Календарне планування "Розвиток мовлення. 3 клас"

Про матеріал
Корекційно-розвиткові заняття з курсу «Розвиток мовлення» – важлива складова навчальних планів спеціальних класів для дітей із особливими освітніми потребами, закладів загальної середньої освіти та інших типів навчальних закладів (навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивних класів), яка покликана сприяти цілеспрямованому подоланню порушень мовлення та удосконаленню мовних, мовленнєвих і соціально-комунікативних умінь і навичок у зазначеної категорії дітей. Його основною метою є подолання порушень мовленнєвого розвитку (фонетико-фонематичного недорозвитку, загального недорозвитку мовлення ІІІ і IV рівнів, дизартрій, дисграфій і дислексій) та формування на цьому підґрунті ключової комунікативної компетентності через розвиток основних предметних компетентностей: мовної, мовленнєвої, читацької, соціокультурної у молодших школярів із ООП.
Перегляд файлу

                                            ПЕРЕВІРЕНО                                                     Завідувач філії

                                                            _________________                                                                                                                                                                                                                                                                           _________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «__»  ________  2023р.

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з розвитку мовлення

для учня  3 класу

Суходільської філії

КЗ «Ліцей №2 Долинської міської ради»

на 2023 – 2024 н.р.

___________________________________________________

                            

                                                                                              Учитель : Клусовська Наталія Миколаївна,

                                                                                      спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

 

 

 Календарне планування складено відповідно до програм з  корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку .

 

Автори: Омельченко І.М., Федорович Л.О./Київ – 2018                                                         70 годин на рік  (2години на тиждень)

 

 

с.Суходільське, 2023 рік

з/п

Дата

Тема та зміст навчального матеріалу

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи з розвитку мовлення

Очікувані результати

При-мітка

СЛУХАННЯ-АУДІЮВАННЯ (ПРОВІДНИЙ АНАЛІЗАТОР: СЛУХОВИЙ)

1

 

Розвиток слухового сприймання.

Навчаємо сприймати на слух тексти різних                               стилів, жанрів і типів. 

 

Учень:

Слухає і розуміє усне висловлювання (художній чи науково-популярний текст).

З допомогою вчителя визначає початок і кінець висловлювання (тексту).

Має уявлення про типи висловлювань – розповідь, опис, міркування.

З допомогою вчителя складає первинне уявлення про зміст почутого (що, коли, в якій послідовності відбувається).

 

Запам’ятовує персонажів, послідовність подій.

З допомогою вчителя передає зміст

 

2

 

Сприймання на слух текстів художнього, розмовного або науково- популярного стилів, різних жанрів (казка, оповідання, вірш) і типів (розповідь, опис, міркування).

 

Удосконалюємо  уміння слухати та аналізувати текст художнього, розмовного або науково-популярного стилів, різних жанрів і типів.

3

 

Слухання, сприймання і розуміння навчальних інструкцій і настанов з боку вчителя. Відтворення змісту прослуханого «своїми словами».

Розвивамо мовленнєву уваги та пам’ять.

ГОВОРІННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ І СЛУХОВИЙ)

4

 

Розвиток загальномовленнєвих умінь і навичок.

 

Активізуємо механізміи мовленнєвого апарату .

 

Учень:

Виконує вправи з розвитку механізмів мовленнєвого апарату.

 

 

 

 

Логопедична гімнастика: вправи для налаштування енергетичної системи дихальних органів (нижньодіафрагмальне дихання), вправи для налаштування генераторної (голосової) системи, вправи для налаштування                            резонаторної (артикуляційної) системи.

Мовленнєва гімнастика: вправи та ігри з налаштування розуміння смислу звуків, складів, слів.

 

 

 

 

5

 

Речення.

Удосконалюємо уміння  правильно  складати просте поширене речення з 4-5-слів.

Учень:

Володіє умінням  висловлювати  думку з інтонацією та логічним наголосом.

 

6

 

Звуки мови.

Удосконалюємо уміння правильно вимовляти і писати голосні та приголосні звуки й букви.

Учень:

Володіє умінням правильно вимовляти і писати голосні та приголосні звуки й букви.

 

7

 

Склад.

 

Удосконалюємо уміння  робити складовий аналіз слів.

 

Учень:

Володіє умінням робити складовий аналіз слів.

 

8

 

Наголос.

Удосконалюємо  уміння   виділяти наголошений склад у слові.

Учень:

Володіє уміннями чути і виділяти наголошений склад у слові.

 

9

 

Диференціація голосних [а, е, у, і] і голосних [jа, jе, jю, jі] йотованих звуків. .

Удосконалюємо уміння диференціювати голосні й голосні йотовані звуки .

Учень:

Володіє умінням диференціації голосних й голосних йотованих звуків.

 

10

 

Позначення м'якості приголосних за допомогою м'якого знаку в кінці та у середині слова.

Удосконалюємо уміння позначати м'якість приголосних за допомогою м'якого знаку в кінці та у середині слова.

Учень:

Володіє умінням позначення м'якості приголосних звуків.

 

11

 

Удосконалення словникового запасу.

Уточнюємо  і збагачуємо словниковий запас.

Учень:

Послуговується в мовленні різними лексичними засобами.

 

12

 

Частини слова: корінь, закінчення, суфікс, префікс.

Удосконалеюємо вміння виділяти частини слова і здійснювати їх правопис.

Учень:

Володіє умінням морфологічного аналізу складу слова (з допомогою).

 

13

 

Прийменник.

Удосконалювати вміння використання прийменників.

Учень:

Володіє        уміннями     вживання прийменників.

 

14

 

Використання антонімів і синонімів у мовленні

Удосконалюємо вміння використання антонімів і синонімів у мовленні.

Учень:

Послуговується антонімами та синонімами у мовленні.

 

15

 

Речення.

Удосконалюємо уміння здійснювати роботу з реченням та використовувати речення.

Учень:

Володіє умінням робити мовний аналіз речення.

 

16

 

Текст.

Удосконалюємо уміння здійснювати роботу з текстом.

Учень:

Володіє умінням аналізувати тексти.

Намагається формулювати думку у  формі зв'язного висловлювання.

 

ЧИТАННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: ЗОРОВИЙ, СЛУХОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ)

17

 

Розвиток психічних процесів

Розвиваємо психічні процеси шляхом виконання різних вправ.

Учень:

Виконує вправи спрямовані на розвиток сприймання, уваги, пам'яті,мислення.

 

18

 

Розвиток складового аналізу і синтезу.

Активізуємо  механізми читання.

Учень:

Виконує вправи спрямовані на розвиток механізмів читання.

 

19

 

Активізація механізмів мовленнєвого апарату.

Активізауємо механізміи мовленнєвого апарату.

Учень:

Виконує вправи спрямовані на розвиток механізмів усного мовлення.

 

20

 

Логопедична гімнастика, мовленнєвагімнастика.

Активізація кінестетичних, мовнорухових та мовнослухових механізмів мовлення

Учень:

Виконує вправи спрямовані на розвиток читання букв, складів , слів.

 

21

 

Диференціація понять «звук» і «буква».

Вдосконалюємо  навички співвіднесення звуків і букв, читання букв, складів та звукобуквенний аналіз і синтез складів і слів.

Учень:

Диференціює звук і букву.

 

22

 

Диференціація твердих і м'яких приголосних.

Вдосконалюємо  навички співвіднесення звуків і букв, читання букв, складів та звукобуквенний аналіз і синтез складів і слів.

Учень:

Диференціює тверді та м'які приголосні звуки.

 

23

 

Диференціація дзвінких і глухих приголосних.

Вдосконалюємо  уміння диференціювати дзвінкі та глухі приголосні звуки та звуки близькі за акустико-артикуляційними ознаками.

Учень:

Диференціює дзвінкі та глухі приголосні звуки та приголосні звуки близькі за акустико-артикуляційними ознаками.

 

24

 

Вдосконалення навичок читання.

Вдосконалюємо навички читання слів різних частин мови і різної звукоскладової структури та морфологічного аналізу та синтезу слів.

Учень:

Виконує вправи з читання слів- іменників, слів-дієслів, слів- прикметників різної складової структури.

 

25

 

Речення.

Вдосконалюємо  навички роботи з реченням, навички читання речень, тексту

Учень:

Виконує вправи з читання речень, тексту.

 

26

 

Діалог і монолог.

Розвиваємо навички роботи з  реченням із використанням          діалогічної і монологічної форми     мовлення, навички читання речень, текстів

Учень:

Виконує вправи спрямовані на розвиток діалогічного та монологічного мовлення.

 

27

 

Діалог і монолог (продовження).

Вдосконалюємо навички роботи з  реченням із використанням          діалогічної і монологічної форми     мовлення, навички читання речень, текстів

Учень:

Виконує вправи спрямовані на розвиток діалогічного та монологічного мовлення.

 

28

 

Розвиток зв'язного мовлення.Розповідь за сюжетною картинкою (усно).

Складаємо розповідь за сюжетною картинкою з використанням діалогічної і монологічної  форми мовлення.

Учень:

Усно складає розповідь за сюжетною картинкою. Уміло використовує діалогічне та монологічне мовлення.

 

29

 

Розвиток зв'язного мовлення.Розповідь за сюжетною картинкою (письмово).

Складаємо і записуємо  розповідь за серією сюжетних картинок з використанням діалогічної і монологічної форми мовлення.

Учень:

Усно складає розповідь за сюжетною картинкою і записує її у зошит. Уміло використовує діалогічне та монологічне мовлення.

 

30

 

Розвиток зв'язного мовлення. Структура речення.

Закріплюємо навики роботи над розумінням структури речення.

 

 

31

 

Повторення та узагальнення вивченого за  І семестр.

 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО

(ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: РУКОМОТОРНИЙ, ЗОРОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ, СЛУХОВИЙ)

32

 

Розвиток психічних процесів на уроках

Розвиваємо психічниі процеси на   уроках.

Учень:

Виконує вправи спрямованіна розвиток сприймання, уваги, пам'яті, мислення.

 

33

 

   Механізми письма. 

 

Розвиваємо механізми письма. 

 

Учень:

Виконує вправи спрямовані на розвиток механізмів письма..

 

 

34

 

   Активізація механізмів письма. 

 

Активізуємо механізми письма 

 

 

35

 

Активізація  механізмів (кінестетичних, мовнорухових та мовнослухових) злагодженого

функціонування мовленнєвого апарату.

Активізуєио  механізми (кінестетичних, мовнорухових та мовнослухових) злагодженого

функціонування мовленнєвого апарату.

Учень:

Виконує вправи спрямовані на розвиток механізмів злагодженого функціонування мовленнєвого апарату.

 

36

 

Поняття    «звук»    та «буква».

Вдосконалюємо поняття «звук» і

«буква», навички фонематичного аналізу та синтезу слів.

 

Учень:

Володіє поняттям «звук» і «буква», виконує вправи з голосними і приголосними звуками та буквами, звукобуквенний аналіз і синтез слів.

 

 

37

 

Диференціація    понять    «звук»    та

«буква».

Формуємо уміння володіти  поняттям «звук» і «буква». навички виконуати  вправи з голосними і приголосними звуками та буквами, звукобуквенний аналіз і синтез слів.

 

 

38

 

Диференціація    понять    «звук»    та

«буква».

Закріплюємо уміння володіти  поняттям «звук» і «буква». навички виконуати  вправи з голосними і приголосними звуками та буквами, звукобуквенний аналіз і синтез слів.

 

 

39

 

Написання букв.

Формуємо навички написання букв.

 

Учень:

Володія навичкою написання букв, складів, слів різної звукоскладової структури з голосними

першого і другого ряду та твердими і м'якими, глухими і дзвінкими приголосними звуками.

 

40

 

Написання  складів, слів різної звукоскладової структури з голосними першого і другого ряду .

Формуємо навички написання складів, слів різної звукоскладової структури з голосними першого і другого ряду .

 

 

41

 

Написання   складів , слів з твердими і м'якими, глухими і дзвінкими приголосними звуками

Фрмуємо навички написання складів, слів різної звукоскладової структури з

глухими і дзвінкими приголосними звуками.

 

 

42

 

Написання   складів , слів з твердими і м'якими, глухими і дзвінкими приголосними звуками

Удосконалюємо  навички написання складів, слів різної звукоскладової структури з голосними

першого і другого ряду та твердими і м'якими, глухими і дзвінкими приголосними звуками на уроках і в позаурочний час.

 

 

43

 

Формування стабільного графічного образу букви.

Формуємо  стабільнй графічний образ букви.

 

 

44

 

Ділення слів на склади.

Формуємо вміння ділити слова на склади.

 

 

45

 

Фонематичний аналіз і синтез слів з приголосними Ц, Ч, Щ, ДЗ, ДЖ.

Розвиваємо уміння  фонематичний  аналіз   і синтез слів з  приголосними Ц, Ч, Щ, ДЗ, ДЖ

 

Учень:

Виконує правильний  фонематичний і  звукобуквенний  аналіз   і синтез слів з  приголосними Ц, Ч, Щ, ДЗ, ДЖ (з допомогою).

 

 

46

 

Звукобуквенний аналіз і синтез слів з приголосними Ц, Ч, Щ, ДЗ, ДЖ.

 

Формуємо  уміння   робити звукобуквенний аналіз і синтез слів з приголосними Ц, Ч, Щ, ДЗ, ДЖ.

 

 

47

 

Робота з словом. Слово як частина

речення.

Вдосконалюємо  поняття «слова» як  частини речення, диференціюємо  частини мови та їх написання, порівняльний і морфологічний аналіз слів.

 

Учень:

Володіє поняттям «слово», виконує вправи з словами іменниками, дієсловами, прикметниками, вправляється у морфологічному

 

 

48

 

Слова – синоніми антоніми, омоніми, багатозначні слова.

Розвиваємо навички роботи з

 

49

 

Слова, які означають предмет – іменники, дієслова, прикметники (предмети, ознаки, дії).

Розвиваємо навички роботи Встановлеюємо смислові зв'язки між реченнями в тексті.

 

50

 

Диференціація іменників, прикметників, дієслів.

 

 

 

51

 

Узгодження іменників і прикметників в роді та числі.

Розвиваємо орієнтування у правій-лівій стороні, нозі, руці, усіх частинах тіла; розвиваємо часові уявлення: учора, сьогодні, завтра, післязавтра; пори року; місяці; дні тижня; час доби; розвиток просторових уявлень, розуміння просторових прийменників.

 

 

52

 

Написання слів з наголошеними і ненаголошеними  голосними в коренях.

Удосконалюємо написання слів з наголошеними і ненаголошеними голосними в коренях.

 

Учень:

Володіє написанням слів з наголошеними і ненаголошеними голосними в коренях, складних словах.

Пише під диктування склади слова.

 

 

53

 

Написання складних слів.

Удосконалюєємо написання складнихслів.

 

54

 

Списування .

Розвиваємо навички самостійного списування  слів з наголошеними і ненаголошеними голосними в коренях, складних словах.

 

 

55

 

Навчальний диктант (слова).

Перевіряємо навички  написанням слів з наголошеними і ненаголошеними голосними в коренях, складних словах та письма під диктування.

 

 

56

 

Речення. Словосполучення.

 

Вдосконалюємо навички  диференціації словосполучення і речення на письмі.

Учень:

Володіє групою умінь і навичок пов’язаних із  диференціацією словосполучення і речення на письмі.

 

57

 

Розвиток зв'язного мовлення. Формування монологічного мовлення.

 Формуємо і розвиваємо зв'язне мовлення (монологічне).

 

Учень:

Володіє навичками усного монологічного мовлення та вміє з допомогою дорослого висловлювати власну думку в  усній та писемній формі.

 

 

58

 

Розвиток писемного мовлення. Самостійне  складання і запис тексту.

Розвиток писемного мовлення. Самостійне  складання і запис тексту.

 

59

 

Списування тексту.

Розвиваємо навички самостійного списування  тексту.

Учень:

Володіє навичкою списування текстів з друкованого шрифту.

 

60

 

Навчальний диктантю (речення, невеликий текст).

Перевіряємо навички  написанням речень, невеликого тексту  під диктування.

Учень:

Пише під диктування  речення, текст.

 

 

СПІЛКУВАННЯ

61

 

Простір спілкування. Спілкування у просторі соціуму.

Уточнюємо поняття школяра про простір спілкування . Ознайомлюємося з найпростішими формулами мовленнєвого етикету  у просторі соціуму..

 

Учень:

Встановлює комунікативні контакти з однокласниками та ввічливо звертається до вчителів, старших школярів, технічного персоналу.

 Розуміє і намагається послуговуватись у спілкуванні з дорослими та однолітками соціокультурними та морально-етичними цінностями.

 

62

 

Культура ввічливого спілкування. Вивчення найпростіших формул мовленнєвого етикету вітання.

 

Навчаємо правильно добирати відповідні українські формули мовленнєвого етикету вітання, про-щання, прохання, вибачення, запрошення у спілкуванні з людьми різного віку, статусу, родинних стосунків тощо

Учень:

Правильно добирає відповідні українські формули мовленнєвого етикету вітання, прощання, проха-ння, вибачення, запрошення у спілкуванні з людьми різного віку, статусу, родинних стосунків тощо.

Знає та доречно вживає найпрос-тіші формули мовленнєвого етикету.

 

 

( «Добрий день! «Дозвольте Вас привітати! від імені... дозвольте привітати...»; форм нейтральної тональності: «Доброго ранку! Добрий день!», «Доброго дня!»,

«Добрий вечір!», «Здрастуйте!», прохання («Просимо..», «Дозвольте…», «Будьте ласкаві!», «Будь ласка!»), прощання (форм високої тональності: «До побачення!», «Прощайте!»; форм нейтральної тональності: «До побачення!»

«На все (вам) добре!», «До нових зустрічей!»), вибачення (форм високої тональності: «Просимо (прошу) вибачити (вибачення) за…»; форм нейтральної тональності: «Вибачте!», «Пробачте!», «Даруйте!», «Перепрошую!» «Прошу вибачення!»); запрошення (форм високої тональності: «Ласкаво просимо»

«Люб’язно запрошуємо вас»; форм нейтральної тональності: «Ласкаво просимо», «Заходьте будь ласка», «Приходьте», «Приїздіть до нас», «Будемо раді вас бачити»).

 

63

 

Ознайомлення з дотриманням правил етикету в громадських місцях.

 

Ознайомлюємо  з  правилами етикету в громадських місцях (в кінотеатрі, музеї, поліклініці, на шкільному святі). Формуємо уміння  застосовувати відповідні формули мовленнєвого етикету.

 

Учень:

Знає правила поведінки в кінотеатрі, музеї, поліклініці, на шкільному святі; застосовує відповідні формули мовленнєвого етикету.

 

64

 

Спілкування як взаємодія (децентровані дії).

Формуємо установку на взаємодію та доброзичливе ставлення до однокласників;

розуміння можливості різних позицій і точок зору (подолання егоцентризму), орієнтація на позиції інших людей,

відмінні від власної; розуміння можливості різних підстав для оцінки одного і того ж предмета, розуміння відносності оцінок   або підходів до   вибору.

Учень:

Має уявлення про різні позиції і точки зору, намагається у процесі спілкування зрозуміти точку зору іншої людини (дорослого та однолітка).

Намагається за навідними запитаннями вчителя висловити власну думку (точку зору).

 

65

 

Спілкування як співпраця.

Розвиваємо уміння слухати та розуміти партнера, планувати й злагоджено виконувати спільну діяльність, розподіляти ролі, взаємно контролювати дії один одного і вміти домовлятися. Формуємо вміння колективного обговорення завдань.

Учень:

Встановлює комунікативні контакти  з однокласниками 

та ввічливо  звертається до 

вчителів, старших  школярів, технічного персоналу.

 

66

 

Спілкування як рефлексія.

Розвиваємо навички  соморефлексії, рефлексії іншого та рефлексії різних соціально-комунікативних ситуацій.

Учень:

Оцінює за навідними запитаннями вчителя власну діяльність і  діяльність однокласника та висловлюється з цього приводу.

 

67

 

Спілкування у просторі природи.

(Етичні бесіди, діалоги та полілологи про доброзичливе ставлення до тварин і рослин). Усвідомлене ставлення, ідентифікація та емпатія з тваринами, рослинами.

  Формуємо усвідомлене  доброзичливе ставлення, ідентифікацію та емпатію з тваринами, рослинами.

Учень:

Вміє звертатися та виявляє доброзичливе ставлення до рослин і тварин (дитина лагідно торкається листя, кори, квітки, шерсті тварин, пір’я птахів, не робить різких рухів біля них аби не злякати, не потривожити; стримує бажання надокучати тваринам, особливо тим, які легко потрапляють до рук - комахам, дощовим черв’якам, молюскам, земноводним, беззахисним пташенятам, дитинчатам

свійських тварин).

 

68

 

Спілкування у просторі персоналізованого «Я».

Формуємо позитивний  образ  Я: «соціального Я», «внутрішнього Я» та «соціокультурного Я».

Учень:

У своїх висловлюваннях діти звертають увагу на «внутрішнє Я» людини, на такі моральні інстанції, як «совість», «доброта».

Виявляють протиріччя, висловлюють різні точки зору, при цьому уважно слухають та розуміють один одного. Виявляють у висловлюваннях спрямованість на іншу людину.

 

    Казковий герой як носій соціокультурних цінностей оптимально  реалізує функцію ініціювання та організації спілкування в ході продуктивної діяльності. Створення комунікативного простору: введення ритуалу привітання, форм і способів звертання один до одного, що допомагають ефективному спілкуванню. Казковий герой як організатор діалогу дитини зі світом. Казковий герой створює простір діалогу. Діалог реалізується героєм через використання суперечливих ситуацій, зіставлень, порівнянь, ситуацій «незнання». Важливо вислухати кожну думку дитини. У такому діалозі у дітей з'являється можливість висловлювати свою точку зору, вислухати уважно один одного, орієнтуватися на думку інших. Дорослий стає учасником діяльності дитини (займає рефлексивну позицію відносно змісту продуктивної діяльності), а також стає здатним до діалогу (чує і слухає дітей, відповідає на запитання, які актуальні для дитини). На заняттях поступово вводити дитину в світ власного Я та Я Іншого за тематичними заняттями: «Основи спілкування», «Хто Я?», «Який Я?», «Світ навколо мене».

 

69

 

Цінності спілкування. Присвоєння соціокультурних та морально-етичних цінностей.

Формуємо у  школяра  термінальні цінності, які не можна обґрунтувати іншими, більш загальними або більш важливими (повага до матері, повага до батька, любов до брата та сестри, пиха та мудрість) та   інструментальні цінності (особистісні риси, що допомагають людині в житті): чесність, щедрість, сумлінність, працьовитість.

Учень:

Розпізнає і намагається розуміти емоції іншої людини в соціально- комунікативних ситуаціях.

Розуміє морально-етичні аспекти поведінки Іншого.

Розуміє і намагається послуговуватись у спілкуванні з дорослими та однолітками соціокультурними та морально- етичними цінностями.

Виявляє у спілкуванні з дорослими та однолітками чесність, щедрість, сумлінність, працьовитість.

 

70

 

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інші навчальні предмети, 3 клас, Планування
НУШ
Інкл
Додано
31 жовтня 2023
Переглядів
573
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку