10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інтегрований урок Предмети: німецька мова, англійська мова, українська мова

Про матеріал
Thema. Die Ukraine in der Welt Unterthema. Feste und Bräuche in der Ukraine Тема «Національні свята і традиції» Тема. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й безсполучникові
Перегляд файлу

Предмети: німецька мова, англійська мова, українська мова

 

Thema. Die Ukraine in der Welt

Unterthema. Feste und Bräuche in der Ukraine

 

Тема «Національні свята і традиції»

Тема.  Складне речення. Типи складних речень за

способом зв’язку  їх частин: сполучникові й безсполучникові

Мета: (Ziel)

 • Praktischziel: збагатити словниковий запас учнів, розширити знання з теми, що вивчається;
 • Bildungsziel: ознайомити учнів з новою лексикою до теми:"Feste und Bräuche in der  Ukraine”; поповнити знання учнів про свята, звичаї і традиції українського народу;
 • Entwicklungsziel: розвивати навички діалогічного і монологічного мовлення, аудіювання; розвивати вміння читати текст з метою вилучення важливої інформації.
 • Erziehungsziel: виховувати в учнів  любов і повагу до звичаїв і традицій українського народу, підвищувати інтерес до вивчення німецької мови.

 

Мета уроку:

 

 • освітня – сформувати в учнів уявлення про святкування  зимових свят  у Великобританії; порівняти традиції різних народів; реалізувати міжпредметні зв’язки; формувати міжкультурну компетенцію;
 • практична

Англійська мова: активізувати лексичний запас учнів; вчити розуміти на слух короткі повідомлення з теми; вести навчальну дискусію; робити монологічні висловлювання  на основі отриманої інформації; розуміти двомовну бесіду і брати в ній участь.

 • розвиваюча – розвивати навички усного діалогічного та монологічного мовлення; аудіювання оригінальних текстів з метою отримання конкретної інформації; розвивати навички ведення навчальної дискусії;
 • виховна – виховувати почуття відповідальності за результати колективної роботи; толерантне ставлення до культури, звичаїв, традицій інших народів.

 

Мета:

 • навчальна:
 • розвивальна:
 • розвивати вміння і навики правильно визначати тип складного речення;
 • розвивати пам’ять, увагу, логічне та творче мислення, уміння працювати в групі;
 • виховна:
 • виховувати в учнів переконання, що життя людини – найвища цінність, націлити їх на розкриття розуміння сенсу життя, його неповторності і значущості;
 • виховувати прагнення до дієвості, активності, творчості у житті, бажання самому творити свою долю.

 

Unterrichtstyp: інтегрований.

Ausstattung: підручник, роздатковий матеріал, ТНЗ ( ноутбук; відеозапис, мультимедійна дошка, проектор, презентація), таблиця «Будова складного речення», картки оцінювання.

 

Міжпредметні зв`язки: українська мова ,німецька мова, англійська мова.

Епіграф: 

Hatt` ich ein Paar Schühlein,Lieber,

Lief ich zur Musik hinüber,

Ach, mein armes Herz!

Doch ich habe keine Schühlein,

Und die Musikanten spielen…

Ich` bei der Musik die andern

Mit den roten Schühlein wander…

T.Schewtschenko. Gedichte.

Deutsch von E.Weinert

Хід уроку (Stundenverlauf)

I. Beginn der Stunde

 •   Begrüßung
 • GutenTag, liebe Freunde! Setzt euch! Ich freue mich alle sie heute zu sehen. Wie gehts? Wer fehlt heute? (1-2 учні відповідають на кожне запитання.) 

T: Good morning, dear pupils and our guests! I’m glad to see you today.

Ps: Good morning. We are glad to see you, too.

T: So, my dear friends, the purpose of our lesson is to give you the idea about the way English and German people celebrate winter holidays. By the end of the lesson you will be able to speak on the topic, you’ll have an opportunity to role-play and to give small presents for our guests.

 • Mundgymnastik

L: Wir spielen jetzt. Das Spiel heiβt "Mikrofon".Ihr sollt die Fragen beantworten.

(Учні по черзі відповідають на запитання)

 • Beantworte folgende Fragen
 • Welche Feste und Bräuche der Ukrainer kennst du?
 • Was kannst du darüber erzählen?
 • Welche Feiertage feiert man in deiner Familie? Wie?
 • Welches Fest ist für dich besonders beliebt? Warum?

T: What British winter holidays do you know?

Presentation.

British winter holidays

  Christmas            Boxing Day            New Year’s Day          St. Valentine’s Day

(  Презентації про зимові свята в Німеччині і в Англії)

 

Викладач української мови

 • Інтерактивна вправа «Очікування»

Напишіть на листочках, які лежать у вас на партах, ваші очікування від сьогоднішнього уроку. Їх ви прикріпите на дерево. А зачитаєте в кінці уроку.

II. Hauptteil der Stunde

 • Löse das Kreuzworträtsel.

1

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

waagerecht:

2. Zum  ________________ bekommen  die Frauen viele Blumen.

4. Das ________________ ist bei uns besonders beliebt. Man schenkt viele Geschenke, trinkt Sekt und isst leckere Gerichte. Ȕberall kann man schön geschmückte Tannenbäume sehen.

5. Zu _______________ färbt man Eier und backt Kuchen.

6. Am Tag des ______________ gedenkt man den Helden des Zweiten Weltkrieges.

senkrecht:

 

 1.  _______________ ist der  Geburt von Jesus Christus gewidmet.

3.  Zum ________________ gratuliert man nur einem Menschen. Man tanzt, singt und isst Geburtstagskuchen.

waagerecht: 2. Frauentag; 4. Neujahrsfest; 5. Ostern; 6. Sieges.

senkrecht: 1.Weihnachten; 3. Geburtstag.

 

Викладач української мови

 • Прийом «Драбинка успіху»

Життя ніби драбина, по якій рухається людина, долаючи щабель за щаблем. Ось ми зараз і подолаємо таку « драбину», даючи відповіді на запитання.  Кожна правильна відповідь – один щабель.

На аркуші ви малюєте драбинку, що налічує 12 щаблів. Потім кожен учень позначає на драбинці щабель, на якому він опинився.

 

 1. Яка синтаксична одиниця називається реченням? (Речення - це синтаксична   одиниця, яка складається з одного або кількох слів, граматично пов’язаних між собою, що становлять інтонаційну і смислову єдність.)
 2. Як речення поділяються за будовою? (За будовою речення поділяються на прості та складні). 
 3. Яка відмінність між простим і складним реченням? ( Просте речення  має один граматичний центр, а складне речення складається із двох та більше частин і кожна частина має свою граматичну основу.)
 4. Чи може речення складатися з одного слова? (Може).
 5. Що таке граматична основа речення? (Підмет і присудок).
 6. Які ви знаєте другорядні члени речення? (Додаток,обставина,означення).
 7. Які речення називаються двоскладними? ( Двоскладним називається таке речення, у якому є підмет і присудок.)
 8. Які речення називаються односкладними? (Односкладним називається таке речення, у якому є лише підмет або присудок.)
 9. Які типи односкладних речень ви знаєте? ( Типи односкладних речень такі: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові та називні).
 10. Якими синтаксичними конструкціями можуть бути  ускладнені прості речення?  ( Прості речення можуть ускладнюватися звертаннями, однорідними членами речення, вставними конструкціями, відокремленими членами речення).
 11. Непоширене речення — це речення: (яке складається тільки з головних членів речення)

На які групи поділяються складні речення? (Складні речення поділяються на складносурядні та складнопідрядні, безсполучникові речення).
 

 • Kontrolle der Hausaufgabe

L: Erzählt bitte über ihre Lieblingsfeste ! ( Учні розповідають про свої улюблені свята). Wir beginnen die Hausaufgabe prüfen.

 

 

 • Zielsetzung

L: Wie ihr versteht, haben wir heute die letzte Stunde zum Thema «Die Ukraine in der Welt». Unser Unterthema heißt  «Feste und Bräuche in der Ukraine».

Ich hoffe, dieses Thema ist für euch interessant. Ich nehme der Epigraf unserer Stunde: 


Hatt` ich ein Paar Schühlein,Lieber,

Lief ich zur Musik hinüber,

Ach, mein armes Herz!

Doch ich habe keine Schühlein,

Und die Musikanten spielen…

Ich` bei der Musik die andern

Mit den roten Schühlein wander…


T.Schewtschenko. Gedichte.

Deutsch von E.Weinert

 • Wie verstehst du die Worte des Epigraphs?

 Also heute lesen wir einen Text, machen verschiedene Übungen. So, an der Arbeit.

P2.

 1. What is the weather like in winter?
 2. Does it often snow in winter?
 3. Is it cold?
 4. Is it windy in winter?
 5. Where can we see snow?
 6. Does the sun shine brightly in winter?
 7. What colour is the sky?

T: You were very attentive. And now let’s complete the sentences.( work in groups)

HO:

1. The sky is                                   grey in winter.

2. It is                                             cold in winter.

3. The cold wind                            blows in winter.

4. It often                                       snows in winter.

5. The ground is                             covered with snow.

6. The days are short and               the nights are long in winter.

ІII. Систематизація й узагальнення вивченого

   Викладач    

Для більш плідної та ефективної роботи в кожного з вас на парті є міні-конспекти до уроку  та завдання, які ми будемо виконувати.

Повторюємо вивчене

              Основні види складних речень і засоби зв’язку в них.

 

 

 •        Мовознавча розминка «Один за одним»

Викладач. Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

1. Укажіть ознаки складного речення

А.  Має одну  граматичну основу.

Б.  Може  мати  сурядний, підрядний,  безсполучниковий  зв’язки.

В.  Частини  завжди  залежать одна від одної.

2.  Перед сполучниками і, та, але, проте, однак, чи, що, щоб, які зєднують частини складного речення, ставиться

А. Кома.

Б. Тире.

В. Двокрапка.

3. Речення  Ми з тобою ішли, і синіли поля

А. Є простим реченням з однорідними присудками.

Б. Є складним реченням з двома граматичними основами.

В. Є складним реченням з трьома граматичними основами.

4. Укажіть складносурядне речення

А. Спинилось літо на порозі  і  дише полум’ям на  все,  і  грому    дальнього погрози повітря стомлене несе.

Б.  Характерно,  що  критики  відразу  ж  помітили  багатство і красу мови творів Панаса Мирного.

В. Зосталася Мотря сама-сама, як палець, з своєю нерозважною думкою.

5.  Позначте складнопідрядне речення

 А.  Стоїть  він  на  току  з  ціпом  і  бачить:  приходить  десятник з волості.

 Б.  Покотились  з  очей  сльози,  як  горох,  закапали  аж  на  долівку.

 В.  На  завтра, як  чуть  стало  сіріти,  зібралися коло  волості та взяли старшину з собою і пішли до пана в Красногорку.

6.Укажіть безсполучникове складне речення

А. До Миколи не сій гречки й не стрижи овечки.

Б. Коли квітень з водою, то травень з травою.

В.  Травень  холодний – рік  хліборобний .

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 • Lies den Text und bestimme, welche Feste man an diesen Tagen feiert.

 • Der 24. August –
 • Der 9. Mai - 
 • Der 8. März - 
 • Der 28. Juni -
 • Der 9. März -

Feste und Bräuche in der Ukraine

 Wie alle Völker der Welt hat auch das ukrainische Volk seine traditionellen Feste und Gedenktage. Einige davon feiert man in der ganzen Welt, die anderen sind nur mit der  Geschichte und den Traditionen unseres Volkes verbunden.

Ein großes Fest für jeden Bürger unseres  Staates ist der Tag der Unabhängigkeit. Man feiert dieses Fest am 24. August. An diesem Tag 1991 proklamierte die Werchowna Rada die Unabhängigkeit der Ukraine. In vielen Städten unseres Landes finden an diesem Tag Festkonzerte statt. Am Abend erleuchtet ein herrliches Feuerwerk den Himmel über vielen Städten der Ukraine.

Der 28. Juni ist der Tag der Verfassung der Ukraine. 1996 wurde an diesem Tag die Verfassung der unabhängigen Ukraine in Kraft gesetzt. Dieser historische Tag wurde zu einem Feiertag des ganzen ukrainischen Volkes.

Am 9. März begeht das ganze Land den Schewtschenko-Tag. An diesem Tag 1814 wurde der große ukrainische Dichter Taras Hryhorowytsch Schewtschenko geboren. Man gedenkt seines Lebens und seiner Werke, veranstaltet literarische Abende, besucht Schewtschenko-Denkmäler und – Museum. Vor den Denkmälern kann man viele Blumen sehen.

Ein schönes Frühlingsfest ist der Frauentag, der am 8. März gefeiert wird. An diesem Tag gratulieren die Männer ihren Müttern, Schwestern, Frauen und Töchtern zum Fest und schenken ihnen die ersten Frühlingsblumen und Geschenke. Dieses Fest ist eines der beliebtesten Feste des ukrainischen Volkes.

Am 9. Mai feiert man den Tag des Sieges über den Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Obwohl nicht viele Veteranen am Leben geblieben sind, erinnert man sich in jeder Familie an ihre Heldentaten und wünscht, dass nie mehr ein neuer Krieg entfesselt wird. Man legt Blumen an den Grabmalen der  Soldaten und Offiziere nieder, die im Krieg gefallen sind. Das Volk verehrt seine Helden.

Bestimme, ob diese Aussagen richtig „+“ oder  falsch „-“ sind.

 1. Am 8. März  gratulieren die Männer ihren Müttern  und Schwestern, Frauen und Töchtern zum Frauentag. (+)
 2. Die Werchowna Rada proklamierte die Unabhängigkeit der Ukraine am 28. Juni 1996. (-)
 3. Am 9. März begeht das ganze Land den  Todestag des großen  ukrainischen Dichters Taras Schewtschenko. (-)
 4. Das ukrainische Volk feiert gern Feste, die mit der Geschichte und den Traditionen der Ukraine verbunden sind. (+)
 5. Am Tag des Sieges legt man Blumen an den Grabmalen der Menschen , die im Krieg gefallen sind, nieder. (+)
 6. Zum Tag der Unabhängigkeit werden keine besonderen Festveranstaltungen durchgeführt. (-)
 7. Am 9. März  kann man vor den Schewtschenko-Denkmälern  viele Blumen sehen. (+)
 8. Am 9. März  ehrt man die Helden des Zweiten Weltkrieges. (+)
 9. Am Abend des Tages der Unabhängigkeit erleuchtet ein schönes Feuerwerk den Himmel über den ukrainischen Städten. (+)

T: Let’s solve the riddles.

Cold head, cold body, no leg. (a snowman)

What year lasts only one day? (New Year)

He comes to me at night, when there is no light,                           

He puts presents into your stocking

Without opening the door and talking.   (Santa Claus)

You can’t hear me, but you                                  The snow is falling,                                                                         

Can see me all around;                                         The wind is blowing,                                                                        

Falling softly from the sky,                                  The ground is white                                                                          

I’m white upon the ground.    (snow)                  All day and all night.     (winter)                                                    

A joy for you, a joy for me

When we find them under the Christmas tree! (presents)

She is tall, she’s green                                                                       

Near we dance and sing! (Christmas tree)                                                                                                                                                       

4.  Die Szene “ Stiefel für Nikolaus”

T: Let’s listen to the pupils:

P1: The 26th of December, Boxing Day, is an extra holiday after Christmas Day. This is the time to unpack presents, to visit friends and relatives or perhaps sit at home and watch football. The grown-ups don’t go to work on that day.

P2: St.Valentine’s Day is the holiday of all sweethearts and close friends. On this day young people send cards and presents with red hearts on them. 19 million Valentine’s cards are sent every 14 February in Britain.

T: Are you tired? Do you want to relax? Stand up and let’s imagine we’re snowmen.

                     Little snowman

I’m a little snowman round and fat,

Here are my mittens,

Here is my hat.

Add a little scarf and a carrot nose.

I stand so tall when the cold wind blows.

  T: Let’s play Christmas Word Game. Who will find all words quicker?

HO:

 

X

S

Т

O

С

K

І

N

G

Е

К

Е

X

Н

Y

К

S

Т

І

І

G

Т

R

Е

Е

А

R

Р

U

D

D

І

N

G

N

Е

R

S

Е

І

S

К

А

Т

Е

Е

T

L

S

T

А

R

А

L

Е

А

S

C

M

O

O

N

L

D

R

А

C

А

N

D

L

Е

X

Р

R

Е

S

Е

N

Т

В

Keys:

bell    candle             card       deer                  ski

pie    pudding   Santa                tree                   skate

sky sledge            present             stocking

disc moon              Christmas         star

 

 

Викладач української мови

Робота з перфокартками

Завдання. Визначити вид складних речень, спроектованих на екран.

Якщо капітани відповідають правильно, то на дошці пишуть «+» або « - »

За правильну відповідь 1 бал.

У Великобританії святкові дні починаються за тиждень до Великодня у Вербну неділю. Тому в школах і в багатьох компаніях тут канікули. Мешканці Англії святкують прибуття Христа в Єрусалим. У четвер, який тут називається Великий, прийнято подавати милостиню. Традиція ця пішла від королівського двору. У Страсну П'ятницю в Англії печуть рулети з родзинками, прикрашаючи їх хрестом. У день Великодня британці обмінюються яйцями. Причому, останнім часом прийнято дарувати яйця шоколадні або у вигляді сувенірних іграшок.

У день Великодня в церквах Англії проводяться святкові богослужіння з органною музикою. Парафіяни освячують святкові кошики з хлібом, яйцями і пасхальним тортом. У деяких провінціях прийнято влаштовувати для дітей розваги з пошуком шоколадних яєць, які заховав великодній Заєць. У деяких містах Англії грають в катання яєць, які важливо не розбити. В інших – влаштовують футбольні турніри, перемоги в яких відзначають барильцем елю і пирогом з кролятини.

Великдень у Німеччині – це дитяче свято. Він розвивається за особливим сценарієм, що побудований на пошуку шоколадних яєць. Їх ховають у дворі і в квартирі. А в самому зникненні звинувачують пасхального Зайця. Дітям потрібно знайти яйця. Для німців це свято вважається також днем початку весни і початку нового, тому в багатьох селах Німеччини прийнято палити багаття, щоб у вогні згоріло все погане. А потім роздають частування. Цікава також традиція готувати в Чистий четвер суп з 7-9 трав, яким тут неодмінно нагодують кожного гостя.

Якщо Великдень ви вирішите відсвяткувати в Україні, то тут слід врахувати, що в західній частині країни проживає багато католиків, тому основні події розвиваються в дні католицького святкування. Схід і Південь України відзначають це свято відповідно до православних днів. У всіх християн України існують загальні традиції, пов'язані зі святом: Строгий піст, Чистий Четвер, Вербна неділя, церковна служба. В Світле Воскресіння багато українців намагаються провести свято в колі сім'ї. При цьому на вулицях великих міст також проходять народні гуляння, що прославляють воскресіння Христа. 

Якщо ви хочете більше дізнатися про культуру та традиції святкування Великодня в країнах Європи, то краще влаштуйте собі тур основними великими містами, забронювавши квиток на nBus.ua. Так ви зможете не лише почути, а й побачити, як проходить один з найголовніших свят християнського світу в різних країнах і містах.

Konfessionelle Feiertage

         Wie in der ganzen  Welt gibt es  in der  Ukraine viele  konfessionelle Feiertage. 
Die wichtigsten davon sind Weihnachten, Ostern und Pfingsten.

Zu Weihnachten feiern die Christen der ganzen Welt die Geburt von Jesus Christus. Das ist ein Familienfest. Weihnachten feiert man in der Ukraine am 7. Januar. Am 6. Januar ist der Heilige Abend. An diesem Abend tritt die ganze Familie zusammen. Man isst das Heilige Abendbrot mit Kutja und anderen 12 Speisen. Am Heiligen Abend sind die Kinder, und in Dörfern auch die Erwachsenen unterwegs. Sie laufen von Haus zu Haus und singen rituelle Weihnachtslieder, die in der Ukraine Koljadky heißen. Es gibt noch eine Tradition: die Täuflinge gehen zu ihren Taufpaten zu Besuch und bewirten sie mit Kutja.

Ostern ist der Auferstehung von Jesus Christus gewidmet. Man feiert dieses Fest im Frühling, wenn die Natur erwacht. Es gibt kein genaues Datum, es richtet sich nach dem Mondkalender. Mit Ostern sind viele Bräuche verbunden. Jede Familie backt Osterkuchen (Pasky), die Verwandten und Freunden geschenkt werden. Es gibt einen alten Brauch Eier zu färben oder schön zu bemalen. Ostereier werden auch verschenkt. Besonders den Kindern macht das Spaß. Viele Menschen gehen an diesem Tag in die Kirche und weihen Osterkuchen und Ostereier. Sie sollen Glück bringen und vor vielen Krankheiten schützen.

Pfingsten feiert man 40 Tage nach Ostern. Dieses Fest stützt sich auf bestimmte Volkstraditionen. Früher war es ein Frühlingsfest. Es wurde viel gesungen und getanzt. Heutzutage schmückt man zu diesem Fest die Wohnungen mit Lindenzweigen. Einige Familien machen Ausflüge ins Grüne, um sich dort gut zu erholen.

 

 • Finde die richtige Variante, die mit dem Text übereinstimmt.

1) Zu Weihnachten feiern die Menschen


A.  den Beginn des neuen Jahres.

B.  die Geburt von Jesus Christus.

C. die Auferstehung von Jesus Christus.


2) Es gibt eine alte Weihnachtstradition


A. Eier zu färben oder zu bemalen.

B. Taufpaten mit Kutja zu bewirten.

C. ein Frühlingsfest zu veranstalten.


3) Zu Pfingsten schmückt man die Wohnungen mit


A. Lindenzweigen.

B. Tannenbäumen.

C. blühenden Apfelbaumzweigen.


4) Wie in der ganzen Welt gibt es in der Ukraine


A. viele traditionelle Feiertage.

B. viele staatliche Feste.

C. viele konfessionelle Feiertage.


5) Am Heiligen Abend isst die ukrainische Familie

A. das Heilige Abendbrot mit Kutja und anderen 12 Speisen.

B. das Heilige Frühstück mit Osterkuchen und Ostereiern.

C. das Heilige Mittagessen mit Borschtsch.

6) Weihnachten feiert man in der Ukraine


A. im Frühling.

B. am 7. Januar.

C. 40 Tage nach Ostern.


7) Zu Ostern gehen viele Menschen in die Kirche und weihen


A.  Lindenzweige.

B. Osterkuchen und Ostereier.

C. Kutja.


8) Pfingsten stützt sich auf


A. Familientraditionen.


B. Traditionen der Nachbarvölker.

C. alte Volksbräuche.


9) Osterkuchen werden Verwandten und Freunden


A. geschenkt.

B. gezeigt.

C. verkauft.


10) Nach dem Heiligen Abend gehen die Kinder, und in Dörfern auch die Erwachsenen von Haus zu Haus und singen


A. ukrainische Volkslieder.

B. Weihnachtslieder.

C. populäre moderne Lieder.


 

T: Christmas magic,

    Christmas fun!

    Merry Christmas,

    Everyone!

T: Let’s sing a song “Merry Christmas” and give the greeting cards for our guests :

Ps: We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

And a happy New Year!

 • Клоуз-тест
 • А зараз виконаємо завдання, що має назву «Клоуз-тест». Вам необхідно продовжити речення одним словом, користуючись схемами-підказками.

(Сполучникове чи безсполучникове речення)

Світ,бачся,широкий, та нема де притулитись в світі одиноким.

Т.Г.Шевченко

Все минає, але любов після всього зостається.

Григорій Сковорода

Початки, закладені в дитинстві людини, схожі на вирізані на корі молодого дерева букви, що ростуть разом із ним і становлять невід`ємну частину його.

В.Гюго

Дитина, яка терпить менше образ, виростає людиною, яка більше усвідомлює людську гідність.

М.Чернишевський

 

Яким жахливим був би світ, якби не народжувалися постійно діти, які несуть з собою невинність і можливість усякої досконалості.

Джон Раскін

Не може при добрі той жить, хто злу й добру служить.

Іван Франко

Що говорить старший, те сприймають за пораду.

Публій Сір

Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то, на мою думку, ти щасливий.

Григорій Сковорода

Кожен мріє отримати таку любов, якої він не заслуговує.

Лешек Кумор

Якщо збираєтесь когось покохати, навчіться спочатку пробачати.

Валепілов

Любов настільки всесильна, що породжує і нас самих.

Ф.Достоєвський

Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.

В.Сухомлинський

Людина відчує свій обов`язок лише в тому випадку, коли вона вільна.

Бергсон

 

 • Höre dir den Text an und sage:

Wer hat diesen Brief geschrieben?

An wen ist dieser Brief adressiert?

Worum geht es in diesem Brief?

Wie feiert man das Neujahr in der Ukraine?

Welche Traditionen charakterisieren dieses Fest?


 

Ein Brief

Lwiw, den 14. Dezember

Hallo, mein lieber Dirk,

ich gratuliere dir zu Weihnachten und zum Silvester. Ich hoffe, dass du diese Feste und Weihnachtsferien lustig verbringen wirst.

 Ich habe großartige Pläne für diese Feiertage, besonders für das Neujahrsfest. Dieses Fest ist eines der beliebtesten in der Ukraine. Man feiert das Neujahr im Familienkreis oder im Kreise der Freunde. Zu diesem Tag werden überall – in den Wohnungen, auf den Plätzen der Städte und vor den Läden – Tannenbäume aufgestellt und geschmückt. Der Tannenschmuck symbolisiert Wohlstand, Gesundheit und Glück im Laufe des kommenden Jahres, deshalb muss der Tannenbaum bunt und reichlich geschmückt sein. Zu Hause habe ich schon einen schönen Tannenbaum mit Glaskugeln, Spielzeug und Lichterketten geschmückt. Zum Neujahrsabend bereitet jede Familie schmackhafte Speisen zu. Zuerst verabschiedet man sich vom alten Jahr. Und um Mitternacht knallen die Sektkorken. Alle wünschen einander alles Gute im neuen Jahr. Die Kinder finden unter dem Tannenbaum Geschenke vom Großväterchen Frost. Ich beabsichtige, das Neujahrsfest mit meiner Familie zu feiern. Und dann werde ich zu meinen Freunden zu Besuch gehen. Wir wollen den Platz mit dem größten Tannenbaum unserer Stadt besuchen. Dort ist es immer lustig. Mann tanzt und singt, gratuliert einander und wünscht glückliches Neujahr. Ich wünsche dir und deiner Familie Wohlergehen und Glück im neuen Jahr.

                                 Mit freundlichen Grüßen   

dein Taras

 • Finde, was zusammenpasst.

 


 1. Taras beabsichtigt,

 

 1. Zum Neujahr werden in den Wohnungen und auf den Plätzen der Städte
 2. Um Mitternacht knallen

 

 1. In der Ukraine ist das Neujahr
 2. Der Tannenschmuck symbolisiert
 3. Taras gratuliert
 4. In der Ukraine feiert man das Neujahr
 5. Die Kinder finden unter den Tannenbäumen

 

 1. Taras hat zu Hause
 2.  Taras und seine Freunde wollen in der Neujahrsnacht

 

 

 1. die  Sektkorken.
 2. Glück, Gesundheit, Wohlstand im Laufe des ganzen kommenden Jahres.
 3. Tannenbäume aufgestellt und geschmückt.
 4. im Familienkreis oder im Kreise der Freunde.
 5. das  Neujahrfest mit der Familie und dann mit seinen Freunden zu feiern.
 6. eines der beliebtesten Feste.
 7. seinem Freund Dirk zu Weihnachten und zum Silvester.
 8. den Platz mit dem größten Tannenbaum der Stadt besuchen.
 9. einen Tannenbaum mit herrlichen Glaskugeln und Lichterketten geschmückt.
 10. Geschenke vom Großväterchen Frost.

 

(1.E;  2.C;  3.A;  4.F;  5.B;  6.G;  7.D;  8.J;  9.I;  10.H.)


 

 


 

IV Stundenschluss

 •  Zusammenfassung

L: Ich danke für eure Arbeit. Ihr wart heute sehr aktiv und fleißig. Wir haben die neue Wörter gelernt, verschiedene Übungen gemacht. War die Stunde interessant? Was gefällt euch am besten? Wie heißt heutiges Thema? Wie war unsere Stunde?

 • Wähle die richtige Antwort!

1. In der Ukraine feiern man Weinachten im…

a) Januar   b) Dezember   c) Februar

2. Neujahr ist in der Ukraine …

a) am 1. Januar   b) am 7. Januar      c) am 7. Februar

3. Der Frauentag feiert man im…

a) Mai         b) April             c)Marz

4. Der Tag den Wissen ist im…

a) Sommer     b) Winter     c) Herbst

5. Am 24. August ist in der Ukraine…

a)der Tag der Unabhangigkeit   b) Der Tag den Wissen c)der Tag des Sieges

6. ____ ist in der Ukraine der Tag des Lehrers.

a) am 2. Oktobersonntag   b) am 1. Oktobersonntag   c) am 3. Oktobersonntag

 

T: What new things have you learnt during the lesson?

Would you like to go to Great Britain in winter holidays?

Thank you very much for your lesson.

L: Also, wie sagt das Sprichwort: "Soviel Dörfer – soviel Sitten". Es bedeutet:

"У всякім подвір’ ї своє повір' я". Wie sagte T. H. Schewtschenko:

                   Учітеся брати мої, думайте ,читайте,

                   і чужого научайтесь, й свого не цурайтесь.

Lernen, lesen, von dem Fremden,

und vergessen sie nicht über eurem eigenen...

Wir haben es in der Deutschstunde gemacht.

 

Викладач української мови

Запитання до учнів:

 • Чи досягли ви цілей, поставлених на початку уроку?

Повторили: 

Дослідили:   

Зрозуміли:  

Розрізняємо:      

Вміємо:                            

 • Вправа «Хвилинка настрою»  

Сьогодні на уроці ми вивчали не тільки складне речення, а й досліджували свій настрій. Оцініть своє самопочуття (настрій, фізичний стан тощо) після уроку.

Червоний — активне прагнення до діяльності.

Жовтий — позитивний емоційний стан.

Зелений — спокійний стан.

Синій — прагнення до визнання.

Коричневий — напруга.

Чорний — стан хвилювання.

Білий — важко щось відповісти.

 

 • Прийом «Драбинка успіху»

На аркуші ви малюєте драбинку, що налічує 12 щаблів. Потім кожен учень позначає на драбинці щабель, на якому він опинився наприкінці уроку.

 • Заповнення карток оцінювання

 У вас на партах лежать картки самооцінювання. Спробуйте зараз оцінити свою роботу на уроці.

Як би ви себе не оцінили, я дякую за вашу співпрацю, але наш урок ще не закінчений.

 

Оцініть свою роботу на уроці  (Картки самооцінювання)

 

____________________________________________ Прізвище, ім`я учня (учениці)

№ з/п

Критерії оцінювання

Самооцінка

Оцінка викладача

1

Я ретельно працював (працювала) над завданнями

 

 

2

Співпрацюючи з іншими, я дотримувався (дотримувалася) правил спілкування

 

 

3

Я залучив (залучила) до співпраці інших

 

 

4

Активність на уроці

 

 

 

L. Ich bin euch heute sehr zufrieden. Ihr habt aktiv gearbeitet, Deshalb habt ihr  folgende  Noten: …

 

 •  Hausaufgabe

L: Ihr arbeitetet  fleißig aber ohne Hausaufgabe geht es nicht.

 • Schreibe einen Brief an deinen deutschen Freund. Erzähle über einen oder einige Feiertage in der Ukraine. Beginne so:

 Lwiw, den 10. Januar

Guten Tag, mein lieber/ meine liebe…,

vor kurzem hat man in der Ukraine… gefeiert.

Und ich möchte dir über dieses Fest erzählen….

 

 

Викладач української мови

Домашнє завдання з української мови


Учням середнього рівня навченості

Виписати 5 сполучникових речень і 5 безсполучникових речень

 

Учням достатнього рівня

навченості

Виписати 5 складносурядних речень і 5 складнопідрядних

 

 

Учням високого рівня навченості

Зовсім скоро ви будете складати ЗНО. Працюючи над розгорнутим висловлюванням ви повинні будете не тільки чітко сформулювати тезу, аргументи, а й навести доречні приклади. Отже, додому ви отримаєте творче завдання, у якому слід підтвердити або спростувати тезу «Не йти вперед -означає іти назад», використовуючи  сполучникові й безсполучникові складні речення (навести у творі приклад з життя, історії чи літератури)

 

 

L: Die Stunde ist zu Ende. Alles Gute! Auf Wiedersehen!

 


                                  

 

 

 

docx
Додано
25 липня 2019
Переглядів
663
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку