29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Календарне планування 11 клас В. Буренко" Англійська мова"

Про матеріал
Календарне плануваня з англійської мови для 11 класу за підручником В.Буренко
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування   для 11-го класу   В. Буренко Англійська мова 3 год на тиждень    І семестр   2020-2021 н.р.         

 

L

Date

Topic

Theme (speaking)

Vocabulary

Grammar

Writing

Reading

Listening

 

Lines

H / t

                                                                                                 Тема1: Я,  моя сім’я та друзі.  +  Харчування

 

1

03.09

Я,  моя  сім’я   та   друзі 

 

Я,  моя сім’я та друзі. 

Опрацювання лексики за темою та тексту «My Hobby»

Apologize, beg, deny, confused, darling, frustrated, stunned, look away, clue, order

 

Ex.C, p.70

 

Громадянська відповідальність

Порівнює сімейні традиції.

Вивчити лексику,повтор. PS., Pr.Perf.,Ex. A, p.45 (SB)

2

 

05.09

Опрацювання Past Perfect Simple та Past Perfect Progressive.

 

Ex.D, Practice

 

Екологічна безпека та
сталий розвиток

Наведення прикладів внеску своєї родини у сталий розвиток держави

Ex. B, p.45 SB, p.143

3

 

09.09

Опрацювання граматичного матеріалу. Виконання граматичних вправ на вживання непрямої мови.

Wonder, admit, remind, order, deny

Voc. Ex.A,B, p.71

 

Громадянська відповідальність

Обговорення системи цінностей сучасної родини

 

 p.144 вивчити

 

4

 

10.09

Розвиток навичок аудіювання за темою. Текст «My Visit to My Grandparents»

In sight, miracle, mystery, odd, unfortunately

Reported Speech (statements)

Ex.B, p.72

 

Громадянська відповідальність

Наводить приклади взаєморозуміння між батьками та дітьми.

 

Ex. C,p.72

5

 

12.09

Вживання фразових дієслів зі словом «up»

Bring up, call up, grow up, go up, hold up, make up, take up, turn up

Ex. A,B,p.73

Ex.D,p.73

Здоров’я і безпека

Усвідомлення різних стилів розв`язання конфліктів та адекватної поведінки у конфліктних ситуаціях.

Ex.A, p.46SB

6

 

16.09

Вживання непрямої мови. Переклад речень.

 

Gr.A, p.73

 

Ex.C, p.47 (SB)

Громадянська відповідальність

Наводить приклади особистого внеску в життя громади

 

Practice, p.73

7

 

17.09

Виконання граматичних вправ. Перетворення прямої мови в непряму.

 

Ex. B, p.46 (SB)

Ex. D, p.47(SB)

 

Ex.A, p.48, (РЗ)

Ex.D,p.47 (РЗ)

8

 

19.09.

Розвиток навичок аудіювання за темою. Текст « A Tour of Prague»

Huge, spectacular, impressive, long queues, get seasick

 

Ex. C, p.74

 

Написати повідомлення с.74

9

 

23.09

Підготовка до написання опису визначного місця або будівлі.

Їжа. Здорове харчування.

 

Ex. A, p.76, Ex.C, p.75

Ex. B, p.74

 

Ex.D,p.75, написати опис,Ex.E,p.75

10

 

24.09

Удосконалення навичок читання.

Їжа для життя.

Break into, commit, by the time, for the time being, to be about to

 

Ex. A,B, p.76

 

Ex.C,p.76, Ex.A,p.49(РЗ)

11

26.09

Вживання виразів із дієсловом «to be» та іменником «time»

To be after, be against, be for, be up, be up to, be off

Ex. D, p.77, Ex.2, p.77

Ex. 3, p.77

Підприємливість та фінансова грамотність

Усвідомлення необхідності бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини.

Ex.В,p.50 (РЗ)

12

30.09

Опрацювання непрямої мови (запитання, накази, прохання).

 

p.144 Practice, p.78

Ex. D, p.50 (РЗ)

 

Ex.С,p.50 (РЗ)

13

01.10

Виконання граматичних вправ. Перетворення прямої мови в непряму (запитання, накази, прохання).

 

p.78, English in Use

Ex. E, p.51(РЗ)

 

Ex.F, p.51(РЗ)

14

03.10

 

Підсумковий урок

 

p.80, Ex.B

Ex. С, p.80

 

Ex. D, p.81

                                                                                        Тема 2: Мистецтво

15

07.10

Молодь і молодіжна культурa

 

Мистецтво як розвага. Опрацювання лексики  та тексту за темою.

Accommodation, area, fare, must-see, route, appeal, pros and cons

 

Ex. С,D, p.86, Ex.A, p.55 (РЗ)

Екологічна безпека та
сталий розвиток

Дискусія щодо якості та цінності життя

 

Стр.43

16

08.10

Мистецтво в нашому житті. Ситуативне мовлення за темою.

Cross, enjoyable, frequent, guarantee, interior, persuade, supervision

Passive Voice, Ex.A, B, p.87

Ex.Vocabu-lary,p.87, Ex.B, p.55(РЗ)

Громадянська відповідальність

Обговорення взаємодії особистості та групи.

Стр.44

17

10.10

Мистецтво в нашому житті. Удосконалення вживання пасивного стану. Виконання граматичних вправ.

 

Ex. C, p.56 (Р.3)

Ex. В, p.56(РЗ)

 

Повтор.граматику

18

15.10

Улюблена музика, співаки, композитори. Розвиток навичок аудіювання за темою.

Air-conditioning, beauty salon, sauna, spa, WI-Fi connection, package tour

Ex. C, p.88

Ex. В, p.88

Здоров’я і безпека

Усвідомлення ризиків перебування у неформальних групах.

Ex. A, p.57 (РЗ)

19

17.10

Газети, журнали, радіо, телебачення в житті людей. Опрацювання граматичних вправ (clauses of reason, concession, purpose).

Weather forecast, return ticket, pear season, holiday destination, check into – check out

Ex. B, p.57 (Р.З.)

Ex. C, p.58 (РЗ)

Громадянська відповідальність

Усвідомлення прав людини та важливості толерантного ставлення до поглядів інших.

Ex. Practice, p.89

Ex.D,p.58 (РЗ)

20

21.10

П’єси видатних класиків. В. Шекспір «Ромео і Джулєтта». Розвиток навичок аудіювання. Опрацювання тексту.

Aisle seat, boarding card, check-in-desk, frequent flyer card, passport control, at a low cost

Ex. B, p.90

Ex. А, p.90

Здоров’я і безпека

Обговорення та порівняння способів протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі.

Ex. A-B, p.59 (РЗ)

21

22.10

Мистецтво 21 сторіччя. Ситуативне мовлення за темою.

Driving license, flexible restrict, traffic jam

 

Р.90,(Spea-king)

Здоров’я і безпека

Демонстрація розуміння основ ефективного спілкування.

Ex. С, p.59 (РЗ)

22

24.10

Мистецтво українського фольклору. Написання повідомлення. Висловлення «за» та «проти» і обґрунтування власної думки.

 

Ex. A, p.91

Ex. D, p.91

Ex. B,C, p.91

Здоров’я і безпека

Усвідомлення різних стилів розв`язання конфліктів та адекватної поведінки себе у колективі.

Ex. D, p.60 (РЗ)

23

04.11

Підсумковий урок

 

 

Ex. B, p.10

 

Ex. A, p.92

                                                                                                 Тема 3: Молодь і молодіжна культура. + Наука і технічний прогрес.

24

05.11

Робота і професії

Молодіжний рух. Субкультура і проблеми молоді. Опрацювання нової лексики та тексту по темі.

Chemist, designer, electrician, physician, receptionist, argue, beam, portable, additional, version

Ex. B, p.93

 

Ex. B, p.92

 

Громадянська відповідальність

Повідомлення про перспективи свого професійного вибору.

Ex. 2, p.93,WB, вивч. Лексику за темою

25

07.11

Субкультура і проблеми молоді. Опрацювання виразів з прийменниками it та at.

Commonplace, episode, mix, put forward, reality, via

Ex. A, p.60 WB

 

Ex. B, p.93

 

Підприємливість та фінансова грамотність

Проектування власної професійної моделі.

Ex. B, p.91WB

 

26

11.11

 Молодь України. Опрацювання пасивного стану дієслова.

 

Ex. A,B,p.94

Ex.B (Grammar), p.94

Ex. Practice, p.94

 

Ex. D, p.61 WB

27

12.11

Основні висновки досліджень пріоритетів молоді. Пасивний стан. Виконання граматичних вправ.

 

Ex. E, p.94

 

Ex. English in  Use, p.94

Громадянська відповідальність

Оцінення своїх здібностей та можливостей на шляху до мети.

Ex. F, p.62 WB

28

14.11

Міжнародний молодіжний рух. Удосконалення навичок аудіювання. Опрацювання тексту.

Backpacking, car rental, insurance, tour operator, venue

Ex. A,B, p.95

Ex. 1, p.95

Здоров’я і безпека

Дискусія щодо емоційного комфорту майбутньої професії.

Стр.88.

29

18.11

Сучасні технології. Переваги та недоліки мобільних телефонів. Ситуативне мовлення за темою.

Firstly, from my point of view, moreover, appealing

Ex. A, p.96

 

Підприємливість та фінансова грамотність

Усвідомлення обмеженості ресурсів родини для задоволення особистих потреб.

Стр.93

30

19.11

Сучасні технології. Інтернет.  Розвиток навичок письма. Написання есе з висвітленням позитивної та негативної точок зору.

 

Ex. A, p.64 WB

Ex. C, p.96

 

Підприємливість та фінансова грамотність

Виявлення обізнаності та власного ставлення щодо фінансових можливостей сучасних професій.

Ex. D, p.96

31

21.11

 

 

 

Інтернет – технології.  Узагальнення лексичного та граматичного матеріалу.

 

 

Ex. B, p.65

Екологічна безпека та
сталий розвиток

Усвідомлення впливу професії на сталий розвиток родини.

Написати есе за планом, с.97

32

25.11

Підсумковий урок

 

 

 

 

Повторити лексику

                                                                                                      Тема 4: Природа і довкілля

33

26.11

Шкільне життя

 

В гармонії з природою. Опрацювання нової лексики та тексту по темі.

Download, interactive, log on, attend, exchange, dedicated, replace, resource

 

Ex. B, p.102

Здоров’я і безпека

Обговорення участі у шкільних заходах.

Ex. С, p.102

34

28.11

 Захист навколишнього середовища. Опрацювання граматичного матеріалу (infinitives, ing-forms).

Entirely, gradually, unlikely, oval relevant, virtual

Ex. D, p.103

Ex. Practice, p.103

Здоров’я і безпека

Впорядкування розкладу власного робочого дня із дотриманням здорового способу життя.

Стр.106

35

02.12

Захист навколишнього середовища. Виконання граматичних вправ навживання інфінітиву та ing-форми дієслова.

 

Ex. B,C, p.66 WB

Ex. d, p.67 WB

Громадянська відповідальність

Демонстрація правил поведінки

Ex. E, p.67 WB

36

03.12

Еко туризм. Удосконалення навичок аудіювання. Опрацювання тексту.

Anklet, anorak, dreadlocks, hairstyle, high heels, jumper, wellington boots

Ex. C, p.104

Ex. A, p.104

 

Ex. B, p.104 PB

Ex. A, p.67 WB

37

05.12

Еко туризм. Опрацювання речень причинно-наслідкового характеру. Виконання вправ.

Highlights, spiky, ponytail, bracelet, sweatdhirt

Ex. D, p.105

Ex. Practice, p.105

Громадянська відповідальність

Демонстрація розуміння потреби колективної праці.

Ex. C,D, p.68 WB

38

09.12

Еко село.

 

Ex. A,B, p.106

 

 

Ex. E, p.115 PB

39

10.12

Найвідоміші заповідники України.

Canteen chicken nugget, junk food, overweight, addicted, come up with, concerned, instant

Ex. D, p.106

Ex. C, p.106

Здоров’я і безпека

Розуміння важливості принципів рівноправного спілкування у колективі.

Ex. A, p.69 WB

40

12.12

Підсумковий урок.

 

 

 

 

Повтор.усно повідомлення за вивч.тема-ми

41

16.12

 

Контроль письма.

 

Ex. A,B, p.107

Ex.D,p.107

Громадянська відповідальність

Аналіз стосунків з однолітками.

 

Ex. С, p.107 PB

42

17.12

 Контроль читання.

 

 

 

 

Ex. B, p.114 PB

43

19.12

Контроль аудіювання.

 

 

Ex.C,p.69 WB

на оточуючих.

Ex. B, p.69 WB

44

23.12

Контроль говоріня.

 

 

 

 

Повтор. лексику

 

docx
Додано
11 жовтня 2020
Переглядів
243
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку