20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Календарне планування. 2 семестр. Французька мова 7 клас

Про матеріал

Календарне планування з предмету "Французька мова" для 7 класу за підручником Ю.Клименко для 7 класу "Французька мова" (7-й рік навчання), Київ, "Генеза" 2015 рік по навчальній програмі з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спец.шкіл із поглибленним вивченням іноземних мов 5 – 9 класи, К., 2017; наказ МОН України від 07.06.2017 №804.

Перегляд файлу

рок

Дата

Тематика

ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Змістові лінії

Примітки

 

План

 

Факт

 

 

лексика

граматика

говоріння

(усна взаємодія та продукування)

аудіювання

(сприй-

мання на слух)

 

читання

(зорове сприйняття

письмо

(писемна взаємодіяпродуку

вання)

 

1.Екологічна безпека та сталий розвиток

2. Громадянська відповідальність

3. Здоров’я і безпека

4.Підприємливість  та фінансова грамотність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тема1. Магазини. Продукти. Їжа. 10 год.

 

 

 

1

 

 

Продукти.

Французькі магазини.

Faire les courses, faire la vaisselle, nettoyer l’appartement de fond en comble, laisser tomber

Повторення ЛО «Магазини»

Повторен

L’article partitif

Les particularités orthographiques des verbes réguliers

Acheter, ranger

nettoyer

Розуміти та переда-

вати інформа- цію

у3,5

С73у1

С73у2

С75у6,7,8

3.Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я.

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування.

Обговорює особливості харчування у підлітковому віці та харчові звички.

Наводить приклади збалансованості власного раціон.

Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки.

 

 

 

 

4.Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

Розподіляє кошти на продукти харчування.

Складає перелік покупок.

С74в4 уст

Слова вивч

2

 

 

В магазині.

Мої покупки.

Повторення ЛО «Продукти»

 

 

L’article partitif

У4, 10

Вопр у11

12

 

С76у11

9

У9

Слова вивч

3

 

 

Робота з діалогом «Bonjour le régime».

 

ЛО по діалогу

Le pronom en

С79у1,5

С80у3,4

С79у2

Вопр у2

Слова вивч

Скласти 6 речень

уст

4

 

 

Робота по дому.

 

ЛО упр 7,8 с83

Le pronom en

 

Dialoguer

С82у6,7,8

13

 

У7,8,9

У10,11, 12

С85в13, 14 уст,

Слова

 

5

 

 

Робота з діалогом «A la brasserie».

ЛО по діалогу

Les articles partitifs

Dialoguer

С86у2,3,4

С88у5

У14

С86у1, 4

Тести у1,3,5

 

С89 у 6 чит. пер

6

 

 

Їжа французів.

ЛО по тексту

Заперечна форма. Частковий артікль

Ситуативне мовлення

У8,9,10

12,13

 

С89у6

Тести у6, у7,11

С90в9, 10 пис

правило

7

 

 

На кухні.

ЛО по тексту

Le verbe boire

 

У2,3

відео

С92у1

Вопр у1

 

Слова вивч

6 речень

8

 

 

Приготування їжі.

ЛО с94у4

 

 

У7,8

Ситуативне мовлення

 

відео

С94у4

Грам врави,

У8

Слова вивч, розпов «Я готую їжу» уст

9

 

 

Кухонне приладдя.

ЛО с94у5

 

 

 

Ситуативне мовлення

У9,12

відео

У6,10

Тест у10

У11

Слова вивч

розпов «Je mets la table»

10

 

 

Узагальнення з теми «Магазини. Продукти. Їжа».

 

 

 

 

С95у1,2,3,5

відео

У4

У6,7,8,9

Твір «Je prépare le repas»,  «Mon plat préféré» на вибір

 

                                                                                        Тема 2.  Погода. Здоров’я. 8  год.

 

11

 

 

Погода

Взимку.

Повторення ЛО опис погоди взимку

Quel sale temps, il pleut, il fait froid, en baisse, il paraît que, les éclaircies, brûler

 

 

 

Ситуативне мовлення

Питання у1

С100 у1

С101у2

Нові слова

Опис погоди

 

1.Дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.

 

2.Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії.

 

 

 

 

 

3.Обговорює шляхи профілактики захворювань.

Робить повідомлення про складні погодні умови.

4.Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів.

Слова вивч

12

 

 

Здоров’я.

ЛО с101

Le futur simple

1 та 2 гр дієслів

С101у3,5

Ситуативне мовлення

 

С102у4

Тест у4,3

Грам вправи

Слова, правило вивч

13

 

 

Формування рецептивних граматичних навичок з теми  futur simple.

 

Le futur simple

3 гр  дієслів

Ситуативне мовлення

У11

 

У10

С104 у6,7,8,9

Вивч особлив форми дієслів 3 групи

14

 

 

Робота з текстом «La santé en France».

ЛО по тексту у6 ,7 с109

 

С106у2,3,4

С108у5

 

С109у6,7

Грам врави

С109в7 пис

слова

15

 

 

Захворювання та їх симптоми.

Être en bonne santé, casser la croûte, tousser, un rhume, des pastilles pour la gorge, la fièvre

 

С114 у5,4,6,7

С106у1

С113у3

Тест у3

У6,7

 

Слова вивч

С116в9 пис

16

 

 

У лікаря.

 

Récupérer les médicaments, des produits toxiques,

 

С115у8

Ситуативне мовлення

 

С112у1,2

С119у4

У8с115

Тест у2

 

С116 в10 пис

слова

17

 

 

Робота з текстом «Amélie chez le médecin».

Faire un vaccin, avoir peur du docteur, la solution

 

С119у3

С117у1

С117у2

 

С122у9, 10

С127у5

С120 в6 пис

С127в4 пис

18

 

 

Узагальнення з теми            « Погода. Здоров’я.»

 

 

 

С120у5

С121у7

8

С124у1

С122у12

С127у6

С121в7 пис

 

                                                         Тема 3.  С п о р т.  7 год.

19

 

 

Зимові види спорту.

Faire du sport, pratiquer le sport, skier, faire des entraînement

Les verbes faire et pratiquer

Ситуативне мовлення

У2

С128у1

У2

Тест у1

 

2.Визначає власні спортивні уподобання та потреби.

 

 

Наводить приклади впливу відомих спортсменів на популяризацію фізичної культури і спорту.

Висловлює повагу до спортсменів з обмеженими можливостями.

3.Переконує в необхідності дотримання особистої гігієни, займаючись спортом.

Дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань.

Обговорює вплив на здоров’я аматорського і професійного спорту.

С129в4 чит.пер

Слова вивч

20

 

 

Робота з текстом «Спорт у Франції».

ЛО по тексту с129 у4

Révision de la grammaire

У5,6

 

С129у4

С130у5,7

С130у8 чит,пер

21

 

 

Зимові олімпійські ігри.

ЛО по тексту с130 у8

Les verbes jouer,faire, aller, pratiquer

Le pronom en

У10,11

Мова вчителя

С130у8

Упр8,9

С132

впр10,12

уст

22

 

 

Відомі спортсмени.

ЛО по діалогу у1 с133

 

С133у3,4

С133у1

У2

Тест у1

У5

С135 в5 пис

23

 

 

Олімпійські ігри.

ЛО упр8

Le futur immédiat

 

У5,7,8

 

С135у6

Вопр у5

 

С136 в8 пис

24

 

 

Робота з текстом «Zinedine Zidane».

 

ЛО по тексту

 

У11

 

C136у9

10

У12

С140в 8 чит,пер

25

 

 

Узагальнення з теми «Спорт».          

 

 

С140у2,3,4,

5,9

 

С138у1

8,10

У4,6,7

Твір  «Je fais du sport»п

                                                                         Тема 4.  Моя родина. Мої друзі.   6 год.

 

26

 

 

Знайомство.

Розповідь про себе.

Se présenter, le nom, le prénom, cadet(te), pays d’origine, ville d’origine

Se présenter

 

С183у2,3,4

5

 

С183у1

У4

1.Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

2.Розповідає про розподіл обов’язків у родині. Наводить приклади взаємодопомоги членам родини. Порівнює сімейні традиції.Обговорює особливості взаємодії особистості та групи. Порівнює

безпосереднє спілкування з віртуальним.

Планує траєкторію власного життя. Формулює особисті ціннісні пріоритети.

3.Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини. Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

4.Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту. Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

С185в5 пис

27

 

 

Мій друг.

 

des verbes du groupe prendre

С185у6,7,10

 

У9

С185у8, 11

С185в6

12 пис

28

 

 

Робота з текстом «Marianne».

 

ЛО по тексту с187у13

Повторен avoir être

Бесіда по темі

Мова вчителя

С187 у13

Вопрос у13

С188в1 уст, 2п

29

 

 

Родина.

Моя родина.

Повторення ЛО по темі «Сім’я»

 

С189у3,4

 

С188у1,2

У5,6,7

Слова вивч

6 речень

30

 

 

Домашні справи та побут.

 

 

 

Ситуативне мовлення

У9,10,11,12

 

С191у8

Твір про родину

Розпов про родину уст

31

 

 

Контроль читання.

 

 

 

 

текст

 

тести

 

32

 

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

Texte

 

Тести

 

33

 

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

текст

Тести по тексту

 

34

 

 

Контроль говоріння.

 

 

 

Розпов по темі

 

 

 

 

35

 

 

Узагальнення з теми «Моя родина. Мої друзі».

ЛО по тексту с193 у8

 

 

С193 у9

 

С193у8, 12

У10,11

 

36

 

 

Підсумковий урок.

Узагальнення за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне планування навчального матеріалу на 2 семестр 2016р. з французької мови у 7 класі за підручником Клименко Ю. для 7 класу (7-й рік навчання) , Київ, «Генеза», 2015,    по   навчальній програмі з іноземних мов  для загальноосвітніх навчальних закладів  і спец.шкіл із поглибленним вивченням іноземних мов 5 – 9 класи, К., 2017; наказ МОН України від 07.06.2017 №804.             

                      І І  С Е М Е С Т Р         7    КЛАСС

Кількість годин: 36

Кількість годин по темам:

Магазини. Продукти. Їжа. 10 год.

Погода. Здоров’я. 8  год.

Тема 3.  С п о р т.  7 год.

Моя родина. Мої друзі.   6 год.

Контроль аудіювання, письма,  читання , говоріння. – 4 год.

Узагальнення за ІІ семестр – 1 год