Брейн-ринг "У світі інформаційних технологій"

Про матеріал
Розробки заходів до Тижня інформатики. Брейн-ринг "У світі інформаційних технологій" для учнів 9-11 класів
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Брейн-ринг “У світі інформаційних технологій”

Номер слайду 2

Правила гри На початку гри команди задають одна одній по одному запитанню, які учасники підготували раніше. Потім команди по черзі обирають номер питання, на які необхідно відповісти напротязі хвилини. Обговорення починається після команди «Час» (або звукового сигналу). Якщо команда готова відповідати, капітан натискає на кнопку (піднімає руку). Капітан визначає, хто з учасників буде давати відповідь. У випадку неправильної відповіді команди на питання у суперників є можливість продовжити обговорення та відповісти. Якщо команда не вклалася в указаний час або дала відповідь завчасно, відповідь не зараховується.

Номер слайду 3

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Обери питання

Номер слайду 4

Питання на 1 бал Що таке Майстер для створення таблиць?

Номер слайду 5

Правильна відповідь: Майстер — програмний модуль для виконання певних операцій.

Номер слайду 6

Питання на 1 бал Що таке режим Конструктора?

Номер слайду 7

Правильна відповідь: Конструктор — режим, у якому здійснюється створення таблиці або форми.

Номер слайду 8

Питання на 1 бал Чи можливо в БД здійснити пошук інформації за деякою ознакою?

Номер слайду 9

Правильна відповідь: Пошук даних У великих таблицях виникає потреба в пошуку потрібних записів. Для цього використовуються, як правило, два інструменти. Перший — за допомогою запитів ми розглянемо пізніше, другий — за допомогою команди Правка/Найти. Щоб знайти потрібний запис: 1. Відкриваємо потрібну таблицю у вікні бази даних, ставимо курсор у поле, по якому буде йти пошук. 2. Виконуємо команду Правка/Найти, в результаті з’явиться діалогове вікно Поиск в поле. 3. У рядку Образец вводимо частину тексту, який потрібно знайти. У списку Совпадение робимо вибір з пунктів С любой частью поля,Поля целиком, С начала поля для відповідного режиму пошуку, у списку Просмотр пропонується напрямок пошуку. Далі потрібно встановити чи виключити перемикачі С учетом регистра, С учетом формата полей, Только в текущем поле. 4. Для знаходження першого входження шуканого тексту натискуємо кнопку Найти. За потреби натискуємо Найти далее. Продовжуємо так до повного знаходження всіх входжень. Якщо виконати пошук за унікальними даними не вдається, то в такому разі переходимо до використання запиту. Якщо пошук відбувається за полями, які не є ключовими, то їх потрібно проіндексувати, тоді пошук відбуватиметься значно швидше.

Номер слайду 10

Питання на 1 бал Що таке СКБД?

Номер слайду 11

Правильна відповідь: Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) — комп'ютерна программ чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

Номер слайду 12

Питання на 1 бал Яких типів бувають відношення у таблицях?

Номер слайду 13

Правильна відповідь: Відношення між таблицями бази даних бувають таких типів: «один до одного», «один до багатьох», «багато до одного» і «багато до багатьох». Найпоширенішим у таблицях реляційних баз даних є відношення «один до багатьох».

Номер слайду 14

Питання на 2 бали Які етапи створення бази данних?

Номер слайду 15

Правильна відповідь: Етапи створення бази даних: ·визначення мети створення бази даних; ·визначення таблиць, які повинна містити база даних; ·визначення структури таблиць (полів та їх типів); ·призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів; ·визначення зв’язків між таблицями; ·завантаження даних; ·створення інших об’єктів бази даних: запитів, форм, звітів, макросів та модулів; ·аналіз ефективності бази даних за допомогою майстра таблиць (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>ТАБЛИЦА) та аналізатора швидкодії (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>БЫСТРОДЕЙСТВИЕ).

Номер слайду 16

Питання на 2 бали Що таке поле і запис БД?

Номер слайду 17

Правильна відповідь: Поле — об’єкт БД, призначений для зберігання значень параметра об’єкта або процесу. Запис — скінченна сукупність даних, яка несе певний обсяг інформації про описуваний об’єкт.

Номер слайду 18

Питання на 2 бали Який тип потрібно встановити для поля Прізвище учня — числовий чи текстовий?

Номер слайду 19

Правильна відповідь: Текстовий, бо прізвище учня являється текстовою інформацією.

Номер слайду 20

Питання на 2 бали У якому режимі виконується заповнення, редагування та пошук інформації в БД?

Номер слайду 21

Правильна відповідь: Введення та редагування даних відбувається шляхом перемикання між режимами Подання таблиці та Конструктор.

Номер слайду 22

Питання на 2 бали Що таке сортування інформації, які її види?

Номер слайду 23

Правильна відповідь: Сортування дозволяє перевпорядкувати рядки в таблиці по будь-якому полю. Для сортування даних слід виділити один стовпчик таблиці і викликати команду Сортировка із меню Данные . У полі прихованого переліку Сортировать по вибирається поле, по якому будуть відсортовані дані, і тип сортування: по возростанию   – цифри сортуються по зростанню, текст – за абеткою, логічні вираження – ЛОЖЬ передує ИСТИНА . по убыванию – сортування в зворотному порядку.

Номер слайду 24

Питання на 3 бали Які типи даних використовують у БД?

Номер слайду 25

Правильна відповідь: Основні типи даних: - символьні типи; - числові типи; - типи дата/час; - двійкові типи; - тощо.

Номер слайду 26

Питання на 3 бали Що таке «запит», його види?

Номер слайду 27

Правильна відповідь: Запити — це умови, за допомогою яких можна скласти набір необхідних полів (у тому числі і з декількох таблиць) і задати такі значення полів, за якими вибираються записи для оброблення, тобто задати фільтр відбору інформації. Види запитів: - Запити на вибірку; - Запити з параметрами; - Перехресні запити; - Запити на зміну; Запити SQL.

Номер слайду 28

Питання на 3 бали Чи може в ключовому полі бути декілька однакових значень у різних записах?

Номер слайду 29

Правильна відповідь: Ключове поле БД (ключ БД) - поле або декілька полів, які однозначно визначають (ідентифікують) запис.  Отже однакових записів у ключовому полі бути не може.

Номер слайду 30

Питання на 3 бали Призначення запитів.

Номер слайду 31

Правильна відповідь: Призначення запитів Засобами запиту можна: - вибрати записи, що задовольняють умовам відбору; - додати в результуючу таблицю запиту потрібні поля; - зробити обчислення для кожного з отриманих записів; - згрупувати записи з однаковими значеннями в одному або декількох полях і виконати для них групові функції; - поновити поля у вибраній підмножині записів; - створити нову таблицю бази даних, використовуючи дані з наявних таблиць; - вилучити вибрану підмножину записів із таблиці бази даних; - додати деяку підмножину записів до іншої таблиці.

Номер слайду 32

Що таке «звіт»? Які його складові частини? Питання на 3 бали

Номер слайду 33

Правильна відповідь: Звіт — це засіб створення і друкування підсумкових документів за наявною в БД інформацією. Звіт можна створити на основі таблиць або запитів. Складові частини звіту - Заголовок — інформація на початку першої сторінки (назва). - Верхній колонтитул — інформація на початку кожної сторінки (заголовки стовпців таблиць). - Область даних — відображення даних із таблиць або запитів. - Примітка групи — інформація в кінці групи даних (підсумок за групою). - Нижній колонтитул — інформація в кінці кожної сторінки (номер сторінки). - Область приміток звіту — інформація в кінці останньої сторінки (підсумкові обчислення за всіма записами звіту).

Номер слайду 34

Питання на 3 бали Як встановити зв'язки між таблицями?

Номер слайду 35

Правильна відповідь: Встановлення зв’язків між таблицями Якщо база даних містить кілька таблиць, то під час розробки складних форм та звітів, які використовують ці таблиці, потрібно між ними (таблицями) встановити зв’язки. Для цього: 1. У вікні бази даних відкриваємо вкладку Таблицы і виконуємо команду Сервис/Схема данных. З’явиться вікно Схема данных. Якщо зв’язки встановлюються вперше, то воно міститиме діалогове вікно Добавление таблицы, як зображено на рисунку 2. Вибираємо таблицю, яку хочемо використати при встановленні зв’язку, потім натискаємо кнопку Добавить, щоб додати таблицю у вікно Схема данных. Після закінчення додавання таблиць натискуємо на кнопку Закрыть. 3. Для створення зв’язку між таблицями виділяємо поле в першій таблиці, потім лівою кнопкою миші переносимо на поле, розташоване в іншій таблиці. Після відпускання лівої кнопки миші з’являється діалогове вікно Связи. 4. За потреби вибираємо відповідні режими. Натискаємо кнопкуСоздать, для створення зв’язку між таблицями. Повторюємо пункти 1—4 потрібну кількість разів для створення необхідних зв’язків.

Номер слайду 36

Дякую за гру!

ppt
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
309
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку