28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарне планування 2 клас 2 семестр

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з англійської мови у 2 класі на ІІ семестр до підручника автора Карпюк О.Д. Планування складено відповідно до чинної програми, розраховано на навантаження у дві години в тиждень.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови

 на II семестр 2017-2018  навчального року у 2-х классах (За О.Д. Карп’юк. Англійська мова.. 2 години на тиждень)

 

Дата

Зміни

Підтема

Лексичний

матеріал

Граматичний матеріал

Фонетика

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Читання

Домашнє завдання

Примітка

33

 

 

Повторення вивченого лексичного матеріалу по темі« Свята та традиції»та граматичного матеріалу. Утворення множини іменників.

 

Old, new, happy. Sad, a snowman, funny clown

Множина іменників, are

[i]

В. 1,2 

ст. 54 (прослухати і повторити)

Описати картки

В. 5 ст. 55

(відтворити у зошиті)

В. 4 ст.55 слідкувати і читати)

Скласти 4словосполучення із словами: Old, new, happy, sad.

 

34

 

 

Повторення вивченого лексичного матеріалу  за темою «.Я, моя сімя та друзі»

Grandmother, grandfather, baby-brother

This is… .

[ʌ] [d3]

Прослухати текст « Моя сімя»

Скласти розповідь про свою родину.

Перекласти речення англійською мовою.

в.6, с.27 слідкувати і читати)

Написати 4 речення про свою родину

 

СВЯТА ТА ТРАДИЦІЇ ( продовження)

35

 

 

Автоматизація ЛО по темі та введення граматичного матеріалу. У творення питальних речень.

Lets have fun! Lets sing and dance!

 

Where is …?

[j] [ ŋ ]

 

В. 1  ст. 64 прослу і повтори

В.1,2 ст.66 запитай і дай відопвід

В.5 ст. 65 відтвори у зошиті

В 4 ст. 65 слідкуй і читай

РЗ ст.34 прочитай і напиши

 

 

36

 

 

 

Узагальнюючий урок по темі

Відпрацювання вивченої лексики

Відпрацювання вивченої граматики

Відпрацювання вивченої фонетики

 

В.1,2 ст. 66 запитай і дай відповідь

Тест

В. 5 ст. 67 ( прочитай)

РЗ ст. 35 заповни пропуски

 

Людина

 

37

 

 

Вивчення нового ЛМ за темою « Людина». Розвиток слуховимовних навичок.

Clown, monster, soldier, ballerina

 Вживання дієслова have got

Букво-сполучення all

В. 1,2  ст. 84 ( слухай вказуй і повторюй)

В. 3 ст. 84 ( запитуй і відповідай)

В. 6 ст. 85 ( відтвори у зошиті)

В. 5 ст. 85 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.. 44 прочитай і напиши відповіді

 

 

38

 

 

 

Активізація ЛО за темою «Обличчя. Зовнішність»

Hair, eye, ear, face, nose, mouth, blond hair, dark hair

 Вживання дієслова has got

Букво-сполучення еаг

В. 1,2 ст. 86 (слухай вказуй і повторюй

В. 3,4  ст. 86 запитуй і відповідай

В. 6 ст. 87 (відтвори у зошиті)

В. 5 ст. 87 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.. 45 зєднай і напиши

 

 

39

 

 

 

Введення нового граматичного матеріалу .

Вживання заперечної форми has got (по)

 

No eyes, no hair.

Вживання дієслова has got (по)

[ез]. Букво-сполучення аіг, еаг, еге

В. 1ст. 88 ( слухай і читай)

В. 3 ст. 89                         ( подивись і скажи)

В. 5 ст. 89 ( Відтвори у зошиті)

В. 1, 4 ст. 89 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.. 46 обведи і напиши

 

40

 

 

Автоматизація вивченого граматичного матеріалу.

 

No eyes, no hair.

Вживання дієслова has got (по

Букво-сполучення аіг, еаг, еге

Послухай і повтори

пограй в гру

Встав попуски

Прочитай картки

Склади 3 речення із заперечною формою

 

 

41

 

 

 

Введення додаткових ЛО по темі «Частини тіла». Розвиток навичок аудіювання.

Arm, hand, leg, toe, feet

have/has got (по)

Букво-

сполучення th

В. 1 ст. 90 (слухай і повторюй)

В. 2,3,4 ст. 90 (подивись, вкажи і скажи, розкажи вірш)

В. 6 ст. 91 ( відтвори у зошиті)

В. 5 ст. 91 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.. 47 обведи і напиши

 

 

42

 

 

 

Розвиток монологічного мовлення по темі «Відпочинок та дозвілля»..

Talk, walk, neck, head

Модальне дієслово сап. Присвійний займенник уоиr

[ju:], [jo:]

В.1, 2 ст. 92 ( слухай, вказуй і повторюй)

В. 3 ст. 93 ( запитай і відповідай)

В. 5 ст. 93 ( Відтвори у зошиті)

В. 4 ст. 93 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.. 48 доповни вірш

 

 

43

 

 

Інотація загального питання. Розвиток навичок монологічного мовлення по темі «Відпочинок та дозвілля»..

Now, know, fingers, toes.

have/has got ( стверджувальна форма)

Буквосполу-чення ght, al

 

В. 1 ст. 94 ( Слухай і повторюй)

В. 3 ст. 95 ( Запитай і дай відповідь)

В. 5 ст. 95 ( перепиши і заповни пропуски)

В. 4 ст. 95 ( слідкуй і читай)

РЗ ст. 49  заповни пропуски

 

 

44

 

 

Узагальнюючий урок по темі

Відпрацювання вивченої лексики

Відпрацювання вивченої граматики

Відпрацювання вивченої фонетики

 

В. 1 ст. 96 ( подивись і скажи)

Тест

В. 3 ст. 97 ( прочитай)

РЗ ст.. 50 закресли зайве і розвяжи кросворд

 

Природа

 

45

 

 

 

Введення новим ЛМ по темі « Тварини».Розвиток навичок аудіювання.

Turtle, pet, hamster, clever dog

Have you got? Yes, I have./No, I haven’t.

[s]. Буква Сс

В. 1,2 ст. 98 ( слухай, вказуй і повторюй)

В. 3 ст. 99 ( запитай і відповідай)

Склади 5 питань з дієсловом have

В. 5 ст. 99 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.. 51 дай відповіді

 

 

46

 

 

Активізація ЛО по темі « Природа». Розвиток навичок говоріння.

Body, tail, long, short

have/has got

[ʃ]

 

В. 1, ст.. 100 ( Слухай і повторюй)

В. 2,3,4 ст. 100-101( Вкажи і скажи)

В. 6 ст. 101 (Перепиши і заповни пропуски)

В.5 ст. 101 ( Слідкуй і читай)

РЗ ст..52 намалюй тварину і напиши частини тіла

 

47

 

 

Розвиток діалогічного мовлення по темі « Природа».. Вимова закінчень множини іменників.

Mouse, crocodile, giraffe

What animal is this?/What has it got?

e], [g]. Буквосполу-чення еа, іе. Буква Gg

Впр. 1,3 ст.102 (слухай і повторюй

4ст.103(вгадай тваринку)

В. 2 ст. 102 ( Запитай і відповідай)

РЗ ст.. 53 в. 1 ( Добери слова до кожного звука

) В. 5 ст. 103 ( Слідкуй і читай)

РЗ ст.. 53 в. 2,3 познач + або -

 

 

48

 

 

Вивчення додаткового ЛМ по темі « Природа».

Elephant, animal, bear, dolphin, horse, giraffe.

What animals are these? They are... . Множина іменників. Модаль­не дієслово сап

[f], [s], [z] Букво-сполучення ph. Буква Ss

В. 1 ст. 104 ( Слухай і повторюй)

В. 2 ст. 104 (запитуй і відповідай)

РЗ ст.. 54 ( подивись і доповни речення

В. 4 ст. 105 ( Слідкуй і читай))

РЗ ст. 55  дай відповіді і напиши їх

 

 

49

 

 

Розвиток навичок аудіювання за темою «Природа»

Strong, fat, angry, beautiful

І like..., І do not like...

Буквосполучення оо.

В. 1,2 ст. 106 ( слухай і повторюй)

В. 3 ст. 107 ( подивись і скажи)

В. 5 ст. 107 ( відтвори у зошиті)

В. 4 ст. 107 ( Слідкуй і читай)

РЗ ст..56 напиши слово під своїм звуком

 

 

 

50

 

 

 

Практика читання за темою « Природа»

Zebra, beautiful, funny, clever.

Do you like...? Yes, I do./No, I do not.

[z],[ju]

В. 1ст. 108 ( Слухай і повторюй)

В. 2 ст. 108 ( запитуй і відповідай)

РЗ ст. 57 в. 1( прочитай, обведи і дай відповідь)

В. 3 ст. 109 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.. 57 дай відповіді і напиши їх

 

51

 

 

Розвиток граматичних навичок за темою.

Відпрацювання вивченої лексики

Вживання І like..., І do not like... Do you like...? Yes, I do./No, I do not.

Відпрацювання вивченої фонетики

Послухай і повтори

пограй в гру

Встав попуски

Прочитай картки

Склади 3 речення із заперечною формою

 

 

52

 

 

Узагальнюючий урок по темі

Відпрацювання вивченої лексики

Відпрацювання вивченої граматики

Відпрацювання вивченої фонетики

 

В. 1,3,4ст. 110-11

В. 5 ст.111 ( напиши про тваринку)

В. 2 ст. 110 ( прочитай)

РЗ ст.. 58 розвяжи кросворд

 

 

53

 

 

Введення нового ЛМ по темі «Погода».

It is sunny.

It is hot.

It is snowing.

It is cold.

It is windy.

It is raining

It is..., Let us...

Буква Yy. Буквосполу-чення ing

В. 1,2 ст. 112 ( слухай і повторюй)

В. 4 ст. 113 (розіграй сценку)

В.3 ст. 113 ( подивись і підпиши малюнки)

В. 5 ст. 113 ( прочитай)

РЗ ст..59 обведи і напиши

 

 

54

 

 

Активізація вивченого матеріалу та введення нових ЛО по темі «Природа».

Read a book, watch TV, make a snowman, go out, go home.

Let’s go out!( спонукання до дії)

Буквосполучення ou, ow.

В. 1,2 ст. 114 (слухай і повторюй)

В. 3 ст. 115 (подивись і скажи)

РЗ ст.. 60 в. 1 ( зєднай і скажи)

В. 4 ст. 115 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.. 60 заповни пропуски

 

 

55

 

 

Розвиток діалогічного мовлення за темою

 

It is... . Модальне дієслово саn

[ju], [w]

слухай і повторюй)

Утвори діалог

картки ( відтвори у зошиті)

картки ( слідкуй і читай)

Склади 3 речення і запиши їх.

 

 

56

 

 

 

Введення додаткового ЛМ по темі « Пори року»

Winter, summer, autumn, spring

Is it...? Yes, it is./No, it is not.

[w]

В. 1,2 ст. 118 ( слухай і повторюй)

В. 3 ст. 119 (пограй в гру)

РЗ ст.. 62 в. 1 (з’єднай, скажи і напиши)

В. 4 ст. 119 (слідкуй і читай)

РЗ ст.. 62 напиши про кожну пору року

 

57

 

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення по темі « Природа».

A nice season, four season.

What season is it?

[і:]. Букво-

сполучення

еа

В. 1, ст.120 ( слухай і повторюй)

В.3 ст. 120 ( розіграй сценку)

В.2 ст. 120 ( записати питання і відповіді записати)

 В.4 ст. 121 ( слідкуй і читай)

РЗ ст.63 доповни вірш

 

58

 

 

 

Розвиток навичок говоріння по темі « Моя улюблена пора року»

Birthday

When is your birthday?

[θ]

В. 2 ст.122 ( слухай і повторюй)

В. 4 ст. 123 ( Пограй в гру)

В. 3 ст.123 ( Запиши відповідь на запитання)

В. 5 ст. 123 ( прочитай і  заспівай пісню)

Побудуй 2 запитання і 2 відповіді по темі уроку.

 

 

59

 

 

Активізація вивченого лексичного матеріалу за темою

Winter, summer, autumn, spring, favourite

My favourite season is …

[ i:]

В. 1 ст. 124 слухай і повторюй

В. 3 ст. 125 розіграй сценку

Встав попуски на картках

В. 2 ст. 124 слідкуй і читай.

В.4 ст. 125 прочитай пісню

 

 

60

 

 

Розвиток граматичних навичок. Вживання дієслова to be…

Відпрацювання вивченої лексики

Вживання дієслова to be…

Відпрацювання вивченої фонетики

Послухай і повтори

пограй в гру

Встав попуски

Прочитай картки

Склади 3 речення із заперечною формою

 

 

61

 

 

 

Узагальнюючий урок по темі.

Відпрацювання вивченої лексики

Відпрацювання вивченої граматики

Відпрацювання вивченої фонетики

 

В.1,2 ст. 126 ( подивись і скажи

Тест

В.5 ст. 127 ( прочитати)

РЗ ст.. 66 утвори 3 речення і напиши їх

 

 

62

 

 

Підготовка до контролю письма

Відпрацювання вивченої лексики

Відпрацювання вивченої граматики

Відпрацювання вивченої фонетики

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ і ГМ

 

 

63

 

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ і ГМ

 

 

64

 

 

Аналіз контролю письма.

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ і  ГМ

 

 

 

65

 

 

Аналіз конролю аудіювання. Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ і  ГМ

 

 

66

 

 

Аналіз контролю читання.Повторення розмовних тем.

 

 

 

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ

 

 

67

 

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ і  ГМ

 

 

68

 

 

Перегляд мультфільму та його обговорення.

 

 

 

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ і  ГМ

 

 

69

 

 

 Повторення вивченого матеріалу за І семестр.

 

 

 

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ і ГМ

 

70

 

 

Повторення вивченго матеріалу за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

 

Повт. вивч. ЛМ і ГМ

 

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 2 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
29 серпня 2018
Переглядів
2904
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку