Електричне поле. Абетка електростатики

Про матеріал
Електричний заряд
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Електричне поле. Абетка електростатики. Вчитель: Курчинська Д. В.

Номер слайду 2

Електричний заряд 𝒒 – це фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію.𝑞=1 Кл1 кулон дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за 1 секунду, якщо сила струму в провіднику становить 1 ампер: 1 Кл=1 А⋅с1 Кл=1 А⋅с 

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Що відбувається під час електризації? Електризація — це процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинами. Є кілька способів електризації, серед них — електризація тертям (трибоелектрика). Ви вже знаєте, що в процесі електризації тертям відбувається тісний контакт двох тіл, виготовлених із різних матеріалів, і частина електронів переходить з одного тіла на інше. Після роз’єднання тіл виявляється, що тіло, яке віддало частину своїх електронів, заряджене позитивно, а тіло, яке одержало ці електрони, заряджене негативно

Номер слайду 5

За будь-якого способу електризації тіл відбувається перерозподіл наявних в них електричних зарядів, а не поява нових. Це твердження є наслідком одного з найважливіших законів природи — закону збереження електричного заряду: Повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в  цій системі: , де q1, q2, ..., qn — заряди тіл, які утворюють систему; n — кількість тіл.

Номер слайду 6

Що визначає закон кулона? Французький фізик Шарль Кулон (1736–1806) експериментально встановив закон, який став основним законом електростатики і був названий на його честь, — закон Кулона: Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і  q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропор ційна квадрату відстані r  між ними:де — коефіцієнт про порційності. Нагадаємо: точковий заряд — це фізична модель зарядженого тіла, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядаються.

Номер слайду 7

Коефіцієнт пропорційності k чисельно дорівнює силі, з якою взаємодіють два точкові заряди по 1 Кл кожний, розташовані у вакуумі на відстані 1 м один від одного. Іноді замість коефіцієнта k застосовують інший коефіцієнт — ε0 , що має назву електрична стала: Тоді математичний запис закону Кулона матиме такий вигляд:

Номер слайду 8

Закріплення нових знань

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Розв’язати самостійно1. У результаті тертя об сукно ебонітова паличка одержала заряд –12,8 мк. Кл. Визначити кількість надлишкових електронів на паличці. На скільки збільшилася маса ебонітової палички?2. Два тіла, на кожному з яких знаходиться 8⋅1012 надлишкових електронів, відштовхуються в повітрі із силою 0,37 Н. Визначити відстань між тілами.

Номер слайду 11

Поміркуйте:1. Що називають електричним зарядом? 2. Назвіть одиницю електричного заряду. 3. Які роди зарядів існують? 4. Як взаємодіють тіла, що мають заряди одного знака? протилежних знаків? 5. Яка частинка має найменший негативний заряд? найменший позитивний заряд?

Номер слайду 12

Дякую за увагу.

pptx
Додано
7 квітня 2020
Переглядів
1424
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку