19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування "Біологія" 10 клас

Про матеріал
Календарне планування навчального матеріалу "Біологія" 10 клас складено згідно навчальної програми з «Біології і екології» (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23.10.2017 року
Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування навчального матеріалу

Біологія 10 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 4  години – резервні)

Складено згідно навчальної програми з  «Біології і екології» (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23.10.2017 року

 

п/п

Дата проведення уроку за розкладом

Тема уроку

Демонстрування, лабораторні дослідження, лабораторні роботи, дослідницькі практикуми, проекти

Корекція

1

2

3

5

6

 

                                                                     Вступ  - 4  год

1

 

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

Вступний інструктаж  з БЖД.

 

 

2

 

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.

 

 

3

 

Фундаментальні  властивості живого.

 

 

4

 

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.

 

 

Тема 1. Біорізноманіття - 10 год

5

 

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. 

 

 

6

 

Сучасні критерії виду.

 

 

 

Лабораторна робота 1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

Інструктаж  з БЖД.

 

7

 

Віруси. Особливості їхньої організації та функціонування.  Гіпотези походження вірусів.

 

 

8

 

Віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.  Гіпотези походження вірусів.

 

 

9

 

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

 

 

10

 

Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.

 

 

11

 

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. 

 

 

12

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції

 

 

 

13

 

 

Навчальний проект

1. Складання характеристики виду за видовими критеріями.

 

14

 

Узагальнення та систематизація знань з   тем «Вступ. Біорізноманіття»

 

 

Тема 2.  Обмін речовин і перетворення енергії ( 17 год.)   

 

 

15

 

 

 

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.

 

 

 

 

 

16

 

Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

 

17

 

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.

 

 

18

 

Білки: огляд будови й біологічної ролі.

 

 

19

 

Нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі.

 

 

20

 

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

 

21

 

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією. 

 

 

22

 

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.

 

 

23

 

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

 

 

24

 

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

 

 

25

 

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з

нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

 

 

26

 

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

 

 

27

 

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.

 

 

28

 

 

Практична робота 1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини. Інструктаж  з БЖД.

 

29

 

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

 

 

30

 

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

 

 

31

 

Контрольна робота №1. Узагальнення та систематизація знань з   теми  «Обмін речовин і перетворення енергії».

 

 

Тема 3. Спадковість і мінливість (орієнтовно 22 год.)

32

 

Основні поняття генетики.

 

 

33

 

Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Частина 1. Моногібридне схрещування, повне домінування.

 

 

34

 

Гібридологічний аналіз. Частина 2. Моногібридне схрещування, неповне домінування.

 

 

35

 

Гібридологічний аналіз. Частина 3. Ди- та полігібридне схрещування.

 

 

36

 

Гібридологічний аналіз. Частина 4. Кодомінування.

 

 

37

 

Гібридологічний аналіз. Частина 5.Зчеплене успадкування  і кросинговер.

 

 

38

 

Гібридологічний аналіз. Частина 6.Успадкування зчеплене зі статтю.

 

 

39

 

Розв’язування типових генетичних задач.

 

 

40

 

Узагальнення та систематизація знань з   теми «Спадковість і мінливість» (1 частина)

Практична робота 2. Розв’язування типових генетичних задач. Інструктаж  з БЖД.

 

41

 

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

 

 

42

 

Каріотип людини та його особливості.

 

 

43

 

Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

 

 

44

 

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Сучасний стан досліджень геному людини.

 

 

45

 

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.

 

 

46

 

Закономірності неспадкової мінливості людини.

Лабораторна  робота 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості. Інструктаж  з БЖД.

 

47

 

Закономірності спадкової мінливості людини. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації.

 

 

48

 

Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

 

 

49

 

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях.

 

 

50

 

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

 

 

51

 

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.

 

 

52

 

 

Проект: створення буклету, постеру,  презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо (один на вибір)

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Скринінг-програми для новонароджених.

Генотерапія та її перспективи

 

53

 

Узагальнення та систематизація знань з   теми  «Спадковість і мінливість». Контрольна робота №2

 

 

Тема 4. Репродукція та розвиток  (орієнтовно 14 год.)

54

 

 

 

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

 

 

 

55

 

Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила біологічної етики.

 

 

 

56

 

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.

 

 

57

 

Старіння та смерть клітин.

 

 

58

 

Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

 

 

59

 

Статеві клітини.

Лабораторна робота 3 . Вивчення будови статевих клітин людини. Інструктаж  з БЖД.

 

60

 

Особливості гаметогенезу у людини.

 

 

61

 

Суть та біологічне значення запліднення.

 

 

62

 

Причини порушення процесів запліднення у людини.

 

 

63

 

 Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я.

 

 

64

 

 Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

 

 

65

 

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції).

Лабораторна робота 4. Вивчення етапів ембріогенезу. Інструктаж  з БЖД.

 

66

 

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

 

 

67

 

 Узагальнення та систематизація знань з   тем «Репродукція та розвиток» 

 

 

                                                                       Узагальнення

68

 

Узагальнююче повторення

 

 

69

 

Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

70

 

 Підсумок роботи за рік.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
723
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку