Доповідь на тему: "Будні і свята виховної роботи"

Про матеріал

В доповіді здійснюється опис виховної роботи головою шкільного методичного об'єднання класних керівників. За основу використано основні напрямки виховної роботи: ціннісне ставлення особистості до себе, до праці, до природи, до суспільства і держави та інші.

Перегляд файлу

Доповідь на тему: «Будні і свята виховної роботи»

Що досконаліше виховання,

то щасливіші народи.

                                                                                                                     О. Герцен

       Цього навчального року мене обрали головою шкільного методичного об’єднання класних керівників, тому взаємодія з колегами, окрім постійного обміну досвідом та враженнями, набула нових форм. У процесі планування виховної роботи спільно визначаємо мету та завдання роботи нашого методоб’єднання, принципи й види колективних класних справ, координуємо свою діяльність відповідно до місії та плану роботи школи. На засіданнях методоб’єднання підтримуємо творчі задуми усіх класоводів та надаємо посильну допомогу у їх втіленні в життя, а згодом  плануємо аналізувати  проведені заходи.

Видатний педагог В. О. Сухомлинський наголошував, що «майстерність і мистецтво виховання всебічно розвиненої особистості полягає в умінні педагога відкрити буквально перед кожним, отже, й перед найпосереднішим, найважчим вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє «Я», черпати сили з джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим».

      Це можливо лише в колективі, де панує дух партнерства, а не хворобливого суперництва, атмосфера взаєморозуміння і підтримки, емоційного благополуччя. Тому основною метою моєї роботи з класом є формування здорового, оптимального, позитивного клімату в класному колективі як необхідної умови для розкриття творчого потенціалу кожної особистості, повноцінного навчання і становлення психічного і фізичного здоров’я. Адже тільки здоровий психологічний клімат створює умови духовного комфорту особистості, спокою, успіху в навчанні та вихованні. Реалізація цієї мети відбувається через вирішення таких виховних завдань:

 •   вивчення особистості учнів, їх фізичного, психологічного стану, сім’ї, індивідуальних особливостей і здібностей;
 •   активна робота з розвитку учнівського самоврядування;
 •   сприяння згуртованості класного колективу;
 • сприяння формуванню основ культури спілкування й побудови міжособистісних взаємин у класному колективі;
 •   виховування гуманності та толерантності у міжособистісних стосунках;
 • запобігання виникненню та поглибленню міжособистісних конфліктів у класному колективі;
 •   допомога учням у підвищенні рівня організованості й дисципліни;
 • залучення батьків до активної участі в навчально-виховному процесі, забезпечення єдності виховних впливів школи і родини на дітей.

Учні класу мають значний інтелектуальний та творчий потенціал, який за оптимальних умов може розкритися і сприяти всебічному гармонійному розвитку учнівської спільноти загалом та кожної особистості окремо. Саме тому виховна робота у класі спрямована на розкриття та реалізацію учнівської творчості, формування відповідального ставлення до своїх обов’язків, виховання активної життєвої позиції та лідерських якостей через учнівське самоврядування в класі, сприяння тому, щоб зміст та форми колективної творчої діяльності допомагали кожному знайти себе.

           Виховну роботу реалізую через такі напрямки. 

Основні напрямки виховної роботи:

Ціннісне ставлення особистості до себе

D:\Фото\відкритий урок\DSC02637.JPG

Виховними досягненнями цього напрямку є:

 •                    усвідомлення власної індивідуальної неповторності;
 •                   виховання самоповаги;
 •                   формування емоційної культури, навичок самоконтролю;
 •                   стремління до ідеалу.

Я вважаю, що високоморальною та культурною може стати лише людина, яка, в першу чергу, поважає себе, дотримується власної точки зору, особистих переконань та принципів, яка не орієнтується на "загал", а чинить відповідно до своїх життєвих ідеалів

Ціннісне ставлення до праці.
F:\DCIM\101MSDCF\DSC02923.JPG 

 

F:\DCIM\101MSDCF\DSC02930.JPG

Мета напрямку:

 •                   позитивне ставлення до праці;
 •                   сформованість таких якостей, як цілеспрямованість, організованість, працьовитість та наполегливість у подоланні труднощів у всіх видах діяльності;
 •                   значущість суспільнокорисної праці;
 •                   уявлення про сучасний ринок праці.

Реалізовуються ці завдання за допомогою чергування у класі та у школі, участь а акції «Посади калину», години спілкування : "Працюємо разом, радіємо разом", "Основи економії та бережливості". 
 

.Ціннісне ставлення до природи

F:\DCIM\101MSDCF\DSC03154.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:\DCIM\101MSDCF\DSC02894.JPG

 

F:\DCIM\101MSDCF\DSC02907.JPG

F:\DCIM\101MSDCF\DSC02913.JPG

Виховними досягненнями цього напрямку є:

 •                   відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;
 •                   ощадливе використання енергоносіїв;
 •                   формування екологічної культури;
 •                   навички безпечної поведінки на природі;
 •                   потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності.

Учні із задоволенням приймали участь у акції "Годівничка",  «Замість ялинки зимовий букет» у туристичних змаганнях. Були проведені виховні заходи, "Збережемо чистоту рідної землі!", "Бережіть ліс - легені планети», «Ми всі господарі природи, тож бережімо її красу».

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Важливо, щоб ти був готовий померти

за свою країну; але ще важливіше,

щоб ти був готовий прожити

життя заради неї.

                                                                                                                    Т. Рузвельт

Це ставлення проявляється, на мою думку, у сформованості потреби бути історично освіченим, поінформованим, патріотично налаштованим, гідним громадянином своєї країни. Останні події спонукали дещо переосмислити цілі даного напряму виховної роботи і звести їх до найбільш важливих. 

:

F:\DCIM\101MSDCF\DSC03130.JPG

 

Виховними досягненнями цього напрямку є:

 •                   розуміння своїх прав, свобод, обов'язків;
 •                   сформованість громадянської та життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;
 •                   віра у духовні сили народу, його майбутнє;
 •                   усвідомлення себе патріотом і громадянином України;
 •                   потреба у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги;
 •                   розвиток моральних якостей, як невід'ємної складової внутрішнього потенціалу особистості. (Години спілкування: "Я - патріот", "Україна - єдина країна")

Ціннісне ставлення до сімї, родини.
Метою цього напряму виховної роботи є засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей:

F:\DCIM\101MSDCF\DSC03143.JPG

 

 •                   ціннісне ставлення до оточуючих;
 •                   культура спілкування і мовленнєвий етикет;
 •                   повага до батьків, сім'ї, родини;
 •                   формування навичок співжиття у колективі;
 •                   готовність нести відповідальність  за свої вчинки;
 •                   неприйняття агресії та насильства.

Для досягнення поставленої мети учні приймають участь в шкільних конкурсах, родинних святах та змаганнях.:"Сім'я - основа держави", "Батько і мати - два сонця гарячих".

Кожного року відбуваються спільні зустрічі із медичними працівниками із попередження захворювання на СНІД, туберкульоз, грип та з питань статевого виховання.

Екологічне виховання

Природа не потерпить неточностей

і не прощає помилок.

Р. Емерсон

Загальні завдання в роботі з учнями:

 •   виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 •   формування основ екологічної культури, бережливого ставлення до природи;
 •   виховання готовності до активної екологічної й природоохоронної діяльності.

Екологічне виховання учнів передбачає розширення елементарних знань про предмети і явища природи, сутність зв’язків між живою і неживою природою та діяльністю людини, виховання любові до рідного краю через любов до природи, відчуття відповідальності за національні природні багатства. Реалізація завдань цього напряму відбувалася через проведення тематичних годин спілкування «Земля – наш спільний дім», «Трагічні дзвони Чорнобиля». Діти взяли участь у щорічному загальношкільному ярмарку «Дари осені», який став чи не найулюбленішим шкільним святом, та в конкурсі на кращу новорічну композицію.

 

D:\Фото\ФОТО ГУРТКІВ\3\DSC02855.JPG

 

D:\Фото\ФОТО ГУРТКІВ\3\DSC02852.JPG

«Природа не має органів мови, але створює мови і серця, за допомогою яких говорить і відчуває» (Й. В. Ґете). Тому стараюся навчити своїх учнів розуміти цю мову, серцем пізнавати світ, відчувати себе часточкою величного царства Природи.

 

Естетичне виховання

Неможливо виростити повноцінну людину

без виховання в ній почуття Прекрасного.

Р. Тагор

     Загальні завдання в роботі з учнями:

 •             формування у школярів естетичних поглядів та смаків;
 •        вироблення умінь відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті;
 •   виховання поваги до культурно-мистецьких надбань народу;
 •        розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей та творчої діяльності.

Людське життя – це вічне поєднання прекрасного і потворного, святкової поезії й буденної прози, мрії і дійсності. Головна мета шкільного естетичного виховання – навчити дитину усвідомлювати і співставляти ці поняття, відчувати цінність кожної прожитої хвилини, прагнути до постійного вдосконалення на кращих зразках національного і світового мистецтва. На це спрямовані індивідуальна та колективна художньо-творча діяльність.

D:\Фото\ФОТО ГУРТКІВ\2\DSC03068.JPG

 

Виховання здорового способу життя

Дев’ять десятих нашого щастя

залежить від здоров’я.

А. Шопенгауер

Загальні завдання в роботі з учнями:

 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
 •   забезпечення повноцінного фізичного розвитку школярів;
 •   формування знань про роль фізичної культури в житті людини;
 •   фізичне, духовне та психічне загартування;
 •             профілактика захворювань, формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам.

В. Сухомлинський наголошував, що «свою серйозну функцію школа виконає лише тоді, коли вся навчально-виховна робота буде перейнята турботою про здоров’я, про гармонію фізичного й духовного». Тому в першу чергу щоденно цікавлюся станом здоров’я своїх вихованців, постійно тримаю зв’язок з батьками хворих дітей. Плануючи тематику класних годин, стараюся охопити різноманітні аспекти виховання здорового способу життя школярів: «Здоров’я – найцінніше багатство», «Загартовування – шлях до здоров’я», «У здоровому тілі – здоровий дух», «Профілактика шкідливих звичок», «Пожежна і техногенна безпека». У попередніх класах було проведено анкетування «Мій розпорядок дня», «Що ти знаєш про СНІД?». Як і кожен класний керівник, систематично проводжу інструктажі з безпеки життєдіяльності: нагадую правила дорожнього руху, протипожежної безпеки, поводження з газо- та електроприладами, вдома без батьків тощо.

Чимало моїх вихованців активно беруть участь у багатьох спортивних змаганнях. Дівчата разом з іншими учнями школи взяли участь у районному конкурсі екологічних агідбригад «Молодь обирає здоров’я».

 

 D:\Фото\іванківці виступи дітей 2012\DSC02664.JPG

D:\Фото\іванківці виступи дітей 2012\DSC02666.JPG

 

Реалізації завдань цього напряму сприяє і постійне співробітництво з медичною службою школи, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог,  організацією харчування, зовнішнім виглядом і поведінкою школярів.

 

       Велике значення має робота з батьками.

За словами В. Сухомлинського, «дитина — дзеркало родини; як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька». Тому з п’ятого класу намагаюся розвивати партнерські стосунки з сім’ями своїх учнів.

Насамперед, це батьківські збори, які проводяться у різних формах: батьківські всеобучі,   тематичні консультації і анкетування. Сюди запрошуються вчителі – предметники, обговорюються проблемні ситуації. Регулярно підтримується зв'язок з батьками у телефонному режимі. Теми  зборів   актуальні, хвилюють батьків, тому  збори проходять жваво і завжди з користю. Про недоліки дитини повідомляється лише в індивідуальній бесіді, починаючи з позитивних моментів у навчанні дитини, поступово переходячи до того, на що батькам слід звернути особливу увагу. Сполучною ланкою між школою і батьками є батьківський актив, який допомагає в організації дозвілля дітей, в ремонті класної кімнати, бере участь у всіх організаційних питаннях.

Висновок

   Хоча я і не маю багаторічного досвіду роботи як класний керівник, проте іду в ногу з часом. Сподіваюсь, що учням не нудно на виховних заходах, і вони принесуть бажаний результат мені, як вчителю, батькам і суспільству в цілому. Моя робота сьогодні спрямована на особу, яка володіє арсеналом норм гідної моральної поведінки, культурою спілкування, етичними нормами співжиття. Педагогіка співробітництва, яка застосована в моїй навчально-виховній діяльності, є тим сприятливим середовищем, в якому  здатна сформуватися особистість громадянина, що володіє високим рівнем компетенцій, і готова до успішного самовираження в сучасному світі.

Я сподіваюся, що мої вихованці наблизяться до своїх заповітних мрій, а для мене особисто це теж безцінний досвід і можливість самореалізуватися. 
 

 

docx
Додано
24 липня 2018
Переглядів
248
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку