4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Лабораторні (віртуальні) роботи з фізики для учнів 7-го класу згідно нової програми

Про матеріал
Віртуальні лабораторні роботи з фізики для учнів 7 класу згідно нової програми. Даний методичний зошит може бути використаний як домашні лабораторні роботи для школярів.
Перегляд файлу

Лабораторна робота № 1

 

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

 

Мета:  познайомитися із найпростішими вимірювальними приладами, навчитися знаходити ціну поділки вимірювального приладу та вимірювати фізичну величину цим приладом.

 

Обладнання:  лінійка, мензурка, термометр, транспортир, секундомір.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 1, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і обчислень записую у зошит.

1. Встановіть параметри вимірювальних приладів (за ри-сунками 1-5) і запишіть їх у таблицю.

 

Назва

приладу

 

 

Параметри приладу

Лінійка

Термометр

Секундомір

Мензурка

Транспортир

Фізична величина, яку вимірюють

 

 

 

 

 

Одиниця величини

 

 

 

 

 

Межі виміру

 

 

 

 

 

Значення найближчих оцифрованих позначок

 

 

 

 

 

Кількість поділок між оцифрованими позначками

 

 

 

 

 

Ціна поділки шкали

 

 

 

 

 

Абсолютна похибка виміру

 

 

 

 

 

 

2. Встановіть відповідність між двома колонками таблиці і запишіть відповідності:

1. Що таке вимірю-вальний прилад ?

А) Це значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу.

2. Як визначити межі вимірювального при-ладу ?

Б) Для цього необхідно різницю двох будь-яких значень величини, наведених на шкалі, поділити на кількість поділок між ними.

3. Що таке ціна поділки шкали ?

В) Для цього необхідно знайти найменше і найбільше значення фізичної величини, які можна виміряти певним приладом.

4. Як визначити ціну поділки шкали ?

Г) Це прилад для вимірювання фізичної величини.

 

Відповіді : 1. -  ___ ,        2. -  ___ ,        3. -  ___ ,        4. -  ___ .

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 1 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

Лабораторна робота № 2

 

Вимірювання об'ємів твердих тіл, рідин

і сипких матеріалів

 

Мета:  навчитися вимірювати та визначати об'єми твердих тіл (правильної і неправильної форми), сипких матеріалів, рідин і газів.

 

Обладнання:  лінійка, мензурка, посудина з водою, тіло непра-вильної форми, брусок, сірникова коробка, пшоно, горох, пісок.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 2, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і спостережень записую у зошит.

 1. Обчисліть об'єм тіла правильної форми (бруска) за малюн-ком 1.

 

Довжина бруска, мм

Ширина бруска, мм

Висота бруска, мм

Об'єм бруска, мм3

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1

Поле для обчислень

V =

 

 

 1. Обчисліть ціну поділки мензурки та її межі вимірювання (мал. 2). Яке її призначення?

    Мал. 2

Поле для обчислень

 

 1. Обчисліть об'єм рідини у мензурці та об'єм тіла за допо-могою малюнка 3.

Мал. 3

Поле для обчислень

 

 

 1. Обчисліть об'єм рідини у мензурці та об'єм тіла М за допомогою малюнка 4.

Мал. 4

Поле для обчислень

 

 

 1. Обчисліть об'єм пшона (гороху, піску), яке поміщається у сірниковій коробці. Якщо довжина коробки 5 см, ширина – 3,5 см, а висота – 1 см.

Поле для обчислень: V = ___________________________

 

 1. Чи можна за допомогою мензурки виміряти об’єм пшона, маку, цукру, солі?  ________________________________

 

 1. Якщо змішати 1 л гороху з 1 л пшона, то вони займуть об’єм 2 л, чи менше? Чому?  _________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 2 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

Лабораторна робота № 3

 

Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

 

Мета:  навчитися вимірювати лінійні розміри малих тіл різними способами та способом рядів.

 

Обладнання:  лінійка, дерев'яний брусок, 30 зернин пшона, 30 зернин гороху, 20 см дротини, олівець.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 3, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і спостережень записую у зошит.

1. Виміряйте довжину, ширину та висоту вашого підручника фізики і запишіть ці дані у таблицю:

 

Довжина, см

Ширина, см

Висота, см

 

 

 

 

2. Обчисліть діаметр зернин гороху, зернин пшона спосо-бом рядів.

dгороху =

 

dпшона =

 

 

3. Обчисліть товщину дротини, використовуючи спосіб рядів (мал. 1).

Мал. 1

Поле для обчислень

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 3 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 4

 

Визначення періоду обертання тіла

 

Мета:  навчитися вимірювати і визначати період обертання тіла під час його руху по колу.

Обладнання:  тягарець на нитці, лінійка, годинник.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 4, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і обчислень записую у зошит.

№ досліду

Число обертів

N

Проміжок часу

t, c

Період обертання

T, c

Частота обертання

ν, с-1

1

10

18

 

 

2

20

39

 

 

3

30

64

 

 

 

1)  T = t / N =                                            ν = 1 / T =

2)  T = t / N =                                            ν = 1 / T =

3)  T = t / N =                                            ν = 1 / T =

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 4 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 5

 

Дослідження коливань нитяного маятника

 

Мета:  дослідити, від яких величин залежить період коливань нитяного маятника.

 

Обладнання:  лабораторний штатив, кулька на нитці, годинник, лінійка, тягарці масою по 0,1 кг.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 5, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і обчислень записую у зошит.

 1. Визначте період коливань нитяного маятника в залежності від маси вантажу:

№ досліду

Маса вантажу, кг

Кількість коливань N

Проміжок часу

t, c

Період коливань

T, c

1

0,1

20

34

 

2

0,2

20

35

 

3

0,3

20

33

 

 

1)    T = t / N =

2)    T = t / N =

3)    T = t / N =

 

 1. Визначте період коливань нитяного маятника в залежності від довжини маятника:

№ досліду

Довжина нитки, см

Кількість коливань N

Проміжок часу

t, c

Період коливань

T, c

1

10

10

6,3

 

2

40

10

12,6

 

3

90

10

18,8

 

 

1)    T = t / N =                     

2)    T = t / N =                   

3)    T = t / N =

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 5 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

Лабораторна робота № 6

 

Вимірювання маси тіл

 

Мета:  навчитися працювати з важільними терезами та за їх допомогою визначати масу тіл.

 

Обладнання:  два тіла для зважування, набір важків, важільні терези, посудина з водою, колба.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 6, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і спостережень записую у зошит.

 1. Яка маса гирі та ковбаси за малюнком 1?

 

    Мал.1

_______________          _______________

 

 

 1. Яка маса груші за малюнком 2?  Запишіть масу в г і кг.

   Мал. 2                  

_________________________

 

 1. Яка маса помідора за малюнком 3?  Запишіть масу в г і кг.

   Мал. 3                    _____________________________

 

 

 1. Обчисліть масу мензурки згідно гир, що вказані на мал. 4. Запишіть масу мензурки в г і кг.

 

 

Мал. 4    

 

________________________

 

 

 1. За допомогою малюнків 5-7 встановіть маси бруска, склянки з водою і порожньої склянки. Запишіть усі маси в г і кг.

 

  

 

Мал. 5   

 

________________________

     

 

Мал. 6 

 

________________________ 

 

 

 

 

Мал. 7

 

  ________________________

 

 

 1. За малюнком 8 встановіть масу великої гирі. Запишіть масу гирі у г і кг.

Мал. 8  

 

_____________________

 

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 6 я

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 7

 

Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

 

Мета:  навчитися визначати густину твердих тіл і рідини.

 

Обладнання:  терези, набір гир, брусок, лінійка, мензурка, тіло неправильної форми, посудина з рідиною невідомої густини, посудина з водою.

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 7, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і спостережень записую у зошит.

 1. За малюнками 1 і 2 обчисліть густину мармурового бруска і соснової колоди (тіл правильної форми).

Мал. 1

Поле для обчислень

 

    Мал. 2

Поле для обчислень

 

 1. За малюнками 3 і 4 обчисліть густину тіла правильної форми (бруска).

 

Мал. 3

Мал. 4

Поле для обчислень

 

 

 

 

 

 

 

 1. За малюнками 5 (а-в) і 6 обчисліть густину тіла неправильної форми (каменя).

Мал. 5

 

                                                         Мал. 6

Поле для обчислень

 

 

 

 

 

 

 

 1. На малюнках 7 і 8 вказано масу мензурки, масу мензурки з рідиною та об'єм цієї рідини. Обчисліть густину цієї рідини.

 

Мал. 7

Мал. 8

Поле для обчислень

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 7 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 8

 

Дослідження пружних властивостей тіл

 

Мета:  навчитися конструювати динамометр та за його допомогою навчитися вимірювати сили, прикладені до тіла.

Обладнання:  динамометр, шкалу якого закрито папером, набір тягарців по 100 г, штатив, лінійка, набір тягарців різної маси.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 8, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати спостережень записую у зошит. Результати вимірювань і обчислень записую у зошит.

 

 1. Яка вага тіл, зображених на рисунках?:

Р =

Р =

Р =

Р =

 

 1. Чи має вагу ластівка, яка летить у повітрі? Чому? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________­_

 

 1. Яка вага тіла, що має масу 500 г? _____________________

 

 1. Яка маса тіла вагою 10 Н? ___________________________

 

 1. Які бувають види деформації?  _______________________

________________________________________________________

 

 1. Коли виникає сила пружності?  _______________________

________________________________________________________

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 8 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 9

 

Визначення коефіцієнта тертя ковзання

 

Мета:  навчитися визначати коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.

Обладнання:  дерев'яний брусок, дерев'яна лінійка, набір тягарців по 100 г кожен, динамометр.

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 9, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і обчислень записую у зошит.

1. Визначте коефіцієнт тертя:

 

№ досліду

Сила нормального тиску N, H

Сила тертя

Fтер, Н

Коефіцієнт тертя

μ

1

4

3,8

 

2

5

4,75

 

3

6

5,7

 

 

 1. μ = Fтер / N =
 2. μ = Fтер / N =
 3. μ = Fтер / N =

2. За малюнком обчисліть коефіцієнт тертя ковзання, якщо вага цього бруска становить 2,2 Н.

 

μ = Fтер / Р =

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 9 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 10

 

З’ясування умов плавання тіл

 

Мета:  з’ясувати умови плавання тіл у рідині.

Обладнання:  динамометр, тіла невідомої густини, посудина з водою штатив.

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 10, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і обчислень записую у зошит.

1. Визначте густини трьох різних тіл методом гідростатичного зважування:

№ тіла

Вага тіла в повітрі

Рп, Н

Вага тіла у воді

Рв, Н

Густина тіла

ρ, кг/м3

1

5

4,35

 

2

6

5,25

 

3

7

6,1

 

 

1)     ρ = ρвРп / (Рп - Рв)  =

2)   ρ = ρвРп / (Рп - Рв)  =

3)   ρ = ρвРп / (Рп - Рв)  =

 

2. Визначте величину виштовхувальної сили, що діє на камінь та об'єм цього каменя за допомогою динамометра (за малюнком):

Поле для обчислення

 

 

3. Пояснити поведінку кульок у рідинах:

Чи порушиться рівновага терезів при одно-часному зануренні кульок у дві посудини з різними рідинами? Як? ____________________ _________________________________________ _________________________________________ ____________________________________________

_________________________________________

 

 

4. Пояснити поведінку тіла у воді, якщо густина цього тіла ρт:

а) якщо ρт  ˃  ρв , то тіло ___________________________________;

б) якщо ρт  ˂  ρв , то тіло ___________________________________;

в) якщо ρт  =  ρв , то тіло ___________________________________.

 

5. Пояснити поведінку тіла у воді в залежності від величини виштовхуальної сили та ваги цього тіла:

а) якщо Fт  ˃  Fa, то тіло ___________________________________;

б) якщо Fт  ˂  Fa, то тіло ___________________________________;

в) якщо Fт  =  Fa, то тіло ___________________________________.

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 10 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 11

 

Вивчення умови рівноваги важеля

 

Мета:  експериментально перевірити умову рівноваги важеля.

Обладнання:  штатив з муфтою, важіль, набір тягарців, динамо-метр, лінійка.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 11, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати спостережень, вимірювань і обчислень записую у зошит.

 1. Заповніть таблицю, використовуючи правило рівноваги важеля:

 

№ досліду

F1, Н

L1, м

M1, Н·м

F2, Н

L2, м

M2, Н·м

M1/ M2

1

2

 

0,8

 

0,2

0,8

 

2

 

0,3

1,2

3

0,4

 

 

3

1

0,5

 

5

 

 

1

 

 

 1. Яка сила тяжіння діє на більше тіла, якщо сила тяжіння, що діє на менший брусок має значення: а) 0,5 Н кожен; б) 1 Н кожен?

   а)      __________________________________

 

   б)    __________________________________

 

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 11 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 12

 

Визначення ККД простого механізму

 

Мета:  знайти на дослідах ККД похилої площини.

Обладнання:  дерев'яний брусок, дерев'яна дошка, лінійка, набір тягарців по 100 г кожен, динамометр.

 

Хід роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 12, строго дотримуючись правил техніки безпеки. Результати вимірювань і обчислень записую у зошит.

1. Обчислити ККД похилої площини для трьох кутів нахилу:

Висота похи-лої пло-щини h, м

Сила тяжін-ня F1, Н

Корис-на робота Aк , Дж

Довжи-на похи-лої пло-щини L,  м

Сила тяги

F2, Н

Повна робота Ап, Дж

 

ККД

η,

%

1

0,2

2

 

0,5

2,2

 

 

2

0,3

2

 

0,5

2,4

 

 

3

0,4

2

 

0,5

2,6

 

 

 

1) Корисна робота   Ак = F1 · h = ___________________________,

 

    Повна (затрачена) робота Ап = F2 · L = ____________________,

 

    ККД  η = Акп · 100% = ________________________________.

 

 

2) Корисна робота   Ак = F1 · h = ___________________________,

 

    Повна (затрачена) робота Ап = F2 · L = ____________________,

 

    ККД   η = Акп · 100% = _______________________________.

 

 

3) Корисна робота    Ак = F1 · h = ___________________________,

 

    Повна (затрачена) робота Ап = F2 · L = ____________________,

 

    ККД   η = Акп · 100% = _______________________________.

 

 

2. Відро з піском масою 24,5 кг піднімають за допомогою нерухомого блока на висоту 10 м, діючи на мотузку силою 260 Н. Обчисліть ККД установки.

Дано:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: ККД =  ________ %.

 

3. Чому, коли піднімають вантажі, застосовуючи механізми, корисна робота не дорівнює повній (затраченій)?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновок:  під час виконання лабораторної роботи № 12 я

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ром Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
4118
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку