19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Будова клітин прокаріотів і еукаріотів

Про матеріал
Клітина - основна структурна і функціональна одиниця живого (складна саморегулююча жива система): • всі живі організми побудовані лише з клітин; • всі явища й процеси забезпечення існування живих істот відбуваються тільки в клітині.
Перегляд файлу

Тема:Будова клітин прокаріотів і еукаріотів

Цілі уроку: розглянути особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; пересвідчитися, що клітини прокаріотів та еукаріотів мають схожий план будови, навчитися розпізнавати еукаріотичні та прокаріотичні клітини з допомогою світлового мікроскопа й на електронних мікрофотографіях.

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова прокаріотичної клітини », «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», мікропрепарати епідерми цибулі, клітин печінки, мукора, бактерій, мікроскоп, електронні мікрофотографії прокаріотичних та еукаріотичних клітин. 

Базові поняття й терміни: клітина, прокаріоти, еукаріоти, ядро, органели, клітинна стінка, бактерії, гриби, рослини, тварини, мікрофотографії, мікропрепарати.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Хто першим побачив клітини в мікроскоп?

2. Що з допомогою мікроскопа відкрив А. Левенгук?

3. Хто створив клітинну теорію?

4. Якими методами користується сучасна цитологія?

ІII. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Всі форми життя, за винятком вірусів, мають клітинну будову, тобто побудовані з клітин, але мають спільні і відмінні ознаки вже на рівні клітини.

Організми мають клітинну будову.

Клітина - основна структурна і функціональна одиниця живого (складна саморегулююча жива система):

• всі живі організми побудовані лише з клітин;

 всі явища й процеси забезпечення існування живих істот відбуваються тільки в клітині.

 Спільна ознака для клітин усіх організмів: наявність клітинної мембрани та  внутрішнього вмісту, який оточений з усіх боків цією оболонкою.

 Ознака прокаріотів (від грец. про - раніше і каріон - ядро):  організми, у яких є ядерна речовина, але немає ядерної оболонки (царство Дроб'янок).

Ознака еукаріотів (від грец. еу - справжній і каріон - ядро) – організми, у яких ядро оформлене, тобто має ядерну оболонку (царства Рослин, Тварин, Грибів).

http://8next.com/uploads/fotos/7bio/botan_006_01.png 

 

Особливості рослинної клітини.

Наявна клітинна оболонка, складається з целюлози.

У клітинах звичайно є одне ядро.

Є органели, які об'єднують під назвою пластиди: це хлоропласти, лейкопласти і хромопласти.

Наявні вакуолі з клітинним соком.

У деяких одноклітинних водоростей є скоротливі та травні вакуолі

http://8next.com/uploads/fotos/7bio/botan_005_01.png

 Особливості тваринної клітини.

У клітинах тварин звичайно є одне ядро

У деяких одноклітинних твариноподібних організмів є скоротливі та травні вакуолі

Має лізосоми (мають вигляд дрібних пухирців, які містять клітинний «травний сік» і відмежовані від цитоплазми мембраною, зазвичай непомітні в оптичний мікроскоп) для внутрішньоклітинного травлення (у клітині процес розкладу поглинутих складних органічних речовин та частин органел, що вийшли а ладу і потребують заміни, на прості органічні сполуки). 

У тваринній клітині диктіосоми утворюють досить складну структуру — комплекс Гольджі (сукупності сплощених порожнин).

http://8next.com/uploads/fotos/7bio/botan_006_02.png

 

Основні відмінності у будові клітин визначається способом живлення.

• Рослини - автотрофи (самі утворюють прості органічні речовини з неорганічних в хлоропластах у процесі фотосинтезу за допомогою світла, вуглекислого газу та води). Фотосинтез - це процес утворення простих органічних речовин з вуглекислого газу та води за допомогою енергії світла, здійснюється в особливих органелах — хлоропластах, які мають клітини рослин.

• Тварини - гетеротрофи (поглинають готові органічні речовини, у лізосомах розкладаються в на прості органічні речовини, які використовуються для побудови складних органічних речовин, потрібних клітині).

 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ БУДОВИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ  КЛІТИН.

Рослинна клітина

Тваринна клітина

Відмінність

Має хлоропласти. клітинну оболонку, велику вакуолю з клітинним соком.

У хлоропластах відбувається процес фотосинтезу - утворення органічних речовин з неорганічних.

Клітини споживають вуглекислий газ, кисень, воду з розчиненими мінеральними речовинами, тому за способом живлення рослини - автотрофи.

Має лізосоми. 

У лізосомах здійснюється внутрішньоклітинне травлення — розклад складних органічних речовин на прості. 

Диктіосоми утворюють досить складну структуру — комплекс Гольджі.

Клітини споживають кисень, воду, білки, тому за способом живлення тварини - гетеротрофи.

Подібність

Складаються з клітинної мембрани та внутрішнього вмісту, до складу якого входять ядро і цитоплазма з органелами – постійні структури, що виконують певну функцію

Органели, спільні для тваринної та рослинної клітин:

• ядро з ДНК (керують роботою клітини та зберігають спадкову інформацію);

• мітохондрія (у процесі дихання забезпечують клітину енергією);

• рибосоми (забезпечують синтез білків);

• клітинна мембрана (контролює поглинання та виділення клітиною речовин, відмежовують цитоплазму від зовнішнього середовища).

• диктіосоми (забезпечують транспорт речовин у клітині, у тварин утворюють досить складну структуру — комплекс Гольджі. Помітні під оптичним мікроскопом, але їх будову можна вивчити лише з допомогою електронного мікроскопа).

Структури, спільні для тваринної та рослинної клітин:

• цитоплазма, яка постійно в русі( полегшує транспортування неорганічних та простих органічних речовин до різних органел, з’єднує все в одне ціле); 

• ендоплазматична сітка (розгалужена система тонких каналів, які визначають маршрут руху різних органічних речовин, у першу чергу, — білків).

Розмір, форма, будова клітин залежать від функції, яку вони виконують.

За розмірами розрізняють:

• клітини-гіганти, які можна бачити без допомоги збільшувальних приладів (деякі одноклітинні водорості і гриби, клітини м'якоті кавуна, гарбуза, яблука тощо);

• дрібні клітини, розміри яких вимірюються мікрометрами або навіть їх частками, наприклад, бактерії.

Форма клітин дуже різноманітна: овальні, яйцеподібні, паличкоподібні,  спіральні, кубічні тощо. 

IV.  Домашнє завдання прочитати параграф, вивчити конспект

docx
Додано
17 березня
Переглядів
221
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку