Готуємося до ЗНО. Леся Українка. Поезія. Драма-феєрія "Лісова пісня". Тести.

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. Повторення вивченого з української літератури. Леся Українка. Поезії. Драма-феєрія "Лісова пісня".Тести. Питання- відповіді. Сподіваюся, що запропонований матеріал сподобається педагогам і допоможе їхнім учням швидко та якісно підготуватися до ЗНО.

Перегляд файлу

ЗНО. Леся Українка. Поезія. «Лісова пісня»

 

1. Леся Українка – це псевдонім:

А Марії Вілінської  Б Марії Заньковецької  В Соломії Крушельницької  Г Наталії Кобринської  Д Лариси Косач

2. Хто був дядьком Лесі Українки?

А М. Лисенко  Б К. Квітка  В П. Косач  Г М. Драгоманов  Д П. Грабовський

3. Де похована Леся Українка?

А у м. Сурамі  Б у м.Новоград-Волинському  В у м.Львові (Личаківське кладовище)  Г у м.Києві (Байкове кладовище)   Д у с.Колодяжному

4. Роки життя Лесі Українки:

А 1864-1913  Б 1856-1916  В 1871-1913   Г 1814-1961  Д 1871-1916

5. Хто сказав, що Леся Українка «чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну»?

А Т. Шевченко  Б М. Коцюбинський  В І. Франко   Г М. Рильський                              Д М. Драгоманов

6. « Contra spem spero   українською мовою перекладається:

А «завжди те саме»  Б «химера»  В «без надії сподіваюсь»   Г «без надії кохаю»

7. Назву вірша « Contra spem spero   написано:

А латинською мовою   Б іспанською мовою  В італійською мовою Г французькою мовою  Д румунською мовою

8. Жанр твору «Лісова пісня»:

А поема  Б драма-феєрія   В казка  Г новела  Д водевіль

9. У створенні художнього світу «Лісової пісні» Леся Українка широко використала:

А фольклор Волині   Б античну міфологію  В біблійні мотиви  Г скандинавські міфи  Д єгипетські міфи

10. Слова

          Не зневажай душі своєї цвіту,

          Бо з нього виросло кохання наше!

          Той цвіт від папороті чарівніший –

          Він скарби творить, а не відкриває...- адресовані

 А Мавці  Б Лукашеві   В Килині  Г Лісовику

11. Рядки

          Тішся, дитино, поки ще маленька

          Ти ж бо живеш навесні,

          Ще твоя думка літає легенька,

          Ще твої мрії ясні.- написано

А амфібрахієм  Б ямбом  В хореєм  Г анапестом  Д дактилем

12. Визначте тему твору «Лісова пісня»:

А одвічна проблема реалізації творчої особистості  Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною   В віковічна драма нерозділеного кохання   Г проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм господарювання  Д проблема збереження природного середовища

13. Розмістіть репліки Мавки («Лісова пісня») відповідно до послідовності їх появи у драмі.


А «О, не журися за тіло!

     Ясним вогнем засвітилось воно...»

Б «Твоя сопілка має кращу мову.

    Заграй мені, а я поколишуся»

В «Ох, як довго я спала!»

Г «Не зневажай душі своєї цвіту.

    Бо з нього виросло кохання наше!»

Д «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!

    Я в серці маю те, що не вмирає».


14. Який художній прийом визначає композицію твору Лесі Українки                     « Contra spem spero   ?

А інверсія  Б антитеза  В паралелізм  Г анафора

15. Леся Українка народилася в :

А Києві  Б Львові  В Колодяжному  Г Луцьку  Д Новограді-Волинському

16. Навчалася Леся Українка:

А дома   Б в гімназії  В в духовному училищі  Г за кордоном  Д в університеті

17. Вірш «Надія» Лесі Українки написано в :

А 1871 р.  Б 1880 р.  В 1893 р.  Г 1883 р.  Д 1902 р.

18. Перша збірка Лесі Українки:

А «Думи і мрії» (1899 р.)  Б «Відгуки» (1902 р.)  В «Баляди і розкази» (1877 р.)     Г «На крилах пісень» (1893 р.)   Д «Сафо» (1881 р.)

19. Підручник, який написала Леся Українка називається:

А «Стародавня історія східних народів»   Б «Давня історія України»                                В «Стародавня історія»  Г «Стародавня література східних народів»  Д «Історія стародавньої літератури»

20. Який з перелічених творів не друкувався за життя поетеси Лесі Українки?

А «Одержима»  Б «Бояриня»   В «Давня казка»  Г «Лісова пісня»

21. Рядки

          Так! Я буду крізь сльози сміятись,

          Серед лиха співати пісні,

          Без надії таки сподіватись,

         Буду жити! Геть думи сумні!- з поезії

А « Contra spem spero   Б «Скрізь плач, і стогін, і ридання...»  В «Слово, чому ти не твердая криця...»

22. Рядки

          Хто не жив посеред бурі,

          той ціни не знає силі,

          той не знає, як людині

          боротьба і праця милі.- написано:

А амфібрахієм  Б ямбом  В хореєм   Г дактилем  Д анапестом

23. До якої збірки (циклу) увійшла поезія « Contra spem spero   ?

А «На крилах пісень»   Б «Думи і мрії»  В «Відгуки»  Г циклу «Сім струн»                         Д циклу «Подорож до моря»

24. Укажіть жанр твору за його визначенням: «один із жанрових різновидів драми, якому властивий фантастично-казковий сюжет, неймовірні (з реального погляду) перетворення».

А драматична поема  Б драма-феєрія  В історична драма  Г казка Д балада

25. «О, не журися за тіло!» - так починається монолог:

А Лісовика  Б дядька Лева  В Мавки   Г Лукаша

26. Установіть відповідність між порами року і композиційними частинами твору «Лісова пісня».

1 рання весна (провесна)                                          А І дія

2 пізнє літо                                                                 Б ІІІдія

3 весна – літо                                                             В пролог

4 осінь – зима                                                             Г ІІ дія

27. Коханим Мавки у «Лісовій пісні» Лесі Українки є:

А Лісовик  Б Перелесник  В Куць  Г Лукаш  Д «Той, що греблі рве»

28. У «Лісовій пісні» символом поетичної душі Лукаша є:

А бандура  Б сопілка  В кларнет  Г арфа  Д бубон

29. Рядки

          І все-таки до тебе думка лине,

          Мій занапащений, нещасний краю,

          Як я тебе згадаю,

          У грудях серце з туги, з жалю гине.- є зразком

А патріотичної лірики   Б пейзажної лірики  В інтимної лірики Г філософської лірики  Д дидактичної лірики

30. У системі образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки фантастичними образами є:

А Мавка   Б Лукаш  В дядько Лев   Г «Той, що в скалі сидить» Д Перелесник                Е Килина  Є Куць

31. Рядки

          Гетьте, думи, ви хмари осінні!

          То ж тепера весна золота!

          Чи то так, у жалю, в голосінні

          Проминуть молодії літа? - написано

А чотиристопним хореєм  Б чотиристопним ямбом  В тристопним дактилем                 Г тристопним амфібрахієм  Д тристопним анапестом

32. Серед персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки не є фантастичною істотою:

А «Той, що греблі рве»  Б «Той, що в скалі сидить»  В Лукаш  Г Перелесник                Д Мавка

33. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки звертається  до Мавки з такими словами:

          Минай людські стежки, дитино,

          Бо там не ходить воля, - там жура

          Тягар свій носить. Обминай їх, доню:

          Раз тільки ступиш – і пропала воля! ?

А Перелесник  Б «Той, що в скалі сидить»  В Лісовик  Г дядько Лев  Д Куць

34. Про який твір Леся Українка висловилася в листі до своєї матері: «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними»?

А «І все-таки до тебе думка лине»  Б « Contra spem spero  В «Лісова пісня»               Г «Мій шлях»  Д «Стояла я і слухала весну...»

35. У якому віці Леся Українка написала свою першу поезію?

А 5 років  Б 9 років   В 12 років  Г 15 років  Д 21 рік

36. Назвіть характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєднанні гармонії ідеалу з життєвою правдою.

А неокласицизм  Б неореалізм  В неоромантизм   Г експресіонізм  Д імпресіонізм

37. Укажіть рік опублікування поетичної збірки Лесі Українки «Думи і мрії».

А 1893 р.  Б 1899 р.  В 1902 р.  Г 1910 р.  Д 1913 р.

38. Визначте тип римування поданого уривка:

          І від сліз тих гарячих розтане

          Та кора льодовая, міцна,

          Може, квіти зійдуть – і настане

          Ще й для мене весела весна.

А перехресне   Б паралельне  В опоясуюче  Г жіноче  Д верлібр

39. У рядках

          Я на вбогім, сумнім перелозі

          Буду сіять барвисті квітки,

          Буду сіять квітки на морозі,

          Буду лить на них сльози гіркі. - виділені слова являють собою

А оксюморон  Б епіфору  В метафору  Г анафору   Д синекдоху

40. У рядках

          В довгу, темную нічку невидну

          Не стулю ні на хвильку очей,

          Все шукатиму зірку провідну,

          Ясну владарку темних ночей. - виділені слова являють собою

А оксюморон  Б епіфору  В метафору  Г анафору   Д тавтологію

41. Який персонаж «Лісової пісні» Лесі Українки символізує незнищенність матерії і безперервний рух природи в міфологічному часі?

А мати  Б Килина  В Лукаш  Г Мавка   Д дядько Лев

42. Коли було написано «Лісову пісню» Лесі Українки?

А 1896 р.  Б 1901 р.  В 1905 р.  Г 1911 р.  Д 1912 р.

43. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки вважає непотрібною музику в сільському житті:

          «А чи не годі того грання?

          Все грай та грай, а ти, робото, стій!»

А Мавка  Б Лукаш  В мати   Г дядько Лев  Д Килина

44. З якого вірша афоризм: «Що сльози там, де навіть крові мало!»?

А « Contra spem spero  Б «І все-таки до тебе думка лине...»                                    В «Досвітні вогні»        Г «На роковини Шевченка»  Д «Напис в руїні»

45. В якій сфері літературної діяльності найяскравіше проявився творчий геній Лесі Українки?

А у публіцистиці  Б в ліриці  В в літературознавстві  Г у драматургії

46. Які твори, за висловом М. Рильського, становлять «діамантовий вінець» Лесі Українки?

А «Одержима», «Бояриня», «В катакомбах»   Б «Кассандра», «В пущі», «Бояриня»    В «Осіння казка», «Одержима», «Адвокат Мартін»  Г «Лісова пісня», «Камінний господар», «Оргія»

47. Хто виголошував промови на похороні Лесі Українки?

А І. Франко, М. Лисенко, Дніпрова Чайка  Б М. Коцюбинський,  А. Кримський,  О. Кобилянська  В М. Грушевський, М. Старицький, Н. Гамбарашвілі  Г не було промов

48. Хто з українських письменників писав про Лесю Українку: «На свій вік це геніальна жінка... Ми говорили з нею дуже довго, і в кожнім слові я бачив розум та глибоке розуміння поезії, освіти та людського життя»?

А І. Франко  Б М. Старицький  В М. Павлик   Г М. Грушевський

49. Укажіть  тип римування поезії.

          І все-таки до тебе думка лине,

          Мій занапащений, нещасний краю,

          Як я тебе згадаю,

          У грудях серце з туги, з жалю гине.

А суміжне  Б перехресне  В кільцеве   Г білий вірш

50. Укажіть, який троп використано у виділеному рядку поезії:

          О, сліз таких вже вилито чимало,-

          Країна ціла може в них втопитись;

          Доволі вже їм литись,-

          Що сльози там, де навіть крові мало!

А епітет  Б алегорія  В гіпербола   Г порівняння  Д персоніфікація

 

 

 

 

 

Леся Українка. Поезія. «Лісова пісня». Відповіді

 

1. Леся Українка – це псевдонім:

А Марії Вілінської  Б Марії Заньковецької  В Соломії Крушельницької  Г Наталії Кобринської  Д Лариси Косач *

2. Хто був дядьком Лесі Українки?

А М. Лисенко  Б К. Квітка  В П. Косач  Г М. Драгоманов * Д П. Грабовський

3. Де похована Леся Українка?

А у м. Сурамі  Б у м. Новоград-Волинському  В у м. Львові (Личаківське кладовище)  Г у м. Києві (Байкове кладовище) *  Д у с. Колодяжному

4. Роки життя Лесі Українки:

А 1864-1913  Б 1856-1916  В 1871-1913 *  Г 1814-1961  Д 1871-1916

5. Хто сказав, що Леся Українка «чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну»?

А Т. Шевченко  Б М. Коцюбинський  В І. Франко *  Г М. Рильський                         Д М. Драгоманов

6. « Contra spem spero   українською мовою перекладається:

А «завжди те саме»  Б «химера»  В «без надії сподіваюсь» *  Г «без надії кохаю»

7. Назву вірша « Contra spem spero   написано:

А латинською мовою *  Б іспанською мовою  В італійською мовою                               Г французькою мовою  Д румунською мовою

8. Жанр твору «Лісова пісня»:

А поема  Б драма-феєрія *  В казка  Г новела  Д водевіль

9. У створенні художнього світу «Лісової пісні» Леся Українка широко використала:

А фольклор Волині *  Б античну міфологію  В біблійні мотиви   Г скандинавські міфи  Д єгипетські міфи

10. Слова

          Не зневажай душі своєї цвіту,

          Бо з нього виросло кохання наше!

          Той цвіт від папороті чарівніший –

          Він скарби творить, а не відкриває...- адресовані

 А Мавці  Б Лукашеві *  В Килині  Г Лісовику

11. Рядки

          Тішся, дитино, поки ще маленька

          Ти ж бо живеш навесні,

          Ще твоя думка літає легенька,

          Ще твої мрії ясні.-  написано

А амфібрахієм  Б ямбом  В хореєм  Г анапестом  Д дактилем *

12. Визначте тему твору «Лісова пісня»:

А одвічна проблема реалізації творчої особистості  Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною *  В віковічна драма нерозділеного кохання   Г проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм господарювання  Д проблема збереження природного середовища

13. Розмістіть репліки Мавки («Лісова пісня») відповідно до послідовності їх появи у драмі.


«О, не журися за тіло!

     Ясним вогнем засвітилось воно...»

«Твоя сопілка має кращу мову.

    Заграй мені, а я поколишуся»

«Ох, як довго я спала!»

«Не зневажай душі своєї цвіту.

    Бо з нього виросло кохання наше!»

«Ні! Я жива! Я буду вічно жити!

    Я в серці маю те, що не   вмирає».

14. Який художній прийом визначає композицію твору Лесі Українки                         « Contra spem spero   ?

А інверсія  Б антитеза * В паралелізм  Г анафора

15. Леся Українка народилася в :

А Києві  Б Львові  В Колодяжному  Г Луцьку  Д Новограді-Волинському *

16. Навчалася Леся Українка:

А дома *  Б в гімназії  В в духовному училищі  Г за кордоном  Д в університеті

17. Вірш «Надія» Лесі Українки написано в :

А 1871 р.  Б 1880 р.*  В 1893 р.  Г 1883 р.  Д 1902 р.

18. Перша збірка Лесі Українки:

А «Думи і мрії» (1899 р.)  Б «Відгуки» (1902 р.)  В «Баляди і розкази»              (1877 р.)   Г «На крилах пісень» (1893 р.) *  Д «Сафо» (1881 р.)

19. Підручник, який написала Леся Українка називається:

А «Стародавня історія східних народів» *  Б «Давня історія України»                             В «Стародавня історія»  Г «Стародавня література східних народів»    Д «Історія стародавньої літератури»

20. Який з перелічених творів не друкувався за життя поетеси Лесі Українки?

А «Одержима»  Б «Бояриня» *  В «Давня казка»  Г «Лісова пісня»

21. Рядки

          Так! Я буду крізь сльози сміятись,

          Серед лиха співати пісні,

          Без надії таки сподіватись,

         Буду жити! Геть думи сумні!- з поезії

А « Contra spem spero!» *  Б «Скрізь плач, і стогін, і ридання...»  В «Слово, чому ти не твердая криця...»

22. Рядки

          Хто не жив посеред бурі,

          той ціни не знає силі,

          той не знає, як людині

          боротьба і праця милі.- написано:

А амфібрахієм  Б ямбом  В хореєм *  Г дактилем  Д анапестом

23. До якої збірки (циклу) увійшла поезія « Contra spem spero   ?

А «На крилах пісень» *  Б «Думи і мрії»  В «Відгуки»  Г циклу «Сім струн»                Д циклу «Подорож до моря»

24. Укажіть жанр твору за його визначенням: «один із жанрових різновидів драми, якому властивий фантастично-казковий сюжет, неймовірні (з реального погляду) перетворення».

А драматична поема  Б драма-феєрія * В історична драма  Г казка   Д балада

25. «О, не журися за тіло!» - так починається монолог:

А Лісовика  Б дядька Лева  В Мавки *  Г Лукаша

26. Установіть відповідність між порами року і композиційними частинами твору «Лісова пісня».

В1 рання весна (провесна)                                          А І дія

Г2 пізнє літо                                                                 Б ІІІдія

А3 весна – літо                                                             В пролог

Б4 осінь – зима                                                             Г ІІ дія

27. Коханим Мавки у «Лісовій пісні» Лесі Українки є:

А Лісовик  Б Перелесник  В Куць  Г Лукаш * Д «Той, що греблі рве»

28. У «Лісовій пісні» символом поетичної душі Лукаша є:

А бандура  Б сопілка *  В кларнет  Г арфа  Д бубон

29. Рядки

          І все-таки до тебе думка лине,

          Мій занапащений, нещасний краю,

          Як я тебе згадаю,

          У грудях серце з туги, з жалю гине. - є зразком

А патріотичної лірики *  Б пейзажної лірики  В інтимної лірики                               Г філософської лірики  Д дидактичної лірики

30. У системі образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки фантастичними образами є:

А Мавка *  Б Лукаш  В дядько Лев *  Г «Той, що в скалі сидить» *  Д Перелесник *   Е Килина  Є Куць *

31. Рядки

          Гетьте, думи, ви хмари осінні!

          То ж тепера весна золота!

          Чи то так, у жалю, в голосінні

          Проминуть молодії літа?- написано

А хореєм  Б ямбом  В дактилем  Г амфібрахієм  Д анапестом *

32. Серед персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки не є фантастичною істотою:

А «Той, що греблі рве»  Б «Той, що в скалі сидить»  В Лукаш * Г Перелесник              Д Мавка

33. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки звертається  до Мавки з такими словами:

          Минай людські стежки, дитино,

          Бо там не ходить воля, - там жура

          Тягар свій носить. Обминай їх, доню:

          Раз тільки ступиш – і пропала воля! ?

А Перелесник  Б «Той, що в скалі сидить»  В Лісовик * Г дядько Лев  Д Куць

34. Про який твір Леся Українка висловилася в листі до своєї матері: «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними»?

А «І все-таки до тебе думка лине»  Б « Contra spem spero  В «Лісова пісня» *             Г «Мій шлях»  Д «Стояла я і слухала весну...»

35. У якому віці Леся Українка написала свою першу поезію?

А 5 років  Б 9 років *  В 12 років  Г 15 років  Д 21 рік

36. Назвіть характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєднанні гармонії ідеалу з життєвою правдою.

А неокласицизм  Б неореалізм  В неоромантизм *  Г експресіонізм Д імпресіонізм

37. Укажіть рік опублікування поетичної збірки Лесі Українки «Думи і мрії».

А 1893 р.  Б 1899 р.*  В 1902 р.  Г 1910 р.  Д 1913 р.

38. Визначте тип римування поданого уривка:

          І від сліз тих гарячих розтане

          Та кора льодовая, міцна,

          Може, квіти зійдуть – і настане

          Ще й для мене весела весна.

А перехресне *  Б паралельне  В опоясуюче  Г жіноче  Д верлібр

39. У рядках

          Я на вбогім, сумнім перелозі

          Буду сіять барвисті квітки,

          Буду сіять квітки на морозі,

          Буду лить на них сльози гіркі. - виділені слова являють собою

А оксюморон  Б епіфору  В метафору  Г анафору *  Д синекдоху

40. У рядках

          В довгу, темную нічку невидну

          Не стулю ні на хвильку очей,

          Все шукатиму зірку провідну,

          Ясну владарку темних ночей. - виділені слова являють собою

А оксюморон  Б епіфору  В метафору  Г анафору   Д тавтологію *

41. Який персонаж «Лісової пісні» Лесі Українки символізує незнищенність матерії і безперервний рух природи в міфологічному часі?

А мати  Б Килина  В Лукаш  Г Мавка *  Д дядько Лев

42. Коли було написано «Лісову пісню» Лесі Українки?

А 1896 р.  Б 1901 р.  В 1905 р.  Г 1911 р. *  Д 1912 р.

43. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки вважає непотрібною музику в сільському житті:

          «А чи не годі того грання?

          Все грай та грай, а ти, робото, стій!»

А Мавка  Б Лукаш  В мати *  Г дядько Лев  Д Килина

44. З якого вірша афоризм: «Що сльози там, де навіть крові мало!»?

А « Contra spem spero  Б «І все-таки до тебе думка лине...» *  В «Досвітні вогні»        Г «На роковини Шевченка»  Д «Напис в руїні»

45. В якій сфері літературної діяльності найяскравіше проявився творчий геній Лесі Українки?

А у публіцистиці  Б в ліриці  В в літературознавстві  Г у драматургії *

46. Які твори, за висловом М. Рильського, становлять «діамантовий вінець» Лесі Українки?

А «Одержима», «Бояриня», «В катакомбах»   Б «Кассандра», «В пущі», «Бояриня»    В «Осіння казка», «Одержима», «Адвокат Мартін»  Г «Лісова пісня», «Камінний господар», «Оргія» *

47. Хто виголошував промови на похороні Лесі Українки?

А І. Франко, М. Лисенко, Дніпрова Чайка  Б М. Коцюбинський,  А. Кримський,   О. Кобилянська  В М. Грушевський, М. Старицький,  Н. Гамбарашвілі  Г не було промов *

48. Хто з українських письменників писав про Лесю Українку: «На свій вік це геніальна жінка... Ми говорили з нею дуже довго, і в кожнім слові я бачив розум та глибоке розуміння поезії, освіти та людського життя»?

А І. Франко  Б М. Старицький  В М. Павлик *  Г М. Грушевський

49. Укажіть  тип римування поезії.

          І все-таки до тебе думка лине,

          Мій занапащений, нещасний краю,

          Як я тебе згадаю,

          У грудях серце з туги, з жалю гине.

А суміжне  Б перехресне  В кільцеве *  Г білий вірш

50. Укажіть, який троп використано у виділеному рядку поезії:

          О, сліз таких вже вилито чимало,-

          Країна ціла може в них втопитись;

          Доволі вже їм литись,-

          Що сльози там, де навіть крові мало!

А епітет  Б алегорія  В гіпербола *  Г порівняння  Д персоніфікація

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Gurnitska Elena
  Дуже зручно і корисно! ДЯКУЮ)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дідик Марія Миколаївна
  Швидка,зручна і точна перевірка знань учнів з даної теми - у цьому беззаперечна перевага таких тестів. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
21 березня 2018
Переглядів
20069
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку