Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій. Вимоги до презентації. Стильове оформлення слайдів презентації. Макети слайдів.

Про матеріал
Презентація – це візуальний супровід виступу доповідача, а тому вона має зацікавлювати глядачів своїм дизайном і особливістю подання матеріалу. Ви дізнаєтесь на уроці, як зробити презентацію цікавою і якісною.
Перегляд файлу

Урок 8. Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій. Вимоги до презентації. Стильове оформлення слайдів презентації. Макети слайдів.

Мета:

 •                   навчальна: сформувати уявлення про етапи розробки та вимоги до презентацій, розглянути структуру презентації та елементи дизайну; виховувати;
 •                   розвивальна: розвивати світоглядні уявлення про роль інформаційних технологій у сучасному світі, логічне мислення, дослідницькі навички;
 •                   виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: браузер, пакет офісних програм.

Хід уроку

І. Організація учнів до уроку

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення призначення та вимог до презентації, понять: макет слайда, дизайн слайда, дизайн презентації.

ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. Презентація – це візуальний супровід виступу доповідача, а тому вона має зацікавлювати глядачів своїм дизайном і  особливістю подання  матеріалу. Ви дізнаєтесь на уроці, як зробити презентацію цікавою і якісною.

IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

За якими етапами створюють презентацію?

Ви вже створювали комп'ютерні презентації для супроводу виступів під час захисту навчальних проектів чи представлення деяких матеріалів на уроках.

Знаєте, що успіх виступу залежить не тільки від умінь висловлювати свою думку та презентувати власні результати, а й від якості підготовлених матеріалів та презентації.

Створення якісної презентації складається з таких етапів:

 • Визначення мети та умов представлення презентації.
 • Складання плану презентації.
 • Розробка сценарію.
 • Пошук, збирання й підготовка матеріалів.
 • Створення презентації.
 • Апробація презентації та внесення коректив.

Презентації розраховані, як правило, на перегляд не лише однією особою, а певною групою. Залежно від цього презентація може, бути:

 • Демонструватись на моніторі комп'ютера,
 • На великому екрані за допомогою мультимедійного проектора
 • Роздрукованою на папері як роздатковий матеріал.

Під час створення презентації слід враховувати:

Мету — почніть із визначення суті того, що потрібно донести до аудиторії, та конкретизації фактів і форм їх подання для відповідної аргументації. Застосування таблиць, діаграм, схем, вдало дібраних зображень тощо сприяє кращому сприйняттю даних та є зручною формою для їх аналізу;

Аудиторію, для якої створюється презентація: вік, навчальні інтереси, пізнавальні інтереси, психологічні особливості тощо.

Приміщення, де планується демонстрація, та його обладнання.

 •                 Якщо використовується один екран для демонстрації то що більшим є приміщення, то більшими мають бути зображення й меншим обсяг дрібного тексту.
 •                 Якщо під час показу освітлення може бути недостатнім використовуйте світлі кольори для фону слайдів. Це додасть ілюзії світла й дасть можливість аудиторії приділити більше уваги змісту презентації.

Як створити якісну презентацію?

Існують  такі  загальні  рекомендації щодо  наповнення  слайдів  та оформлення презентацій.

 1. Кожен слайд має відображати одну думку.
 1. Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії та узагальнювати головну думку.
 1. У заголовках слід використовувати великі й малі літери.
 1. Текст пояснень має бути коротким і складатися із простих речень.
 1. Усього на слайді має бути не більш ніж 6-8 рядків тексту.
 1. Дієслова мають бути в одній часовій формі.
 1. Слайди мають бути не занадто яскравими.
 1. Фон має бути нейтральним, домінуючим має бути зміст слайду.
 1. Кількість блоків, що відображають графічні чи статистичні дані, має бути в межах 1-4.
 1. Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати знизу.
 1. Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.
 1. Для використаних цитат, графіків, зображень із зовнішніх джерел потрібно вказувати посилання.

Значною допомогою при створенні презентації є попереднє ознайомлення з критеріями, згідно з якими можна оцінити її якість. Загальні критерії оцінювання,, можуть бути змінені відповідно до мети створення презентації та особливостей цільової аудиторії.

Загальні критерії оцінювання презентації

Зміст

 •     Чи є презентація чітко спланованою, доступною, цікавою для даної аудиторії?
 •     Наскільки достовірною є подана інформація?
 •     Чи є достатньою кількість використаних джерел для обґрунтування поданих даних?
 •     Чи подані повідомлення є актуальними та практично значущими для аудиторії?
 •     Чи грамотно викладені подані дані?
 •     Чи є відповідні висновки, рекомендації?

Дизайн

 •     Чи сприяє легкості читання та сприйняття змісту презентацію добір шрифтів та їхнього розміру?
 •     Чи відповідає змісту та є психологічно комфортним обраний фон?
 •     Чи використовуються зображення у презентації? Чи подані зображення опрацьовані належним чином? Чи є доповненням змісту використані зображення?
 •     Чи використовуються діаграми, графіки, схеми? Наскільки доцільним є їх вибір?
 •     Наскільки доцільно використані можливості анімації?
 •     Чи раціонально обрано кількість слайдів презентації для розкриття її змістової частини відповідно до мети її створення?

Як користуватись макетами слайда?

Для більшості презентацій, які планують використати для супроводу усного виступу, доцільно застосовувати таку класичну структуру.

 • Вступ.
 • Окреслення проблеми або актуальних питань, що складають зміст презентації
 • Розв'язування проблеми (основна найбільша частина презентації).
 • Висновок (повторення основних міркувань, заклик до дії, список використаних джерел).

Проектувати презентацію краще без комп'ютера — на папері або використовуючи нотатки. Проектування передбачає створення структури презентації: послідовність та призначення кожного її слайда та схема розміщення різних об'єктів на кожному слайді:

 •   Заголовок
 •   Текст
 •   Зображення
 •   Діаграма тощо
 •   Після проектування можна перейти до перенесення розробленої структури в редакторі презентацій.

Як і в текстовому документі в середовищі текстового процесора, структуру презентації в середовищі й створення визначають заголовки та підзаголовки слайдів.

Щоб швидко переглянути структуру презентації в Microsoft PowerPoint, слід обрати вкладку Подання Подання структури.

Слайди презентації можуть містити різні об'єкти:

 •        Заголовки, текстові написи
 •        Зображен-ня
 •        Таблиці
 •        Схеми, діаграми
 •        Відеокліпи тощо

Які саме об'єкти міститиме слайд та як вони будуть розміщуватися один відносно одного, визначає макет слайда.

У Microsoft PowerPoint при додаванні нового порожнього слайда до презентації за допомогою інструмента Створити слайд, що розміщений на вкладці Основне, можна вибрати потрібний макет для поточного слайда.

За замовчуванням до першого слайда застосовується макет Титульний слайд, що містить заголовок у верхній його частині та підзаголовок.

При виборі макета Заголовок і вміст визначаються області для введення заголовка та вставляння об'єкта. Для вибору типу об'єкта на екрані відображається набір значків, що відповідають об'єктам:

Для зміни макета раніше створеного слайда потрібно виділити його, обрати інструмент Макет на вкладці Основне й у списку доступних макетів слайдів обрати необхідний.

Робота з підручником: § 5

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2. Інструктаж учителя.

Підручник ст. 47

 1. Практична робота за комп’ютерами.
 2. Вправи для очей.

VIІ. Підбиття підсумків уроку

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 5 ст. 44-47

ІХ Оцінювання роботи учнів

docx
Додано
16 лютого
Переглядів
107
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку