Інтегрований урок з алгебри та інформатики

Про матеріал
Інтегрований урок з алгебри та інформатики на тему "Графік функції в математиці та програмуванні"
Перегляд файлу

 Інтегрований урок з алгебри та інформатики

Тема: Графік функції в математиці та програмуванні

Клас: 7

Дата:17.02.2023

Мета уроку:

Навчальна: вдосконалювати та поглиблювати вміння та навички розв’язувати основні види завдань з теми «Функція», формувати уміння розв’язувати сюжетні задачі на прикладі власного життя, використовувати програмн засобидля побудови графіка лінійної функції;

 

Виховна: виховувати вміння особистісних якостей, необхідних для самооцінювання

Розвивальна: розвивати  вміння застосовувати отримані знання  при розв’язуванні прикладних задач; спостерігати, помічати закономірності,  проводити міркування за аналогією;  будувати й інтерпретувати математичну модель  реальної ситуації,  відпрацьрвувати міжпредметні компетентності учнів, при роботі з числовою і графічною інформацією засобами комп'ютерних технологій (ІКТ), відпрацювання впевненого володіння інструментарієм ІКТ.

 

Формування компетентностей:

1)Предметні компетентності:

-математична: удосконалювати вміння учнів будувати графіки, розпізнавати функціональну залежність, знаходити області визначення функції

-логічна: розвивати здатність логічно мислити, рахувати, аналізувати, використовувати математичну та логічну символіку на практиці

-технологічна: володіти сучасними математичними пакетами(Python), оцінювати похибки при використанні наближених обчислень, будувати комп'ютерні моделі для предметної області задачі з метою їх наближеного або точного розв'язання

-дослідницька: володіння методами дослідження практичних і прикладних задач математичними та інформаційними методами, висовувати та перевіряти справедливість гіпотез сприаючись на відомі методи або власний досвід

 

2) ключові компетентності:

Соціальна і громадська компетентності

Уміння шукати самостійний пошук розв'язку, формулювати самооцінювання та взаємооцінювання учнів, розв’язувати задачі різними способами для визначення раціонального шляху розв'язання.

Інформаційна компетентність

Уміння структурувати дані, використовувати мову програмування для складання таблиць та побудови графіків

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності

 

 

 

 

Очікуванні результати: наводить приклади: функціональних залежностей;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; модуль, який використовують для зображень мовою Python

формулює означення понять: функція; графік функції;

називає  способи задання функції

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду — прямої пропорційності

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка лінійної функції,

 

Реалізація наскрізних ліній:

«Підприємливість та фінансова грамотність»

 розвивати лідерські ініціативи, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів

«Здоров’я і безпека»

формувати розуміння важливості здорового способу життя та створення довколо себе безпечного середовища

«Громадянська відповідальність»

формувати відповідальних членів громади і суспільства, які розуміють механізми і принципи його функціонування, готові до співпраці та при цьому толерантні

Тип уроку: закріплення теоретичних знань та формування практичних вмінь

Обладнання: презентація, технічне забезпечення, мультимедійна дошка, графічний планшет, лист самооцінювання

 

 

 

 

Хід уроку

 

 1. Організаційний етап (3 хв)
 • Привітання
 • Перевірка присутності учнів
 • Перевірка готовності учнів до уроку
 1. Формулювання теми й мети уроку
 • Оголошення теми
 • Формулювання разом з учнями мети уроку
 1. Актуалізація опорних знань (5 хв)
 • Перевірка засвоєння учнями теми попереднього уроку
 1. Дослідницька робота (7 хв)
 • Учні та вчителі діляться з класом результатами дослідницької роботи
 1. Розв’язування завдань (10 хв)
 • Виконання завдання з класним колективом
 1. Практична робота (15 хв)
 • Виконання індивідуального завдання в зошиті та за комп’ютером
 1. Підсумок уроку (5хв)

 

 

docx
До підручника
Алгебра 7 клас (Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
До уроку
Графік функції
Додано
8 березня 2023
Переглядів
317
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку