24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок "Віруси. Вірусні хвороби людини, тварин, рослин"

Про матеріал
Розробка заняття дозволяє активізувати студентів, створює умови для розвитку ініціативи, творчості, організаційних здібностей. Забезпечує розвиток інтелектуальних здібностей, викликає у студентів інтерес до пізнання нового матеріалу та поглиблення знань. Розробка представлена у вигляді навчально-методичної карти, що стане у нагоді викладачам біології під час підготовки до заняття (дидактичний матеріал (картки з кросвордами), питання для інтерактивного спілкування, бонусні картки, презентація «Віруси»)
Перегляд файлу

Методична розробка заняття з біології

«Віруси, пріони. Вірусні хвороби людини, їх профілактика»

 

Н.В.Задорожня

 

Криворізький коледж економіки та управління

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадим Гетьмана»

 

Дана методична розробка заняття з біології дозволяє активізувати студентів, створює умови для розвитку ініціативи, творчості, організаційних здібностей. Забезпечує розвиток інтелектуальних здібностей, викликає у студентів інтерес до пізнання нового матеріалу та поглиблення знань. Розробка представлена у вигляді навчально-методичної карти, що стане у нагоді викладачам біології під час підготовки до заняття.

 

Мета: навчальна – систематизація знань про будову та класифікацію вірусів, особливості їх життєдіяльності, екології та значення; поглиблення знань про вірусні хвороби людини, засоби профілактики та боротьби з ними;

           розвиваюча – розвиток логічного мислення, навичок самостійної роботи студентів; формування єдиної системи знань і картини навколишнього світу, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки;

виховна – виховання екологічної культури студентів, сприяння інформованості про стан біосфери та екологічну ситуацію в країні та світі; виховання бережливого ставлення до природи.

Форма проведення: лекція з вивчення нового матеріалу.

 

Оснащення: дидактичний матеріал (картки з кросвордами), питання для інтерактивного спілкування, бонусні картки, презентація «Віруси», відеоролики, мультимедійний проектор, комп’ютер.

 

Учасники: студенти І курсу (10 клас).

 

Хід заняття

 

№ з/п

Зміст заняття

Форми і методи, використані на занятті

1.

Організація заняття

 1. . Підготовка аудиторії та робочого місця
 2. . Перевірка наявності студентів і встановлення причин відсутності

1.3.Ознайомлення студентів із системою оцінювання знань протягом заняття

1.4. Формування робочих груп

 

 

 

Діалог

 

 

Бонусно – накопичувальна система

2.

Актуалізація опорних знань

2.1. Повторення смислового значення лексики з теми „ Клітина ”:

- Чим живе відрізняється від неживого?

- Які існують типи клітин?

 

2.2. „ SPEED-тест ”

Письмова робота з картками  опитування. Групи на швидкість заповнюють тестові картки « Визначити, у якому випадку  мова йде про еукаріотичну клітину, а у якому - про прокаріотичну». Перевірка – фронтальна та на мультимедіа.

 

2.3. Робота з макетами «Збери клітину»

По два представники від групи мають за короткий термін зібрати відповідний тип клітини, обираючи із запропонованих органоїдів потрібні.

 

 

Методика «питання-відповідь» з використанням мультимедійних засобів навчання

 

 

Міні-екзамен

 

 

 

 

 

Робота в парах

 

3.

Мотивація теми

Вивчення матеріалу з даної теми дає можливість:

 1. сформувати поняття про віруси як неклітинні форми життя,
 2.  ознайомитись з особливостями будови, життєдіяльності та розмноження вірусів,
 3. застосовувати знання про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики інфекційних захворювань

 

 

 

 

Монолог

4.

Постановка проблемного завдання викладачем

 

Перегляд презентації та постановка проблеми.

З давніх-давен людству загрожує невидимий та багаточисельний ворог – хвороби, які приймають вигляд епідемій та пандемії. Хто їх провокує та як раз і назавжди розв’язати цю вкрай важливу проблему? Віруси – такі незначні, та водночас такі небезпечні створіння природи. Чи може не природи?

Головне завдання нашого заняття – дати відповіді на питання:

 • Віруси – живі чи неживі організми?
 • Чи можливо раз і назавжди знешкодити віруси – збудників захворювань?

 

 

 

Презентація  «Віруси»

 

Полілог

 

 

5.

Зміст і послідовність реалізації питань

 

Тема. Віруси, пріони: будова, життєвий цикл, роль у природі й житті людини. Вірусні хвороби людини. Профілактика ВІЛ/СНІДу,гепатитів та інших вірусних хвороб людини.

 

5.1. Історичний екскурс

 

 

 

5.2. Дослідницький етап – робота за напрямками із підготовкою звітів та формуванням висновків, паралельно із заповненням таблиць

 

 

 

5.3. Релакс - хвилинка: скласти загадку або вірш про вірус.

 

5.4. Екскурсія in-vitro

Перегляд відеоматеріалу «Проникнення ВІЛ-вірусу в клітину» , обговорення можливості винайдення ліків від СНІДу.

 

 

 

Монолог

 

 

 

 

Презентація «Віруси» (продовження), відеоролик  №1(вірусна атака)

 

Самостійна робота в групах:

 • з зошитом, ноутбуками
 • метод «обговорення впівголоса»
 • музичний фон

 

Ігрова ситуація

 

 

Уявна подорож (відеоролик №2)

Диспут

6.

Питання по осмисленню вивченого матеріалу

 

6.1. Перевірка глибини засвоєння знань за напрямком  «Будова вірусної частинки», «Життєвий цикл вірусу»,  «Різноманітність вірусів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Закріплення знань з теми «Вірусні захворювання людини» 

 

 

Індивідуальні диференційовані завдання:

 • встановлення відповідності «термін-визначення», «малюнок-назва»
 • «встановлення вірної послідовності»
 • тести з однією та кількома відповідями
 • закінчити речення

 

метод «Ланцюжок»

7.

Підведення підсумків заняття

 

7.1. Оцінювання знань студентів за виконані завдання

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Аналіз навчальної діяльності студентів:

Відзначаються студенти за номінаціями і нагороджуються заохочувальними призами

а) «Найактивніша група»

б) «Реальний знавець»

 

 

За правильні відповіді протягом заняття студенти накопичують бонуси, які потім додаються до балів за письмові роботи і оцінюються за 12-бальною шкалою

 

Створення в колективі мікроклімату успіху.

Використання гумору

8.

Домашнє завдання

 

1) повторити теоретичний матеріал за підручником Кучеренко М.Е., Верес Ю.Г., Балан Г.Г.  § 33,

2) знайти та записати  5 відмінностей та 5 подібностей біологічних вірусів та комп’ютерних.

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Письмова робота з картками опитування „ SPEED-тест ”

 

                 

 

 

Робота з макетами «Збери клітину» (на дошці за допомогою магнітів)

 

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановіть  відповідність між терміном та його визначенням

 

1. Неклітинна  форма життя, паразит на генетичному рівні, здатний проникнути у живу  клітину та розмножуватися всередині її

Вірусологія

2. Спадкова інформація вірусу знаходиться в однонитчастій або двохнитчастій молекулі

Бактеріофаги

3. Серцевина вірусу оточена захисною білковою оболонкою

Контакт

4. Віруси бактерій

Капсид

5. Наука, що вивчає будову та поведінку вірусів

РНК, ДНК

6. Основний шлях  передачі вірусної інфекції

Вірус

 

 

Закінчити речення

 1. Віруси складаються з………………………………………………………………
 2. Розміри більшості вірусів коливаються у межах………………………………..
 3. Поза організмом клітини-господаря вірус існує у формі……………………….
 4. Віруси – облігатні внутрішньоклітинні паразити. Це означає, що вони не здатні…………………………………………………………………………………
 5. Віруси, що паразитують на бактеріях, називаються………………………………
 6. Найбільш ефективний захист від вірусів у людини і тварин – це…………..........

………………………………………………………………………………………..

 

 

Тестові завдання 

 

 1.      Віруси відкрив в 1892 році:

а) Прузінер;

б) Івановський;

в) Мечников;

г) Вернадський.

 1.      Віруси були відкриті під час вивчення хвороби:

а) СНІДу;

б) листкової мозаїки тютюну;

в) віспи;

г) туберкульозу.

3. Віруси – це організми:

а) одноклітинні;

б) багатоклітинні;

в) колоніальні;

г) неклітинні.

4. Віруси – це системи, що містять:

а) ядро;

б) нуклеїнову кислоту;

в) плазматичну мембрану;

г) цитоплазму.

5. Віруси небезпечні:

а) тільки для людини і тварин;

б) для людини, тварин, рослин, бактерій;

в) тільки для рослин;

г) тільки для бактерій.

6. Вірусами визивається захворювання:

а) ангіна;

б) грип;

в) дифтерія;

г) туберкульоз.

 

 1. Вірус, зараження яким відбувається через кров:

а) віспи;

б) ВІЧ;

в) грипу;

г) сказу.

2. Бактеріофаг – це вірус, який уражує:

а) бактерій;

б) людину;

в) рослини;

г) тварин.

3. Віруси – це:

а) симбіонти;

б) гетеротрофи;

в) автотрофи;

г) паразити.

4. Віруси:

а) дихають;

б) ростуть;

в) не проявляють ознак життя поза клітини-хазяїна;

г) живляться.

5. Клітини, що захищають від вірусів:

а) тромбоцити;

б) еритроцити;

в) лімфоцити;

г) макрофаги.

6. Вірусами визивається захворювання:

а) СНІДом;

б) туберкульозом;

в) дизентерією;

       г) дисбактеріозом.

 

 

Встановіть послідовність життєвого циклу бактеріофагу:

 

 1. Добудова ДНК бактеріофагу у клітину-господаря
 2. Синтез вірусних ДНК та білків у клітині бактеріофагу
 3. Прикріплення бактеріофагу до оболонки бактерії
 4. Проникнення бактеріофагу у клітину бактерії
 5. Вихід бактеріофагу з клітини, зараження інших

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На малюнку наведено будову простих вірусів. Якими цифрами позначені (у відповіді цифри можуть повторюватись):

 

 

Віріон

 

Геном

 

Капсид

 

РНК

 

Прикріплювальні білки

http://test.biologii.net/images/fortest/70/v1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://test.biologii.net/images/fortest/70/v3.pngВіруси, що паразитують на представниках різниках царств – рослинах, тваринах, бактеріях – мають свої особливості будови. Якими цифрами на малюнку позначені:

 

 

 

 

Простий вірус тварин

 

Складний вірус тварин

 

Вірус рослин

 

Бактеріофаг

 

1

 

doc
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
20 жовтня 2019
Переглядів
571
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку