Дидактичний матеріал."Ігрові технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів."

Про матеріал

Ігрові технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів.

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення предметів.

Перегляд файлу

Юлія Казмірчук, вчитель біології та екології, «вчитель методист»

Авіакосмічного ліцею НАУ ім. .І. Сікорського м. Києва

Ігрові технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів.

 

Без гри не має і не може бути повноцінного розумового розвитку.

В.О. Сухомлинський

Сучасні освітні заклади потребують неабиякої організації навчальної діяльності, діяльності яка б забезпечила розвиток творчого потенціалу кожного учня. Великі обсяги інформації, які доводиться опрацьовувати сучасному учневі вимагають нових методів та технологій, які полегшують процес навчання.

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення предметів.

Ігрові технології

 1. БІОЛОГІЧНЕ ДОМІНО  ( Тема «Кров і лімфа») C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\доміно.jpg

Кожний учень отримує картку –доміно.  Учні доповнюють картки- відповіді один одного.

 

С Т А Р Т 

 

КРОВ - ЦЕ

 

РІДКА СПОЛУЧНА ТКАНИНА

КРОВ ЗДІЙСНЮЄ

 

 

ФУНКЦІЇ:  ТРАНСПОРТНА, РЕГУЛЯТОРНА, ЗАХИСНА

 СКЛАД КРОВІ

 

 

ПЛАЗМА

 

ФОРМЕННІ ЕЛЕМЕНТИ

 

ТРОМБОЦИТИ, ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕЙКОЦИТИ

ЕРИТРОЦИТИ - ЦЕ

 

БЕЗЯДЕРНІ КЛІТИНИ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ

ФОРМА КЛІТИНИ

 

ДВОУВІГНУТИЙ ДИСК

 

ФУНКЦІЯ

 

ТРАНСПОРТ КИСНЮ ТА ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ПО ОРГАНІЗМУ

МІСТЯТЬ СПОЛУКУ

 

ГЕМОГЛОБІН

 

ЯДРО В КЛІТИНІ

 

ВІДСУТНЄ

МІСЦЕ УТВОРЕННЯ ЕРИТРОЦИТІВ

 

ЧЕРВОНИЙ КІСТКОВИЙ МОЗОК

 МІСЦЕ РУЙНУВАННЯ  ЕРИТРОЦИТІВ

 

ПЕЧІНКА. СЕЛЕЗІНКА

 

ЕРИТРОЦИТИ ЖИВУТЬ

 

120 ДНІВ

 

ЛЕЙКОЦИТИ - ЦЕ

 

БІЛІ КЛІТИНИ КРОВІ

 

ФОРМА

 

АМЕБОЇДНА

 

ЯДРО В КЛІТИНІ

 

 Є

 

ФУНКЦІЯ

 

ЗАХИСТ ОРГАНІЗМУ ВІД ІНФЕКЦІЙ ТА ТОКСИНІВ

МІСЦЕ УТВОРЕННЯ

 

ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ, ЧЕРВОНИЙ КІСТКОВИЙ МОЗОК, СЕЛЕЗІНКА

МІСЦЕ РУЙНУВАННЯ

 

ПЕЧІНКА, ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ, СЕЛЕЗІНКА

 ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ

 

ВІД КІЛЬКОХ ДНІВ ДО КІЛЬКОХ ДЕСЯТКІВ РОКІВ

ТРОМБОЦИТИ - ЦЕ

 

КРОВ’ЯНІ ПЛАСТИНКИ

 

ФОРМА

 

НЕПРАВИЛЬНА

 

ЯДРО В КЛІТИНІ

 

ЗАЗВИЧАЙ ВІДСУТНЄ

 

ФУНКЦІЇ

 

ЗСІДАННЯ КРОВІ

 

МІСЦЕ УТВОРЕННЯ

 

 

 

ПЕЧІНКА, СЕЛЕЗІНКА, МІСЦЯ РУЙНУВАННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН

  ТРОМБОЦИТИ

  РУЙНУЮТЬСЯ

 

 

 

 

 

ЧЕРВОНИЙ КІСТКОВИЙ МОЗОК

 

ТЕРМІН ЖИТТЯ

 

 

 

8- 11 ДНІВ

 

Ф І Н І Ш

 

 

 1. C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\хр_нл.jpg«ХРЕСТИКИ –НОЛИКИ»

(Тема «Внутрішнє середовище. Кров, її склад та функції»).

 • Проведіть  пряму суцільну лінію через три квадрати, з назвами білків плазми.

 

АЛЬБУМІНИ

 

КЕРАТИН

АКТИН

МІОЗИН

 

ГЛОБУЛІНИ

ГЕМОГЛОБІН

ІНТЕРФЕРОНИ

 

ОВАЛЬБУМІН

ФІБРИНОГЕН

 

 • Проведіть  пряму суцільну лінію через три квадрати, з етапами механізму зсідання крові.

РУЙНУВАНЯ ТРОМБОЦИТІВ

УТВОРЕННЯ НИТОК ФІБРИНУ

ВИДІЛЕННЯ ГЕПАРИНУ

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОТРОМБІНУ НА ТРОМБІН

ВИВІЛЬНЕННЯ ТРОМБОПЛАСТИНУ

ПЕРЕТВОРЕННЯ

ТРОМБІНУ НА ПРОТРОМБІН

ПРЕТВОРЕННЯ ФІБРИНОГЕНУ НА ФІБРИН

УТВОРЕННЯ ТРОМБУ

ПРЕТВОРЕННЯ ФІБРИНУ НА

 ФІБРИНОГЕН

 

 • Проведіть  пряму суцільну лінію через три квадрати, з складовими малого кола кровообігу.

ЛІВИЙ ШЛУНОЧОК

ЛЕГЕНЕВІ ВЕНИ. ЛЕГЕНІ

ПРАВЕ ПРЕДСЕРДЯ

ПРАВИЙ ШЛУНОЧОК

ЛЕГЕНЕВІ АРТЕРІЇ. ЛЕГЕНІ

ЛІВЕ ПЕРЕДСЕРДЯ

ЛІВИЙ ШЛУНОЧОК

ВЕРХНЯ ПОРОЖНИСТА ВЕНА

ПРАВЕ ПРЕДСЕРДЯ

 

 • Проведіть  пряму суцільну лінію через три квадрати, з складовими великого кола кровообігу.

ЛІВИЙ ШЛУНОЧОК

 

АОРТА

ПРАВЕ ПРЕДСЕРДЯ

ПРАВИЙ ШЛУНОЧОК

НИЖНЯ ПОРОЖНИСТА ВЕНА

ЛІВЕ ПЕРЕДСЕРДЯ

ЛІВИЙ ШЛУНОЧОК

ВЕРХНЯ ПОРОЖНИСТА ВЕНА

ПРАВЕ ПРЕДСЕРДЯ

 

 1. «БІОЛОГІЧНІ ПАЗЛИ» (Тема «Поділ клітин»)

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\пазли.pngКоманди отримують набір пазлів. Першій команді пропонується скласти пазли «МІТОЗ», другій – «МЕЙОЗ І», третій - «МЕЙОЗ ІІ».

Картка «МІТОЗ»

 Спіралізація 

(конденсація),  вкорочення і потовщення двохроматидних хромосом, розходження центріолей до полюсів

 

Зменшення і зникнення ядерця

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\41.jpg Розпад на фрагменти ядерної оболонки

Формування веретена поділу

Фаза розташування двохроматидних хромосом на екваторі клітини

 

Фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітин

 

Фаза деспіралізації однохроматидних хромосом

 

Забезпечує точний розподіл спадкового матеріалу між двома дочірніми клітинами

 

Забезпечує сталість каріотипу при нестатевому розмноженні; лежить в основі нестатевого розмноження, регенерації, росту.

 

 

Картка «МЕЙОЗ І»

Спіралізація 

двохроматидних хромосом. Гомологічні хромосоми зближуються і кон'югують.

 

 

 

Утворюються

комплекси

з 4 хроматид,

 сполучених

 між собою в певних

місцях, так звані тетради, 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\мейоз.pngабо біваленти.

 

 

 

Фаза розташування

 тетрад на екваторі

Фаза розходження двохроматидних гомологічних хромосом.

 

 

 

 

Розходження хромосом кожної пари є подією випадковою, що є ще одним джерелом спадкової мінливості.

 

 

 

 

 

Фаза деспіралізації двохроматидних хромосом:

 

 

 

 

 

 

 

Утворення з однієї материнської клітини двох дочірніх клітин з гаплоїдним набором двохроматидних хромосом.

 

 

 

 

 

Картка «МЕЙОЗ ІІ»

Фаза спіралізації двохроматидних хромосом

 

 

 

 

 

Фаза розташування двохроматидних хромосом на екваторі. Короткі нитки прикріплюються до центромер.

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\мейоз.png 

Фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітин: кожна хромосома розділюється на хроматиди.

 

 

 

 

 

 

Фаза деспіралізації однохроматидних хромосом:

 утворення двох клітин з гаплоїдним набором однохроматидних хромосом.

 

 

 

 

 

 

 

Утворення з однієї материнської клітини 4 дочірніх клітин з гаплоїдним набором однохроматидних хромосом.

 

 

 

 

 

 

Забезпечує видозміну спадкового матеріалу;  Підтримує сталість каріотипу при статевому розмноженні; лежить в основі статевого розмноження

 

 

 

 1. « БІОЛОГІЧНИЙ СУВІЙ» ( Тема « Особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів»)

Команди отримують сувій з пунктами опису певного об’єкт.

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\бактер.jpg 

 

План відповіді

 1. Назва Царства
 2. Представники
 3. Особливості будови клітини:
 • Надмембранний комплекс
 • Наявність органел
 1. Спадковий матеріал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План відповіді

1.Назва Царства

2. Представники

3.Особливості будови

   клітини:

 • Надмембранний комплекс
 • Наявність органел
 1. Спадковий матеріал

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\сув2.jpg 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\кл_рос.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\кл_твар.jpg 

План відповіді

 1. Назва Царства
 2. Представники
 3. Особливості будови

   клітини:

 • Надмембранний комплекс
 • Наявність органел
 1. C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\сув2.jpgСпадковий матеріал

 

5.«РОЗПІЗНАЙ та ПОЯСНИ»  (Тема « Обмін речовин та енергії»)

На слайді ( чи малюнку) зображено певний процес або явище. Учням пропонується дати відповіді на запитання:

 • Що зображено?
 • Де відбувається даний процес?
 • З яких етапів (фаз) складається?
 • Біологічне значення процесу?

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\біосинтез білка.png               

Рис.1

Рис. 2C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\клітин дих.jpg

 

 

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\фотосинтез.jpg

Рис.3

 

 

                       Відповіді:

                  Рис. 1 Біосинтез білка

                  Рис. 2 Енергетичний обмін.

                            Клітинне дихання

                  Рис. 3.Фотосинтез

 

 1. C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\розум квадр.jpg«РОЗУМНИЙ КВАДРАТ» (Тема «Будова клітин»)

Впишіть назви органел та прочитайте закодоване слово, скориставшись КЛЮЧЕМ.

Закодоване слово впишіть в останній стовпчик.

 

1.*

2.*

3.*

4.*

5.*

6.*

7.*

8.*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 1. Органели, що здійснюють синтез білка. (7-а літера)
 2. Органели, що містять фермент. (4-а літера)
 3. Органели, що містять хлорофіл. (2-а літера)
 4. Органела, що у рослин заповнена клітинним соком. ( 5-а літера)
 5. Назва комплексу, що складається з диктіосом. (5-а літера)
 6. Тимчасові компоненти клітини. (6-а літера)
 7. Під час поділу клітини слугують центрами організації ниток веретена поділу. (1-а літера)
 8. Напівдраглиста речовина, що заповнює внутрішній вміст  клітини. (8-а літера

ВІДПОВІДЬ

1.Р

2.Л

3.П

4.В

5.Г

6.В

7.Ц

8.Ц

И

І

Л

А

О

К

Е

И

Б

З

А

К

Л

Л

Н

Т

О

О

С

У

Ь

Ю

Т

О

С

С

Т

О

Д

Ч

Р

З

О

О

И

Л

Ж

Е

І

О

М

М

Д

Я

І

Н

О

Л

И

И

И

 

 

Н

Л

Ь

 

 

 

 

 

Я

І

 

 

Кожен з вас (ключове слово) –М О Л О Д Е Ц Ь

 1. C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\смайл.jpg«TRUE or FOLSE» (Тема «Неклітинні форми життя»)

Із запропонованих тверджень оберіть правдиві (підніміть зелену картку) та хибні (піднімінь червону картку). Виправіть  хибні твердження.

 1. Віруси – паразити клітин прокаріотів та еукаріотів, і поза клітиною-хазяїном віріони не виявляють жодних ознак життя .
 2. Для свого розмноження віруси використовують власні речовини та енергію.
 3. Наука, що вивчає будову та функції вірусів, їхні властивості, шляхи передачі та способи лікування вірусних захворювань, має назву альгологія.
 4. Термін вірус та вакцинація ввів французький учений Луї Пастер.
 5. Відкрив віруси російський учений Дмитро Івановський.
 6. Вірусам невластива неклітинна будова.
 7. Віруси є облігатними паразитами (здатні жити лише в певних умовах).
 8. Віруси використовують власні органели для синтезу нових вірусних частинок.
 9. У вірусів відсутній власний обмін речовин.
 10. Прості віруси оточені суперкапсидом.
 11. Складні віруси оточені тільки білковими молекулами.
 12. У складі вірусної частинки може бути тільки один ти нуклеїнової кислоти.
 13. Віроїди – білкові частинки, здатні спричиняти захворювання людини та тварин.
 14. Пріони - інфекційні частинки, що становлять собою низькомолекулярні одноланцюгові молекули РНК, які не кодують власних білків.

Ключ для перевірки.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+

_

_

+

+

_

+

_

+

_

_

+

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\естафета.png

 

 1. « ЕСТАФЕТА » (Тема «Травна система»)

Команди отримують блок  завдань. Кожен член команди виконує завдання лише однієї картки та передає блок наступному членові команди. Перемагає та команда, яка виконала завдання вірно та швидко. Капітан команди зачитує відповіді. Якщо у роботі присутні помилки, капітан має змогу їх виправити, пояснивши свою відповідь.

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»           Картка 1

 

 1. Травний тракт складається з ___________________,___________________,_________________,

____________________,___________________,__________________,

_____________________.

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»          Картка 2

 1. В ротовій порожнині відбуваються такі процеси:______________,

_____________________, ____________________, ________________,_____________________,____________________, _________________.               

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»           Картка 3

 1. У слинні містяться численні ферменти, зокрема: ______________розщеплює _________________на прості_______________________,

мальтаза розщеплює _________________на____________________,

___________________ знищує ________________________________.              

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»              Картка 4

 1. В шлунку відбуваються такі процеси: __________________________________________   

та________________________________________ їжі; подальша______________________________________________ та всмоктування____________________________________________.              

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»                 Картка 5

 1. Основними ферментами шлункового соку є__________________ він розщеплює____________________________________,  ліпаза -___________________________________________________;

 соляна кислота шлункового соку знищує______________________

_________________________, а слиз (муцин) , яким вкрита слизова оболонка шлунку, захищає _________________________________.

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»                Картка 6

 1. Відділ тонкого кишечнику, що відходить від шлунку, називають

_____________________________________, у неї відкриваються протоки ____________________________та ___________________; наступними відділами тонкого кишечнику є __________________ та _____________________________________.                

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»                 Картка 7

 1. В тонкому кишечнику відбуваються такі процеси:
 • розщеплення білків під дією ферментів ______________________та___________________________,

вуглеводів – під дією ________________________________,

жирів – під дією___________________________________________;

 • пристінкове травлення, що  відбувається на ____________________________________________________;
 • всмоктування ________________________________________.

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»            Картка 8

 1. Товстий кишечник має такі відділи: _________________________з     

___________________, ____________________, __________________,____________________________.            

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»           Картка 9

 1. Слизова оболонка товстого кишечнику не має_________________, її залози виділяють______________, у якому багато слизу, що полегшує _______________________ та виведення________________

___________________________________________________________.              

 

C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (2).jpgЕСТАФЕТА  «Травна система»                 Картка 10

 1. У порожнині товстої кишки є велика кількість

________________________, які синтезують деякі __________________ та ______________________________________; у товстому кишечнику всмоктується ____________________та формуються___________________________________.

 

ВІДПОВІДІ          

 1. Травний тракт складається з ротової порожнини, глотки, стравоходу, шлунка, тонкого та товстого кишечнику.
 2. В ротовій порожнині відбуваються такі процеси: подрібнення, перемішування їжі, знезараження та зволоження їжі, визначення смаку та температури, хімічне розщеплення вуглеводів.
 3. У слинні містяться численні ферменти, зокрема: амілаза

розщеплює крохмаль на прості  вуглеводи, мальтаза розщеплює крохмаль на глюкозу, лізоцим знищує хвороботворні бактерії.

 1. В шлунку відбуваються такі процеси: накопичення та перемішування їжі; подальша хімічна обробка;  всмоктування води, мінеральних солей, алкоголю, деяких ліків та незначної кількісті глюкози.
 2. Основними ферментами шлункового соку є пепсин  він розщеплює молекули білка на простіші молекули,  ліпаза розщеплює емульговані жири; соляна кислота шлункового соку знищує хвороботворні організми, а слиз (муцин) , яким вкрита слизова оболонка шлунку, захищає стінки шлунку від само перетравлення та механічних ушкоджень.
 3. Відділ тонкого кишечнику, що відходить від шлунку, називають дванадцятипалою кишкою, у неї відкриваються протоки  підшлункової залози та жовчного міхура; наступними відділами тонкого кишечнику є порожниста кишка  та клубова кишка.   
 4. В тонкому кишечнику відбуваються такі процеси:
 • Розщеплення: білків під дією ферментів трипсину та хемотрипсину, вуглеводів – під дією амілази,

жирів – під дією ліпази;

 • пристінкове травлення, що  відбувається на мікро ворсинках;
 • всмоктування амінокислот, глюкози, гліцерину та жирних кислот.
 1. Товстий кишечник має такі відділи:  сліпа кишка з червоподібним відростком – апендиксом,  ободова, сигмоподібна і пряма кишки.   
 2. Слизова оболонка товстого кишечнику не має ворсинок, її залози виділяють сік, у якому багато слизу, що полегшує просування та виведення неперетравлених решток.
 3. У порожнині товстої кишки є велика кількість мутуалістичних бактерій, які синтезують деякі амінокислоти та вітаміни групи В, вітамін К; у товстому кишечнику всмоктується  вода та формуються калові маси.

 

 1. «БУМЕРАНГ ЗНАНЬ» C:\Users\ЮЛЯ\Desktop\картинки\Без названия (1).jpg

Для активації пізнавальної активності учнів під час вивчення деяких тем можна використати сюжети з пізнавального мультика «Пін-код. Збірник по Біології»      ( посилання www.youtube.com/watch?v=qGZxe874p98 )

Теми: «ДНК», «Віруси», «Гени», «Імунітет», «Проблеми гіподинамії». Після перегляду фрагменту мультфільма, запропонуйте учням самостійно підготувати повідомлення з обраної теми.

Запустивши «бумеранг» з цікавим запитанням, ви отримаєте результат – бажання учнів  пізнавати та навчатися. 

 

 

docx
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
24 вересня 2018
Переглядів
829
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку