письмо тільки з певною метою та активною допомогою з боку асистента вчителя. Самостійно  відповідає на запитання за ситуацією, малюнком та невеличким описом. Відповідає на запитання окремими словами й короткими реченнями.

 • Літературне читання

Читає тихо та вільно, цілими словами, але з деякими помилками, розуміє зміст прочитаного, за допомогою асистента вчителя здатен до послідовного переказу. Виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції. Промовляє вірші скоромовки, бере участь у розгадуванні загадок, але виникають труднощі при вивченні віршів напам’ять. Частково чи повністю переказує сюжетний текст букварного типу. Самостійно чи з допомогою учителя  будує зв’язне висловлювання за поданим початком і малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя.

 • Математика

Іван фрагментарно відтворює вивчений матеріал, потребує додаткового пояснення щодо математичних правил. Рахує з використанням  лінійки та за допомогою асистента вчителя. Розуміє зміст дій додавання та віднімання, проте  таблицю множення не знає, тому і не може її застосувати. Домашні завдання з математики виконує рідко. Має певні уявлення про алгоритми розв’язання простих задач. Здатний розв’язувати нерівності. Розуміє, яке число більше, а яке менше за значенням. Розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр та визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігурації. Зображує точку, пряму, криву, промінь, відрізок, ламану за допомогою асистента вчителя. Оперує грошима, здійснюючи покупки у крамницях (справжніх та уявних), продаж і покупки на шкільних ярмарках.

 • Я досліджую світ

З навчального предмету «Я досліджую світ» Іван демонструє переважно середній та достатній рівень знань, проте потребує більше часу для освоєння нової інформації, нових назв. При дотриманні цього часового критерію знання характеризуються достатньою глибиною та цілісністю. Розглядає ілюстрації підручника (дидактичних матеріалів) і за допомогою асистента вчителя здобуває з них необхідну інформацію. Виконує завдання в зошиті лише в школі, вдома над зошитом працює рідко. Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування. Під керівництвом дорослих дотримується основних правил безпечної поведінки. Має уявлення про розпорядок дня, робоче місце школяра, правильну поставу.

 • Англійська мова

Має обмежений словниковий запас, списує слова з дошки у зошит та повторює вимову слів за вчителем. Самостійно завдання виконати не може, потребує постійної допомоги з боку асистента вчителя. Нові слова не закріплює в пам’яті та швидко забуває, тому потребує постійного повторення навчального матеріалу. Швидко та з підвищеним інтересом виконує завдання на з’єднання слів та словосполучень, залюбки розмальовує ілюстрації в зошиті.

 • Образотворче та музичне мистецтво

З образотворчого мистецтва Іван виявляє інтерес до візуального мистецтва та образотворчої діяльності, дотримується правил організації робочого місця, безпечної та раціональної роботи з художніми матеріалами та інструментами. Під час фарбування залишає прогалини та виходить за контури, але завжди  намагається закінчити роботу вчасно.

Має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків. Також має уявлення про основні джерела музики, про правила слухання музики та дотримується правил слухання музики в класі. Має уявлення про правила співу та добирає до пісні відповідний малюнок.

 • Технології

Розуміє важливість праці в житті людини. Іван називає загальні правила організації робочого місця та безпеки життєдіяльності на уроці. Він володіє вмінням безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями. Називає властивості матеріалу – твердий, м'який, крихкий, тримає форму та кольори пластиліну за допомогою асистента вчителя. Визначає правила роботи за запитаннями вчителя та виконує трудові операції за наслідуванням.

Фізична культура

На уроках фізичної культури співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад, під час рухливих ігор та естафет. Проте в рухливих іграх проявляє нестабільність, часто не доводить гру до логічного завершення, відмовляється грати далі, якщо програє або не розуміє правила гри. Швидко втомлюється, часто робить паузи для відпочинку. Разом з іншими дітьми виконує організовуючі вправи та команди, загально розвиваючі вправи на місці та в русі, основні пересування людини: ходьба, біг та стрибки.

Інформатика

Інформатика викликає підвищений інтерес. Здобувач освіти вмикає / вимикає, перезавантажує доступні пристрої, досліджує можливості пристроїв; та описує призначення доступних цифрових пристроїв, використовує цифрові пристрої для пошуку інформації. Іван швидко та чітко виконує операції на комп’ютері, за допомогою асистента вчителя формулює очікуваний результат.

За результатами навчальних досягнень та спостережень Шелест Іван засвоїв програмний матеріал на середньому та достатньому рівнях   залежно від навчального предмета. Здобувач освіти Шелест Іван спокійний, врівноважений, дружелюбний, не проявляє агресії щодо однолітків та старших здобувачів освіти чи вчителів. На уроках поводиться спокійно, на зауваження реагує адекватно та припиняє незначні порушення поведінки. Самооцінка в учня адекватна, проте бувають випадки її завищення.

При виконанні завдань здобувач освіти не проявляє високий рівень старанності, завдання виконує з допомогою дорослого, потребує повторення – інструкції, унаочнення. Іван активний у власних видах діяльності, та пасивний у навчанні та виконанні завдань. Рівень мотивації до навчання середній, але мотивація знижується при ускладненні завдань або збільшенні тривалості заняття. В разі збільшення складності завдань може відмовитися від виконання. Івану складно контролювати власну діяльність, не доводить справу до кінця, швидко втомлюється, працює нерівномірно.

Переважає мимовільна увага, концентрація нестійка, швидко переключається на зовнішні подразники. Іван запам’ятовує переважно те, на що звертає особливу увагу, що цікавить і справляє враження. Таким чином присутня диференціація уваги залежно від подразника. Він здатний до виконання простих логічних завдань на рівні програми. З допомогою асистента вчителя може обґрунтувати рішення, встановити логічні зв’язки та виконує обчислення знайомої структури.

 

Асистент вчителя                       

  

 

 

docx
Додано
16 жовтня 2023
Переглядів
709
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку