19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Довідник з англійської мови для першокласників та їх батьків

Про матеріал

Довідник з англійської мови для першокласників та їх батьків. У даному довіднику висвітлені усі навчальні теми та розділи, а саме англійський алфавіт: друковані та рукописні літери та їх знаки транскрипції,транскрипція голосних та приголосних звуків, вимова літер. Подана лексика усіх розділів, наприклад:Unit 1. Hello, friends! Розділ 1. Привіт, друзі!

listen (лісн) слухати, слухай, прослухай

repeat (ріпіт) повторювати, повтори, повторюй

play (плей) грати, грай, зіграй

make (мейк) робити

point (пойнт) вказувати

sing (сін) співати

Hello! (хелоу) привіт

Hi! (хай) привіт

Good bye! (ґуд бай) До побачення!

Bye! (бай) Бувай!

I am Dan. (а ем ден) Я Ден (Денис).

I am… (ай ем) Я є…

How are you? (хау а ю) Як твої справи?

I am fine. (ай ем файн) У мене все добре.

Thank you (сенк ю) Дякую тобі

No (ноу) ні

Yes (єс) так.

Також присутній граматичний розділ.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Довідник

з англійської мови

для першокласників

та їх батьків

 

 

 

 

 

Англійський алфавіт: друковані та рукописні літери

D:\Матеріали\Матеріали\РОБОТА\Вчитель англійської\Наочність Алфавіт\English_ABC_written.jpg

 

Знаки транскрипції

В англійській вимові є 48 звуків і, відповідно, існує 48 знаків транскрипції. 

Знаки фонетичної транскрипції для зображення звуків англійської мови:

 

                                Приголосні

[ f ] - ф

[ d ] - д

[ v ] - в

[ k ]  - к

[ θ ] - с (язик між зубами)

[ g ]  - ґ

[ ð ] - з (язик між зубами)

[  ] - ч

[ s ] - с

[  ] - дж

[ z ] - з

[ m ] - м

[ ʃ ] - ш

[ n ] - н

[ ʒ ] - ж

[ ŋ ] – н (в ніс)

[ h ] - х

[ l ] - л

[ p ] - п

[ r ] - р

[ b ] - б

[ j ] - й

[ t ]  - т

[ w ] - в

 

 

                     Голосні

 

[ i: ] – і (довга)

[ ei ] - ей

[ i ]  - і

[ ai ] - ай

[ e ] - е

[ au ] - ау

[ æ ] – е (широка)

[ ɔi ] - ой

[ a: ] – а (довга)

[ ou ] оу

[ ɔ ]  - о

[  ] – іе

[ ʌ ]  - а

[ ɛə ] – ее

[ u ]  - у

[  ] – уе

[ u: ]  - у (довга)

[ juə ]  - юе

[ ju: ] –ю

[ aiə ] - ає

[ ə: ] ьо (не «е»!!)

[ auə ] - ауе

[ ə ]  - е

[ ɔ: ] о (довге)

 

 

 

 

 

 

Алфавіт. Вимова літер

 


Aa [ ей] звук «е, ей»

Bb [ бі]  звук «б»

Cc [ сі] звук «с, к»

Dd [ ді] звук «д»

Ee [ і] звук «е, і»

Ff [ еф] звук «ф»

Gg [ джі] звук «г»

Hh [ ейч] звук «х»

Ii [ ай] звук «і, ай»

Jj [ джей] звук «дж»

Kk [ кей] звук «к»

Ll [ ел] звук «л»

Mm [ ем] звук «м»

 

 

Nn [ ен] звук «н»

Oo [ оу] звук «о, оу»

Pp [ пі] звук «п»

Qq [ кью] звук «кв»

Rr [ а(р)] звук «р»

Ss [ ес] звук «с»

Tt [ ті] звук «т»

Uu [ у] звук «у, ю»

Vv [ ві] звук «в»

Ww [ дабл ю] звук «в»

Xx [ екс] звук «кс»

Yy[ вай]звук «і, ай»

Zz [ зед] звук «з»

 

 


Unit 1. Hello, friends! Розділ 1. Привіт, друзі!

listen (лісн) слухати, слухай, прослухай

repeat (ріпіт) повторювати, повтори, повторюй

play (плей) грати, грай, зіграй

make (мейк) робити

point (пойнт) вказувати

sing (сін) співати

Hello! (хелоу) привіт

Hi! (хай) привіт

Good bye! (ґуд бай) До побачення!

Bye! (бай) Бувай!

I am Dan. (а ем ден) Я Ден (Денис).

I am… (ай ем) Я є…

How are you? (хау а ю) Як твої справи?

I am fine. (ай ем файн) У мене все добре.

Thank you (сенк ю) Дякую тобі

No (ноу) ні

Yes (єс) так

 

Unit 2 My school. Розділ 2 Моя школа.

pen (пен) ручка

pencil (пенсл) олівець

book (бук) книга

bag (бег) портфель

Stand up (стенд ап) Встань(те)!

Take your bag, please. (тейк йо бег, пліз) Візьми свій портфель, будь ласка.

Take your… (тейк йо) візьми свій, своє, свою, свої…

take (тейк) візьми, брати, взяти

Please (пліз) будь ласка

Sit down (сіт даун) Сідай(те)

Open your book. (оупен йо бук) Відкрий(те) свою книгу.

Open your…(оупен йо) Відкрий(те) свою, свої, своє, свій…

open (оупен) відкривати, відчиняти, відкрий(те)

Close your books.(клоуз йо букс) Закрий(те) свої книги.

Close your…(клоуз йо) закрий(те) свої, своє, свою…

close (клоуз) закривати, зачиняти, закрий(те)

stop (стоп) Припини(ніть) (читати так, ніби хочеш сказати «стап», але не виходить і кажеш «стоп», тобто такий своєрідний натяк на букву «а»)

trace (трейс) обвести, обведи

robot (роубот) робот

ask and answer (аск енд ансе) запитувати і відповідати

ant (ент) мураха

bear (беа) ведмідь

cat (кет) кіт

dog (дог) собака

It is a pen. (іт із е пен) Це ручка

It is a(іт із е) Це….(називаємо любий предмет, звіра)

Is it a pen? (із іт е пен?) Це ручка?

Is it a…? (із іт е?) Це…? (запитуємо про любий предмет, звіра)

Yes, it is. (єс, іт  із) Так (відповідь на попереднє запитання)

No, it is not. (ноу, іт із нот) Ні  (відповідь на попереднє запитання)

pencil box (пенсл бокс) пенал

chair(чеа) стілець

table (тейбл) стіл

my (май) моє, моя, мої

elephant (еліфент) слон

fox (фокс) лисиця

Turn around (тьон ераунд) повернутись навколо себе

Take the ball. (тейк зе бол) Візьми м’яч.

Take the…(тейк зе) візьми….(любий предмет, звір)

 

Unit 3 My family. Розділ 3 Моя сім’я.

father (фазе) тато

mother (мазе) мама

sister (сісте) сестра

brother (бразе) брат

family (фемілі) сім’я

This is my sister (зіс іс май сісте) Це моя сестра

This is my (зіс іс май) Це моя, мій (будь-хто чи будь-що)

Who is this? (ху із зіс) Хто це?

goose (гус) гуска

horse (хос) кінь

friend (френд) друг

iguana (ігуана) ігуана

jaguar (джегьюе) ягуар

I love my mother. (ай лав май мазе) Я люблю свою маму

I love my…(ай лав май) Я люблю свою, свого…

kangaroo (кенгеру) кенгуру

lion (лаєн) лев

What is this? (вот із зіс) Що це?

Christmas Tree ( кріс мес трі) різдвяне дерево

Wow! (вау) Ух ти! (виклик)

story (сторі) історія (не шкільний предмет)

grandmother (гренд мазе) бабуся

grandfather (гренд фазе) дідусь

Merry Christmas! (мері кріс мес) Веселого різдва!

We wish you a Merry Christmas! (ві віш ю е мері кріс мес) Ми бажаємо вам веселого Різдва!

Happy New Year! (хепі нью їє) З Новим Роком!

 

Unit 4 My toys. Розділ 4 Мої іграшки.

balloon (белун) повітряна кулька

doll (дол) лялька

car (ка) автомобіль

plane (плейн) літак

I have got a doll. ( ай хев гот е дол.) У мене є лялька

I have got two dolls. (ай хев гот ту долс) У мене  2 ляльки.

I have got a… (ай хев гот е) У мене є (і додаємо будь-яку річ в однині)

I have got(ай хев гот) У мене є…( і додаємо будь-яку річ в множину чи називаємо конкретну кількість речей: 5 ляльок, 2 літаки)

You have got a doll (ю хев гот е дол) Ти (ви) маєш ляльку

ball (бол) м’яч

train (трейн) потяг

teddy (теді) ведмедик іграшковий

monkey (манкі) мавпа

green (грін) зелений

red (ред) червоний

blue (блу) блакитний

yellow (єлоу) жовтий

Look! (лук) Дивись! Подивись!

a red fox (е ред фокс) червона лисиця

a green ball (е грін бол) зелений м’яч

owl (аул) сова

pig (піґ) свиня

black (блек) чорний

white (вайт) білий

brown (браун) коричневий

I have got a brown teddy. (ай хев ґот е браун теді) У мене є коричневий ведмедик.

queen (квін) королева

rabbit (ребіт) кролик

Woof! (вуф) Гав!

toy (той) іграшка

for me (фо мі) для мене

for you (фо ю) для тебе, для вас

ballerina (белеріне) балерина

 

Unit 5 Happy birthday. Розділ 5 З Днем народження.

present (презент) подарунок

Увага! Англійське слово «present» має два варіанти перекладу: «подарунок» та «дарувати». Коли треба вжити слово «дарувати»  present читається як [прізент], наголос падає на виділену букву «е».

 

candle (кендл) свічка

cake (кейк) тістечко, пиріг

How old are you? (хау оулд а ю) Скільки тобі років?

I am 4 (ай ем фо(4)) Мені 4 роки або Мені чотири.

Happy Birthday! (хепі бьосдей) З Днем народження!!

he  (хі) він

she (ші) вона

he is one (хі із ван) Йому 1 рік.

He is Bob (хі із боб) Він  Боб.

She is three (ші із срі) Їй три роки.

She is Nina (ші із ніна) Вона Ніна

snake (снейк) змія

tiger (тайге) тигр

How old is she? (хау оулд із ші) Скільки їй років?

She is 5 (ші із файв) Їй 5 років.

How old is he?(хау оулд із хі) Скільки йому років?

He is 3 (хі із срі) Йому 3 роки

listen to (лісен ту) слухати ( і якщо стоїть часточка «to», ми повинні додати кого чи що слухати. Наприклад, listen to  mother – слухати маму.

wolf (вулф) вовк

ox (окс) бик

Good night! (гуд найт) Доброї ночі! Надобраніч!

happy (хепі) щасливий

I am happy (ай ем хепі) Я щасливий чи Я щаслива

He is happy (хі із хепі) він щасливий

She is happy (ші із хепі) Вона щаслива

card (кад) листівка

many (мені) багато

I have many presents. (ай хев мені презентс)  У мене є багато подарунків.

Read (рід) Читати, читай, читайте.

box (бокс) коробка

look at the (лук ет зе) подивитись на

dance (данс або денс) танцювати (наявність двох варіантів звучання викликана  тим, що один варіант належить до американської англійської, а інший -  до британської англійської.

clap (клеп)  хлопати в долоні

game (гейм) гра

draw (дро) малювати

 

Unit 6 My animals. Розділ 6 Мої звірі.

big (біг) великий

small (смол) маленький

hippo (хіпоу) гіпопотам

rhino (райно) носоріг

I can see(ай кен сі) Я бачу

I can see a small fox (ай кен сі е смол фокс) Я бачу маленьку лисицю.

I can see two big elephants. (ай кен сі ту біг еліфентс) Я бачу двох великих слонів.

yak (єк) як

zebra (зібре) зебра

dolphin (долфін) дельфін

zoo (зу) зоопарк

fly (флай) літати, літай

run (ран) бігати, біжи, бігай

swim (свім) плавати, плавай, пливи

jump (джамп) стрибати, стрибай

kids (кідс) діти

swim like dolphin (свім лайк долфін) плавати як дельфін

like (лайк) любити, також вживається  при порівнянні, перекладаючись «як» (як дельфін)

frog (фрог) жаба

fish (фіш) риба (як в однині так і в множині)

bird (бьод) пташка

Bob can run (боб кен ран) Боб може бігати

I can run. (ай кен ран) Я можу бігати

You can run. (ю кен ран) Ти можеш бігати

see (сі) бачити

write (райт) писати

 

Числівники.  Numbers

one (ван) 1

two (ту) 2

three (срі) 3 (не фрі!!!!!)  free (фрі) - вільний

four (фо) 4

five (файв) 5

six (сікс) 6

seven (севен)7

eight (ейт) 8 (не ейч!!!)  Hh (ейч) – буква англійського алфавіту

nine (найн) 9

ten (тен) 10

Граматичний розділ

  1. Якщо ви хочете назвати своє ім’я, вам треба вжити конструкцію I am + імя, а саме: I am Sue. I am Bob. I am Mike.
  2. Якщо ви хочете назвати якийсь предмет типу «Це ручка. Це олівець. Це стіл», вживайте таку конструкцію як  It is a + предмет чи звір в однині, а саме:

It is a pen. It is a book. It is a box. It is a fox.

  1. Щоб утворити запитання типу «Це ручка? Це стіл?» вживаємо вже відому вам конструкцію It is a…, лише помінявши містами перші слова Is it a…?, а саме  Is it a box? Is it a chair? Is it a cat?
  2. Утворення множини:

one doll – одна лялька

two dolls 2 ляльки

В англійській мові  множина утворюється з іменників.  Наприклад, одна собака -  one dog, дві собаки – two dogs. Як бачите, щоб утворити множину, до іменника «собака» додали закінчення «s» - dogs. Перегляньте інші приклади:

a book (книга) – books (книги)

a pen (ручка) – pens (ручки)

a kangaroo (кенгуру) – kangaroos (кенгуру (множина))

docx
До підручника
Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови) 1 клас (Карпюк О. Д., Ростоцька М.Є.)
Додано
6 березня 2018
Переглядів
4358
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку