Доповідь на тему "Навчання рішенню завдань на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць"

Про матеріал

Ця доповідь "Навчання рішенню завдань на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць", допоможе класним керівникам знайти для себе якісь нові методи роботи за даною темою, або допоможезнайти якійсь шляхи вирішення проблеми, під час викладання даної теми.

Перегляд файлу

Навчання рішенню завдань на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць

У другому класі достатньо гостро постає питання «Як вирішувати задачі?», « Як достягти максимально позитивного результату?»

Розв’язання і розбір одного з видів задач я  розглянула більш детально.

Завдання на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць вводяться при вивченні додавання і віднімання в межах двадяти. Учнями 2 класу  до моменту введення завдань вже  були засвоєні конкретний зміст дій додавання і віднімання, поняття «більше, менше, стільки ж». Оскільки учні з порушеннями зору відчувають труднощі в орієнтуванні на робочому місці, оперуванні з предметами, особлива увага звертається на групові та індивідуальні відмінності в швидкості і правильності виконання вправ предметно-практичним способом. У зв'язку з зазначеним своєрідністю у розвитку конкретного мислення особливо важливою є організація підготовчої роботи, що дозволяє на самому початку процесу навчання, враховуючи зазначені труднощі, попередити і коригувати виникнення помилок.

Зачастую труднощі виникають у Алексієнко Артема, Хіневої Христини, Катошкіна Артема, тому що вони сприймають матеріал інакше і потребують додаткового пояснення.

Дотримуючись корекційно-компенсаторного режиму, та враховуючи індивідуальні особливості зорового сприйняття учнив 2 класу, підготовча робота будується в певній послідовності.

  1. Практично на дидактичному матеріалі виконуються вправи, що дозволяють встановити, що якщо до числа додати кілька одиниць, то це число стане більше на стільки ж одініць. Важливо, щоб діти могли самостійно оперувати предметами на місцях, а в класах слабозорих до того ж і на демонстраційних набірних полотнах. Під час виконання вправ ставляться питання, які змушують учнів думати. Наприклад, на одному з уроків на тему «додавання і віднімання в межах 20» вчитель пропонує наступне практичне завдання: «На гілці сидить 16 ластівок (на набірних полотнах трафарети птахів), до них підлетіла ще 1 ластівка. Ластівок стало більше або менше, ніж було? Що має статися, щоб їх стало на 1 менше? Покажіть за допомогою трафаретів ». Необхідно використовувати демонстраційний матеріал і показувати все, про що ті говориш, тому що, у деяких учнів відсутнє образне мислення ( Алексієнко А., Назаренко А.), деяким учням необхідно давати предмети у руки, враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, лише так ми можемо досягти успіху у навчанні.
  2. Мася-0347.jpgВправи, що сприяють введенню в мову слів «збільшити і зменшити». Наприклад, на одному з уроків учитель викладає на набірних полотнах 7 гуртків, потім на очах учнів додає (прибирає) 2 гуртка. Ставиться питання: «Що ми зробили?» (Додали два гуртки). «А як можна по-іншому сказати, використовуючи слово« збільшити »(зменшити)?» - «Збільшили (зменшили) 7 на 2».

 

  1. Підготовчі вправи, виконання яких просуває учнів в оволодінні поняттями «збільшити і зменшити». Наприклад, на одному з уроків на тему «додавання і віднімання» в класі сліпих вчитель пропонує завдання: спочатку покласти 5 трикутників, потім збільшити їх число на 2 трикутника. Аналогічне завдання на зменшення числа трикутників на 2. І тут вчителю важливо простежити за правильністю виконання завдань. Тотально сліпим учням особливо важко орієнтуватися на робочому місці, більше часу потрібно для виконання вправ. У зв'язку з цим на підготовчому етапі необхідна цілеспрямована робота вчителя з навчання учнів з порушеннями зору практичних дій з предметами

Нa етапі ознайомлення з розв’язанням задачі на збільшення числа на кілька одиниць (у випадку одного безлічі) вчитель пропонує, наприклад, задачу:«Дівчинка вирізала прапорці на ялинку. Вона повинна була вирізати 16 прапорців, а вирізала на 2 більше. Скільки прапорців вирізала дівчинка? ».
Наведемо фрагмент уроку на тему: «Ознайомлення з вирішенням завдань на збільшення числа на кілька одиниць».

Обов’язково використовуємо питання з корекційно – компенсаторного розвитку.

Наприклад:
Учитель. Скільки кружечків повинна була вирізати дівчинка?
Учні. Дівчинка мала вирізати 16 кружечків.
Учитель. Що означає число 2?
Учні. Дівчинка вирізала на 2 кружечки більше.
Учитель. Покладіть в ряд набірного полотна стільки прапорців, скільки їх мала вирізати дівчинка. Учитель. Як показати, що дівчинка вирізала на 2 кружечка більше? Що це означає - більше на 2 прапорця?

Учні. Більше на 2 прапорця - це означає 16 прапорців та ще 

2. Треба до 16 п кружечків додати ще 2  (ставлять в цей же ряд).
Учитель. Яким дією дізнаємося, скільки прапорців вирізала дівчинка?
Учні. Дією додавання. Ми збільшили 6 на 2, знаходимо число, більше, ніж 16.(Проводиться запис вирішення задачі).

Учитель. Як записали, прочитайте.
Учні. До 16 додамо 2, вийде 18.

Учитель. Скажіть повну відповідь завдання

Учні. Дівчинка вирізала на ялинку 18 кружечків.
Учитель. Відповідь запишіть коротко - 18 кружечків.

SAM_0331.JPG
 

Аналогічно,і так само ретельно  на наступному уроці розбирається завдання на зменшення числа на кілька одиниць. На уроці в класі слабозорих, наприклад, пропонується завдання: «Учень повинен був засушити 7 листочків, а засушив на1 менше. Скільки листочків засушив учень? Учні повторюють умова, питання завдання. Рішення завдання виконується практично.
Учитель. Скільки листочків мав засушити учень? Давайте поставимо їх в набірний полотно. Завдання повторюється учнями.
Учитель. Що означає на 1 лист менше?
Учні. На 1 менше - це значить 7, але без одного.

Учитель. Давайте це покажемо на листочках. Що потрібно зробити?
Учні. Приберемо 1 листочок.
Учитель. Хто здогадався? Яким дією дізнаємося число засушених листків?
Учні. Потрібно з 7 відняти 1.
Учитель. 3aпішіте рішення.
Учитель. Прочитайте, що записали.
Учні. З 7 відняти 1 вийде 6.
Учитель. Яку ж відповідь завдання?
Учні. Учень засушив 6 листочків.
 

При підведенні підсумків роботи над завданням на цьому уроці вчитель звертає увагу на те, яке число впізнавали - більше чи менше, ніж дане, і що це завдання - завдання на зменшення числа на кілька одиниць. Як можна прочитати рішення по іншому? Один із способів: 7 зменшити на 1 - вийде 6.
На наступних уроках для формування вміння вирішувати завдання даного виду включаються завдання готові та складені учнями, розв'язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць в порівнянні. Для порівняння можуть бути запропоновані завдання з однаковими числами, одного змісту.Після з'ясування, що спільного в задачах, де перераховується все (числа, питання), учні відзначають відмінності в умовах і рішеннях, встановлюють їх взаємозв'язок. У першій задачі треба знайти число, більше даного, і вона вирішується дією додавання, на другий завданню відшукується число, менше даного - дією віднімання.

Для диференціювання видів завдань, що вирішуються дією додавання (знаходження суми, збільшення числа на кілька одиниць), віднімання(знаходження залишку, зменшення числа на кілька одиниць) можуть бути запропоновані дані види завдань у зіставленні, протиставленні. Після рішеннядвох завдань на знаходження залишку та зменшення числа на кілька одиницьучні помічають, що хоча вони мають однакові числа, однакові рішення, розрізняються питаннями: у першій задачі необхідно знайти залишок, а в другій -число, менше данного на кілька одиниць.