10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформатика 9клас. Презентація

Про матеріал
Під час прийняття рішень у будь-якій сфері діяльності людині потрібні не просто повідомлення або сукупність відомостей про процеси чи об’єкти. Відомості мають бути певним чином подані й упорядковані, що забезпечить можливість їх системного та швидкого використання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. За новою програмою. Урок 1

Номер слайду 2

Запитання. Розділ 1 § 1.1 Які інформаційні процеси ви знаєте?Що таке технологія? Які інформаційні технології ви знаєте?Назвіть етапи розвитку засобів передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. На якому із цих етапів людина почала використовувати комп’ютер?

Номер слайду 3

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1 Ви вже знаєте, що діяльність людини тісно пов’язана з повідомленнями, вона:

Номер слайду 4

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1 Під час прийняття рішень у будь-якій сфері діяльності людині потрібні не просто повідомлення або сукупність відомостей про процеси чи об’єкти. Відомості мають бути певним чином подані й упорядковані, що забезпечить можливість їх системного та швидкого використання. Цим і займається наука, що отримала назву інформатика.

Номер слайду 5

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1Інформатика — наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень.

Номер слайду 6

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1 Якщо зважити на те, що опрацювання, передавання та зберігання повідомлень — це інформаційні процеси, то можна сказати, що інформатика — це наука про інформаційні процеси, які, як правило, у сучасному суспільстві реалізуються з використанням комп’ютерної техніки.

Номер слайду 7

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1 Говорячи, що інформатика вивчає інформаційні процеси, маємо на увазі, що вона формулює основні їх закономірності, розробляє на основі цих закономірностей найбільш ефективні методи і способи передавання, опрацювання та зберігання повідомлень, створює пристрої, які забезпечують швидке та надійне здійснення інформаційних процесів. У світі широко розповсюджено англомовний варіант назви науки інформатики — сomputer science (англ. сomputer — комп’ютер, science — наука).

Номер слайду 8

Для тих, хто хоче знати більше. Розділ 1 § 1.1 У середині ХХ ст. інформатикою в деяких країнах називали науку, що вивчала закономірності розповсюдження, класифікації, пошуку, узагальнення наукових повідомлень з метою запобігання повторних наукових досліджень, швидкого інформування вчених про їх результати. Ця наука й далі розвивається, вона отримала назву «документалістика». Учені цього напряму розробили методи систематизованого зберігання наукових відомостей, швидкого їх пошуку за потрібними значеннями властивостей.

Номер слайду 9

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1Інформатикою називають також галузь діяльності людини, яка пов’язана з реалізацією інформаційних процесів з використанням засобів комп’ютерної техніки.

Номер слайду 10

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1Інформатика як галузь діяльності людини складається з виробництва та ремонту комп’ютерної техніки

Номер слайду 11

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1 Створення різноманітного програмного забезпечення (операційних систем, систем захисту від комп’ютерних вірусів, програм стиснення й архівації даних, редакторів текстів, презентацій, малюнків, мультимедійних даних, програм для банківської сфери, медицини, освіти тощо).

Номер слайду 12

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1 Створення і забезпечення роботи комп’ютерних мереж різного рівня, різноманітних сайтів, робототехніки тощо.

Номер слайду 13

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Розділ 1 § 1.1 Значення інформатики та комп’ютеризованих систем у сучасному суспільстві постійно зростає. Діяльність окремих людей, урядових організацій, великих корпорацій і малих фірм дедалі більше залежить від стану та стабільної роботи комп’ютерних систем і мереж. Для подальшого розвитку всі сфери діяльності людини потребують своєчасного й швидкого передавання та опрацювання дедалі більшого обсягу даних, надійного їх зберігання.

Номер слайду 14

Основні інформаційні процеси,їх характеристика. Розділ 1 § 1.1 Як ви вже знаєте, процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень називаються інформаційними процесами. Кожен із цих процесів має свої характерні особливості.

Номер слайду 15

Основні інформаційні процеси,їх характеристика. Розділ 1 § 1.1 Так, процес зберігання повідомлень передбачає наявність носія, на якому фіксуються повідомлення. У комп’ютерних системах для фіксації повідомлень використовують різні носії: Мікросхеми пам’ятіЖорсткі диски. Флеш пам’ять. Оптичні диски

Номер слайду 16

Основні інформаційні процеси,їх характеристика. Розділ 1 § 1.1 Особливістю зберігання даних у комп’ютерах є те, що дані на носії записуються з використанням двійкового кодування. Тобто фрагмент носія, що може зберігати 1 біт даних, перебуватиме тільки в одному з двох станів. Наприклад, для мікросхеми пам’яті — «є заряд» або «немає заряду».

Номер слайду 17

Основні інформаційні процеси,їх характеристика. Розділ 1 § 1.1 Для запису та зчитування даних з носія в комп’ютерних системах використовується відповідний пристрій, що записує та зчитує дані з носія. Запис і зчитування даних відбувається під керуванням спеціальних програм — драйверів пристроїв зберігання даних.

Номер слайду 18

Основні інформаційні процеси,їх характеристика. Розділ 1 § 1.1 Процес передавання повідомлень передбачає наявність джерела повідомлень, приймача повідомлень і середовища передавання (каналу зв’язку) Джерело. Приймач. Середовище передавання

Номер слайду 19

Основні інформаційні процеси,їх характеристика. Розділ 1 § 1.1 У разі, коли після опрацювання повідомлення надсилаються користувачам, джерелом повідомлень може бути та сама оперативна пам’ять. Джерело. Приймач. Середовище передавання

Номер слайду 20

Основні інформаційні процеси,їх характеристика. Розділ 1 § 1.1 Опрацювання повідомлень полягає у створенні нових повідомлень на основі існуючих. Фактично будь-яке перетворення початкового повідомлення за формою або за вмістом є його опрацюванням. Основним пристроєм опрацювання даних у комп’ютері є процесор.

Номер слайду 21

Основні інформаційні процеси,їх характеристика. Розділ 1 § 1.1 Разом з тим значна частина й інших пристроїв комп’ютера виконує перетворення даних. Так, клавіатура перетворює повідомлення про натиснення певної клавіші в сукупність електричних сигналів. Більш складне опрацювання повідомлень здійснює принтер — він перетворює електричні сигнали про зображення від комп’ютера в команди пристроям, що наносять фарбу на відповідні ділянки сторінки. Тому для такої роботи більшість сучасних принтерів має власний процесор.

Номер слайду 22

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Під технологією розуміється «сукупність прийомів і способів обробки або переробки сировини, матеріалів з метою отримання виробів». У технологіях виділяють:

Номер слайду 23

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 На уроках інформатики ви також використовували певні технології:технологію опрацювання графічних зображеньтехнологію опрацювання текстівтехнологію опрацювання презентацій, мультимедійних даних тощо. Ці технології називають інформаційними.

Номер слайду 24

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки.

Номер слайду 25

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Для інформаційних технологій, як і для звичайних, виділяють складові. Предметом праці є початковий набір повідомлень, який є основою для створення нового повідомлення. Наприклад, під час створення презентації це можуть бути текстові, графічні, відео- або звукові повідомлення, які стануть її складовими.

Номер слайду 26

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Засобами праці є сукупність комп’ютерних пристроїв і програмного забезпечення, яку буде використано під час підготовки інформаційного виробу. Носій технологічних функцій — користувач комп’ютера, який опрацьовує дані відповідно до описаної технології. Продукт праці — створена презентація.

Номер слайду 27

Структура інформаційної технології на прикладі технології опрацювання презентаціїРозділ 1 § 1.1

Номер слайду 28

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1Інформаційні технології можна класифікувати залежно від типів даних, які опрацьовуються під час їх реалізації. Розрізняють інформаційні технології опрацювання:

Номер слайду 29

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1Іншим підходом до класифікації інформаційних технологій є класифікація за провідним інформаційним процесом, який реалізує ця технологія. Виділяють інформаційні технології: Зберігання даних. Опрацювання даних. Передавання даних

Номер слайду 30

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Під час класифікації за основною метою здійснення інформаційних процесів виділяють технології:

Номер слайду 31

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Для введення даних, які без перетворення не можуть бути передані до комп’ютерних систем (друковані на папері тексти, картини, звукові записи на старих носіях — платівках, магнітних стрічках тощо), використовують спеціальні інформаційні технології, що потребують додаткового обладнання та програмного забезпечення. Так, для введення текстів з паперових носіїв використовують сканери, зображення з яких опрацьовуються у програмах оптичного розпізнавання текстів.

Номер слайду 32

Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Доволі часто замість терміна «інформаційні технології» вживають термін «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ). Цим підкреслюється важливе значення у здійсненні інформаційних процесів сучасних засобів комунікації — комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку.

Номер слайду 33

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Назви та періоди розвитку етапів інформаційних технологій:

Номер слайду 34

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Останній етап розвитку інформаційних технологій зумовлено появою універсального пристрою для здійснення операцій над даними — комп’ютера. За більш ніж 70-літню історію комп’ютери дуже змінилися і відповідно змінилися й ті технології, що базуються на використанні комп’ютерів. Розглянемо детальніше етапи становлення комп’ютеризованих інформаційних технологій.

Номер слайду 35

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 На першому етапі (від середини 40-х років до початку 60-х років ХХ ст.) комп’ютери використовували тільки для проведення обчислень. Один з перших українських комп’ютерів «Київ» (1958 р.)

Номер слайду 36

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Ці обчислення потрібні були в ядерній фізиці, військовій справі, шифруванні та дешифруванні повідомлень, авіації та космонавтиці тощо. Дані в комп’ютери вводилися з перфокарт, перфострічок, магнітних барабанів або простим перемиканням тумблерів, а виводилися, як правило, на пристрої, що працювали з такими самими носіями. Перфокарта

Номер слайду 37

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Пульт керування ЕОМ «Мінськ» з різними системами введення та виведення даних. Людина без спеціальної освіти і навичок не могла працювати з комп’ютером.

Номер слайду 38

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Другий етап (до середини 70-х років XX ст.) характеризується розширенням сфери застосування комп’ютера. Починають розвиватися технології електронних баз даних, комп’ютерного моделювання, систем автоматизованого керування виробництвом, технології бухгалтерського та банківського обслуговування. Як правило, використовуються потужні та середньої потужності комп’ютери, що обслуговують багатьох користувачів.

Номер слайду 39

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 До комп’ютера на базі ЕОМ «Дніпро», розробленої в Україні, у Центрі керування польотами могли підключатися кілька десятків користувачів.

Номер слайду 40

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Створення персональних комп’ютерів зумовило початок суттєвих змін у розвитку інформаційних технологій. Під час третього етапу, що розпочався із середини 70-х років ХХ ст.

Номер слайду 41

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Застосування комп’ютеризованих інформаційних технологій змістилося з великих обчислювальних центрів до малих офісів. Персональний комп’ютер став доступний значній частині користувачів і на роботі, і вдома. Перший з персональних комп’ютерів корпорації Apple ще не мав власного монітора і підключався до побутового телевізора. Для роботи з ним не потрібно було мати спеціальну освіту, і його швидко можна було адаптувати до виробничих і особистих потреб.

Номер слайду 42

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 У ході четвертого етапу (із середини 80-х років XX ст.) за рахунок значного підвищення продуктивності персональних комп’ютерів і розширення спектра та якості пристроїв введення і виведення даних (лазерні та струменеві принтери, сканери, кольорові монітори) відбувся подальший розвиток усіх існуючих інформаційних технологій.

Номер слайду 43

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Основною особливістю п’ятого етапу (з перших років XXІ ст.) у розвитку комп’ютеризованих інформаційних технологій, який триває і зараз, є активне використання глобальних, регіональних і локальних мереж, мобільних пристроїв і вбудованих у різноманітні пристрої комп’ютерів.

Номер слайду 44

Етапи становленняінформаційних технологій. Розділ 1 § 1.1 Свої дані можна зберігати у «хмарі» — на одному із серверів комп’ютерної мережі. Там також можна знайти безкоштовні програми для опрацювання текстів, фотографій, звуку, відео та залучити для проведення громіздких обчислень інші комп’ютери мережі.

Номер слайду 45

Інформаційні технології в освітіРозділ 1 § 1.1 У сфері освіти основне завдання інформаційно-комунікаційних технологій — зробити навчання ефективнішим за рахунок використання програм і засобів, що забезпечують можливість індивідуалізувати та урізноманітнити навчання. Застосування ІКТ у навчанні надає учневі та вчителю можливість доступу до різних джерел інформації та вибору різних форм організації занять, включаючи дистанційні.

Номер слайду 46

Інформаційні технології в освітіРозділ 1 § 1.1 Якщо учень пропустив урок з фізики, то достатньо уточнити в однокласника його тему та переглянути на You. Tube відеоурок. Для цього потрібно зайти на головну сторінку сервісу та в рядку пошуку ввести, наприклад, «Фізика 9 клас. Магнітні явища». На цьому сайті можна знайти навчальні матеріали з різних предметів.

Номер слайду 47

Інформаційні технології в освітіРозділ 1 § 1.1Існує багато сайтів з навчальними матеріалами. Наприклад, для тих, хто вирішив пов’язати свою майбутню професію з інформатикою, корисними будуть уроки з комп’ютерної графіки:takpro100.net.uaarttime.org.ua

Номер слайду 48

Інформаційні технології в освітіРозділ 1 § 1.1 Завдання і проекти для Scratchscratch.mit.edu

Номер слайду 49

Інформаційні технології в освітіРозділ 1 § 1.1 Опис перших кроків у програмуванні на C#sds125.blogspot.com

Номер слайду 50

Інформаційні технології в освітіРозділ 1 § 1.1 Опис перших кроків у програмуванні на Pythonarttime.org.ua

Номер слайду 51

Розгадайте ребусІнформатика«Ребуси українською» © rebus1.com. Розділ 1 § 1.1

Номер слайду 52

Розгадайте ребустехнологія«Ребуси українською» © rebus1.com. Розділ 1 § 1.1Інформаційна

Номер слайду 53

Дайте відповіді на запитання. Розділ 1 § 1.1 Що таке інформатика як наука?Що таке інформатика як галузь людської діяльності?Як пов’язана інформатика як наука і як галузь людської діяльності?Які характерні особливості має процес зберігання даних як інформаційний процес?Які характерні особливості має процес опрацювання даних як інформаційний процес?Які характерні особливості має процес передавання даних як інформаційний процес?

Номер слайду 54

Дайте відповіді на запитання. Розділ 1 § 1.1 Що таке інформаційні технології? Наведіть приклади таких технологій. Які складові мають інформаційні технології? Опишіть їх. За значенням яких властивостей класифікують інформаційні технології? Наведіть приклади класифікацій. На чому базується широке використання терміна «інформаційно-комунікаційні технології» замість «інформаційні технології»?

Номер слайду 55

Дайте відповіді на запитання. Розділ 1 § 1.1 Які етапи становлення комп’ютеризованих інформаційних технологій ви знаєте? Опишіть їх особливості. Як ви використовуєте інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання? Наведіть приклади сайтів, матеріал яких вам допомагає в навчанні.

Номер слайду 56

Домашнє завдання. Проаналізувати§ 1.1, ст. 6-15 Розділ 1 § 1.1

Номер слайду 57

Працюємо за комп’ютером. Розділ 1 § 1.1 Сторінка15

Номер слайду 58

Дякую за увагу!За новою програмою. Урок 1

pptx
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Розробки уроків
Інкл
До підручника
Інформатика (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики) 9 клас (Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.)
Додано
9 січня 2020
Переглядів
1294
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку