Електромагнітні коливання і хвилі

Про матеріал
Контрольна робота містить питання по рівнянню електромагнітних коливань, формулі Томсона, ємнісного та індуктивного опору, коефіцієнту трансформації та ЕРС індукції.
Перегляд файлу

image

1.         Електричні коливання в коливальному контурі задані рівнянням q=10-2cos30t (Кл). Чому дорівнює амплітуда коливань?

imageimage              а) 30 Кл                                                                       б) 10-2 Кл

              в) 30t Кл                                                                       г) cos30t Кл

д) немає вірної відповіді

2.         Коливання струму відбуваються з циклічною частотою 4π с-1. Чому дорівнює період коливань сили струму?

imageimage              а) 0,5 с                                                                         б) 2 с

              в) 4π с                                                                         г) 8π2с

д) немає вірної відповіді

3.         Ротор генератора змінного струму обертається в однорідному магнітному полі. Як зміниться амплітуда

ЕРС індукції при збільшенні частоти його обертання в 4 рази

imageimage              а) не зміниться                                                           б) зменшиться в 4 рази

в) збільшиться в 4 рази          г) збільшиться в 2 рази д) збільшиться в 16 разів

4.         Активний опір 10 Ом увімкнули в коло змінного струму з частотою 50Гц. Чому дорівнює амплітуда коливань сили струму, якщо амплітуда коливань напруги на кінцях резистора 50 В?

imageimage              а) 0,2А                                                                         б) 250А

              в) 0,1А                                                                         г) 5А

д) немає вірної відповіді

5.         Під час гармонічних коливань коливань в коливальному контурі максимальне значення енергії електричного поля конденсатора дорівнює 60 Дж, максимальне значення енергії магнітного поля котушки 60Дж. Як з часом зміниться повна енергія електромагнітного поля контуру?

imageimage              а) змінюється від 0 до 60Дж                                       б) змінюється від 0 до 120Дж

в) не змінюється і дорівнює 120Дж    г) не змінюється і дорівнює 60Дж д) немає вірної відповіді

6.         Як зміниться період і частота вільних коливань у контурі, якщо його індуктивність збільшити вдвічі, а ємність зменшити у 8 разів?

imageimageа) період зросте в 4 рази, а частота б) період зменшиться у 4 рази, а частота зменшиться у 4 разизросте у 4 рази

в) період зросте у 2 рази, а частота   г) період зменшиться у 16 разів, частота зменшиться у 2 рази        збільшиться у 16 разів

д) період зменшиться у 2 рази, частота зросте у 2 рази

7.         Як зміниться ємнісний опір при збільшенні частоти змінного струму у 2 рази і зменшенні ємності у 6 разів

imageimage              а) збільшиться у 3 рази                                              б) зменшиться у 6 разів

в) зменшиться у 3 рази          г) збільшиться у 12 разів д) збільшиться у 6 разів

8.         У скільки разів зміниться індуктивний опір, якщо частоту струму збільшити у 5 разів, а індуктивність контуру зменшити в 10 разів?

imageimage               а) зросте вдвічі                                                           б) зменшиться вдвічі

              в) зросте у 10 разів                                                     г) зросте у 5 разів

д) зменшиться у 50 разів

9.         Трансформатор має в первинній обмотці 420 витків, підвищує напругу з 110 В до 660 В. Який коефіцієнт трансформації та скільки витків у вторинній обмотці?

imageimage              а) 6 і 2520                                                                    б) 0,6 і 70

в) 1/6 і 70         г) 1/6 і 2520 д) 6 і 70

10.      У скільки разів зміниться повна енергія коливального контуру , якщо індуктивність контуру збільшити у 6 разів ?

imageimage               а) збільшиться у 6 разів                                             б) зменшиться у 6 разів

в) збільшиться у 36 разів г) зменшиться у 36 разів д) не зміниться

11.      Яким буде значення напруги через 15 мс, якщо амплітуда напруги 200В, період 60 мс? U(0)=0

imageimage              а) 0В                                                                            б) 50В

              в) 200В                                                                        г) -200В

д) -50В

12.      Рамка, що має 100 витків дроту з площею поперечного перерізу 1,5×10-2м2 , рівномірно обертається в однорідному магнітному полі з індукцією 0,8 Тл. Рамка робить 2 оберти на секунду. Визначте амплітуду ЕРС індукції в рамці.

imageimage              а) 0.15 В                                                                      б) 150 В

              в) 15 В                                                                         г) 2.4 В

д) 4.8 В

Ключ до тесту

Для отримання ключа до тесту необхідна сертифікації базового рівня

pdf
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Сиротюк В.Д., Баштовий В.І.)
До уроку
§ З0. Властивості електромагнітних хвиль та їх застосування
Додано
27 лютого
Переглядів
175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку