Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.

Про матеріал
Поглибити і закріпити знання учнів про умови виникнення електричного струму, сили струму, напругу, опір провідника, закон Ома для ділянки кола. Сприяти збагаченню словникового запасу; формуванню пізнавальної самостійності; розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, уяви, мислення; виробленню звички до планування своїх дій.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УРОК 01 Електричний струм

Номер слайду 2

Проблемні питання. Що таке електричний струм?За яких умов він виникає?Які фізичні величини його характеризують?

Номер слайду 3

Електричний струм. Електричний струм – це напрямлений (упорядкований) рух частинок, які мають електричний заряд

Номер слайду 4

Електричний струм. Умови існування електричного струму:1) наявність вільних заряджених частинок2) наявність електричного поля𝐸 Що «відповідає» за створення електричного поля?

Номер слайду 5

Сонячні батареїЕлектричний струм. Джерела струму – пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. Виконується робота з розділення різнойменних електричних зарядів. Акумулятори. Гальванічні елементи. Генератори. Як дізнатися, чи проходить у провіднику струм?

Номер слайду 6

Електричний струм. Дії електричного струму. Теплова. Хімічна

Номер слайду 7

Електричний струмη≈5 % η≈20 % η≈50 % Дії електричного струму. Магнітна. Світлова

Номер слайду 8

+−Напрямок струму в коліЕлектричне коло. Найпростіше електричне коло: Джерело струму. Споживач електричної енергіїЗ'єднувальні дроти Замикальний (розмикальний) пристрій. Електрична схема

Номер слайду 9

Електричне коло. Умовні позначення деяких елементів електричного кола. Акумулятор. Батареяакумуляторів. Ключ. Запобіжник. Лампа розжарювання. Електричнийдзвінок. Резистор. Реостат. З’єднанняпроводів. Затискачі дляпід’єднанняділянки кола

Номер слайду 10

Сила струму в провіднику – це фізична величина, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Сила струму𝑞0 𝑞0 𝑞0 𝑞0 𝑞0 𝑞0 𝑞0 𝑞0 𝑞0 𝑞0 𝐼=𝑞𝑡 𝐼=1 Аампер 

Номер слайду 11

Сила струму𝐹=2∙10−7 Н 1 м 𝐼=1 А 1 м 1 м 𝐼=1 А ε=1 Амперметр. A + − + − stroke.colorstroke.onstroke.colorstroke.on

Номер слайду 12

𝑈=𝐴𝑞 Електрична напруга. V + − + − Електрична напруга – фізична величина, яка характеризує електричне поле на ділянці кола і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення по цій ділянці одиничного позитивного заряду𝑈=1 Ввольт 1 В=1 Дж. Кл Вольтметр

Номер слайду 13

𝑅=Омом Електричний опір – фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму. Електричний опір1 Ом=1 ВА 

Номер слайду 14

Електричний опір. Опір циліндричного провідника𝑅=ρ𝑙𝑆 ρ – питомий опір речовини, з якої виготовлений провідник 𝑙 – довжина провідника 𝑆– площа поперечного перерізу провідника 

Номер слайду 15

Електричний опір. Питомий опір речовини – фізична величина, яка характеризує електричні властивості речовини та чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника довжиною 1 м і з площею поперечного перерізу 1 м2𝑙=1 м 𝑆=1 м2 ρ=Ом∙мом-метр Питомий опір залежить від температури

Номер слайду 16

Електричний опір. Питомий опір деяких речовин при температурі 20 °С0,430,500,961,11,3131,0 ∙ 10191,0 ∙ 1020ρ, Ом∙мм2м Речовина. Срібло. Мідь. Золото. Алюміній. Вольфрам. Залізо. Свинець. Нікелін (сплав)0,0160,0170,0240,0280,0550,100,210,42ρ, Ом∙мм2м 1,6 ∙ 10−81,7 ∙ 10−82,4 ∙ 10−82,8 ∙ 10−85,5 ∙ 10−81,0 ∙ 10−72,1 ∙ 10−74,2 ∙ 10−7ρ, Ом∙м Речовина. Манганін (сплав)Константан (сплав)Ртуть. Ніхром (сплав)Фехраль (сплав)Графіт. Фарфор. Ебоніт4,3 ∙ 10−75,0 ∙ 10−79,6 ∙ 10−71,1 ∙ 10−61,3 ∙ 10−61,3 ∙ 10−51,0 ∙ 10131,0 ∙ 1014ρ, Ом∙м 

Номер слайду 17

Закон Ома для ділянки кола. U, ВI, АU/IРезистор. Лампа1231230,511,50,30,60,92223,33,33,3𝐼~𝑈 Вольт-амперна характеристика провідника𝐼, А 𝑈, В 4 0,5 1 1,5 1 2 3 0 Резистор. Лампа

Номер слайду 18

𝐼=𝑈𝑅 Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома для ділянки кола: Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях ділянки та обернено пропорційна опору цієї ділянки

Номер слайду 19

Розв'язування задач1. Визначте силу струму в провіднику, якщо напруга на його кінцях 60 В, а опір провідника 20 Ом.

Номер слайду 20

Розв'язування задач2. Який заряд пройде через поперечний переріз провідника за 5 хв, якщо сила струму в провіднику 0,5 А?

Номер слайду 21

Розв'язування задач3. Обмотка реостата з опором 84 Ом виготовлена з нікелінового дроту з площею поперечного перерізу 1 мм2. Знайдіть довжину дроту.

Номер слайду 22

Розв'язування задач 4. Як зміниться сила струму на ділянці кола, якщо напругу на ділянці збільшити в два рази, а опір ділянки зменшити в 1,5 разу?

Номер слайду 23

Розв'язування задач5. На рисунку подана вольт-амперна характеристика провідника. Визначте його опір.

Номер слайду 24

Розв'язування задач6. Знайдіть діаметр ніхромового дроту довжиною 20 м, якщо його опір 5 Ом.

Номер слайду 25

Розв'язування задач7. Визначте опір мідного дроту масою 300 г і довжиною 340 м.

Номер слайду 26

Запитання для фронтального опитування1. Що таке електричний струм? Якими є умови його виникнення та існування? 3. Відтворіть, як позначають на електричних схемах гальванічний елемент; резистор; реостат; амперметр; вольтметр; ключ. 2. Які пристрої називають джерелами електричного струму? Наведіть приклади.

Номер слайду 27

Запитання для фронтального опитування4. Що прийнято за напрямок струму в колі? 6. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.5. Дайте характеристики фізичних величин: сила струму в колі; напруга на ділянці кола; опір провідника; питомий опір.

Номер слайду 28

Домашнє завдання. Опрацювати § 1,Вправа № 1 (2, 3)

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Луценко Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Булачок Валентин
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Балан Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Бойко Олександр Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Чебан Зоряна Миронівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Шаламова Альона Володимирівна
  Чудова презентація! В комплекті з конспектом - знахідка!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
pptx
Додано
4 серпня 2019
Переглядів
9473
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку