Календарне планування біологія 11 клас (профільний рівень)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для учнів 11 класу з профільним вивчення предмету біологія
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування біологія 11 клас (175 год)

Дата

Тема уроку

Практичні роботи

Примітки

Тема 6 Адаптації

1

 

Подразливість як здатність біологічних об’єктів

 

 

2

 

Подразливість в одноклітинних організмів

 

 

3

 

Міжорганізмова передача сигналів у прокаріотів, грибів.

 

 

4

 

Фізіологічні основи подразливості у рослин.

 

 

5

 

Збудливі тканини тварин. Мембранний потенціал і потенціал дії

 

 

6

 

Види рецепторів. Сприйняття сигналів,  поріг збудливості.

 

 

7

 

Сенсорні системи багатоклітинних, їх еволюційне ускладнення.

 

 

8

 

 

Міні-проект

Еволюція сенсорних систем у тварин (різних видів систем: зорової, слухової, хімічного чуття, положення тіла в просторі)

 

 

9

 

Рефлекси.  Роль нервової та м’язової систем у реакції-відповіді на подразнення.

 

 

10

 

Безумовні й умовні рефлекси. Відповідь на подразнення за участі вищої нервової діяльності.

Міні-проект

Формування умовних рефлексів у домашніх тварин

 

11

 

Слово (чи символ) як подразник. Перша і друга сигнальні системи.

 

 

12

 

Формування другої сигнальної системи у людини

 

 

13

 

Значення подразливості у пристосуванні до умов середовища.

 

 

14

 

Роль подразливості у внутрішньовидових та міжвидових взаємодіях в екосистемі. 

 

 

15

 

 

П. р. 1

Моделювання фізіологічних і поведінкових реакцій організмів на подразники, сформовані іншими організмами екосистеми (у вигляді розгорнутих ілюстрованих схем).

 

16

 

Рух як властивість живого. Функції руху.

 

 

17

 

Рухи клітин

 

 

18

 

Рухи м'язів

 

 

19

 

Рухи рослин

 

 

20

 

Рухи тварин

 

 

21

 

Способи розселення живих організмів..

 

 

22

 

Поширення організмів внаслідок окультурення і одомашнення

 

 

23

 

 

П. р. 2 Напрямки та результати одомашнення

 

24

 

Міграції тварин: причини, способи і шляхи.

 

 

25

 

Вплив людської діяльності на міграційні процеси

 

 

26

 

 

П.р.3 Ростові рухи рослин на прикладі проростків насіння.

 

 

27

 

 

Проект

Ріст рослин в умовах невагомості.

 

28

 

Узаральнення матеріалу. Тестовий контроль.

 

 

29

 

Саморегуляція  біологічних систем.

 

 

30

 

Поняття саморегулюючої біологічної системи. Негативний і позитивний зворотний зв'язок.

 

 

31

 

Саморегуляція на молекулярному рівні.

 

 

32

 

Регуляція активності ферментів.

 

 

33

 

Саморегуляція на клітинному рівні.

 

 

34

 

Саморегуляція клітинного циклу; апоптоз, як можливий механізм самоліквідації клітини.

 

 

35

 

Саморегуляція на тканинному рівні. Міжклітинний сигналізація. 

 

 

36

 

Саморегуляція на рівні організму.

 

 

37

 

Гомеостаз.

 

 

38

 

 

П. р. 4 Моделювання механізмів підтримання гомеостазу (Укладання схем регуляції рівня глюкози в крові, водно-сольового гомеостазу, рівня кальцію в крові)

 

 

39

 

Терморегуляція. Гомойотермні і пойкілотермні тварини. Водно-сольовий гомеостаз.

 

 

40

 

Імунітет як засіб збереження гомеостазу

 

 

41

 

Поведінкові механізми збереження гомеостазу.

 

 

42

 

Інтеграція нервової, гуморальної та імунної регуляції в організмі людини і тварин.

 

 

43

 

Регуляція у рослин. Фітогормони.

 

 

44

 

Прояви саморегуляції біологічних систем надорганізмових рівнів.

 

 

45

 

 

Проект Використання фітогормонів для укорінення живців, прискорення дозрівання плодів та у якості гербіцидів

 

46

 

Адаптації та їх значення

 

 

47

 

Механізм адаптації

Проект Планування подорожі в субекстремальні умови (джунглі, пустелю, Арктику, підйом у високогір’я,  занурення на глибину).

 

 

48

 

Адаптації в прокаріот і протистів

 

 

49

 

Адаптації в рослин

 

 

 

 

Пристосування рослин до запилення, запліднення, поширення у природі. Захисні реакції в організмі рослин

 

 

51

 

Роль ендокринної та нервової систем для адаптації в людей і тварин. Адаптації до тепла і холоду.

 

 

52

 

Адаптації людини та тварин до гіпоксії, тиску, концентрації солей

 

 

53

 

Адаптації тварин до умов харчування. Добові та сезонні адаптації

 

 

54

 

Підтримання гомеостазу в умовах крововтрати

П. Р. 5 Дослідження змін кровообігу та дихання людини при фізичному навантаженні.

 

 

55

 

Регенерація. Адаптації до фізичного навантаження

 

 

56

 

Стрес та дистрес

 

 

57

 

Вікова динаміка адаптаційних можливостей

 

 

58

 

Компенсаторні можливості організму людини

 

 

59

 

Морфологічні адаптації тварин

 

 

60

 

Формування коадаптацій у симбіотичних організмів.

 

 

Тема 7. Біологічні основи здорового способу життя

61

 

Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

 

 

62

 

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків

П.Р  6 Складання раціону (денного, тижневого) з урахуванням енергетичних витрат і збалансованої їжі

 

63

 

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини

 

 

64

 

Безпека і статева культура.

 

 

65

 

Профілактика неінфекційних захворювань опорно-рухової системи людини.

 

 

66

 

Вплив регулярних тренувань на стан опорно-рухової системи людини.

 

 

67

 

Профілактика неінфекційних захворювань кровоносної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і статевої систем.

 

 

68

 

Профілактика неінфекційних захворювань кровоносної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і статевої систем.

 

 

69

 

Профілактика неінфекційних захворювання нервової системи.

 

 

70

 

Профілактика порушення психічної діяльності людини.

П. Р. 7. Вивчення (складання) вмісту аптечки для надання першої медичної допомоги.

 

 

71

 

Імунна система людини, особливості її функціонування.

 

 

72

 

Види імунітету. Алергія. Імунодефіцити. Імунотерапія.

 

 

73

 

Причини онкологічних хвороб.

 

 

74

 

Механізми виникнення і розвитку пухлин. Способи профілактики і лікування пухлин.

 

 

75

 

Генетичні хвороби людини. Причини виникнення спадкових хвороб.

 

 

76

 

Медико-генетичне консультування та пренатальна діагностика.

 

 

77

 

Перспективи використання генної терапії для їх лікування.

 

 

78

 

Інфекційні та інвазійні захворювання людини. Шляхи зараження.

 

 

79

 

Трансмісивні захворювання та їхні природні осередки. Методи боротьби з паразитичними та кровосисними видами членистоногих. Профілактика захворювань, які переносять паразитичні та кровосисні членистоногі.

П. р. 8 Надання першої медичної допомоги при:

-пошкодженнях опорно-рухової системи;

- кровотечах;

-сонячному й тепловому ударах;

- обмороженні;

-  опіках;

- укусах отруйних тварин.

 

80

 

Сучасні методи діагностики інфекційних та інвазійних захворювань людини.

 

 

81

 

Профілактика основних вірусних захворювань людини. Можливості лікування вірусних хвороб.

 

 

82

 

Профілактика захворювань людини і тварин, які спричиняються пріонами.

 

 

83

 

Профілактика основних інфекційних захворювань людини, спричинених бактеріями.

 

 

84

 

Застосування антибіотиків, вакцин і сироваток для профілактики та лікування інфекційних захворювань людини.

 

 

85

 

Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні гриби.

 

 

86

 

Профілактика інвазійних захворювань людини, спричинених одноклітинними тваринами.

 

 

87

 

Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні черви.

 

 

88

 

Методи боротьби з гельмінтозами.

 

 

89

 

Урок-проект Вивчення тенденцій у виборі продуктів харчування населення України, аналіз їх причин і наслідків (соціально-, економічно- та валеологічно орієнтоване дослідження).

 

90

 

Узагальнення матеріалу

 

Тема 8. Селекція та біотехнологія

91

 

Основи сучасної селекції, її завдання. Поняття сорту, породи, штаму.

 

92

 

Внесок вітчизняних учених у розвиток селекції

 

93

 

Штучний добір та його форми.

 

94

 

Методи селекції рослин і тварин (гетерозис, поліплоїдія, віддалена гібридизація і т. і.).

 

95

 

Типи схрещувань і методи розведення.

 

96

 

Селекція рослин.

 

97

 

Центри різноманітності та походження культурних рослин.

 

98

 

 

П. р. 9 Порівняльна характеристика порід тварин (сортів рослин).

 

99

 

Селекція тварин

 

 

100

 

Селекція мікроорганізмів

 

101

 

Генетична і клітинна інженерія

 

102

 

Клонування ДНК (рекомбінантні ДНК та ПЛР) та організмів.

 

103

 

Генетично модифіковані організми.

 

104

 

Генетично модифіковані організми.

 

105

 

Біотехнологія.

 

106

 

Біотехнологія.

 

107

 

Проблеми та перспективи розвитку селекції і біотехнології.

 

108

 

Проблеми та перспективи розвитку селекції і біотехнології.

 

 

109

 

Урок- конференція

 

 

110

 

Узагальнення матеріалу по темі»Селекція та біотехнологія»

 

 

Тема 9. Екологія

111

 

Визначення, об’єкт, предмет і завдання екології.

 

 

112

 

Короткий нарис розвитку екології. Зв’язки екології з іншими науками.

 

 

113

 

Методологія екологічних досліджень.

 

 

114

 

Екологічні фактори та їхня класифікація, умови та ресурси.

 

 

115

 

Вплив біотичних факторів при різних формах спільного існування організмів.

 

 

116

 

Адаптація до впливу факторів (фізіологічна та еволюційна, енергетична, речовинна, інформаційна).

 

 

117

 

Екологічна ніша.

 

 

118

 

Структура екологічної ніші (топічна, трофічна, часова тощо) та параметри (ширина, перекриття).

 

 

119

 

Визначення терміну популяція, види популяцій та субпопуляційних груп.

 

 

120

 

 

П. Р. 10 Розрахунок чисельності, середньої та екологічної щільності для субпопуляційної групи (учнів у класі).

 

 

121

 

Статичні параметри популяцій: чисельність популяції (динаміка чисельності, методи її оцінки), вікова, статева, генетична, етологічна.

 

 

122

 

Динамічні параметри: приріст та народжуваність, смертність та криві виживання.

 

 

123

 

Поняття ємкості середовища. Типи життєвих (екологічних) стратегій популяцій.

 

 

124

 

 

П. Р. 11 Аналіз розподілу населення людини на планеті, встановлення справедливості (несправедливості) законів факторіальної екології для людини.

 

 

125

 

Екосистема як центральний об’єкт вивчення екології.

 

 

126

 

Види екосистем: (екосистеми різних масштабів, за походженням – біогеоценоз, біом, штучні та антропогенно-змінені екосистеми).

 

 

127

 

Склад екосистеми: біоценоз та біотоп.

 

 

128

 

Функціональна роль популяцій в біоценозі – консорції та еколого-ценотичні групи.

 

 

129

 

Просторово-часова неоднорідність біоценозів (ярусність та мозаїчність).

 

 

130

 

Структурне різноманіття біоценозу (видове багатство та різноманіття).

 

 

131

 

Часова неоднорідність екосистем (фенологічні зміни, сукцесія)

 

 

132

 

Трофічна структура біоценозу та екологічні піраміди.

 

 

133

 

Трансформація речовини та енергії в екосистемах, продуктивність біоценозу (первинна, вторинна).

 

 

134

 

Сучасні уявлення про біосферу як глобальну екосистему

 

 

135

 

Структура та складові біосфери.

 

 

136

 

Жива речовина і її роль у біосфері.

 

 

137

 

 

П.Р. 12 Розрахунок енергетичного балансу біосфери. Оцінка ролі продуцентів в енергетичному балансі.

 

 

138

 

Біогеохімічні цикли

 

 

139

 

Еволюція біосфери, причини та наслідки змін біосфери.

 

 

140

 

Основні чинники еволюційного процесу.

 

 

141

 

Сучасний етап розвитку біосфери та роль людини.

 

 

142

 

Основні глобальні екологічні проблеми сучасної біосфери

 

 

143

 

Показники порушення стійкості біосфери.

 

 

144

 

Узагальнення матеріалу по темі «Екологія»

 

 

145

 

Тестовий контроль

 

 

Тема 10. Сталий розвиток та збалансоване природокористування

146

 

Основні уявлення про антропогенний вплив на біосферу

 

 

147

148

 

Особливості природного і антропогенного забруднення довкілля.

 

 

149

 

Види забруднення, їх наслідки для екосистем та людини

 

 

150

151

 

Поняття якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

 

 

152

 

Екологічна складова управління та поводження з відходами виробництва та споживання

 

 

153

 

Фактори порушення якості атмосфери

 

 

154

 

Основні причини порушення якості природних вод

 

 

155

 

Загальні уявлення про геологічне середовище, екологічні функції геологічного середовища та його вплив на стан біти та здоров’я людини

 

 

156

 

Причини деградації ґрунтів (ерозія ґрунту, види забруднення та охорона ґрунтів).

 

 

157

 

Антропогенний вплив на біологічне різноманіття: вимирання видів, види-вселенці.

 

 

158

 

Сучасні напрямки охорони природи та захисту навколишнього середовища в Україні та світі.

 

 

159

 

Міждержавні угоди та екологічна політика України.

 

 

160

 

Базові положення  природокористування.

 

 

161

 

 

П Р. 13 Критичний аналіз існуючих класифікацій природних ресурсів.

 

162

 

Природні ресурси, принципи їх класифікації, і проблема їх використання.

 

 

163

 

Основні закони природокористування

 

 

164

 

Принципи  управління природними системами

 

 

165

 

Природокористування  в контексті сталого розвитку

 

 

166

 

Основні шляхи екологізації природокористування

 

 

167

 

Шляхи реалізації збалансованого розвитку та на індивідуальному, місцевому, державному та міжнародному рівнях.

 

 

168

 

 

П. Р. 14 Укладання плану заходів щодо екологізації окремої  форми антропогенної діяльності (на прикладі виробництва, транспорту,  рекреаційно-туристичної діяльності тощо). 

 

169

 

Природоохоронне законодавство України, Червона книга України

 

 

170

 

 

П. Р. 15 Розрахунок екологічних збитківчерез забруднення довкілля, знищення мисливських видів та видів, занесених до Червоної книги України

 

171

 

Врахування наукових, економічних, морально-етичних та правових аспектів при вирішенні екологічних проблем.

 

 

172

 

Природоохоронні та екологічні громадянські ініціативи.

 

 

173

 

Природоохоронні та екологічні громадянські ініціативи.

 

 

174

 

Тестовий контроль

 

 

175

 

Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

 

docx
Додано
14 травня 2020
Переглядів
479
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку