7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Контрольні роботи за курс сьомого класу (на два варіанти) за новою програмою

Про матеріал
Усі контрольні роботи з фізики для учнів сьомого класу за новою програмою на два варіанти.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 1                                                                  7 клас

 

Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

І варіант

 

Рівень 1.

 

№ 1.   Прикладом фізичного тіла є:

а) секунда;      б) вода;      в) зошит.

 

№ 2.   Одиниці вимірювання часу:

а) доба, секунда, хвилина;      б) мм, м, км;      в) мл, м3, л.

 

№ 3.   Площу прямокутника можна обчислити за формулою:  

а)  l = 2πr;       б) S = ab ;       в) V = abc.

 

Рівень 2.

 

№ 4.    Що більше: 10 дм2 чи 1000 см2 ? Доведіть це математично, перевівши до однакових одиниць.

 

№ 5. Наведіть по 3 приклади теплових явищ та світлових явищ.

 

Рівень 3.

 

№ 6.  Визначте ціну поділки мензурки та об'єм твердого тіла? Яка абсолютна похибка мензурки та відносна похибка вимірювань тіла?

 

Рівень 4.

 

№ 7.  Щоб визначити діаметр дротини, учень намотав на олівець 30 витків, що зайняли частину олівця довжиною 3 см. Визначте діаметр дротини у мм. Яку довжину займе ряд із 50 витків дроту?

 

 

Контрольна робота № 1                                                                  7 клас

 

Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

ІІ варіант

 

Рівень 1.

 

№ 1.   Прикладом речовини є:

а) секунда;      б) вода;      в) зошит.

 

№ 2.   Одиниці вимірювання об’єму:

а) доба, секунда, хвилина;      б) мм, м, км;      в) мл, м3, л.

 

№ 3.   Об'єм паралелепіпеда можна обчислити за формулою:  

а)  l = 2πr;       б) S = ab ;       в) V = abc.

 

Рівень 2.

 

№ 4.    Що більше: 100 кг чи 1000 г ? Доведіть це математично, пере-вівши до однакових одиниць.

 

№ 5. Наведіть по 3 приклади механічних явищ та звукових явищ.

 

Рівень 3.

 

№ 6.  Визначте ціну поділки мензурки та об'єм твердого тіла? Яка абсолютна похибка мензурки та відносна похибка вимірювань тіла?

 

 

Рівень 4.

 

№ 7.  100 крапель води займають об'єм 50 мл. Який об'єм однієї краплі води ? Чому дорівнює об'єм 10 таких крапель.   

 

 

 

Контрольна робота № 2                                                                  7 клас

 

Механічний рух

І варіант

 

Рівень 1.

№ 1.   За якою формулою визначають швидкість рівномірного руху:

а) υ = S/t ;              б) υ = t/S;              в) S = υ0t.

 

№ 2.   Пройденим шляхом називається:

а) довжина траєкторії;         б) траєкторія руху;        в) пряма лінія.

 

№ 3.   Корабель підходить до пристані. Позначте, відносно яких тіл пасажири, які стоять на палубі цього корабля, перебувають у русі:  

а) річки;           б) палуби корабля;           в) берега.

 

Рівень 2.

№ 4.    Порівняйте швидкість 36 км/год і 11 м/с, математичним дове-денням.

 

№ 5.   Поїзд за 3 год пройшов відстань 120 км. Визначте швидкість руху поїзда, вважаючи, що рух рівномірний.

 

Рівень 3.

№ 6.   Період обертання тіла по колу дорівнює 20 с. Визначте частоту обертання тіла.

 

№ 7.   Автомобіль 3 км рухався зі швидкістю 40 км/год і 3 км – зі швидкістю 60 км/год. Визначте середню шляхову швидкість автомобіля.

 

Рівень 4.

№ 8.  а) Проаналізуйте графік руху коня. Дайте відповіді на запитання: 1) Скільки часу кінь перебував у стані спокою? 2) Який шлях подолав кінь за останню годину спостереження? 3) З якою швидкістю рухався кінь перші 0,5 год. спостереження? 4) Яка середня швидкість руху коня за весь час спостереження?

б) Побудуйте графік швидкості коня згідно поданого масштабу.

Контрольна робота № 2                                                                  7 клас

 

Механічний рух

ІІ варіант

 

Рівень 1.

№ 1.   За якою формулою визначають шлях, пройдений тілом:

а) υ = S/t ;              б) S = t/υ;              в) S = υt.

 

№ 2.   У метрах за секунду вимірюється:

а) шлях;         б) швидкість;         в) траєкторія.

 

№ 3.   Людина рухається на велосипеді рівною прямою дорогою. По-значте, які частини велосипеда рухаються прямолінійними траєкторі-ями:       а) обод колеса;           б) рама велосипеда;           в) педалі.

 

Рівень 2.

№ 4.    Виразіть швидкість 90 км/год у метрах за секунду.

 

№ 5.   За 2 с людина проходить 1,5 м. Визначте швидкість рівно-мірного руху людини.

 

Рівень 3.

№ 6.   Визначте період обертання тіла, якщо тіло за 8 с зробило 12 повних обертів.

 

№ 7.   Людина проїхала на велосипеді 10 км зі швидкістю 20 км/год, а потім пройшла пішки 8 км зі швидкістю 4 км/год. Визначте середню шляхову швидкість руху людини.

 

Рівень 4.

№ 8.  а) Проаналізуйте графік руху слона, дайте відповіді на запитання: 1) Скільки часу слон перебував у стані спокою? 2) З якою швидкістю рухався слон протягом першої год спостереження? 3) Який шлях подолав слон за перші 1,5 год спостереження? 4) Яка середня швидкість руху слона за весь час спостереження?

б) Побудуйте графік шляху слона згідно поданого масштабу.

Контрольна робота № 3                                                                  7 клас

 

Взаємодія тіл. Сили

І варіант

 

Рівень 1.

 

№ 1.   Людина, яка бігла, спіткнувшись, падає вперед. Це відбувається тому, що:  

а) тіло людини за інерцією рухається вперед;   б) на людину діє сила тертя;    в) на людину діє сила пружності.

 

№ 2.  Яка сила більша 800 Н чи 4 кН і в скільки разів?

а) 800 Н > 4 кН у 10 разів;              б) 800 Н < 4 кН у 5 разів;     

   в) 800 Н < 4 кН у 100 разів.

 

№ 3.   Які можливі значення рівнодійних, якщо до тіла прикладають  сили 25 Н і 15 Н, вздовж однієї прямої ?  

а) 25 і 15 Н;           б) 10 і 40 Н;           в) 50 Н.

 

Рівень 2.

 

№ 4.    Яка вага ящика цвяхів масою 35 кг ?

 

№ 5.   Яка сила тяжіння діє на тіло масою 40 грам ?

 

Рівень 3.

 

№ 6.   Яка маса ящика цвяхів вагою 98 Н ?

 

№ 7.   Тіло масою 40 кг розтягнуло пружину на 10 см. Яка жорсткість цієї пружини ?

 

Рівень 4.

 

№ 8.  Який коефіцієнт тертя, якщо на тіло вагою 500 Н діє сила тертя величиною 40 Н ?

 

№ 9.   Яка сила тяжіння діє на мідний брусок розмірами 4 х 5 х 2 см, якщо густина заліза 8,9 г/см3 ? Відповідь запишіть у основних одиницях. 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3                                                                  7 клас

 

Взаємодія тіл. Сили

ІІ варіант

 

Рівень 1.

 

№ 1.   Пасажир автомобіля пристібається до сидіння ременем безпеки. Тоді ремінь натягується під час:

а) рівномірного прямолінійного руху; б) різкого зменшення швидкості;              в) різкого збільшення швидкості.

 

№ 2.   Яка сила більша 500 Н чи 0,5 кН і в скільки разів?

а) 500 Н > 0,5 кН у 10 разів;              б) 500 Н < 0,5 кН у100 разів;     

   в) 500 Н = 0,5 кН.

 

№ 3.   Які можливі значення рівнодійних сил 6 Н і 9 Н, що діють вздовж однієї прямої ?  

а) 3 Н і 15 Н;           б) 3 Н;           в) 9 Н.

 

Рівень 2.

 

№ 4.    Яка вага тіла масою 30 кг ?

 

№ 5.  Яка сила тяжіння діє на тіло масою 250 грам ?

 

Рівень 3.

 

№ 6.  Яка маса кошика яблук, якщо на нього діє сила тяжіння 500 Н ?

 

№ 7.   Автомобіль масою 5 т рухається по сухому асфальту. Яка сила тертя діє на колеса автомобіля ? Коефіцієнт тертя становить 0,03.

 

Рівень 4.

 

№ 8.  Який коефіцієнт жорсткості пружини, якщо сила 20 Н розтягує пружину на 4 см ?

 

№ 9.   Яка вага залізного бруска розмірами 3 х 5 х 6 см, якщо густина заліза 7,8 г/см3 ? Відповідь запишіть у основних одиницях.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4                                                                  7 клас

 

Тиск. Плавання тіл

І варіант

 

 

Рівень 1.

 

№ 1.  За якою формулою обчислюють тиск твердого тіла ?

 

№ 2. Тиск рідини вимірюється: 

а) термометром;    б) динамометром;    в) манометром.

 

№ 3.  В існуванні виштовхувальної сили проявляється...:

а) закон сполучених посудин;  б) закон Паскаля;   в) дія атмосферного тиску.

 

Рівень 2.

 

№ 4.   Як залежить тиск газу, що знаходиться у балоні від температури газу, об’єму балону, кількості молекул газу ?

 

№ 5.  Яка виштовхувальна сила діє у гасі на повністю занурену металеву деталь об'ємом 0,05 м3 ? Густина гасу 800 кг/м3.

 

Рівень 3.

 

№ 6. На якій глибині у морській воді тиск становитиме 15 кПа ?  

 

№ 7. З якою силою людина тисне на лопату, якщо лопата шириною 20 см і товщиною леза 1 мм чинить тиск 1 МПа ?

 

Рівень 4.

 

№ 8.  Крижина об'ємом 5 м3 плаває на поверхні води. Визначте об'єм підводної і надводної її частин. Густина води 1000 кг/м3, а густина льоду 900 кг/м3.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4                                                                  7 клас

 

Тиск. Плавання тіл

ІІ варіант

 

 

Рівень 1.

 

№ 1.  За якою формулою обчислюють тиск стовпа рідини ?

 

№ 2. Атмосферний тиск вимірюється: 

а) барометром;    б) динамометром;    в) манометром.

 

№ 3.  Закон Архімеда справедливий для...: 

а) газів і вакууму;    б) вакууму і рідин;    в) рідин і газів.

 

Рівень 2.

 

№ 4. Як зміниться тиск твердого тіла на землю, якщо площу опори зменшити ? Як зміниться тиск твердого тіла на землю, якщо зверху до тіла прикласти силу вниз ?

 

№ 5. Який тиск чинить сила 150 Н на поверхню, площа якої дорівнює 7500 см2 ?

 

Рівень 3.

 

№ 6. На якій глибині у морській воді тиск становитиме 110 кПа ?  

 

№ 7. Яка маса шматка міді, якщо у воді на нього діє виштовхувальна сила 100 Н ? Густина міді 8,9 г/см3.

 

Рівень 4.

 

№ 8.  Крижина плаває на поверхні води. Об'єм її підводної частини 54 м3. Визначте об'єм усієї крижини. Густина води 1000 кг/м3, а густина льоду 900 кг/м3.

 

 

 

 

 

 

Робота № 5                                                                                         7 клас

 

Робота. Потужність. Енергія. ККД

І варіант

 

 

Рівень 1.

 

№ 1.  В яких одиницях обчислюють роботу:  а) Н;  б) Дж;  в) % ?

 

№ 2. Потужність обчислюють за формулою: а) P=A/t; б) P=mgh; в) P=At.

 

№ 3.  Потенціальна енергія обчислюється за формулою: а) E=mgh; б) E=mυ2/2;  в) A=Fs.

 

Рівень 2.

 

№ 4. Як залежить кінетична енергія тіла від: а) маси тіла;  б) швидкості руху тіла ?

 

№ 5. Обчисліть роботу, яку виконало тіло під дією сили 20 Н, проїхавши шлях 100 м ?

 

Рівень 3.

 

№ 6. Які енергії матиме літальний апарат масою 200 кг на виості 1 км від Землі, якщо він горизонтально рухається зі швидкістю 72 км/год і яка їх величина. Яка загальна механічна енергія цього тіла ?  

 

№ 7. Щосекунди з висоти 100 м падає 5 т води. Обчисліть потужність цієї маси води ?

 

Рівень 4.

 

№ 8.  По похилій площині довжиною 5 м піднімають тіло масою 2 кг, прикладаючи силу 14 Н. Який ККД похилої площини висотою 3 м ?

 

 

Робота № 5                                                                                         7 клас

 

Робота. Потужність. Енергія. ККД

ІІ варіант

 

 

Рівень 1.

 

№ 1.  В яких одиницях обчислюють потужність:  а) Н;  б) Дж;  в) Вт ?

 

№ 2. Роботу обчислюють за формулою: а) P=A/t; б) А=mgh; в) A=Fs.

 

№ 3.  Кінетична енергія обчислюється: а) E=mgh; б) E=mυ2/2;  в) A=Fs.

 

 

Рівень 2.

 

№ 4. Як залежить потенціальна енергія тіла від: а) маси тіла;  б) висоти тіла над землею ?

 

№ 5. Обчисліть кінетичну енергію тіла, масою 2,5 кг, яке котиться зі швидкістю 10 см/с ?

 

Рівень 3.

 

№ 6. Тіло масою 400 г, перебуваючи на висоті 20 м, почало падати. Яку швидкість матиме тіло біля поверхні землі, якщо вважати, що вся потенціальна енергія перетворилася у кінетичну ?  

 

№ 7. Під дією сили 0,4 кН тіло перемістилося за 20 с на відстань 40 м. Яка потужність цього тіла ?

 

Рівень 4.

 

№ 8.  По похилій площині довжиною 5 м піднімають тіло масою 4 кг, прикладаючи силу 25 Н. Який ККД похилої площини висотою 2 м ?

 

 

 

 

Робота № 6                                                                                         7 клас

 

Підсумкова (директорська) контрольна робота за рік

І-ІІ варіант

 

 

Рівень 1.

 

№ 1.  Прикладом фізичного тіла є:

а) секунда;         б) вода;        в) зошит.

 

№ 2. Площу прямокутника можна обчислити за формулою:  

а)  l = 2πr;         б) S = ab;          в) V = abc.

 

№ 3.  Корабель підходить до пристані. Позначте, відносно яких тіл пасажири, які стоять на палубі цього корабля, перебувають у русі:  

а) річки;           б) палуби корабля;           в) берега.

 

Рівень 2.

 

№ 4. Порівняйте швидкість 36 км/год і 11 м/с, довівши це математично.

 

№ 5. Яка сила тяжіння діє на тіло масою 40 г ? Яка вага цього тіла ?

 

Рівень 3.

 

№ 6. Яка виштовхувальна сила діє у гасі на повністю занурену металеву деталь об'ємом 0,05 м3 ? Густина гасу 800 кг/м3.

 

№ 7. На якій глибині у морській воді тиск становитиме 15 кПа ?  

 

Рівень 4.

 

№ 8.  З якою силою людина тисне на лопату, якщо лопата шириною 20 см і товщиною леза 1 мм чинить тиск 1 МПа ?

 

№ 9.  По похилій площині довжиною 5 м піднімають тіло масою 2 кг, прикладаючи силу 14 Н. Який ККД похилої площини висотою 3 м ?

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мокроусова Марина Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
6063
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку