10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Фізико-математична гра "Найрозумніші"

Про матеріал

Цікава, захоплююча гра, яка поєднує в собі елементи відомих телевізійних інтелектуальних ігор. Прості правила, цікаві запитання, гра в команді - все це буде яскравим дійством в рамках предметного тижня, а може бути і таким своєрідним підсумком навчального року.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Доброго дня!

Номер слайду 2

НайрозумнішіФізико-математична гра

Номер слайду 3

Правила гри. Кожній команді – 8 запитань;Правильна відповідь – 2 бали;Правильна відповідь з підказкою 50 / 50 – 1бал;Неправильна відповідь – 0 балів.І тур

Номер слайду 4

ІІ тур. Змагаються дві команди, що набрали найбільшу кількість балів у першому турі. Всі суперечливі ситуації вирішуються додатковими завданнями.

Номер слайду 5

1. Спосіб задання єдиної площини. А) Паралельні пряміБ)Пряма і точка на прямій. В) Дві точки. Г) Три пряміstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 6

2. Основні закони механіки сформулював…А) Архімед. Б) Ньютон. В) Ейнштейн. Г) Джоульstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 7

3. Що означає в перекладі слово “аксіома”?А) Найважливіша. Б) Прекрасна. В)Гідна поваги. Г) Очевиднаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 8

4. Спрямований рух заряджених частинок це…А) Магнітна індукція. Б) Тепловий рух. В) Капілярність. Г) Електричний струмstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 9

5. Скільки квадратних дециметрів в одному квадратному метрі?А) 10 Б) 100 В) 1000 Г) 10000style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 10

6. Який закон “забороняє” Мюнхаузену витягнути себе за волосся із болота?А) Закон збереження енергіїБ) Другий закон Ньютона. В)Закон всесвітнього тяжіння. Г) Третій закон Ньютонаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 11

7. Назвіть вид трикутника, сторони якого 3см, 4см і 5см. А) Гострокутний. Б) Тупокутний. В) Прямокутний. Г) Розгорнутийstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 12

8. В честь якого вченого-фізика була названа одиниця вимірювання ємності?А) Ом. Б) Фарадей. В) Джоуль. Г) Ленцstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 13

1. Тіло,що утворюється внаслідок обертання прямокутника навколо його сторони. А) Конус. Б) Циліндр. В) Куля. Г) Кульовий поясstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 14

2. Опір провідника не залежить від…А) Сили струму. Б) Довжини провідника. В) Питомого опору. Г) Площі поперечного перерізуstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 15

3. Який многокутник називається правильним?А) В якому всі сторони рівні. Б) В якому всі кути прямі. В) В якому всі сторони рівні і кути прямі. Г) В якому всі сторони рівні і кути рівні.style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 16

4. Швидкість руху молекул газу не впливає на…А) Тиск газу. Б) Температуру. В) Масу газу. Г) Об’єм газуstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 17

5. Міліметр збільшили у мільярд разів. Скільки отримали?А) 1000м. Б) 10000км. В) 1000км. Г) 100000мstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 18

6. В ЯКИХ ОДИНИЦЯХ НЕ ВИМІРЮЮТЬСЯ КУТИ?А) В радіанах. Б) В обертах. В) В градусах. Г) В секундахstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 19

7. До одиниць вимірювання довжини не відноситься…А) Ангстрем. Б) Кілометр. В) Мікрон. Г) Герцstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 20

8. Що означає число π?А) Відношення довжини кола до його діаметра. Б) Відношення довжини кола до його радіуса. В) Відношення довжини радіуса до діаметра. Г) Відношення довжини кола до площі кругаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 21

1. Силу, яка діє на провідник із струмом в магнітному полі називають…А) Сила Кулона. Б) Сила Лоренца. В) Сила Ампера. Г) Сила Ньютонаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 22

2. Якої дії в математиці не існує?А) Логарифмування. Б) Диференціювання. В) Потенціювання. Г) Клонуванняstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 23

3. Де знаходиться точка з координатами (0; 0; 7)?А) На площині ХУБ) На осі аплікат. В) На площині ХZГ) На осі ординатstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 24

4. Графіком якої функції є експонента?А) СтепеневоїБ) ПоказниковоїВ) ТригонометричноїГ) Оберненої пропорційностіstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 25

5. В честь якого вченого-фізика була названа одиниця вимірювання тиску?А) Паскаля. Б) Дальтона. В) Джоуля. Г) Ньютонаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 26

6. Площа єгипетського трикутника дорівнює…А) 12 кв.од. Б) 8 кв.од. В) 6 кв.од. Г) 15 кв.од.style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 27

7. Дослід по визначенню швидкості руху молекул газу провів…А) Ленц. Б) Лоренц. В) Штерн. Г) Бойльstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 28

8. Ім’я першої жінки-математика. А) Гіпатія Олександрійська. Б) Софія Русова. В) Софія Ковалевська. Г) Омелія Грецькаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 29

1. Перша космічна швидкість дорівнює…А) 8м/с. Б) 8 км/с. В) 8 км/хв. Г) 8 км/год.style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 30

2. Відношення протилежного катета до гіпотенузи- це…А) Косинус кута. Б) Синус кута. В) Тангенс кута. Г) Котангенс кутаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 31

3. Яка деформація “підказала” трьом ведмедям, що хтось лежав на їх ліжках?А) Пружна. Б) Розтягу. В) Пластична. Г) Стискуstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 32

4. Якого кольору одяг слід носити влітку?А) Зеленого. Б) Білого. В) Синього. Г) Чорногоstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 33

5. Тіло,утворене обертанням півкруга навколо його діаметра. А) Сфера. Б) Кульовий сегмент. В) Куля. Г) Кульовий секторstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 34

6. Метроном – це прилад, що вимірює…А) Час. Б) Шлях. В) Швидкість. Г) Прискоренняstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 35

7. Найближча зірка до Землі є…А) Проксима. Б) Сиріус. С) Сонце. Г) Вегаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 36

8. Англійська одиниця довжини, яка дорівнює 91см. А) Миля. Б) Аршин. С) Ярд. Г) Футstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 37

1. Коли і де вперше був запущений перший штучний супутник Землі?А) США, червень 1956року. Б) США, квітень 1962 року. В) СРСР, березень 1961 року. Г) СРСР, жовтень 1957 рокуstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 38

2. Хто винайшов систему координат?А) Франсуа Вієт. Б) Рене Декарт. В) Пабло Пікассо. Г) Карл Гауссstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 39

3. Будинок школи є дев’ятим, якщо лічити зліва направо або справа наліво по вулиці. Скільки будинків на вулиці?А) 20 Б) 18 С) 17 Г) 19style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 40

4. Якому процесу відповідає дія термоса?А) Адіабатному. Б) Ізобарному. В) Ізохорному. Г) Ізоаморфномуstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 41

5. Рулеткою вимірюють…А) Час. Б) Довжину. В) Силу. Г) Швидкістьstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 42

6. На полиці 28 книжок. Якщо їх лічити зліва направо,то підручник з математики на 12-му місці. Яким по порядку буде цей підручник, якщо лічити справа наліво?А) 20 Б) 18 С) 17 Г) 19style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 43

7. Який закон пояснює, що при пострілі із рушниці її відкидає назад?А) Третій закон Ньютона. Б) Закон всесвітнього тяжіння. В) Другий закон Ньютона. Г) Перший закон Ньютонаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 44

8. Трикутник, в якому є два рівних кути, завжди є…А) Прямокутним. Б) Різностороннім. В)Гострокутним. Г) Рівнобедреннимstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 45

1. Динамометром вимірюють…А) Роботу. Б) Силу. В) Потужність. Г) Пружністьstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 46

2. Яка з тригонометричних функцій є парною?А) Синус. Б) Косинус. В) Тангенс. Г) Котангенсstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 47

3. Яка рідина найважча? А) Вода. Б)Ртуть. В) Спирт. Г) Молокоstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 48

4. Чому дорівнює sin 30°? А) 0,5 Б)√3 ∕ 2 В) 1 Г) 0style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 49

5. Премія за високі досягнення в математиці, як науціА) Нобелівська. Б) Абелівська. Г) Ленінська. Д) Студентськаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 50

6. Що вимірюють психрометром?А) Тиск. Б) Рівень інтелекту. В) Психічний стан. Г) Вологістьstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 51

7. Скажіть синонім до виразу: “Маленька маса”. А) Електрон. Б) Молекула. В) Грам. Г) Міліграмstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 52

8. Чому дорівнює корінь кубічний із 1252 ?А) 15 Б) 25 В) 30 Г) 35style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 53

1. Про які фізичні тіла можна сказати: “ні риба, ні м’ясо”? А) ТвердіБ) РідкіВ) АморфніГ) Кристалічніstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 54

2. Як називається логарифм за основою е?А) Справжній. Б) Природній. В) Особливий. Г) Натуральнийstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 55

3. Яке геометричне тіло було дуже популярним серед англійських джентельменів?А) Конус. Б) Куб. В) Призма. Г) Циліндрstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 56

4. Атом, який “загубив” або “знайшов” електрон, називають…А) Позитрон. Б) Нейтрон. В) Баріон. Г) Іонstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 57

5. Яку залежність ілюструє прислів’я “Де багато крику, там мало роботи”? А) Прямопропорційну. Б) Оберненопропорційну. В) Відносну. Г) Сімейнуstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 58

6. У будинку 4 кімнати. З однієї зробили 2. Скільки кімнат стало в будинку?А) 6 Б) 3 В) 5 Г) 4style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 59

7. Скільки осей симетрії має квадрат?А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 60

8. Усі натуральні числа до 40 записані впідряд. Скільки разів у записах зустрічається цифра 1?А) 11 Б) 12 В) 13 Г) 14style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 61

1. На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш. Їх не зважиш на терезах і ціни не підбереш. Що це?А) Знання. Б) Книги. В) Поради. Г) Пліткиstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 62

2. Назвіть посудину, яку Архімед використав у лабораторних цілях?А) Пробірка. Б) Колба. В) Ванна. Г) Відроstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 63

3. Послідовно сполучили відрізками середини сторін рівнобічної трапеції. Назвіть вид утвореного чотирикутника. А) Трапеція. Б) Прямокутник. В) Ромб. Г) Квадратstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 64

4. Якого способу задання функції не існує?А) Графічно. Б) Таблично. В) Симетрично. Г) Аналітичноstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 65

5. Першим космонавтом Землі є…А) Юрій Гагарін. Б) Олексій Леонов. В) Валентина Терешкова. Г) Леонід Каденюкstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 66

6. Кенгуру- мама і тато мають трьох доньок. Кожна донька має двох братиків. Скільки всього членів у родині кенгуру?А)5 Б) 7 В) 9 Г)11style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 67

7. Скільки буде, якщо 2 десятки помножити на 2 десятки?А) 4 десятки. Б) 40 десятків. В) 60 Г) 80style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 68

8. Потужність електричного струму вимірюють у …А) Джоулях. Б) Вольтах. В) Ватах. Г) Фарадахstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 69

Кінець першого туру

Номер слайду 70

Другий тур

Номер слайду 71

1. Від сувою тканини довжиною 300м щодня відрізали 20м. Через скільки днів відрізали останній шматок ?А) 15 Б) 14 В) 12 Г) 13style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 72

2. Як називається найдовша хорда в колі?А) Сегмент. Б) Діаметр. В) Радіус. Г) Секторstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 73

3. Яке космічне тіло є природним супутником Землі?А) Венера. Б) Марс. В) Ганнімед. Г) Місяцьstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 74

4. Котра година, якщо частина доби, що залишилась, удвічі більша за ту, що минула?А) 8 Б) 16 В) 14 Г) 12style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 75

5. Діагональ ромба утворює зі стороною кут 65°. Чому дорівнює менший кут ромба?А) 650 Б) 1300 В)500 Г) 1150style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 76

6. Який розряд у газі характеризує блискавка?А) Китичний. Б) Коронний. В) Іскровий. Г) Тліючийstyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 77

7. Струм в рідких провідниках переносять…А) електрони. Б) дірки. В) іони. Г) електродиstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 78

8. Циліндр і конус мають однакову площу опори і висоту. Котре з цих тіл стійкіше?А) Конус. Б) Циліндр. В) Однакова. Г) Вказати неможливоstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 79

Номер слайду 80

1. Замість додати 27 учень відняв 27. На скільки одержаний результат відрізняється від правильного?А) 27 Б) 9 В)54 Г) 12style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 81

2. Як по-іншому називається модуль?А) Абсолютна величина. Б) Довільна величина. В) Стала величина. Г) Перша величинаstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 82

3. Великий російський електротехнік, який першим у світі відкрив електричну дугу. А) Іванов. Б) Петров. В) Сидоров. Г) Прудковstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 83

4. Назвіть найменше просте число. А) 0 Б) 1 В) 2 Г) 5style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 84

5. На яке число слід поділити 2, щоб одержати 4?А) 8 Б) 2 В)0,5 Г) 1,2style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 85

6. Позолоту чи посріблення предметів пояснюють явища: А)Гальванопластики Б) ГальваностегіїВ) Електрополірування. Г) Пофарбуванняstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 86

7. Половина половини дорівнює 4. Чому дорівнює ціла?А) 8 Б) 6 В)16 Г) 12style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 87

8. Що рахує лічильник електричної енергії у вашій квартирі?А) Роботу. Б) Потужність. В) Напругу. Г) Силу струмуstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 88

Додаткові завдання

Номер слайду 89

Розшифруйте слова:лізеколтерфоралгимріадміпаттерьовлммінидакаамефопапіньестакуломелмолекулаелектролізлогарифмпірамідавольтметрдинамікаапофемастепінь

Номер слайду 90

Складіть словосполученнямиттєваправильнависокаточначудованапругавідповідьпірамідаграницяшвидкість

Номер слайду 91

Встановіть відповідність. Струм. Заряд. Тиск. ЕлектроємністьІндукція. Кулон. Фарад. Паскаль. Тесла. Ампер

Номер слайду 92

Що загубилося і звідки?Log 25 = 2;Cos 60 = 0,53 S = 12м ;;2 4 = 502-

Номер слайду 93

Підсумки

Номер слайду 94

НайрозумнішіФізико-математична граppt_x

pptx
Додано
4 січня 2018
Переглядів
1529
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку