2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Інформація щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.

Про матеріал

Інформація щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.Робота нашого закладу будується на принципі дитиноцентризму— який ставить людину, її індивідуальність у центр педагогічної взаємодії, визнає людину з її особистими потребами і власним внутрішнім світом як вищу цінність людського буття. Гуманне ставлення до кожної дитини, прагнення якомога більше готувати випускника школи для сучасного життя лежить в основі діяльності кожного працівника колективу.

Тому що сьогодення вимагає оновлення змісту, форм і методів виховання, спрямованих на формування духовно багатої, творчої особистості, якій притаманні почуття приналежності до свого народу, національної самосвідомості, власної гідності, бажання працювати задля розквіту держави, особистості і самовдосконалення.

Перегляд файлу

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №89

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

 

вул. Мальовнича, 1А, м. Кривий Ріг, 50054, Тел./факс (056) 442-05-73,

е-mail: [email protected],   код ЄДРПОУ 20229976

 

 

Інформація щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.

 

               Робота нашого закладу будується на принципі дитиноцентризму— який ставить людину, її індивідуальність у центр педагогічної взаємодії, визнає людину з її особистими потребами і власним внутрішнім світом як вищу цінність людського буття. Гуманне ставлення до кожної дитини, прагнення якомога більше готувати випускника школи для сучасного життя лежить в основі діяльності кожного працівника колективу. 

Тому що сьогодення вимагає оновлення змісту, форм і методів виховання, спрямованих на формування духовно багатої, творчої особистості, якій притаманні почуття приналежності до свого народу, національної самосвідомості, власної гідності, бажання працювати задля розквіту держави, особистості і самовдосконалення.

 Думки різних людей, різних часів говорять про:

- вміння жити разом;

- вміння вчитися;

- вміння діяти;

- вміння жити взагалі.

Це і є «чотири стовпи» в освіті, які визначають основні напрями компетентніс- ного підходу до навчання та виховання.

  Нашій школі  відводиться особлива роль у забезпеченні соціалізації та соціальної захищеності дітей національних меншин, що проживають у мікрорайоні КЗШ №89.

У школі проводиться інформаційно-просвітницька, правороз’яснювальна робота, спрямована на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини. Налагоджена тісна співпраця з органами виконавчої влади і громадськими об’єднаннями ромів – керівником проекту ром- центру «Нове життя» Дроздовою А.Г. з питань життєдіяльності ромської національної меншини. У листопаді 2016 року на базі школи проведено засідання круглого столу «Освіта дітей ромської меншини: стан, проблеми, шляхи їх вирішення» з метою популяризації досвіду роботи школи у створенні сприятливих умов для соціалізації та інтеграції учнів ромської національності в освітнє середовище.  На батьківських зборах та виховних годинах забезпечено проведення педагогічним колективом роз’яснювальної роботи щодо важливості здобуття освіти дітьми та молоддю ромської національної меншини щодо належного виконання батьківських обов’язків, створення відповідних умов для проживання дітей-ромів. На батьківських зборах в  класах,  в яких навчаються діти ромської національної меншини, розглядаються питання виховання у дітей толерантності, терпимості, небайдужості до проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації у суспільстві.  Батьки ромської національності залучаються до організації виховної роботи з учнями, що сприяє створенню комплексної системи виховання в закладі. Щомісяця на батьківських зборах вирішуються питання гармонійного поєднання інтересів учнівського і батьківського колективів; проводиться роз'яснювальна робота щодо важливості своєчасного та повноцінного лікування, попередження шкідливих звичок, додержання правил індивідуальної гігієни, здорового способу життя учнями вказаної категорії.

          Соціально-психологічною службою школи постійно проводиться роз’яснювально-корекційна робота та надаються рекомендації  класним керівникам, учням та батькам, у яких навчаються діти ромської національної меншини. Здійснюється строгий контроль за відвідуванням навчального закладу  учнями даної категорії сімей та проводиться профілактична робота з батьками або особами, що їх замінюють, з метою отримання освіти їх дітьми.

Проводиться моніторинг використання державної соціальної допомоги, зокрема при народженні дитини.Соціальною службою школи спільно з батьківською громадськістю організовуються рейди «Як живеш, дитино?», де вивчаються умови проживання дітей - ромів, ведеться профілактична робота з метою подолання негативних проявів, здійснюється постійний контроль за відвідуванням ними занять, зовнішнім виглядом учнів, вчасне виявлення інфекційних хвороб, педикульозу, також проводятьтся профілактичні рейди («Діти вулиці», «Підліток»), з метою попередження дитячої бездоглядності.

Ромським сім’ям, де діти перебувають в особливо складних матеріально-побутових та морально-психологічних умовах, надається соціальна підтримка та гумані­тарна допомога. Залучається батьківська громадськість школи до проведення гуманітарно-соціальної акції «Діти-дітям»,  де надається соціальна допомога особам, які належать до ромської національної меншини. Акція проходить на початку вересня місяця (допомога канцелярським шкільним приладдям, одягом, взуттям). На передодні міжнародного Дня циган, у школі 7 квітня проводяться класні години, присвячені толерантному ставленню до осіб ромської національності («Ми всі сестри та брати», «Навчання толерантності»), з метою шанобливого ставлення до традицій і звичаїв родин.

Забезпечується надання шкільним практичним психологом Ворман В.В. психологічної допомоги учням та батькам ромської національності з метою їх успішної адаптації до навчального процесу.

Соціальним педагогом школи Совенко С.В. проводиться профілактична робота з учнями, які потребують педкорекції поведінки,  діє  консультативний пункт «Довіра» для батьків і учнів ромської національності.Також  проводяться заходи, щодо підвищення рівня правової освіти громадян та підростаючого покоління.

Діти ромів щороку проходять медичне обстеження, відпочивають у пришкільному таборі «Дивосвіт», отримують гуманітарну допомогу та гаряче харчування у школі.
З метою пропаганди здорового способу життя серед дітей ромів  проводиться робота  щодо забезпечення різноманітною навчально-пізнавальною літературою у шкільній бібліотеці. З метою задоволення культурних та інформаційних потреб ромів, сприяння збереженню та розвитку їх культури та мистецтва, в бібліотеці проводяться бібліографічні огляди матеріалів періодичних видань «Національні питання в Україні» та «Національні меншини – культура і традиції»,  літературна конференція «Історія моєї мови»,  бібліотекар Хапатько О.М..

У  школі в рамках навчальної програми ведеться   викладання предмета «Основи здоров’я», де діти  ромів ознайомлюються з правилами дотримання особистої гігієни учня, профлактики шкідливих звичок, статевого виховання. Впроваджені превентивні програми: «Рівний –рівному», «Я - моє здоров’я-моє життя», «Школа проти СНІДу», «Живи за правилами». Викладання даних курсів проводиться в тренінговій формі-це основа ефективної діяльності вчителя та учня.  Нетрадиційні форми роботи вносять у навчальний процес елементи психологічного характеру, які спрямовують учнів до активності, комунікабельності, відкритості та розкриття власного «Я». Ефективними є групові дискусії, рольові ігри, психодрама та її модифікації, психогімнастика, метод конкретних ситуацій та ін.

В роботу впроваджуються поряд з традиційними формами роботи зовсім нові арт-терапевтичні методи,в основі яких лежить створення гармонійного розвитку особистості за допомогою формування здібностей самовираження і пізнання та охоплює всі сфери мистецтва та творчості. 
Перелічимо основні:

1. Ізотерапія (робота, пов'язана з образотворчим мистецтвом, ліпленням і малюванням,що дозволяє розкрити свій творчий потенціал, позбутися комплексів, знайшовши впевненість у собі).
2. Казкотерапія (знайомство з казками, які допомагають дітлахам позбутися комплексів, знайти вихід зі скрутного становища, не втрачати сили і віру).
3. Танцювальна терапія (навчання танцям застосовується для позбавлення від комплексів, а також в якості профілактики неврозів).
4. Бібліотерапія (використовується для школярів, яким підбирають спеціальну літературу для відволікання від негативних думок, боротьби з неврозами та іншими проблемами емоційного плану).Метод впливу на дитину, що викликає емоційні переживання, почуття за допомогою читання книг. Використання творів даної тематики спирається на вікові особливості дітей. Разом з героями літературних творів діти переживають ті ж стани і одночасно навчаються, як можна вчинити в тій чи іншій ситуації, що дозволяє дітям розширити свою соціальну компетенцію.
5. Драматерапія (рольові ігри та сценки з нестандартними умовами, які допомагають дитині придбати комунікативні навички та адаптуватися в навколишньому світі).
6. Музикотерапія (постукування, хлопки і гра на музичних інструментах, що допомагає позбутися стресу і розвинути художні здібності).
7. Ігротерапія (за допомогою іграшок діти моделюють життєві ситуації, випускаючи назовні свої страхи і бажання, а значить, долають психологічні труднощі).
8. Кольоротерапія (відомо, що зелений колір допомагає швидше відновити сили, а блакитний - швидко заспокоює; завдяки підбору речей і предметів певного кольору, дитина може вирішити безліч психологічних проблем і т.д.).
9. Пісочна терапія (робота з піском заспокоює, допомагає перемогти комплекси та страхи, знімає емоційну напругу).
10. Лялько-терапія (створюючи ляльки, дитина вкладає в них власний біль, звільняючи себе від негативу; така терапія допомагає розкрити себе і позбутися від психологічних проблем).
11. Логотерапія

Це метод розмовної терапії, який відрізняється від розмови відвертості, спрямованої на встановлення довіри між дорослим і дитиною. Логотерапія передбачає розмову з дитиною, орієнтовану на вербалізацію його емоційного стану, словесний опис емоційних переживань. Вербалізація переживань може викликати позитивне ставлення до того, хто розмовляє з дитиною, готовність до співпереживання, визнання цінності особистості іншої людини. Для більш ефективної роботи з дітьми можна використовувати темні окуляри, різного виду маски, які діти надягають на себе, і, відволікаючись від власних переживань, розповідають від імені кого-небудь або по телефону.

12. Гештальттерапія

Цей метод може бути застосований  для індивідуальної роботи з дітьми, в відвертих бесідах. Проводиться він як перетворення розповіді дитини в дію. Прикладом може служити такий вид роботи, як "Незавершені справи", "У мене є таємниця", "Мої сновидіння".

13. Моритатерапія

Метод, за допомогою якого вчитель ставить дитину в ситуацію необхідності справляти хороше враження на оточуючих. Цей метод допомагає виховувати правила хорошого тону, відповідати нормам і правилам культури суспільства, в якому перебуває дитина на даний час.

Арт-терапія для дітей ромської національності - це унікальний спосіб психологічної корекції, що допомагає дитині побачити світ гостинним і прекрасним.

 Більш гнучкою стала координація роботи школи з різними закладами та установами. Відмічається пошук нових форм взаємодії класів з позашкільними та культурно просвітницькими закладами. Питання організації позакласної діяльності дітей займають важливе місце у педагогічній діяльності школи.

У 2017-2018 н.р. 26 учнів ромської національності,  які навчаються у КЗШ № 89 залучені до позаурочної, позашкільної роботи, беруть активну участь у колективних справах класу, мають посильні доручення, які підкреслюють їх значення для успіху всього колективу та створенню сприятливого мікроклімату у класах. Учні є активними учасниками гурткової роботи, класних, шкільних та районних заходів, тематичних конкурсів, спортивних змагань. З метою підвищення самооцінки, учнів ромської національності нагороджують подяками,  грамотами за успіхи в конкурсах, фестивалях.

Виховна робота в школі передбачає розвиток учнів через участь, а не просто залучення до різного роду форм позакласної  діяльності, відповідно до їхніх здібностей та фізичних можливостей.

У школі організовано профорієнтаційну роботу із стимулювання осіб, які належать до ромської національної меншини, до отримання професійної освіти.

Ведеться реалізація  Плану заходів Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство до 2020 р.
Виховання – це складний та багатогранний процес формування людини в умовах створення оптимальних можливостей для морального, фізичного, психологічного, соціального та духовного розвитку дитини. Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і незалежно один від одного, вони спрямовані на становлення особис­тості, знаходження людиною свого місця в житті, шляху соціального і професійного самовизначення. В процесі соціалізації ромів бере участь все оточення дитини: сім’я, школа, однолітки, сусіди, засоби масової інформації. Але рання соціалізація здійснюється сім’єю,  де складаються перші уявлення про світ, про добро і зло, де дитина усвідомлює себе особистістю. Отже, сім’я – основний орган соціалізації.

          Педагогові належить збалансувати важливий для формування соціальної зрілості учнів уміння:

-  уміння орієнтуватися у нових умовах життя;

-  уміння пристосовуватися до навколишнього світу;

- уміння конструктивно впливати на оточення та самого себе.

Таким чином, шкільна соціалізація дає учневі досвід взаємодії з іншими людьми, забезпечує необхідні умови для задоволення його потреб, соціально позитивних способів самоствердження та самореалізації, створює умови для позитивно направленого самопізнання, самовизначення та самозміни, а в цілому – для набуття досвіду адаптації в соціумі.   Отже, щоб внесок школи в соціалізацію молодого покоління був дієвим і впливовим, ми намагаємося стимулювати соціально-комунікативну, пізнавальну активність школярів; формуємо в них потребу у постійному саморозвитку, самореалізації та самовихованні; закладаємо ті ціннісні орієнтації та соціальні установки, які будуть сприяти вибору активної життєвої позиції та свідомого формування громадянського світогляду молодої людини. Тому, соціалізація особистості, соціальне виховання, формування соціальної зрілості особистості в умовах сучасного освітнього простору є однією з найбільш актуальних проблем пе-дагогічної науки. Освіта ромського населення залишається складною й неоднозначною.

 Підсумовуючи, зазначимо, що здійснена нами робота не вичерпує всієї проблематики щодо значення школи в соціалізації особистості,тому ми повинні посприяти перетворенню школи в дім -теплий, затишний, безпечний.

 

Заступник директора

з виховної роботи Лозенко С.М.

т. 0982484581

docx
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
491
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку