7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Фізичні зернятка для учнів 7-го класу

Про матеріал
Для практичного використання на уроках фізики в 7 класі. Для використання учнями вдома; для самостійного навчання. Книга складається із завдань для роботи на уроці для усіх уроків за новою програмою.
Перегляд файлу

А.В. Сичак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичні зернятка

 

учня 7 класу

 

_______________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від автора

 

Ерік Роджерс писав, що фізика – це наука розуміти природу. Тоді чому ж вивчати природу чи навколишній світ так складно деяким дітям?

Фізика як навчальний предмет навчального плану середньої школи дозволяє озброїти учнів основами фізики – науки про природу. Про важливість природничої освіти та її значення для формування особистості учня в своїх працях підмічала відомий український педагог Софія Русова. Ще у 1917 р. вона розробляла основи нової школи і підкреслювала, що на чолі початкової науки повинно стояти природознавство, як джерело найпотрібнішого наукового знання, як найкраща дисципліна розуму, що привчає дитину до пильних спостережень, до послідовних висновків, як предмет, що має найкращий моральний і естетичний вплив на виховання дитини.

Прагнення до самостійності, яке притаманне підліткам, має стати основою проведення уроків із застосуванням зошитів, що дадуть можливість самостійно опановувати все нові і нові знання та формувати навики самостійного розв’язування задач та їх оформлення, особливо у 7 класі.

Даний зошит учні зможуть використовувати не тільки на уроці під керівництвом учителя, але й удома за завданнями педагога чи самостійно набувати фізичні знання та перевіряти свої уміння оформляти та розв’язувати задачі з фізики, систематизувати свої знання та уміння.

Зошит розрахований на учнів різного рівня навчальних досягнень та різного типу характеру. Його використання допоможе зекономити час на уроці та вдома, дасть також можливість самостійно завершити усі завдання. Щоб за менший проміжок часу школярі розв’язали більшу кількість завдань, а завдання із малюнками розвивали їх візуальну пам'ять та вчили за допомогою простих малюнків трактувати фізичні явища природи, та зробити легшим сприйняття навколишнього світу під час переходу із початкової школи у школу ІІ ступеня.

Усім семикласникам бажаю стати ефективними приро-додослідниками, а в подальшому зробити свої наукові відкриття, стати раціоналізаторами та всесвітньо відомими!

 

 

§ 1. Фізика – наука про природу.

Фізичні тіла та фізичні явища

 1. Яким терміном можна назвати все, що нас оточує? _____________.
 2. Матерія буває двох видів –  _________________________________.
 3. Назвіть кілька речовин: ____________________________________.
 4. З якої речовини виготовлений зошит? ________________________.
 5. З яких речовин зроблено олівець? ___________________________.
 6. Вказані фізичні явища запишіть у кілька стовпчиків (запишіть тільки числа): 1) котиться куля, 2) плавиться свинець, 3) похоло-дання, 4) гримить, 5) тане сніг, 6) мерехтять зірки, 7) остигає вода, 8) світає, 9) луна, 10) пливе колода, 11) блискавка, 12) шелестить листя, 13) світиться  лампа, 14) летить голуб, 15) пливуть хмари, 16) світить свічка, 17) працює електродвигун, 18) шумить  вітер, 19) падає камінь, 20) полярне сяйво, 21) звучить мелодія, 22) утво-рення льоду, 23) сутеніє.

Механічні

Теплові

Світлові

Звукові

Електричні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Заповніть таблицю на основі наведеного речення. Дівчинка поклала кусок льоду в сталеве горнятко та розтопила його в полум'ї вогнища:

Фізичне явище

Фізичне тіло

Речовина

 

 

 

 

 

 

 1. Наведіть приклади фізичних тіл, яких ми не можемо бачити: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

§ 2. Будова речовини. Молекули. Атоми

1. Як рухаються молекули у газах, рідинах, у твердих тілах?

У газах – ___________________;   у рідинах – ___________________;

у твердих тілах – ___________________________________________.

2. Як взаємодіють молекули між собою? _________________________.

3. З чого складаються молекули? _______________________________.

4. З чого складається атом? ___________________________________.

5. Завдяки чому ми відчуваємо усі запахи? _______________________.

6. На якому явищі ґрунтується засолювання овочів? _______________.

7. Чи можна стверджувати, що об’єм  води, налитої в посудину, дорів-нює сумі об’ємів її молекул? Чому? _____________________________

___________________________________________________________.

8. Яким органом чуття можна виявити дифузію запахів, дифузію кольорів? Дифузія запахів – ___________; дифузія кольорів – ___________.

9. Чому для того, щоб розірвати нитку, необхідно прикласти зусилля? ___________________________________________________________ .

10. Розгляньте на малюнку розташування молекул води у трьох агрегатних станах та підпишіть кожен малюнок.

Похожее изображение

_________________________________________________________

11. Розв'яжіть кросворд. По вертикалі: 1. Характеристика тіла, яку можна виміряти лінійкою. 2. Скільки є агрегатних станів речовини? 3. Природнича наука. 4. Речовини складаються із … 5. Сонце – це найближча … до Землі. 6. Предмети, що нас оточують. 7. Що знаходиться у середині атома? По горизонталі: 1. Цікаве явище природи без якого не можна зварити борщу, узвару.

 

§ 3. Наукові методи вивчення природи.

Внесок українських учених у розвиток фізики

1. За допомогою яких органів чуття людина досліджує фізичні явища?

____________________________________________________________.

2. Які вимірювальні прилади вам відомі? ________________________

____________________________________________________________.

3. Для чого проводять експеримент? _____________________________

____________________________________________________________.

4. За допомогою яких органів чуття людина з'ясувала, що:

кактус колючий (_______________); квіти пахнуть (______________);

звучить вальс (_______________);  трава зелена (_______________);

тістечка солодкі (_______________); хутро м'яке (_______________).

5. З переліку тверджень виберіть те (поставте х), яке було зроблено на підставі спостережень:

 

Крапельки роси з'являються літнього ранку на траві

 

Легке тіло плаває на воді, а важке тоне

 

Вода починає кипіти при 100 0С

 

Нормальна температура тіла людини 36,6 0С

6. У якому випадку явище утворення льоду вивчали за допомогою досліду (__), а у якому – за допомогою спостереження (__)?

1) Зранку, після холодної осінньої ночі, калюжі вкрилися кригою.

2) У морозильну камеру холодильника поставили чашку з водою і через деякий час у чашці виявили крижини.

7. Оля виміряла довжину і ширину кімнати. Це спостереження чи вимірювання? _______________________________________________.

8. Які методи дослідження фізичних явищ вам відомі?

Методи дослідження фізичних явищ

 

    __________________     ________________    __________________

 

 

9. Запишіть імена українських фізиків, які прославили Україну: ________________________________________________________________________________________________________________________.

10. Візьміть пластмасову пляшку. Шилом проколіть вертикальні і горизонтальні отвори як показано на малюнку 1. Потім заклейте вер-

C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0001.tif          C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0001.tif       C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0001.tif

                       Мал.1                    Мал. 2                  Мал. 3

тикальні отвори смужкою скотчу і горизонтальні отвори – іншою смужкою скотчу. Налийте у пляшку води і швидко відклейте горизонтальні отвори (мал. 2). Опишіть коротко спостережуване явище. _____________________________________________________ ____________________________________________________________ Заклейте горизонтальні отвори ще раз і залийте у пляшку води знову.  Швидко відклейте вертикальні отвори. Опишіть коротко спостере-жуване явище. ______________________________________________ ____________________________________________________________

 

 

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

1. Запишіть у метрах: 1,2 км =               55 см =               4,7 дм =

2. Порівняйте фізичні величини (поставте знаки >, <, =):  2 см    10 мм;                     50 см      0,6 м;    2 хв      60 с;     300 хв      6 год.

3. Уночі температура була -6 0С, а вдень стала +15 0С. На скільки гра-дусів змінилася температура повітря? _______   Як вона змінилася? ___________________________________________________________.

4. Який об’єм води є у ставку, довжина якого 5 м, ширина 4 м і гли-бина 2 м? Відповідь запишіть у літрах. __________________________.

5. Про які фізичні величини йдеться у таких прикладах?: а) урок триває 45 хв (_______);  б) пляшка містить 1,5 л води (_______);            в) лід плавиться за температури 0 0С (________________); г) автобус проїхав 80 км (_______).

6. Обчисліть ціну поділки термометра та його покази:

Ціна поділки=(                 ):       =         0С/под.      Показ – ______ 0С. 

7. Нарисуйте шкалу термометра, ціна поділки якої 0,5 0С за допомогою малюнка:

 

 

8. Заповніть таблицю:

Найменування одиниці

Позна-чення одиниці

Читання одиниці

Прилад для її вимірювання

Довжина

м

метр

 

 

с

секунда

Годинник (секундомір)

Маса

 

кілограм

Терези (ваги)

Температура

0С

градус Цельсія

 

 

м2

метр квадратний

Приблизно можна обчислити за допомогою палетки, або можна обчислити за формулами

Об’єм

м3

метр кубічний

 

Швидкість

 

метр за секунду

Спідометр

 

9. Заповніть таблицю:

мега-

мільйон

М

1 000 000

 

кіло-

тисяча

к

 

103

деци-

десята

 

0,1

10-1

мілі

 

м

0,001

10-3

 

мільйонна

мк

0,000 001

10-6

 

10. За допомогою палетки обчисли площу фігури, зображеної на малюнку. Вважай, що 1 клітинка має площу 0,5 см2.

  S = ________________________ ____________________________________________________

11. Підпишіть назви вимірювальних приладів, зображених на малюнках а - е:

C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0002.tif     C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0002.tif   C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0002.tif     C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0002.tif    C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0002.tif   C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0002.tif

     а                     б                      в                 г                   д                    е

а - _______________________      б - _______________________

в - _______________________      г - _______________________

д - _______________________      е - _______________________

 

 

§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань

1. Обчисліть ціну поділки та абсолютну похибку вимірювань лінійки.

     ______________________________________________.

2. Обчисліть абсолютну та відносну похибки вимірювань термометра:

Абсолютна похибка Δt = _____ 0С. Відносна похибка εt = ________ %.

3. У мензурку налили 200 см3 води. Коли в неї занурили картоплину, вода в мензурці піднялася до поділки, позначеної цифрою 240 см3. Який об’єм картоплини? _____________________________________.

4. Який об’єм каменя, абсолютна та відносна похибки вимірювань?

Об'єм води – _______ мл, об’єм води з каменем – _________  мл,    об’єм каменя – _________ мл,   абсолютна похибка

ΔV = ________________,   відносна похибка  εv = __________________

____________________ %.

5. Учень намотав 20 витків дроту на олівець, що зайняли частину олівця довжиною 2 см. Який діаметр дротини? ___________________.

6. Обчисліть ціну поділки термометра та його покази. Обчисліть абсолютну та відносну похибки вимірювань термометра.

Ціна поділки - _____ 0С, покази термометра - ______ 0С/под.,  абсолютна похибка - ______ 0С, відносна похибка - ______ %.

 

 

§ 6. Механічний рух. Відносність руху.

Система відліку. Матеріальна точка

1. Як називають зміну положення тіла в просторі відносно інших тіл з плином часу? ________________________________________________.

2. Тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла, на-зивають ___________________________________________________.

3. У систему відліку входять три компоненти – це _________________ ___________________________________________________________.

4. Як називають фізичну модель тіла, розмірами якого в певних умо-вах можна знехтувати? _______________________________________.

5. Рух і спокій є завжди ______________________________________.

6. Коли потяг не можна вважати матеріальною точкою? а) Потяг їде з Одеси до Львова – _____; б) пасажир наздоганяє потяг – _____; в) по вагону йде провідник – _____; г) від потягу відчепили вагон – _____.

7. Рухаються або перебувають у спокої один відносно одного пасажи-ри метро, які стоять на двох ескалаторах, що рухаються:  а) в одному напрямі – _____;  б) у різних напрямах – _____.

8. Стратонавти, які піднімалися на повітряній кулі, розповідали, що, перебуваючи всередині хмари, ніяк не могли зрозуміти: піднімається куля, опускається чи перебуває на місці. Чому? __________________ ____________________________________________________________.

9. Давньоримський астроном Вергілій писав: «У море з порту йдемо, і відходять і землі, і міста». Про яке фізичне явище тут ідеться? ______ ____________________________________________________________.

10. Розгляньте малюнок та коротко опишіть відносно чого і куди рухаються: велосипедист, автомобіль та вантажівка? _______________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0003.tif

 

 

§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

1. Матеріальна точка перемістилася 3 см на північ, а потім ще 2 см на захід. Обчисліть шлях, який пройшла матеріальна точка та виміряйте довжину її переміщення. ______________________________________.

2. Яку траєкторію описують під час руху автомобіля його фари, точка ободу колеса, центр колеса відносно прямолінійного шосе; відносно центра колеса:                                                                             

Відносно чого?

Точка фари

Точка ободу колеса

Точка центр колеса

Відносно шосе

 

 

 

Відносно центра колеса

 

 

 

 

3. Равлик піднявся на 5 м вгору, а потім опустився на 2 м вниз. Яка  довжина траєкторії? Яка довжина переміщення за увесь час руху? Довжина траєкторії (шлях) – ____ м; довжина переміщення– ____ м.

4. Яким приладом можна виміряти довжину переміщення? ________ ___________________________________________________________.

5. Як називається прилад для визначення довжини кривих ліній? ___________________________________________________________.

6. Плавець проплив дистанцію плавального басейну завдовжки 50 м  туди й назад. Обчисліть шлях і переміщення плавця. Шлях – ______ м, переміщення – ______ м.

7. Доріжка має форму прямокутника, менша сторона якого дорівнює 21 м, а більша – 28 м. Людина починаючи рухатися рівномірно з вершини прямокутника, обходить усю доріжку за 2 хв. Шлях (____ м) і модуль переміщення (____ м) людини за 2 хв. Шлях (____ м) людини за 1 хв.

8. Обчисліть довжину переміщення і шлях кінця секундної стрілки за 1 хв. r = 2 см. Переміщення – ___ м,  шлях – S = 2πr = ___________ м.

9. Опишіть траєкторії руху велосипедиста, легковика та вантажівки. Візуально оцініть найдовший шлях руху трьох тіл. _______________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0004.tif

 

 

§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху

1. Якщо тіло за одинакові проміжки часу долає однакову відстань, то такий рух називається _______________________________________ .

2. Тіло за 1 с проїхало 5 м, а за 3 с – 15 м. Чи можна такий рух вважати рівномірним? ____. Чому? ____________________________________ .

3. Як називається фізична величина, що означає довжину шляху, пройденого тілом за одиницю часу? ____________________________.

4. Напиши рядок букви, що позначає швидкість. __________________

5. Що означає число 10 м/с? Це число означає, що ________________ __________________________________________________________.

6. Запишіть у м/с швидкість 158,4 км/год. _______________________.

7. Яка швидкість більша 15 м/с чи 36 км/год? ____________________. Бо 36 км/год = ______________________ м/с.

8. Яка швидкість поїзда, що проїхав 80 км за 2 год? _________ км/год.

9. Сучасний реактивний літак розвиває швидкість 1000 км/год. Яку відстань він подолає за 2,5 год? ____________________________ км.

10. За який час тіло проїде 50 км зі швидкістю 10 км/год? _______ год.

 

 

§ 9. Учимося розв’язувати задачі на швидкість

Розв'яжіть задачі з повним оформленням у зошитах з фізики:

№ 1.

По шосе їде автобус зі швидкістю 60 км/год. На зустріч автобусу рухається автомобіль зі швидкістю 90 км/год. З якою швидкістю вони зближаються?

№ 2.

По шосе їде автобус зі швидкістю 50 км/год. Його наздоганяє  автомобіль зі швидкістю 80 км/год. З якою швидкістю вони зближаються?

№ 3.

По шосе їде автобус зі швидкістю 54 км/год. На зустріч автобусу рухається автомобіль зі швидкістю 72 км/год. Через який час вони зустрінуться, якщо відстань між ними 35 км?

№ 4.

По шосе їде автобус зі швидкістю 36 км/год. Його наздогнав  автомобіль зі швидкістю 72 км/год. Через скільки секунд після зустрічі відстань між ними становитиме 1,5 км?

№ 5.

По шосе їде автобус зі швидкістю 54 км/год. На зустріч автобусу рухається автомобіль зі швидкістю 72 км/год. Яка відстань була між ними за 20 с до моменту зустрічі?

№ 6.

По шосе їде автобус зі швидкістю 36 км/год. Його наздогнав  автомобіль зі швидкістю 72 км/год. Яка відстань була між ними за 2 хв до зустрічі?

№ 7.

Від станції «Фізика» до станції «Математика» потяг їде зі швидкістю 90 км/год. Скільки часу триває подорож, якщо відстань між станціями становить 60 км?

№ 8.

Надзвуковий літак летить зі швидкістю 1500 км/год. Чи наздожене його куля, яка летить зі швидкістю 500 м/с?

№ 9.

Швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює 300 000 км/с. У скільки разів вона перевищує швидкість руху надзвукового літака, яка становить 1800 км/год?

 

 

§ 10. Графіки рівномірного руху

1. Визначте за графіком (а) швидкість тіла. Швидкість – ________

а

б

в

г

 

2. Визначте за графіком руху тіла (б) його швидкість: _____________.

3. У якого з трьох тіл швидкість є найбільшою, найменшою (в)? Чому? У тіла 1 швидкість є – _________________, бо графік є ____________________;  у 3 тіла швидкість є – _________________, бо графік є ________________________________________________.

4.  За графіком руху тіла (г) охарактеризуйте рух цього тіла на кожній ділянці руху. Впродовж 0-1 с тіло пройшло 100 м, маючи швидкість – ___ м/с; впродовж 1-2 с тіло було в точці 100 м, маючи швидкість – ___ м/с; впродовж 2-4 с тіло пройшло шлях 100 м (від точки 100 м до точки 200 м), маючи швидкість – ___ м/с.

5. За графіком швидкості тіла (д) побудуйте графік руху цього тіла, обчисливши спочатку пройдені шляхи за проміжки часу: 0-2 год; 2-3 год; 3-4 год.   S0-2 = _____________________ км;   S2-3 = _________ км; S3-4 = _____________________ км.

 

 

д

е

 

 

§ 11. Нерівномірний рух.

Середня швидкість нерівномірного руху

1. У нерівномірному русі швидкість постійно ____________________.

2. Тіло за 20 с проїхало 20 м, а за наступні 40 с проїхало 50 м. Як називається такий вид руху? Чому? ____________________________ ___________________________________________________________.

3. Запишіть формулу для обчислення середньої швидкості руху тіла? ___________________________________________________________.

4. Турист пройшов 2 км за 0,5 год, а потім ще 3 км за 2 год. Якою буде його середня швидкість на всьому шляху?  ________________ км/год.

5. Яку швидкість показує спідометр автомобіля? __________________.

6. В якому випадку миттєва і середня швидкості дорівнюють одна одній? _____________________________________________________.

7. Розв'яжіть задачі з повним оформленням у зошиті з фізики:

№ 7.1

Людина за 25 хв пройшла 1,2 км, потім півгодини відпо-чивала, а потім пробігла 800 м за 5 хв. Якою була її середня швидкість на всьому шляху?

№ 7.2

Автомобіль 2 км рухався зі швидкістю 40 км/год і 2 км – зі швидкістю 60 км/год. Визначте середню шляхову швидкість автомобіля.

№ 7.3

Мотоцикліст за перші 10 хв проїхав 5 км, а за наступні 20 хв проїхав 12,5 км. Яка середня швидкість мотоцикліста на всьому шляху?

№ 7.4

Поїзд рухався першу половину часу зі швидкістю 60 км/год, а другу – зі швидкістю 40 км/год. Визначте середню швид-кість руху поїзда на всьому шляху.

 

 

§ 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

1. Наведіть кілька прикладів руху по колу: _______________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

2. Чи можна рівномірний рух по колу вважати періодичним рухом (повторюваним)? _____. Чому? ________________________________.

3. Що таке період обертання тіла? ______________________________ ___________________________________________________________.

4. Як називають кількість обертів тіла за 1 с? _____________________.

5. Яким приладом можна визначити період обертання? ____________.

6. Тіло зробило 20 обертів за 20 с. Який період і частота обертання цього тіла? Т =  ________ = ____с;   ν = ___________ = ____ с-1.

7. Складіть формули для обчислення періоду і частоти обертання тіла, якщо Т – період обертання,  Nкількість обертів тіла, ν – частота  обертання, t – час обертання тіла. Т = ________,   ν = ________.

8. Пам'ятаючи з математики поняття «обернені числа – 2 і ½; 3 і 1/3», складіть формулу, що об'єднує величини Т і ν: ____________________.

9. Період обертання тіла по колу дорівнює 50 с. Визначте частоту обертання. ________________________________________________.

10. Частота обертання тіла 20 с-1. Обчисліть період обертання цього тіла. ______________________________________________________.

 

 

§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

1. Найпростіший маятник – це тверде тіло, яке внаслідок притягання до Землі, або внаслідок дії пружини, здійснює  ___________________ .

2. Маятники, в яких тіло коливається завдяки дії пружини, називають  __________________________________________________________ .

3. Приклади коливальних систем: а) і б) пружинні маятники; в) мате-матичний маятник. Під дією, чого (яких сил) коливаються маятники?

а) ________________,   б) ________________,   в) _________________.

4. Скільки амплітуд проходить маятник за 1 коливання? ___________.

5. Маятник здійснює 24 коливання за 30 с. Яка частота та період коливань маятника?

Дано:

t =                  Т = t / N = ________________ c

N =                 ν = N / t = ________________ Гц

T ? ν ?

Відповідь:   T = ____ с,   ν = ____ Гц.

6. Тіло коливається із частотою 1 Гц. Який період коливань? Т =  __ с.

7. Період коливань тіла 1 с. Яка частота коливань? ν = ____ Гц.

8. Тіло за 1 хв здійснило 300 коливань. Визначте період і частоту коливань цього тіла.

Дано:

t =  

N =

T – ? ν – ?

Відповідь:   T = ________,  ν = ________ .

9. Скільки коливань здійснить матеріальна точка за 5 с, якщо частота коливань 440 Гц?

Дано:

t =

ν =

 

N?

Відповідь:  N = _______ .

 

 

§ 14. Явище інерції

1. Куди нахилиться людина при різкому гальмуванні автобуса? ______ Чому? ______________________________________________________

2. Потяг різко рушає з місця. Чому і куди нахилиться пасажир? ______ ____________________________________________________________

3. Чому не можна перебігати вулицю перед рухомим автомобілем? __ ____________________________________________________________

4. Згідно чого легше перестрибнути рівчак із розгону? _____________

5. Виходячи з води, собака обтрушується. На якому фізичному законі ґрунтується ця дія? __________________________________________

6. Завдяки якому явищу вдається вибивати килими від сміття? ______ ___________________________________________________________

7. У чому основна причина руйнувань під час землетрусу? _________ __________________________________________________________

8. Коли сапа злетіла з держака, то людина різко б’є держаком об землю, попередньо наклавши сапу на держак, і сапа находить на держак. Завдяки чому це відбувається? _________________________ __________________________________________________________

9. Чому під час різкого повороту наліво чи направо можливе відкри-вання дверей автомобіля, які погано закриваються? _______________

§ 15. Інертність тіла. Маса

1. Як називається властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час? _____________

2. Внаслідок якої властивості тіл, розігнати легкорухомий візок можна швидше, а ніж важкий візок? __________________________________

3. Згідно якої властивості тіл, зупинити легкого човна легше, а ніж важкого човна? _____________________________________________

4. Яка фізична величина є мірою інертності тіл? __________________

5. Яким значком прийнято позначати масу тіла? ___________________

6. В яких одиницях вимірюють та обчислюють масу тіла? __________

7. Як називається прилад для визначення маси тіла? _______________

8. Переведіть:  1 кг = _____ г;   700 г = _____ кг;   1 т = _____ кг.

9. Які ви знаєте одиниці вимірювання маси? ______________________

10. Запишіть математичну залежність між масами двох взаємодіючих тіл та їх швидкостями. ________________________________________

11. Чому тренер хокеїстів намагається вибрати захисників як найма-сивнішими, а нападників – як найлегшими? ______________________ __________________________________________________________

12. Що менше 3 кг чи 200 г ?   3 кг     200 г, бо ____________________

13. У сумку поклали 2 кг апельсинів і 700 г лимонів. Яка маса фруктів у сумці? ___________________________________________________

 

 

§ 16. Густина. Одиниці густини

1. Чи однакову масу мають відро з питною водою і таке саме відро, заповнене морською водою? __________________________________

2. Розміри дерев’яної, алюмінієвої і стальної кульок однакові. Яка з них має найбільшу масу, а яка – найменшу на вашу думку? Чому? ___ __________________________________________________________ __________________________________________________________

3. Чому дорівнює маса 1 м3 алюмінію? __________________________

4. Запишіть формулу для обчислення густини тіла. ________________

5. Обчисліть густину тіла, якщо його маса 170 кг, а об’єм 0,02 м3.

Дано:

m = 170 кг

V = 0,02 м3

ρ – ?

Відповідь: ρ = ________ кг/м3 = ________ г/см3.

6. Виразіть дані густини речовин у г/см3: 0,72 кг/м3  = _____ г/см3;  1,78 кг/м3 = _____ г/см3;  3,74 кг/м3 = _____ г/см3.

7. Брусок масою 330 г має розміри 15 х 2 х 5 см. Визначте речовину, з якої виготовлено брусок.

Дано:

m =

a =

b =

c =

 

ρ – ?

Відповідь: брусок виготовлено з ______________,  бо ρ = ______ кг/м3

8. Густина алюмінію в твердому стані становить 2700 кг/м3, а в рід-кому – 2380 кг/м3. У чому найбільша причина такої зміни густини? ____________________________________________________________

9. На скільки маса 1м3 алюмінію менша від маси 1 м3 свинцю? ______

10. У скільки разів маса 1м3 гелію більша від маси 1 м3 водню? _____

 

 

§ 17. Учимося розв’язувати задачі на густину

1. Щоб перевести густину речовини із г/см3 у кг/м3, необхідно помножити на 1000 і навпаки. Наприклад густина води 1 г/см3, або 1000 кг/м3.  Виразіть густини речовин у кг/м3: 0,82 г/см3 = _______ кг/м3; 1,08 г/см3 = _______ кг/м3;    3,54 г/см3 = _______ кг/м3.

2. Густина рідкого кисню 1140 кг/м3. Що означає це число? _________ ___________________________________________________________

3. Пам'ятаючи, що 1 м3 = 1000 л і 1 л = 0,001 м3, переведіть: 25 л = _____ м3;   50 л = _____ м3;    3,4 м3 = _____ л;    0,7 м3 = _____ л.

4. Визначте масу мармурової плити, розміри якої 1 х 0,8 х 0,1 м. Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

5. Олія об'ємом 1 л має масу 920 г. Знайдіть густину олії. Виразіть її в кг/м3. Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

6. В акваріум довжиною 30 см та шириною 20 см налили води до висоти 25 см. Визначте масу води в акваріумі. Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

7. Щоб добути латунь, сплавили мідь об’ємом 0,2 м3 і цинк об’ємом 0,05 м3. Якої густини латунь було добуто? Об'єм сплаву дорівнює сумі об'ємів його складових. Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

8. Скільки залізничних цистерн потрібно для перевезення 100 т нафти, якщо місткість кожної цистерни 20 м3? Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

9. Об'єм мідної деталі 100 см3 має масу 880 г. Обчисліть об'єм порожнини, що є у цій деталі. Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

 

 

§ 18. Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

1. Що є мірою взаємодії двох тіл? ______________________________

2. Яким приладом вимірюють силу? _____________________________

3. До візка прив’язано дві нитки. За них тягнуть у горизонтальному напрямку вздовж однієї прямої з силами 6 і 4 Н. Визначте рівнодійну цих сил. ___________________________________________________

4. До тіла прикладені дві сили – 2 Н і 5 Н у протилежних напрямках. Обчисліть рівнодійну цих сил. У якому напрямку рухатиметься тіло під дією цих сил? ____________________________________________

5. Двоє хлопчиків штовхають санки у одному напрямку із силами 60 Н кожен. Яка величина рівнодійної цих сил? _______________________

6. До тіла прикладають дві сили вздовж однієї прямої – 10 і 15 Н. Які можливі значення рівнодійної цих сил. __________________________

7. До тіла прикладають три сили вздовж однієї прямої – 2, 3 і 5 Н. Які можливі значення рівнодійної цих сил. Розгляньте усі можливі випадки. ____________________________________________________

 

 

§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

1. Які види деформацій вам відомі? _____________________________ ___________________________________________________________

2. Яка сила виникає під час деформації тіла? ______________________

3. Взаємодія каменя і дошки, який знаходиться на ній приводить до того, що дошка прогинається. Коли камінь забрати, то дошка випрям-ляється. Яка сила надає дошці попередньої форми? ________________

4. Стиснутий руками футбольний м’яч, вивільняють і він через секунду приймає свою форму. Яка сила це зробила? _______________

5. Для якого виду деформації застосовують закон Гука? ____________

6. Як називається прилад, який працює за допомогою розтягу пружини, вимірюючи сили, прикладені до тіла? ___________________

7. Як залежить сила пружності від деформації опори? _____________ ___________________________________________________________

8. Чому сталева кулька відскакує від каменю? ____________________

9. Якого виду деформації зазнають такі тіла: а) підвіс люстри? б) ніжки стола? в) дошка перекинута через канаву? а – ______________, б – ________________,   в – ________________.

10. Поясніть монгольське прислів’я з точки зору фізики: «Натягуй лук залежно від відстані до цілі». ___________________________________ ___________________________________________________________

11. До пружини жорсткістю 40 Н/м приклали силу, яка розтягнула пружину на 10 см. Яка величина цієї сили? F = kΔx = ______________.

12. Під дією сили 10 Н мотузка видовжилася на 4 см. Який коефіцієнт жорсткості мотузки? Розв'яжіть задачу у робочому зошиті.

13. На скільки видовжиться пружина жорсткістю 40 Н/м, прикла-даючи силу 5 Н? Розв'яжіть задачу у робочому зошиті.

 

 

§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

1. Чому усі тіла, кинуті вертикально чи горизонтально, падають на землю? ____________________________________________________

2. Чому на землю падає дощ, град, сніжинки? ____________________

3. Що таке сила тяжіння? Сила тяжіння – це сила _________________ ___________________________________________________________

4. Що таке вага тіла? Вага тіла – це сила ________________________ ____________________________________________________________

5. Чи має вагу банан, що лежить на столі? _______.  Банан, що падає із пальми? ___________________________________________________.

6. Яка сила тяжіння діє на тіло масою 1,5 кг? F = mg = _____________

7. На тіло діє сила тяжіння 9,8 Н. Яка маса цього тіла? _____________

8. За допомогою, якої сили можна сік переливати із пляшки у чашку? __________________________________________________________

9. Поясніть з погляду фізики монгольське прислів’я: «Кинутий вгору камінь на твою саме голову й упаде». ___________________________

10. Чи має вагу ластівка, яка летить у повітрі?

11. У горнятко масою 100 г налили соку масою 250 г. Яка вага горнятка із соком?

Дано:

m1 = 100 г       P = mg = _____________________________

m2 = 250 г       m = m1 + m2 = _________________________

                        100 г =  ______  кг;  250 г =  ______  кг.

Р - ?

Відповідь: Р = _______ Н = _________ кН.

§ 21. Тертя. Сила тертя

1. Назвіть дві причини виникнення сили тертя.  __________________ __________________________________________________________

2. Наведіть приклади коли тертя корисне і коли воно шкідливе? Корисне: __________________________________________________, шкідливе: __________________________________________________.

3. Що роблять із тертям, якщо воно шкідливе? ___________________

4. Як можна збільшити силу тертя? _____________________________

5. Як можна зменшити силу тертя? _____________________________

6. Що роблять із тертям, якщо воно корисне? ____________________

7. Які є три види тертя? ______________________________________

8. Навіщо воротар під час гри у футбол користується рукавичками із «горбиками» та бутсами, а не звичайним взуттям? _________________ ___________________________________________________________

9. Поясніть із погляду фізики такі прислів’я:

а) вугра в руках не утримаєш; __________________________________

б) коси, коса, поки роса; роса геть, і ми додому; __________________

в) що кругле – легко котиться; _________________________________

10. Маса дошки 4 кг. Яку силу треба прикладати до неї щоб тягти її, якщо коефіцієнт тертя дошки об дорогу становить 0,05?

Дано:

m = 4 кг       F = μN = ______________________________________

μ = 0,05       N = Fт,   Fт = mg = 4 кг ٠ 9,8 Н/кг ≈ 40 Н.

 

F - ?

Відповідь: F = ________ Н = ________ кН.

11. Візок масою 10 кг рухається по дорозі під дією горизонтальної сили 5 Н. Обчисліть коефіцієнт тертя між візком і дорогою. Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

12. До саночок приклали силу 150 Н. Яка маса цих саночок, якщо коефіцієнт тертя становить 0,2? Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

 

§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

1. Яке призначення наперстка, який надягають на палець під час шиття голкою? _____________________________________________

2. Чому в'язке болото перейти легше, якщо під ноги покласти хмиз? __________________________________________________________

3. Чому великі головки сиру в магазині ріжуть сталевим дротом, а не ножом? ____________________________________________________

4. Чому гострий ніж ріже краще за тупий? _______________________

5. Чому людина, яка ходить на лижах, не провалюється в сніг? ______ ___________________________________________________________

6. Навіщо косар клепає косу? __________________________________

7. Для чого у підвалини стін, коли будують будинок, укладають широкі бетонні блоки? _______________________________________

8. Навіщо залізничні рейки укладають на шпали ? З якою метою нижню частину рейки роблять ширшою? ________________________ ___________________________________________________________

9. Для чого природа озброїла тварин дзьобами, пазурами, іклами, жалами, голками, зубами? ____________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________

10. Трактор масою 6 000 кг має площу опори 2 000 см2. Який тиск чинить трактор на ґрунт?

Дано:

m = 6000 кг            p = F / S =

S = 2000 см2          F = mg = 6000 кг ٠9,8 Н/кг ≈ 60 000 Н

p – ?                       2000 см2 = 0,2 м2

 

Відповідь: p =  ____________ Па = _____________ кПа.

11. Як силою в 5 кН створити тиск в 1 кПа? Розв'яжіть задачу у робочому зошиті.

12. Який тиск чинить ковзаняр масою 60 кг на лід, якщо довжина одного ковзана 40 см, а ширина леза 3 мм?

13. На столі лежить суцільний алюмінієвий куб. Яка маса куба, якщо його тиск на стіл дорівнює 2 кПа? Густина алюмінію 2700 кг/м3.

14. Яку силу потрібно прикласти до цвяха, якщо площа вістря цвяха дорівнює 0,1 мм2, щоб створити тиск величиною 105 кПа?

 

 

§ 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

1. Як передають тиск гази, рідини? _____________________________ ___________________________________________________________

2. Із якого прикладу можна зробити висновок, що тиск газу в усіх напрямах однаковий? ________________________________________

3. Як залежить тиск газу в закритій посудині від температури? ______ ____________________________________________________________

4. Чому зубну пасту легко видавити з тюбика? ____________________ __________________________________________________________

5. Якщо в камеру футбольного м’яча додати деяку масу повітря, то тиск у ній збільшиться. Чому? _________________________________ ___________________________________________________________

6. Згідно якого закону фізики повітряні кулі й мильні бульбашки мають кулясту форму? _______________________________________

7. Кількість молекул газу, який міститься в закритій посудині, від нагрівання не збільшується. Чому ж збільшується тиск цього газу на стінки посудини? ____________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

8. Чому для вирівнювання тенісний м’ячик, що має вм’ятину, опускають у гарячу воду? ____________________________________ ____________________________________________________________

9. Чому балони з газом зберігають під навісом, а не на відкритій площадці, що освітлюється сонцем? _____________________________ ____________________________________________________________

10. Що відбуватиметься, якщо вистрелити з рушниці у сире яйце і, що буде, якщо вистрелити у варене яйце? Сире яйце _________________ згідно закону ______________. У вареному яйці утвориться ________, бо тиск у твердих тілах діє в __________________________________.

11. Як витікатиме вода із пляшки з горизонтальними отворами? Чому? _______________________________________________________

 

 

§ 24. Гідростатичний тиск

1. Запишіть формулу для обчислення гідростатичного тиску. ________

Розв'яжіть задачі 2-6 у зошиті з фізики:

2. Глибина занурення шукачів перлів до 30 м. Який тиск на такій глибині у морській воді? Густина морської води 1030 кг/м3.

3. Визначте силу тиску нафти на корок площею 10 см2 у дні цистерни, якщо висота нафти над корком 1,5 м.

4. На якій глибині тиск у морській воді становить 100 кПа?

5. Акваріум у формі куба заповнили водою. Визначте тиск води на дно акваріума, якщо маса води 64 г, а довжина ребра 15 см.

6. Яка густина рідини, якщо шар цієї рідини висотою 10 см чинить тиск 800 Па?

7. У цистерні, заповненій нафтою, на глибині 4 м поставлено кран, площа якого 30 см2. З якою силою нафта тисне на кран?

Дано:

h = ____ м                  

S = ____ см2

ρ = 800 кг/м3

 

F – ?

Відповідь: F = __________ Н = ___________ кН.

8. Як витікатиме вода із пляшки з вертикальними отворами? Чому? _______________________________________________________

 

 

§ 25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

1. Для чого призначений барометр? ____________________________

2. Що є основним робочим елементом барометра? _________________

3. Навіщо корпус літака роблять герметичним? ___________________ __________________________________________________________

4. За допомогою чого працює медична піпетка, медичний шприц? ___ ___________________________________________________________

5. Яке фізичне явище ми використовуємо, набираючи чорнило в авторучку? __________________________________________________

6. Чому медична банка прикріплюється до тіла, коли в ній нагрівають повітря скіпкою чи ватним тампоном? __________________________ ___________________________________________________________

7. Хлопчик зірвав з гілки лист, приклав його до рота, та коли втягнув повітря, лист розірвався. Поясніть чому? ________________________ ___________________________________________________________

8. Тиск повітря у магдебурзьких півкулях 10 мм рт. ст., радіус півкулі 25 см. Яку силу треба прикласти, щоб відірвати півкулі одну від одної при нормальному атмосферному тиску?

Дано:

р1 = 10 мм рт.ст.     р = F/S    F = рS = (рн – р1)٠S = __________

R = 25 см                   ________________________________________

рн =105 Па                 S = 2πR2 = 2 ٠ 3,14٠ 0,252 = _______ м2

                                 25 см = 0,25 м

F – ?                          10 мм рт.ст. = 13600 кг/м3 ٠ 9,8 Н/кг ٠ 0,1 м ≈

                                   ≈ 13600 Па

Відповідь: F =  ________  Н = ________ кН.

9. Чому витягнути ноги з болотистого ґрунту тяжко? ______________

__________________________________________________________

10. Чому з часом в одному й тому ж місці змінюються покази барометра? ________________________________________________

11. Барометр показує тиск 1013 гПа. Яка висота стовпа ртуті відпо-відає цьому тиску в трубці?

Дано:

p = 1013 гПа              p = ρgh    h = ___________________________

ρ = 13600 кг/м3

h – ?

Відповідь: h = _____ м = ___________ см.

12. З якою силою атмосфера тисне на кришку учнівського стола розмірами 110 см х 50 см?

Дано:

a = 110 см              p = F/S     F = pS = _______________

b = 50 см                S = ab = ___________________________

р = 100000 Па       110 см = _____ м,  50 см = ______ м.

 

F - ?

Відповідь: F = __________ Н = ________ кН.

13. У підніжжя гори барометр показує 98 642 Па, а на вершині гори 90 317 Па. Використовуючи ці дані, визначте висоту гори.

Дано:

р2 = 98 642 Па         Δр = р2 – р1 = ________________________ Па

р1 = 90 317 Па         760 мм рт. ст. – 100 000 Па

                                   х  мм рт. ст.   – _______ Па    

h?                         х = (760 ٠______): 100 000 = _______ мм рт. ст.

                                 h = Δр (у мм рт. ст.)٠11 = _________________ м.

Відповідь:   h = ________ м.

14. Розрахуйте тиск атмосфери в шахті на глибині 840 м, якщо на поверхні землі тиск нормальний. Розв'яжіть задачу у робочому зошиті.

 

 

§ 26. Сполучені посудини. Манометри

1. Яке його призначення манометра? ___________________________ ____________________________________________________________

2. Поясніть чи буде виливатися вода із крану Чому? З якою метою є розширення у іншій трубі? _____________________________ ____________________________________________________________

3. Чому у цих різних посудинах рівень води є однаковим? ____________________________________________________________

4.   Чому при виливанні води із чайника рівень води є горизонтальним ? ____________________________________________

5. Назвіть сполучені посудини, що є у вас вдома? _________________ ____________________________________________________________

6. За допомогою малюнка поясніть роботу шлюзу. ________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ширина шлюзу 10 м. Шлюз заповнено водою на глибину 5 м. З якою силою тисне вода на ворота шлюзу?

Дано:

а = ___ м        

h = ___ м        

 

F?                        

Відповідь:   F = _______ Н.

8. Чому дорівнює тиск води на першому поверсі, якщо висота поверху становить 3 м ?

Дано:

h = ____ м        

 

р – ?                        

 

Відповідь:   р = _______ Па

9. Яку силу потрібно прикласти, щоб витягти пробку з отвору в дні ба-сейну з водою? Глибина басейну 4 м, радіус пробки – 4 см.

Дано:

R = ___ cм        

h = ___ м        

 

F?                        

 

Відповідь:   F = _______ Н.

 

 

§ 27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах.

Закон Архімеда

1. Ви поступово заходите в море. Чи змінюється виштовхувальна сила, що діє на вас? Чому? ____________________________________ ___________________________________________________________

2. У якій воді легше плавати: у морській чи річковій? Чому? ________ ___________________________________________________________

3. Першокласник і десятикласник пірнули у воду. Кого вода виштов-хує сильніше? Чому? _________________________________________ ___________________________________________________________

4. Мідну кульку об’ємом 50 см3 повністю занурили у воду. Яка Архі-медова (виштовхувальна) сила діє на кульку?

Дано:

V = ___

 

Fa ?

 

Відповідь:   Fа = _______ Н.

5. На тіло об’ємом 120 см3, повністю занурене в рідину, діє виштов-хувальна сила 0,96 Н. Яка густина рідини?

Дано:

V = ___

F = ___

ρ?

                                

Відповідь:   ρ = _______

6. Камінь об’ємом 0,006 м3 має масу 15 кг. Яка сила буде потрібна, щоб утримувати камінь під водою?

Дано:

 

 

 

Відповідь: F = _______ Н.

7. Під час зважування тіла в повітрі динамометр показує 4,4 Н, а у воді – 1,6 Н. Визначте виштовхувальну силу та об’єм тіла.

Дано:

 

 

 

Відповідь:   Fа = _______ Н,     V = _______ м3.

 

 

8. Порівняйте виштовхувальні сили у випадках:  1) три залізні кульки однакового розміру у воді; 2) три залізні кульки однакового розміру у олії, воді, гасі; 3) різні за розміром залізні кульки у воді; 4) кульки однакового розміру із різних речовин у воді. ____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Чому камінь у воді легше піднімати, ніж у повітрі? ______________ ____________________________________________________________

 

 

§ 28. Умови плавання тіл

1. Чому багато тіл тонуть у воді, хоча на кожне з них діє виштов-хувальна (Архімедова) сила? __________________________________ ___________________________________________________________

2. Користуючись таблицею густин речовин, визначте метали, що плавають у ртуті, і метали, що в ній тонуть. ______________________ ___________________________________________________________

3. Чому молоко опускається на дно склянки, коли його повільно доливати у чай? _____________________________________________

4. У пробірку наливають воду, гас і ртуть. Як вони розмістяться у пробірці ? Виконайте малюнок.

 

 

 

5. У воді картоплина лежить на дні посудини. Якщо у цю воду додати кілька ложок солі і розмішати, то картоплина спливатиме. Чому? ____ ___________________________________________________________

6. Чому морським водоростям не потрібно твердих стебел? _________ ___________________________________________________________

7. Чому не можна гасити палаючий гас, бензин заливаючи його водою? ____________________________________________________

8. Яке із двох зображень айсберга відповідає дійсності? __________

C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\малюгки - 0005.tif

 

 

§ 29. Судноплавство та повітроплавання

1. Що таке ватерлінія? Ватерлінія - _____________________________ ___________________________________________________________

2. Що таке осадка корабля? Осадка - ___________________________ ___________________________________________________________

3. Що таке вантажність (вантажопідйомність) судна? Вантажність - ___________________________________________________________

4. Що таке водотоннажність судна? Водотонажність - ____________ ___________________________________________________________

5. Що таке підіймальна сила повітряної кулі? Підіймальна сила кулі - ___________________________________________________________

6. Чи зміниться осадка корабля, що перейде із моря в річку? Як? ____ ____________________________________________________________

7. Надувна куля об’ємом 0,003 м3 заповнена воднем. Маса кулі з воднем 3,4 г. Визначте підіймальну силу кулі.

Дано:

V =

m =

 

Fп ?

 

Відповідь: Fп = ________ Н.

§ 30. Механічна робота. Одиниця роботи

1. У яких із наведених випадках виконується механічна робота: хлопчик вилазить на дерево – __________________; дівчинка грає на піаніно – __________________; вода тисне на стінку посудини; вода падає з греблі – __________________?

2. Яку роботу треба виконати, щоб предмет вагою 20 Н підняти на висоту 2 м?

Дано:

Р =

h =

А ?

 

Відповідь:  А = ________ Дж.

3. Кінь рівномірно тягне воза зі швидкістю 2 м/с, прикладаючи зусилля 550 Н. Яку роботу виконав кінь за 10 хв?

Дано:

F =

υ =

А ?

 

Відповідь:  А = ________ Дж.

4. Щоб перемістити вантаж на 10 м, потрібно виконати роботу 2 кДж. Яку силу прикладають, переміщуючи вантаж?

Дано:

A =

h =

F ?

 

Відповідь:  F = ________ Н.

5. На якому шляху сила 1 кН виконала роботу 2 МДж? Задачу запишіть і розв'яжіть у зошиті з фізики.

6. Щосекунди насос подає 10 л води на висоту 10 м. Яку роботу виконує двигун насоса за 10 с? Задачу запишіть і розв'яжіть у зошиті з фізики.

7. Яку роботу виконують, піднімаючи гранітну плиту об’ємом 2 м3 на висоту 12 м ? Задачу запишіть і розв'яжіть у зошиті з фізики.

 

 

§ 31. Потужність

1. Хлопчик витягнув санки на гору за 16 с, виконавши роботу 800 Дж. Яку потужність розвинув хлопчик?

Дано:

t = ___ c

A = ____ Дж

 

N ?

 

Відповідь:  N = _____ Вт.

Розв'яжіть задачі 2 – 7 у зошиті з фізики:

2. Скиртоклад піднімає копицю вагою 5 кН на висоту 5 м за 5 с. Яку потужність розвиває при цьому скиртоклад?

3. На яку висоту зможе піднятися по канату спортсмен масою 60 кг за 2 с, якщо при цьому він розвиває потужність 0,9 кВт?

4. Сила тяги літака при швидкості польоту 2340 км/год дорівнює 220 кН. Обчисліть потужність двигунів літака.

5. Скільки часу потрібно, щоб відпомпувати 9 т води із шахти, якщо потужність помпи 1,5 кВт, а глибина шахти 12 м?

6. Транспортер піднімає за годину 240 м3 гравію на висоту 6 м. Виз-начте потужність двигуна, потрібну для виконання цієї роботи. Густина гравію 1700 кг/м3.

7. Кит, плаваючи під водою із швидкістю 27 км/год, розвиває потужність 150 кВт. Визначте силу опору води рухові кита.

§ 32. Механічна енергія.

Потенціальна і кінетична енергії тіла

1. Які є види механічної енергії? ________________________________ Запишіть формули для їх обчислення: ___________________________

2. Наведіть приклади тіл, що мають кінетичну енергію. ____________ ___________________________________________________________

3. Наведіть приклади тіл, що мають потенціальну енергію. __________ ___________________________________________________________

Розв'яжіть задачі 4 – 7 у зошиті з фізики:

4. Скиртоклад піднімає копицю вагою 5 кН на висоту 5 м за 5 с. Яку потужність розвиває при цьому скиртоклад?

5. Кулька масою 50 г котиться зі швидкістю 10 м/с. Обчисліть кіне-тичну енергію, яку має ця кулька. Яку роботу може виконати ця кулька?

6. Камінь, масою 200 г, падає з висоти 15 м. Обчисліть потенціальну енергію каменю. Яку роботу може виконати цей камінь?

7. Стиснута пружина має потенціальну енергію 500 Дж. Яку роботу може виконати пружина при випрямленні? На яку відстань поко-титься кулька, прикладена до пружини, під дією сили 200 Н, що створить ця пружина?

 

 

 

§ 33. Закон збереження і перетворення механічної енергії

1. Яких перетворень енергій зазнає легкоатлет при стрибках на батуті? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи можуть два тіла різної маси мати однакову кінетичну енергію? За якої умови? ______________________________________________ ___________________________________________________________

Розв'яжіть задачі 3 – 5 у зошиті з фізики:

3. Тіло, що перебувало в стані спокою, падає з висоти 20 м. На якій висоті швидкість руху тіла дорівнюватиме 10 м/с ? Опором повітря знехтуйте.

4. За якої умови два тіла різної маси, підняті на різну висоту, матимуть однакову потенціальну енергію?

5. Камінь масою 500 г кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с. Визначте кінетичну і потенціальну енергії каменю на висоті 10 м.

 

 

§ 34. Момент сили. Умова рівноваги важеля

1. Яке призначення важеля? ___________________________________

2. Чому дверну ручку кріплять біля краю дверей, а не посередині? ________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чому ножиці для різання листового металу мають довші ручки, ніж ножиці для різання паперу? ___________________________________ ___________________________________________________________

4. Розламуючи сірник на рівні частини, можна помітити, що маленькі шматочки важче розламувати, ніж цілий сірник. Чому? _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Як легше різати ножицями картон: картон помістити ближче до кінців ножиць чи ближче до їх середини? Чому? __________________ ___________________________________________________________

6. Довжина меншого плеча важеля 4 см, а більшого – 20 см. На менше плече діє сила 20 Н. Яку силу треба прикласти до більшого плеча, щоб зрівноважити важіль? Який момент кожної сили? Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

7. На менше плече важеля діє сила 300 Н, а на більше – 20 Н. Довжина меншого плеча 5 см. Визначте довжину більшого плеча. Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

8. На кінцях важеля діють сили 40 і 240 Н, відстань від точки опори до меншої сили 6 см. Визначте довжину важеля, якщо він перебуває в рівновазі. Розв'яжіть задачу у зошиті з фізики.

§ 35. Рухомий і нерухомий блоки

1. Які є види блоків? __________________________________________

2. Для чого служить нерухомий блок? ___________________________ ____________________________________________________________

3. Яке призначення рухомого блока? ____________________________ ___________________________________________________________

Розв'яжіть задачі 4 – 6 у зошиті з фізики:

4. Яку силу треба прикласти до нерухомого блока, щоб за його допомогою підняти вантаж масою 50 кг? Блок вважати невагомим.

5. Яку силу треба прикласти до рухомого блока, щоб за його допомогою підняти вантаж масою 50 кг? Блок вважати невагомим.

6. Якої ваги вантаж можна підняти за допомогою рухомого блока, якщо прикладати силу 4 000 Н? Блок вважати невагомим.

7. Скільки метрів мотузки намотали на руку, якщо предмет піднімали за допомогою рухомого блока на висоту 10 м? ___________________

8. На яку довжину треба потягнути вільний кінець мотузки, щоб нерухомим блоком підняти вантаж на висоту 1,5 м? _______________

 

 

§ 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії

1. Чому ККД механізму не може дорівнювати 100 %? ______________ ___________________________________________________________

2. Чому, коли піднімають вантажі, застосовуючи механізми, корисна робота не дорівнює повній? ____________________________________ ___________________________________________________________

3. Назвіть можливі способи збільшення ККД. _____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Відро з піском масою 24 кг піднімають за допомогою нерухомого блока на висоту 10 м, діючи на мотузку силою 255 Н. Який ККД? Задачу розв'яжіть у зошиті з фізики.

5. Вкажіть малюнки, де зображені прості механізми? Назвіть їх.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Заблодська Алла Федорівна
  Прекрасна методична розробка!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
1065
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку