27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Інтерактивні вправи на уроках англійської мови. 1 - 4 кл.

Про матеріал
Інтерактивне навчання – це навчання через співпрацю, під час якої відбувається взаємодія учасників навчального процесу з метою спільного вирішення поставлених завдань, розвитку креативних якостей учнів. Вправи: "Інтерв’ю", "Мікрофон", "Снігова куля", "Mозковий штурм", "Коло ідей", "Карусель", "Ланцюжок", "Займи позицію" ...
Перегляд файлу

                                      Інтерактивні вправи     1

 

    Інтерактивні вправи 1 – 4 класи.

 • Формуванню комунікативної компетенції в навчанні англійської мови сприяє використання  інтерактивних технологій, починаючи з початкових класів.
 • Інтерактивне навчання – це навчання через співпрацю, під час якої відбувається взаємодія учасників навчального процесу з метою спільного вирішення поставлених завдань, розвитку креативних якостей учнів.

 

Інтерактивні вправи 4 клас

 

Тема: Кімната

Гра- змагання (аудіювання, монолог- опис)

 • Мета: закріпити лексичні одиниці теми "Кімната", розвивати навички аудіювання.

T: Work in groups. I will give you furniture. Listen to my sentences and put them in the room correctly. Then one pupil should describe the room.
Listen!

 1. There is a window on the left.
 2. There is a table in the left corner.
 3. There is computer on the table.
 4. There is a chair at the table.
 5. There is a TV set next to the table.
 6. There is a wardrobe in the right corner.
 7. There is a bed on the right.
 8. There is a bookcase near the bed.
 9. There is a carpet in the middle.

Три чотирі команди. Кожній команді роздаю картинки з меблями. Завдання кожної команди правильно розставити меблі в кімнаті, слухаючи пропозиції вчителя. Чия команда правильно розставить меблі, та й перемогла! Завдання ускладнюється тим, що один учень повинен описати кімнату.

Check. Do you like the room? What room is it?
Cl: Bedroom.

 

Тема: Моя кімната 

Інтерактивна вправа: «Вгадай».              

 • Мета: розвиток навичок діалогічного мовлення.

Рeжим Cl –P1 «Вгадай кімнату». Робота з малюнками / 1-2 /. I`ll give the card to some of you but don’t show the picture to anybody. The class have to guess what room you have got.

Cl: Is it a TV there?       P1: Yes/No

      Is it a desk there ?   Is it a bath there ? ….

Cl: It`s a bedroom.

 

Тема: Мій дім

Інтерактивна вправа: «Заповні підстановочну структуру»

 • Мета: закріпити лексичні одиниці теми "Дім. Кімната", розвивати навички аудіювання.

Робота з карткою. Скласти діалог за допомогою картки. Make the dialogue with the help of the card.

A

Ask your friend

 • How many rooms are there in his\her house\flat
 • What room is the largest one
 • What furniture there is in her\ his room

Why she\ he likes his room

 Ask your friend

 • What rooms there are in his\her flat\ house
 • What room is comfortable
 • What furniture there is in this room

What your friend want to chage in this room

В

I would like to live  in (city, country)

I think it’s nice to have _____ rooms.

I want to have ______ in my house (flat).

I can in my house.

I think it’s good to have a _____ and a _____ near my house.

I would like to live  in (city, country)

I think it’s nice to have _____ rooms.

I want to have ______ in my house (flat).

I can in my house.

I think it’s good to have a _____ and a _____ near my house.

 

Тема: Квартира     

Інтерактивна вправа: «Інтерв’ю»

 • Мета: закріпити лексичні одиниці теми "Дім. Квартира".

/ в руках мікрофон/ : Т: Where do you live?    How many rooms are there in your flat \ house?

What rooms do you have at your home?            What furniture do you have at your flat \ house?................

 

Тема: Дім. Кімната     

Інтерактивна вправа: «Командна гра»

 • Мета: закріпити лексичні одиниці теми "Дім. Квартира".

Lets play in the game Word chain”. Answer my question What is there in your room?

Робота в групах. Групування за малюнками кімнат (кухня, спальня, зал). На дошці слова, які потрібно добрати до поданих кімнат. Children come to me and let’s divide into groups. Take the card from my cap and go to the table according the picture you take. Your task is to come to the blackboard and choose the word of thing you have at the rooms.

 

Інтерактивні вправи 3-4 клас

 

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: " Робота в парах "

 • Мета: закріпити лексику з теми та опрацювати вживання структури What do you like to do? What does your (friend, sister, brother) like to do?

   Учитель об'єднує учнів в пари, визначає, хто першим буде ставити питання, а хто буде відповідати на ці питання. Потім учень, який відповідав на питання, ставить питання, а той, хто ставив питання, відповідає на них.

Таким чином, відпрацьовується не лише вживання лексики за темою, а й контрастування do you i does your (friend, sister, brother, cousin).

 

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: " Мікрофон "

 • Мета: продовжити навчити учнів вживанню конструкцій I like / I don't like

   Учням пропонується уявний мікрофон, який вони передаватимуть один одному, по черзі беручи слово. Учні швидко й лаконічно висловлюють свої думки, починаючи  конструкціями I like або I don't like (reading, listening to music, stories, tales, playing, football, cricket, chess; watching cartoons; painting pictures; riding a bike... )

 

Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: " Снігова куля "

 • Мета: продовжити вивчати лексику теми; опрацювати вживання структури I 've got a ... in my room

   Учитель запитує одного з учнів "What have you got in your room?" Учень відповідає. Наступний учень називає одиницю меблів, яку назвав перший учень і називає ще одну одиницю меблів (I have got a bed in my room. I have got a bed and a desk in my room). Третій учень називає дві попередні одиниці меблів і додає свою одиницю меблів: (I have got a bed, a desk and a bookshelf in my room).

Таким чином, відбувається  багаторазове повторення лексики за темою, а також структури I've got a ... in my room.

 

Тема: Природа

Інтерактивна вправа: " Mозковий штурм "

 • Мета: повторити лексичні одиниці з теми, розвивати навички вживання цих лексичних одиниць

   Учні об'єднуються у дві команди. Учитель викликає по одному гравцю від кожної команди й називає їм якийсь овоч або фрукт.

Представники команд повинні назвати слова, що з ним асоціюються так, щоб гравці їхньої команди могли здогадатися, що це за овоч або фрукт.

 

Тема: Ферма, свійські тварини. Будинок. Сім'я. Члени родини. Квартира

Інтерактивна вправа: " Коло ідей "

 • Мета: проконтролювати рівень засвоєння учнями лексики за темами

   Учитель об'єднує клас на групи по 3-4 учня. Кожна група отримує листок паперу, на якому написані слова за темами (див. вище). Ці слова слід розподілити за темами. На це завдання виділяється певна кількість часу.  По закінченні часу учні різних груп називають слова з кожної теми по черзі. Якщо якась група допускає помилку, представники інших груп виправляють.

Такий спосіб дозволяє перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу з кількох тем.

 

Тема: Шкільне життя

Інтерактивна вправа: " Незакінчене речення "

 • Мета: повторити й закріпити лексичні одиниці теми

   Учні отримують по дві частини речення, які слід з'єднати, щоб отримати правильне речення.

1. We  draw and paint     a) at Math lesson

2. We play games               b) at Music lesson

3. We sing song                c) at English lesson

4. We count and do sums     d) at Reading lesson

5. We read and write English    e) at Sport lesson

6. We read texts and learn poems   b) at Art lesson

 

Тема: Природа

Інтерактивна вправа: " Закінчи речення "

 • Мета: повторити лексико-граматичний матеріал теми.

   Учні об'єднуються в групи по 2-4 чоловіки. Учитель роздає учням картки, на яких є початок або закінчення речення. Учні повинні скласти повні речення. Наприклад:

 

1. Kyiv is     a) the capital of Germany

2. London is                b) the capital of France

3. Berlin is    c) the capital of Ukraine

4. Paris is    d) the capital of Italy

5. Rome is    e) the capital of England

 

Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: " Мікрофон "

 • Мета: повторити й активізувати лексичні одиниці теми, навчити самостійному вживанню цих лексичних одиниць.

 Учням пропонується уявний мікрофон, який вони передають один одному, по черзі беручи слово. Учні розказують, які родичі є  у них: I have a father. I have a mother. I have a cousin. I have a niece. I have a nephew

 

Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: " Карусель "

 • Мета: активізувати в мовленні учнів вживання лексики за темою.

   Розставляються стільці для учнів у два кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому - обличчям. Внутрішнє коло - нерухоме. Учні задають питання: "What animals live in the forest?" Зовнішнє коло - рухоме, учні задають питання: "What animal do you like most of all?" Потім учні міняються місцями. Мета - пройти все коло, виконуючи завдання.

 

Тема: Природа

Інтерактивна вправа: " Ланцюжок "

 • Мета: навчити учнів самостійному вживанню конструкції It is made of ...

   Учні по черзі висловлюються, вживаючи конструкцію "It is made of ...., передаючи умовний мікрофон. Висловлювання чіткі, швидкі і лаконічні.

 А book is made of paper.

 Аn exercise-book is made of paper.

 А chair is made of wood.

 А table is made of plastic.

 А cup is made of glass.

 А pen is made of plastic.

 А toy- car is made of metal.

 

Тема: Шкільне життя

Інтерактивна вправа: " Коло ідей "

 • Мета: повторити й закріпити лексичні одиниці теми.

   Учитель об'єднує клас на групи по 3-4 учня і роздає картки з питаннями і відповідями. Учні повинні якомога  швидше знайти відповідь на кожне питання. Представники кожної групи по черзі пропонують варіанти питання-відповідь.

Помилки, допущені учнями однієї групи, виправляються учнями іншої групи.

1. What day is it today?            a) It's Monday

2. Which lesson do you like?  b) No, she doesn't like learning new words.

3. Which lesson does Тіm like?   c) Because I like speaking, reading and writing

4. Do you like Music?               d) It's on Wednesday

5. When is Art?                e) I like Math.

6. Why do you like English?  f) Yes, I do. I like singing.

7. Does she like English?  g) He likes English.

 

Тема: Людина

Інтерактивна вправа: " Мікрофон "

 • Мета: закріпити знання учнями лексики за темою.

   Учням пропонується умовний мікрофон, який вони передають один одному, по черзі беручи слово. Кожен учень називає улюблену одиницю одягу ( назва одягу не повторюється) I like to wear a dress(a blouse, a shirt, a skirt....).

 

Тема: Родина

Інтерактивна вправа: " Незакінчене речення "

 • Мета: закріпити лексику з теми

   Учні отримують незакінчені речення з теми. Наприклад,

Your father's sister is your ___________________________

Your son's son is your _______________________________

Your mother's father is your __________________________

Завдання учнів - дописати речення; потім учні читають речення і перевіряють правильність виконання завдання.

 

Тема: Моя родина, друзі

Інтерактивна вправа: " Снігова куля "

 • Мета: закріпити лексику з теми, відпрацювати питання-відповідь "What is your (his/her) favourite toy? - My (his/her) favourite toy is..."

   Учитель запитує одного з учнів "What is your favourite toy?" Учень відповідає. Наступний учень називає свою улюблену іграшку, а також улюблену іграшку першого учня. "My favourite toy is a car. His/her favourite toy is a doll." Третій учень називає свою улюблену іграшку і улюблені іграшки двох попередніх учнів і т.д. Таким чином здійснюється багаторазове повторення лексики і граматичних конструкцій.

 

Тема: Людина

Інтерактивна вправа: " Займи позицію "

 • Мета: закріпити лексичні одиниці теми.

   Учитель демонструє малюнки, на яких зображені люди різних професій і повідомляє, хто ця людина за фахом. Але твердження вчителя не завжди правильні. Учні повинні погодитися або не погодитися й виправити інформацію.

Т.: (показуючи на лікаря): He is a doctor.

Ps.: Yes, he is a doctor.

T.: (показуючи на офіціанта): He is a singer.

Ps.: No, he is not.

Потім роль учителя виконує один з учнів.

 

Тема: Моя родина, друзі

Інтерактивна вправа: " Коло ідей "

 • Мета: закріпити лексичні одиниці теми, закріпити вживання прийменників in, above, in front of, next to, on, under.

   Учитель роздає  дітям малюнки із зображенням кімнати. Потім ховає один малюнок, а інший показує дітям. Але в цій кімнаті все переплутано. Учні повинні сказати, що саме переплутав художник.

Учні починають висказувати свої думки словами "I think that...", і потім називають, де  розташовані предмети на попередньому малюнку.

 

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: " Карусель "

 • Мета: активізувати лексику з теми,  відпрацювати конструкції "Do you play?" "What is your favourite sport ?"

   Розставляються стільці для учнів у 2 кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому - обличчям. Внутрішнє коло - нерухоме. Учні задають питання: "Do you play...?". Зовнішнє коло - рухоме, учні задають питання "What is your favourite sport?". Потім учні міняються місцями.

Мета - пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

 

Тема: Літери

Інтерактивна вправа: " На прийомі у окуліста"

Легко запам’ятовуються літери у грі «На прийомі у окуліста». На дошці висить плакат з вивченими літерами, учен закриває одне око і називає літери. Перший раз роль лікаря у білому халаті виконує вчитель, а потім з великим бажанням і успіхом виконують учні.

Серед учнів лікарем стає той учeнь, який назве всі літери вірно.

 

Наприклад,

I

T

N

O

i

t

n

o

E

P

A

S

e

p

a

s

D

M

Y

H

d

m

y

h

pin

pan

net

tent

Sam

Bill

Vic

Nick

 

Інтерактивні вправи 2 - 3 клас

 

Тема: Я маю багато іграшок

Інтерактивна вправа: «Мікрофон»

 • Мета: досягти автоматичного вживання структури I’ve got a doll,( ball, cat, dog, bear, monkey )

   Вчитель пояснює завдання. Потім учні передають один одному уявний мікрофон, повторюючи фразу I’ve got a ... кожен учень додає назву будь-якої іграшки (назви іграшок не повторюються).

 

Тема: Я маю багато іграшок

Інтерактивна вправа: « Робота в парах »

 • Мета: активізувати в мовленні учнів вживанння назв тварин і структур  What animal do you like?  та  I like …

   Учні об’єднуються парами. Вчитель пояснює умови вправи. Один учень ставить запитання, інший учень відповідає на це запитання. Потім учні міняються ролями. Відбувається робота в режимі Р1 Р2;  Р3 Р4; Р5 Р6.

 

Тема: Шкільне життя

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

 • Мета: Навчити учнів швидкому вживанню прийменників on, in, above, under, at

   Учитель показує учням малюнок, на якому зображені знайомі предмети. Учні уважно розглядають малюнок, а потім вчитель пропонує дітям інший малюнок, на якому зображені ці ж самі предмети, але змінене їх місце знаходження.

Учні повинні назвати, де розташовані предмети на попередньому малюнку.

 

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Снігова куля»

 • Мета: продовжити роботу над запам’ятовуванням слів, що означають дії, а також активізувати вживання дієслова can.

    Перший учень називає речення з дієсловом can+інше дієслово: I can run. Другий учень повинен додати своє дієслово, повторивши попереднє речення: I can run and jump. Третій учень повторює друге речення, додаючи до нього іще одне дієслово: I can run,( jump and swing) і т.д.

 

Тема: Мій день народження.

Інтерактивна вправа: « Снігова куля »

 • Мета: навчити учнів називати свій вік.

   Учні об’єднуються в пари. Один учень ставить другому питання How old are you? другий учень відповідає на це питання. I’m …. Потім учні міняються ролями. Відбувається робота в режимі Р1 Р2;  Р3 Р4; Р5 Р6.   

 

Тема: Різнокольорові іграшки.

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок »

 • Мета: навчити учнів швидко називати кольори предметів.

   Учні по черзі називають колір предметів, які знаходяться в класній кімнаті:  My bag is red. My pen is green. My desk is brown…

Відбувається робота в режимі Р1 Р2;  Р3 Р4; Р5 Р6.   

 

Тема: Я маю багато іграшок

Інтерактивна вправа: « Карусель »

 • Мета: досягти автоматичного вживання структури Do you Iike a tiger,( a zebra, a monkey) та What animal do you like? та назв тварин.

   Стільці розставляються для учнів у 2 кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Внутрішнє коло нерухоме. Його учні задають питання: Do you like (a tiger, a zebra, a monkey…?) Зовнішнє коло – рухоме. Його учні задають питання: What animal do you like? …

Потім учні міняються місцями. Мета - пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

 

Інтерактивні вправи 1 клас

 

Тема: Моя сім’я

Інтерактивна вправа: «Мікрофон »

 • Мета: вчити учнів представляти членів своєї родини, розвивати фонематичний слух учнів.

   Учні, маючи в руках мікрофон / уявний мікрофон /, представляють членів своєї родини, які зображені на малюнках. 

 

Тема: Моя сім’я

Інтерактивна вправа: «Робота в групах  »

 • Мета: закріпити лексичний матеріал теми, закріпити вивчені літери алфавіту.

   Вчитель розподіляє учнів на групи. Кожна група має картки із зображенням літер алфавіту та відповідними малюнками.

Завдання кожної групи-якнайшвидше встановити відповідність між літерою та малюнком. 

 

Тема: Моя школа

Інтерактивна вправа: «Карусель »

 • Мета: активізувати лексичний матеріал теми, стимулювати комунікативну 

 мотивацію учнів.

   Учні мають англійські імена. Рухаючись вздовж лінії один напроти одного, запитують:

- Hello, Max. I am Kate.

- Hello, Kate, I am Max. How are you?

- I am fine, thank you.

Діалог триває, поки всі учні спілкуються з однокласниками.

 

Тема: З днем народження

Інтерактивна вправа: «Ланцюжок»

 • Мета: застосування лексико-граматичного матеріалу на практиці, розвивати 

 фонематичний слух учнів, стимулювати їх комунікативну діяльність.

Вчитель називає ключову фразу. Наприклад: “I am Bill. It’s my birthday. I am six”. 

Учні повинні ланцюжком промовити речення, змінюючи ім’я.

 

Тема: Мої іграшки

Інтерактивна вправа: «Снігова куля»

 • Мета: активізувати лексичний матеріал, розвивати короткочасну слухову пам’ять учнів, стимулювати їх пізнавально-комунікативну мотивацію.

   Перший учень називає слово з теми «Іграшки». Другий учень повинен повторити попереднє і назвати своє, третій - повторити два попередніх слова і назвати своє і т. д.

Наприклад: Р1: a dog;

                     P2: a dog, a car;

                     P3: a dog, a car, a toy clown

 

Тема: В зоопарку

Інтерактивна вправа: «Робота в парах»

 • Мета: закріпити граматичну конструкцію Your name is…, формувати в учнях уміння мовленнєвої взаємодії з партнерами по комунікації.

   Вчитель розподіляє учнів по парам, роздає їм картки з англійськими іменами ( їх можна змінювати ).

Завдання учнів – назвати ім’я партнера, використовуючи конструкцію  Your name is…

 

 

Good luck !

 

                                            

docx
Додав(-ла)
Sokolova Larysa Dmytrivna
Додано
6 квітня 2019
Переглядів
4450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку