Інклюзивна освіта. Календарне планування "Корекція розвитку. 3 клас"

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми, затвердженої МОН України: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України «Корекція розвитку» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів дітей із затримкою психічного розвитку . Автори: Сак Т.В., Прохоренко Л.І. Календарне планування склала учитель початкових класів Клусовська Наталія Миколаївна.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                            

 

                               ПЕРЕВІРЕНО

                               Завідувач філії

 

                              _________________

                              _________________

                             «___»  ________  _____р.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з корекції розвитку

 

3 клас

 

2023 – 2024 н.р.

 

                              Учитель : Клусовська Наталія Миколаївна,

              спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

 

 

                                  

                                                                              Календарно-тематичне планування

                                                            складено відповідно до програми,

                                                                  затвердженої МОН України:

                                                       Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

                                                     «Корекція розвитку»

                                                      для підготовчих, 1-4 класів спеціальних

                                                        загальноосвітніх навчальних закладів

                                                                        дітей із затримкою психічного розвитку

                                                  

                                                                        Автори: Сак Т.В., Прохоренко Л.І.

 

с.Суходільське,2023рік

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою корекційно-розвиткових занять для учнів визначено формування пізнавальної, предметно-практичної та навчальної діяльностей, мовлення, емоційно-вольової сфери.

Мета корекційно-розвиткових занять реалізується розв’язанням таких завдань.

  1.      Розвиток сенсорно-перцептивної діяльності і формування еталонних уявлень.
  2. Розвиток мислиннєвої діяльності (аналітико-синтетичного процесу, порівняння, узагальнення, класифікації) у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком.
  3. Розвиток наочно-образного та словесно логічного мислення.
  4. Корекційний розвиток вольової сфери

(формування уваги, здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки).

  1.       Формування предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів).
  2. Розвиток дрібної моторики.

Загальний обсяг навчального часу становить 70 годин на рік.

Протягом цього часу передбачається застосування корекційної програми, спрямованої на розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер школярів із затримкою психічного розвитку.

Корекційний розвиток когнітивної сфери у третій  рік навчання охоплює такі напрямки:

  • Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Формування просторових уявлень та просторової орієнтації.
  • Розвиток логічного мислення.
  • Увага. Розвиток довільної уваги.

 Перелік методів та форм роботи, які будуть використовуватись під час занять:  ігрові методи, індивідуальні форми роботи. Кожне заняття містить ігрові  та дидактичні вправи, рефлексію тощо.

Організація занять: програмний курс розрахований на 70 занять. Заняття проводити 2 рази на тиждень індивідуально. Тривалість одного заняття – 15-20 хвилин.

Прогнозований результат: корекційно-розвивальна програма  допоможе досягти позитивних змін у розвитку пізнавальних процесів дитини: допоможе підвищити рівень практичних умінь  аналізувати та  сприймати предмети за формою, кольорами та величинами, орієнтуватися у просторі, порівнювати їх,  групувати, узагальнювати та класифікувати.

 

 

3 клас

(2 години на тиждень)

 

з/п

Дата

Тема та зміст навчального матеріалу

Спрямованість корекційно-розвиткового навчання

Очікувані результати

При-мітка

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП

1

 

Знайомство. Діагностика розвитку пізнавальних процесів.

 

 

Встановлюємо атмосферу взаємодовіри. Визначаємо рівень розвитку уваги, пам’яті, мислення,  уяви, загальної обізнаності учня, самооцінки.

Учень:

уважно слухає, запам’ятовує  і висловлює думки з приводу почутого;

 

оцінює свою роботу; що вдалося, що – ні, над чим треба попрацювати (з допомогою);

 

уміє працювати з підручником;

 

списує з друкованого тексту (з допомогою).

 

2.

 

 

Діагностика мовленнєвих процесів.

 

 

(Вправи: «Привітання», вправа-гра «Розкажи про себе»,  «Чарівні слова», «Якби я був чарівником».

Визначаємо рівень розвитку усного та писемного мовлення.

 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ЕТАП

Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання . Формування просторових уявлень та просторової орієнтації

3

 

Знаходження  ідентичних форм: знайди схоже.

 

Навчаємо порівнювати предмети між собою, знаходити схоже і відмінне.

Учень уміє:

 сприймати сенсорні еталони, виділяти об'ємні предмети в макропросторі;

 

співвідносити форми об'ємних предметів і задані еталони форми;

 

 порівнювати предмети за довжиною і шириною;

 

виділяти функціональні частини у реальних предметах, визначати їх просторове взаєморозташування;

 

добирати необхідні деталі відповідно до зразка.  

 

4

 

Знаходження  ідентичних форм: відмінності.

 

(Вправи: заповнення кількох різних за формою заглиблень у дошці відповідними фігурками, які треба скласти з двох частинок ( різні модифікації дошки Сегена).

 

Удосконалюємо уміння порівнювати предмети між собою, знаходити схоже і виділяти відмінне.

 

5

 

Складання з деталей об’єкт за зразком. Аплікація.

Розвиваємо уміння складати з деталей  об’єкт за зразком; навчаємо розповідати про даний об'кт.

 

6

 

Складання з деталей об’єкт за зразком. Геометричні візерунки.

 

(Вправи: складання з деталей об’єктів за зразками з поступовим ускладненням самої фігури.)

 

7

 

Складання з деталей об’єкт за зразком. Конструктор.

 

Закріплюємо уміння складати з деталей  об’єкт за зразком та розповідати про нього.

 

 

 

8

 

Складання з деталей об’єкт за зразком. Конструктор.

 

(Вправи: складання з деталей об’єктів за зразками з поступовим ускладнення самої фігури з включенням як необхідних деталей так і зайвих.)

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток логічного мислення

9

 

Виділення ознак предметів. Назви предметів (іменники).

Навчаємо виділяти ознаки об’єктів в межах вивченого матеріалу з різних навчальних предметів.

 

Учень уміє:  в межах вивченого матеріалу з різних навчальних предметів виділяти ознаки об’єктів;

 

 

 

 

 

за допомогою учителя виділяти суттєві властивості предметів;

 

 

 

 

 

 

 

 

порівнювати двоє і більше предметів;

 

 

класифікувати предмети;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

давати словесну характеристику класів у вже готовій класифікації;

 

 

ділити об’єкти на класи відповідно до заданої основи;

 

 

 

 

використовувати засвоєнні поняття;

 

 

 

 

відносити об’єкти до родини (класу).

 

 

 

10

 

Виділення ознак предметів. Назви предметів (іменники).

 

11

 

Виділення ознак предметів. Назви 0знак предметів (прикметники).

 

 

12

 

Виділення ознак предметів. Назви  ознак предметів (прикметники).

 

 

13

 

Виділення ознак предметів.

Назви  дій предметів (дієслово).

Розвиваємо уміння виділяти ознаки об’єктів в межах вивченого матеріалу з різних навчальних предметів.

 

14

 

Виділення ознак предметів. Назви предметів (іменники).

 

15

 

Виділення ознак предметів. Назви  дій предметів (дієслово).

 

16

 

Впізнання предметів (частин мови: іменник, прикметник, дієслово) за заданими ознаками.

Формуємо навички впізнавати предмети за заданими ознаками.

 

17

 

Впізнання предметів (частин мови: іменник, прикметник, дієслово) за заданими ознаками.

 

18

 

Впізнання предметів (частин мови: іменник, прикметник, дієслово) за заданими ознаками.

Удосконалюємо навички розпізнавати предмети  за заданими ознаками.

 

19

 

Уміння виділяти суттєві властивості предметів.

Навчаємо виділяти суттєві властивості предметів (за допомогою учителя).

 

20

 

Уміння виділяти і порівнювати суттєві властивості предметів.

Розвиваємо уміння виділяти суттєві властивості предметів (за допомогою учителя).

 

21

 

Уміння виділяти і називати суттєві властивості предметів.

 

22

 

Уміння виділяти і називати суттєві властивості предметів.

 

23

 

Закріплення умінь виділяти суттєві властивості предметів.

24

 

Порівняння двох і більше предметів.

Навчаємо порівнювати двоє і більше предметів.

 

25

 

Порівняння двох і більше предметів.

Розвиваємо навички порівнювати двоє і більше предметів.

 

26

 

Класифікація предметів і явищ. Правила класифікації.

Навчаємо класифікувати предмети. Ознайомлюємо з правилами класифікації.

 

27

 

Класифікація предметів і явищ. Поділ предметів на класи, групи.

Навчаємо  правил поділу предметів на класи, групи.

 

28

 

Класифікація предметів і явищ. Поділ предметів на класи, групи.

Розвиваємо уміння  поділу предметів на класи, групи.

 

29

 

Класифікація предметів і явищ. Виділенням в предметах тих чи інших ознак.

Закріплюємо уміння ділити предмети на класи, групи та виділяти в них ті чи інші ознаки.

 

30

 

Складання  словесної характеристики класів у вже готовій класифікації.

Навчаємо давати словесну характеристику класів у вже готовій класифікації.

 

31

 

Складання  словесної характеристики класів у вже готовій класифікації.

Розвиваємо самостійність при словесній характеристиці класів у вже готовій класифікації.

 

32

 

Ділення об’єктів на класи відповідно до заданої основи.

Навчаємо ділити об’єкти на класи відповідно до заданої основи.

 

 

33

 

Ділення  об’єктів на класи відповідно до заданої основи.

Розвиваємо уміння ділити об’єкти на класи відповідно до заданої основи.

 

 

34

 

Поняття. Визначення поняття. Додавання і віднімання. Склад чисел.

Навчаємо давати визначення поняттям та використовувати  їх у практичній діяльності.

 

 

35

 

Поняття. Визначення поняття. Додавання і віднімання.Склад чисел.

36

 

Поняття. Визначення поняття. Додавання і віднімання. Таблиці додавання і віднімання.

Розвиваємо уміння давати визначення поняттям та використовувати  їх у практичній діяльності..

 

37

 

Поняття. Визначення поняття. Додавання і віднімання. Таблиці додавання і віднімання.

 

38

 

Віднесення об’єктів до родини (класу). Одяг.

Формування уміння відносити об’єкти до родини (класу).

 

39

 

Віднесення об’єктів до родини (класу). Предмети гігієни.

Формування уміння відносити об’єкти до родини (класу).

 

 

40

 

Віднесення об’єктів до родини (класу). Пори року.

Формування уміння відносити об’єкти до родини (класу).

Увага. Розвиток довільної уваги

41

 

Концентрація і стійкість уваги.

Підвищуємо  концентрацію і стійкість уваги, навчаємо керувати увагою в умовах підвищених вимог до себе, подолання імпульсивності, характерної для затримки психічного розвитку.

Учень уміє:  : зосереджувати увагу на об’єктах, даних наочно;

 

 

 

 

 

 

намагається: зосереджувати увагу на об’єктах даних уявно, мисленнєво, називати їх;

 

 

 

 

контролювати свою увагу при складанні геометричних фігур і візерунків, при здійсненні аналізу форми, установленні симетричності, тотожності частин конструйованих фігур, розташуванні конструкції на площині, об’єднанні частин конструкції в єдине ціле.

 

 

 

 

прагне продуктивно використовувати свою увагу в процесі виконання навчальних завдань.

 

 

42

 

Концентрація уваги під час навчального процесу. Українська мова (читиння).

43

 

Концентрація уваги під час навчального процесу. Українська мова (письмо).

 

44

 

Концентрація уваги під час навчального процесу. Математика.

 

45

 

Стійкість уваги під час самостійного виконання завдань.

 

46

 

Концентрація і стійкість уваги під час гри.

 

47

 

Концентрація і стійкість уваги на перерві.

48

 

Керування  увагою в умовах підвищених вимог до себе, подолання імпульсивності.

Формуємо уміння  концентрувати увагу, навчаємо керувати нею в умовах підвищених вимог до себе, навчаємо  долати  імпульсивність, характерну для затримки психічного розвитку.

 

49

 

Керування  увагою в умовах підвищених вимог до себе.

 

50

 

Керування  увагою під час подолання імпульсивності.

 

 

51

 

 

 

 

 

 

Керування  увагою в умовах підвищених вимог до себе, подолання імпульсивності.

Удосконалюємо уміння  концентрувати увагу, керувати нею в умовах підвищених вимог до себе, розвиваємо уміння   долати  імпульсивність,

 характерну для затримки психічного розвитку.

 

52

 

Свідоме  спрямовування уваги на певні об’єкти. Зосередження, переключення та розподілення    уваги.

 

Навчаємо  свідомо спрямо-вувати увагу на певні об’єкти, тривалий час на них зосереджуватися, переборюва-ти відволікання, переключати увагу на нові завдання та вміти розподіляти її.

 

53

 

Свідоме  спрямовування уваги на певні об’єкти. Зосередження, переключення та розподілення    уваги. Математичні завдання.

 

54

 

Вибірковість і диференційованість довільної уваги (розрізнення суттєвого і другорядного у навчальному матеріалі).

 

Розвиваємо  вибірковість і диференційованість довільної уваги (розрізняти суттєве і другорядне у навчальному матеріалі).

 

55

 

Вибірковість і диференційованість довільної уваги (розрізнення суттєвого і другорядного у навчальному матеріалі) під час  читання.

 

 

56

 

Вибірковість і диференційованість довільної уваги (розрізнення суттєвого і другорядного у навчальному матеріалі) списування тексту.

 

 

57

 

Розподіл уваги на зміст завдання, на свою поставу під час письма та на пояснення вчителя.

Формуємо уміння розподіляти увагу на зміст завдання, на свою поставу під час письма та на пояснення вчителя.

 

58

 

Розподіл уваги на зміст завдання, на свою поставу під час письма та на пояснення вчителя.

Удосконалюємо уміння розподіляти увагу на зміст завдання, на свою поставу під час письма та на пояснення вчителя.

 

59

 

Читаємо з задоволенням, уважно!

 

Закріплюємо уміння зосереджуватися на завданнях навчального матеріалу та не реагувати на зовнішні подразники підсумовуємо знання, здобуті під час уроків.

 

60

 

Маленький математик.

 

61

 

Мовні перегони.

 

62

 

Узагальнення навчального матеріалу.

 

 

53

 

Підсумковий урок-гра.

 

       Вправи з використанням наочності в процесі оволодіння новим матеріалом; на перехід зосередження учнів від конкретного матеріалу до узагальненого, абстрактного. Розвивати вміння легко уявляти, викликати мисленнєві образи предметів і явищ, зосереджуватися на них. Вправи на зосередження на об’єктах, даних не тільки наочно, а й уявно, мисленнєво. Вправи на знаходження добре відомих предметів в умовах, що відволікають. Вправи на розпізнавання предмета за істотними ознаками контуру, на знаходження однакових предметів зоровим зіставленням їх форми – розташуванням, розміром, кольором. Вправи на вибір маршруту на основі зорового зіставлення різних напрямів руху. Вправи на пошук виходу з лабіринтів. Використання спеціальних вправ та дидактичних ігор на спостережливість та розвиток уваги тощо).

ЕТАП ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ

64

 

Проведення психо-діагностичних методик на визначення рівня розвитку цілісного сприйняття.

Сприяємо збагаченню емоційної сфери дитини.

Проводимо психодіагностичне обстеження рівня розвитку інтелекту школяра.  

1. Методика «Склади картинку».

2. Тест «Будиночок».

Методика «Четвертий зайвий».

3. Тест «Доріжки».

4. Тест «Чого не вистачає?».

5. Методика «Вільна класифікація»

6. Методика «Пишу для себе»

7. Методика «Читаю для себе»

 

65

 

Проведення психо-діагностичних методик на визначення рівня розвитку конструктивності мислення.

Сприяємо збагаченню емоційної сфери дитини.

Проводимо психодіагностичні методики на визначення рівня розвитку цілісного сприйняття.

 

66

 

Проведення психо-діагностичних методик на визначення рівня розвитку просторової орієнтації, логічного мислення.

Сприяємо збагаченню емоційно позитивного сприйняття дійсності.

Проводимо психодіагностичні методики на визначення рівня розвитку просторової орієнтації, логічного мислення.

 

67

 

Проведення психо-діагностичних методик на визначення рівня розвитку продуктивності та стійкості уваги.

Сприяємо збагаченню стійкості уваги.

Проводимо психодіагностичні методики на визначення  рівня розвитку продуктивності.

 

68

 

Проведення психо-діагностичних методик на визначення рівня розвитку продуктивності та стійкості уваги.

Удосконалюємо навички самостійної роботи.

Проводимо психодіагностичні методики на визначення  рівня розвитку продуктивності та стійкості уваги.

 

69

 

Проведення психо-діагностичних методик на визначення рівня розвитку пам'яті та уваги.

Проводимо психодіагностичні методики на визначення  рівня розвитку пам'яті та уваги.

 

70

 

Узагальнюючий урок за рік.

Узагальнюємо вивчений матеріал протягом року.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інші навчальні предмети, 3 клас, Планування
НУШ
Інкл
Додано
31 жовтня 2023
Переглядів
764
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку