23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Календарне планування "Біологія, 7 клас"

Про матеріал

Календарне планування уроків біології для 7-го класу складено відповідно до чинної програми, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, до підручника Задорожного К.М.

Перегляд файлу

БІОЛОГІЯ

7-й клас

(2 год. на тиждень)

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ (4 години)

1

04.09.2018

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин

 

2

06.09.2018

Будова клітин у тварин

 

3

11.09.2018

Будова тварин: тканини та їх функції

 

4

13.09.2018

Органи та системи органів тварин

 

Тема 1. Різноманітність тварин (30 годин)

5

18.09.2018

Поняття про класифікацію тварин

 

6

20.09.2018

Тип Кишковопорожнинні

 

7

25.09.2018

Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви

 

8

27.09.2018

Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви і П’явки. Лабораторне дослідження 1: Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка)

 

9

02.10.2018

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

 

10

04.10.2018

Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні

 

11

09.10.2018

Тип Членистоногі. Клас Комахи.

 

12

11.10.2018

Різноманітність комах. Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах

 

13

16.10.2018

Роль комах у природі та значення в житті людини

 

14

18.10.2018

Паразитизм. Паразитичні черви. Паразитичні членистоногі

 

15

30.10.2018

Тип Молюски або М’якуни. Клас Черевоногі молюски

 

16

01.11.2018

Тип Молюски або М’якуни. Клас Двостулкові молюски. Лабораторне дослідження 2: Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків

 

17

06.11.2018

Тип Молюски або М’якуни. Клас Головоногі молюски

 

18

08.11.2018

Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі

 

19

13.11.2018

Контрольна робота № 1.

Проміжне тематичне оцінювання

 

20

15.11.2018

Тип Хордові. Загальна характеристика типу

 

21

20.11.2018

Надклас Риби. Клас Хрящові риби

 

22

22.11.2018

Надклас Риби. Клас Кісткові риби. Розмноження і розвиток риб

 

23

27.11.2018

Різноманітність риб

 

24

29.11.2018

Клас Земноводні, або Амфібії

 

25

04.12.2018

Клас Плазуни, або Рептилії

 

26

06.12.2018

Клас Птахи

 

27

11.12.2018

Розмноження і розвиток птахів

 

28

13.12.2018

Різноманітність птахів. Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів

 

29

18.12.2018

Клас Ссавці

 

30

20.12.2018

Розмноження і розвиток ссавців

 

31

27.12.2018

Різноманітність ссавців

 

32

15.01.2019

Різноманітність ссавців

 

33

17.01.2019

Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування

 

34

22.01.2019

Захист міні-проектів: Тварини рекордсмени. Як утворюються коралові острови? Як утворюються перлини? Тварини-будівельники.

Узагальнення з теми «Різноманітність тварин»

 

Тема 2. Процеси життєдіяльності  тварин (16 годин)

35

24.01.2019

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення

 

36

29.01.2019

Різноманітність травних систем

 

37

31.01.2019

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині

 

38

05.02.2019

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її функції

 

39

07.02.2019

Практична робота № 4. Порівняння кровоносної системи хребетних тварин

 

40

12.02.2019

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин

 

41

14.02.2019

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

 

42

19.02.2019

Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин

 

43

21.02.2019

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Лабораторне дослідження 3: Особливості покривів тіла тварин

 

44

26.02.2019

Органи чуття, їх значення

 

45

28.02.2019

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

 

46

05.03.2019

Поняття про регуляцію діяльності організму тварин.

 

47

07.03.2019

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

 

48

12.03.2019

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин. Лабораторне дослідження 4: Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

 

49

14.03.2019

Захист міні-проектів: Майстерність маскування. Як бачать тварини. Турбота про потомство. Як тварини визначають напрямок руху

 

50

19.03.2019

Контрольна робота № 2

 

Тема 3. Поведінка тварин (9 годин)

51

21.03.2019

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Лабораторне дослідження 5: Спостереження за поведінкою тварин

 

52

02.04.2019

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

 

53

04.04.2019

Форми поведінки тварин: дослідницька харчова, захисна, гігієнічна

 

54

09.04.2019

Форми поведінки тварин: репродуктивна, територіальна, соціальна

 

55

11.04.2019

Типи угруповань тварин за К.Лоренцем. Захист міні-проектів: Спільноти тварин

 

56

16.04.2019

Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Захист міні-проектів: Як спілкуються тварини. Як тварини користуються знаряддями праці.

 

57

18.04.2019

Практична робота № 7. Визначення направленості поведінкових актів тварин (за відеоматеріалами)

 

58

23.04.2019

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

 

59

25.04.2019

Узагальнення з теми «Поведінка тварин»

 

Тема 4. Організми і середовище існування (6 годин)

60

30.04.2019

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

 

61

02.05.2019

Ланцюги живлення і потік енергії

 

62

07.05.2019

Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях. Екскурсія Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні

 

63

14.05.2019

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика

 

64

16.05.2019

Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України

 

65

21.05.2019

Захист міні-проектів: Як тварини пристосовані до життя в різних умовах. Заповідні території України.

 

Узагальнення

66

23.05.2019

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
3 серпня 2018
Переглядів
1108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку