10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Електронні інструменти сучасного уроку(урок в 5 класі "Ukrainian and British Food")

Про матеріал

Сучасний період розвитку суспільства характеризується великим впливом на нього не тільки іноземної мови, але й комп'ютерних технологій, що проникають в усі сфери людської діяльності. Вчитель нової формації весь час знаходиться в пошуках нових технологій на інструментів, які б змогли урізноманітнити освітній процес, зробити його цікавим та ефективним. Серед значної кількості технологій виокремимо електронні – це програми або файли спеціального призначення, використання яких спрямоване на більш детальне викладання навчального матеріалу з метою ґрунтовного та глибшого його засвоєння.

Вашій увазі представлено розробку уроків із використанням електронних інструментів.

Перегляд файлуАвторська розробка  уроку англійської мови в 5 класі «British and Ukrainian Food»   з використанням електронних інструментів

 

 

                                                               Міхєєва       

Вікторія Олександрівна

Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 вчитель іноземних мов кваліфікаційна категорія І стаж роботи 13 років

 

Пояснювальна записка

Сучасний період розвитку суспільства характеризується великим впливом на нього не тільки іноземної мови, але й комп’ютерних технологій, що проникають в усі сфери людської діяльності. Вчитель нової формації весь час знаходиться в пошуках нових технологій на інструментів, які б змогли урізноманітнити  освітній процес, зробити його цікавим та  ефективним. Серед значної кількості технологій виокремимо електронні – це програми або файли спеціального призначення, використання яких спрямоване на більш детальне викладання навчального матеріалу з метою ґрунтовного та глибшого його засвоєння.

До електронних засобів навчання відносять віртуальні, інтерактивні, мультимедійні та інші. Це можуть бути різноманітні електронні таблиці, презентації, тесторіуми (система зі створення тестових завдань для викладачів, учителів, студентів), відео-фільми, створення бази даних, QR коди тощо. Дидактичні матеріали, створені для сучасного уроку розвивають інтелект дитини, розширюють горизонти, мотивують учнів до пізнання нового. Особливість таких уроків полягає в тому, що з’являється можливість в учителів самостійно створювати свій навчальний контент, дає змогу редагувати його в подальшому. Головне – при підготовці до уроків враховувати бажання дітей, а саме: яким вони уявляють сучасний  урок англійської мови. Тому успішним вважаємо той урок, де панує творча атмосфера, де є співпраця вчителя і учня. 

У кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі. Ця авторська розробка допоможе розібратися в найпопулярніших електронинх інструмантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок в 5 класі «British and Ukrainian Food»

Мета: систематизувати знання, вміння і навички по темі, застосувати отриманні знання на практиці Завдання:

-Сприяти закріпленню раніше вивченої лексики по темі: Food in Britain.

-             Сприяти закріпленню мовних кліше.

-             Сприяти розвитку навичок усного мовлення.

-             Сприяти розвитку вміння вести бесіду.

-             Сприяти розвитку пізнавальної активності, уяви, навичок і умінь.

-             Сприяти вихованню інтересу до вивчення іноземної мови.

-             Сприяти вихованню поваги до культури країни досліджуваного мови.

-             Сприяти вихованню самодисципліни. Обладнання: інтерактивна дошка, підручник, проектор, картки, смартфони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

I.   Початковий етап 1) Емоційний настрой. Ситуація успіху

Good morning, dear friends. Nice to meet you. I’d like to start our lesson with a well-known song. It’s cold outside but we’re all here in front of this cozy fire. Can you see it? Our hearts as hot as  this fire. Let’s touch our palms and give energy and piece of our heart each other and make everybody believe that everything will be OK today. You’re great. So I think it’s the time to start.

 На цьому етапі уроку використовується мультимедійна презентація

PowerPoint  https://drive.google.com/open?id=1CV1girBRySfAfWBeFCSx28fA8XYODuO

2) Мозковий штурм. Мотивація

To know what we’re going to talk about I suggest you looking at our poster. There are a lot of words associated with the main topic. What words can you see here?(pudding,cake, butter,

Ukraine, Britain, fruit…) and now let’s think what topic unites all these words. What’s on your mind?

 На цьому етапі уроку використовується інструмент WordCloud, доступ  до завдання за допомогою QR коду

 

 

You’re right. Every nation, every country has its own traditional food. And Britain has them as well as Ukraine. And today we are going to talk about ways of eating in Britain and Ukraine. Also we are going to see a film and compare British and Ukrainian cuisine. We’ll work in some groups. You’ve united according the badges into 3 groups: vegetables, fruit and sweets.

So the topic of our lesson is British and Ukrainian Food. But why do learn this?(to know more about Britain/Ukraine, to learn to tell about it, can compare )

As we’ll talk about the food we need some kind of shopping bag, you have them on your desks. It’s called “The knowledge basket” and we’ll be putting our knowledge and emotions during the lesson at each stage.

If it’s easy to you and you like to do it, choose a cake. It’s so sweat like our knowledge.

If you have some difficulties , choose a tomato: somebody likes it, somebody –not.

If the task is very hard and you can’t do it, choose  a lemon: it’s a symbol something we don’t like. Are you ready? Let’s go!  

3) Фонетична зарядка

And now it’s high time to move a bit, sing and relax

На цьому етапі уроку використовується інструмент   YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KC-8AvunL8Y

 

 

4) Актуалізация –гра «Хрестики/ноліки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To  revise the lexica I offer you to  play “Tick-Tack-Toe”game with me.

 

1)      Which fruit does Snow White eat before falling into a deep sleep?

2)      What does Goldilocks dine on in the bears' house?    3) Which vegetable  transforms into a carriage for

           Cinderella?

4)                What does Willy Wonka sell?

5)                In the tale by Hans Christian Andersen, what causes a

 

princess to lose sleep, even though it's buried beneath              dozens of mattresses?

6)                Which of these is Winnie-the-Pooh's favorite treat?  7) What do Minions like to eat best?

8)      What does Rockford adore to eat?

9)      A hero we call “Kolobok”- Ginger…Man

 

        II.      Основний етап

1) Перевірка дз

Last lessons we learnt a lot about Ukrainian food, tell me what traditional Ukr dishes do you know?(cabage rolls, borsch,

На цьому етапі уроку використовується інструмент LerningApps,

 

доступ до завдання за посиланням https://learningapps.org/2896997 або за допомогою  QR коду

 

 

 

                     Робота виконується на інтерактивній дошці

vareniky/dumplings, mlintsi/pancakes). And What about British ones?

Your hometask was do ex1 p.65. Open your books, please. Fill in the blanks and translate the text. Let’s start. Now agree or disagree to my statements (ex2)

1.   English people usually have three meals during the day. 

2.   People have breakfast at about 9 o’clock.   

3.   Many people have lunch at 12 o’clock. 

4.   Schoolchildren have their lunch at home. 

5.   Schoolchildren don’t bring their packed lunch to school. 

6.   English people usually have a plate of soup, meat or chicken with vegetables, cheese, tinned fruit, ice cream or an apple pie in the evening.

 

2) Закріплення знань минудих уроків (тестове завдання)

 

3)  Розвиток монологічної мови

Some of yours have another task-tell us about traditional Ukrainian and British dishes. Go on, children.

It’s time to fill “The knowledge basket “. Was your home task difficult for you? Choose a lemon, a tomato or a cake. 

 

3) Физминутка

 

На цьому етапі уроку використовується інструмент YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cQ6BPWyIue     Q

 

 

4) Розвиток аудіювання (відео)

 

 Відео є авторським, виконано за допомогою електронного інструмента

Paw Toon та розміщено на YouTube  за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=jCgIAaLA1q4&t=54s

 

 

a)     Просмотр

As you know there are a lot of eating traditions in Britain as well as Ukraine, now I suggest you watching some presentation about it. Please, pay attention! Very important information will be on a screen. Is it clear? Is breakfast in Britain big? What about Ukraine?

What do Ukrainians like to have for dinner? Is dinner in Britain in the afternoon or evening?

b)    перевірка розуміння

So it’s high time to sum up our knowledge. You’ve known a lot of different dishes, please look at the table and fill in some blanks in it. 

 

Britain

Ukraine

Breakfast

 

 

Lunch

 

 

 

Dinner

 

 

Supper

 

 

(ученики выходят, наклеивают и говорят,напр. British usually have porridge for breakfast )

5) Робота в групах (диференційовані завдання)

Now Work in your groups, please. Each group the own task.

The 1st team : you have a code message, you need to replace pictures with words and know what Alice did yesterday.

The 2nd team: you invited guests to supper at your place, make 3course dinner with these ingredients and present them.

The third team: you have to make a survey. Chose 2 dishes you like and dislike, ask you friends about their preferences and be ready to tell about it(есть пример) So children, you have 3 minutes to do it.

Time’s up! Who’s first? Let’s check up.

We are finishing to fill our baskets.

6) Фідбек

 

На цьому етапі уроку використовується інструмент   GoConqr

https://www.goconqr.com/e n-US/mind_maps/14194919/edit

 

So boys and girls you were working hard and now the time to check what you know about the topic of our lesson.

III.          Заключний етап 1) Підбиття підсумків, оцінювання

Our baskets are very heavy because of our knowledge. Most of you have a lot of cakes  or some tomatoes, luckily I can’t see any lemons. It means everything was interesting and not very difficult.

Tell me, are the British cuisine and Ukrainian one the same? What do you like best? What would you like to try?

For this lesson I’d like to praise…Your marks are…

… was good, so I can get you… Some of you should do more .

2) Рефлексія

At final stage of our lesson I’d like to ask you, did you like our lesson? You have cards with different emotions. Please choose the one and up it.

3)Домашнє завдання

Now open you dairies and write down home task

 You have to do a mini-project work : make up a menu using the traditional English and Ukrainian meals. Design your menu aesthetically.

 

 

 

Ресурси

 

Під час уроку були використані такі електронні інструменти:

-         мультимедійна презентація PowerPoint - WordCloud

-         відео з хостінгу YouTube

-         LerningApps

-         QR коди

-         Paw Toon

-         GoConqr

Опис використання одного електронного інструмента

 

QR-код

QR-код – це винайдений десять років тому в Японії штрих-код у квадраті. Він має дві головні переваги: велика місткість інформації та швидке зчитування будь-камерою, звідки і розшифровка абревіатури – quick-response код.

1.   Що кодувати?

Це може бути відео з YouTube, локація на Google картах, файл з Dropbox, профіль в соцмережах, телефонний номер або e-mail. Словом все, що можна відправити поштою або через соціальні мережі, QR-коди дозволяють прикріпити до будь-якої поверхні: стіни, аркушу паперу, футболки, чашки тощо

2.   Захована підказка.

Вчитель може      закодувати     власні       підказки, а потім роздрукувати      отриманий      QR-код     разом    із завданням. Кожен, кому знадобиться консультація по темі, отримає її в будь-якому зручному місці, просто зчитавши код.

3.   Пригода.

QR Treasure Hunt Generator автоматично створює QRвікторину із запропонованих питань. Потім роздруковані QR-коди можна розмістити в класі або по всьому шкільному подвір’ю. Учні, можливо, підтягнуть не тільки знання, а й свою фізичну підготовку.  5. Інтерактивна розповідь. QR-коди вміють зберігати в собі тексти невеликого обсягу, які можна зчитувати без підключення до Інтернету. Для творчих занять це надає чималі можливості. Приклад гри: потрібно придумати розповідь, що складається з декількох частин – в кінці кожної, як у комп’ютерній грі, буде кілька варіантів продовження. Можна створити інтерактивну версію казки про червону шапочку: з першого QR-коду зчитується зав’язка, а продовження можна вибрати самостійно («Скануйте код під номером 2, щоб героїня пішла безпосередньо через ліс, або під номером 3, щоб вона пішла в обхід з безпечної дорозі »).

6.   Як кодувати?

Насамперед необхідно закодувати своє послання. Для створення власного QR-коду знадобляться тільки Інтернет, принтер і камера. Серед українських та україномовних ресурсів для створення QR-кодів слід виділити http://ua.qrcode-generator.com, http://qrcodes.com.ua/, http://www.qrcode.com.ua. Якщо бажаєте скористатися альтернативними варіантами, введіть в рядку адреси вашого браузера таку умову пошуку: “створити QR-код“.

7.   Як зчитувати?

Найбільш популярною програмою для ОС Andoid є програма QR Droid або QR Reader, яка дозволяє зчитувати коди, створювати власні і відправляти друзям. Neoreader, - сервіс зі схожими функціями, працює на iOS і справляється з усіма типами кодів.

Висновки

Застосування електронних ресурсів у навчальному процесі дає змогу найбільш повно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання. Індивідуалізація процесу навчання здійснюється завдяки великому потенціалу комп’ютерних засобів щодо адаптації до потреб кожного учня. Стає можливим ураховувати не лише вікові особливості та рівень підготовки, але й індивідуальні психологічні характеристики кожного учня. Принцип індивідуалізації в комп’ютеризованому навчальному процесі з іноземної мови забезпечується можливістю вибору індивідуального темпу роботи; індивідуальним способом керування навчальною діяльністю, застосуванням різних за ступенем складності завдань з можливістю переходу до більш складних, чи простих варіантів роботи з програмою залежно від успішності результатів; наданням індивідуального набору засобів підтримки навчання (довідники, підказки, ключі); адаптацією форми навчального матеріалу до індивідуальних особливостей сприйняття інформації конкретним учнем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Несвіт А.М.)
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
696
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку