Календарне планування до підручника "Zoom In Special 4 with Culture Time for Ukraine"

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для учнів 4-го класу за підручником "Zoom In 4" (розраховано на 2 години на тиждень).
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування з англійської мови для учнів 4 класів загальноосвітнього навчального закладу

на І семестр 2019 – 2020 н.р.

Клас: 4-В

Укладено відповідно до «Навчальних програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 з урахуванням змін визначених Наказом МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

(Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503)

 

Підручники:  1. О. Карпюк “English 4”. -  Тернопіль, Астон, 2014 рік.

2. H. Mitchel .«Zoom In Special 4”.  MM Publications, 2016.

Вчитель: В. Семенюк

 

               І семестр                                                                              ІІ семестр                                                                                                                                                           аудіювання –                                                                     аудіювання –

читання –                                                                         читання –

письмо –                                                                            письмо –

говоріння –                                                                       говоріння –

Програмові теми – 7

Теми І семестру:

1. Шкільне життя.

2. Природа і навколишнє середовище.

3. Я, моя сім'я і друзі.

 

 

 

 

Схвалено на засіданні ШМО вчителів іноземної мови

Протокол №1 від 30.08.2019 р.

Теми ІІ семестру:

  1. Подорож.
  2.  Свята і традиції (Святкування в кафе).
  3. Помешкання.
  4. Відпочинок і дозвілля.

 

 

 

 

І семестр                                                                                                                                                                                                                                                       16Х2год. = 32 год.

 

 

 

Дата

Скоригована

 

Тематика ситуативного спілкування

 

 

спілкування

Підтема

 

Мовленнєві функції

 

 

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціокультурна,

загальнонавчальна

компетенції

Домашнє

завдання

фонетика

лексика

грам-ка

аудіювання

читання

говоріння

письмо

 

Тема 1. Шкільне життя (9 год.)

1

 

 

Знову в школі

 

висловлювати вказівки та виконувати вказівки інших

Вимова вивчених слів та виразів, достатня для розуміння

sit down, stand up, touch, open, close

Imperative, object pronouns

Ex.1,2,3 p.2

Ex.5 p.3

Ex.1 p.2

 

Ex.7 p.3

Норми поведінки та правила спілкування у громадських місцях

 

Уміти працювати зі словником

p.4,5, ex.1 – 3 WB

2

 

 

Знову в школі

висловлювати вказівки та виконувати вказівки інших

Інтонація і наголос у словах

hide, give, go out, cross the street, be careful

 

Ex.1, p.4

Ex.1, р.4

Ex. 5, p.5

Ex.2,p.6 WB

Активно застосовувати мову, яка вивчається

Слова, p.6,7, ex.1,3 WB

3

 

 

Шкільні правила

називати шкільні правила

Фонемат. опрацюван-ня нових ЛО

throw litter in the bin, write on the wall and desk, chew gum, be quiet, stay here, rules

can, must

Ex.1, p.6

Ex.3, p.6

 

 

Ex.1, p.8 WB

Сприймати новий досвід, застосовувати спостереження, здогадку, запам’ятовування

 

 

 

Ex.3,4,5, p. 7 WB

4

 

 

Правила класу

називати шкільні правила

Інтонація розповідно-го та заперечного речення

 

can, must

Ex.4,5 p.7

 

Ex.6, p.7

Ex.6, p. 7 WB

Активно застосовувати мову, яка вивчається

Ex.3,4, p.9 WB

*створити постер із правилами класу

5

 

 

Розклад уроків

запитувати про шкільні предмети та давати відповіді на ці запитання

 

 

особливості інтонації

subject, Maths, Ukrainian, English, Reading, Sport (PE), Art, Music, History

 

p.23

(Karpiuk)

 

 

 

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

 

скласти свій розклад уроків, повтор. слова

6

 

 

Школи у Великобританії

порівнювати шкільне життя у різних країнах

особливості інтонації

starts/ finishes

 

 p.21

p.21

 

Word dictation

Уміння проводити паралель між культурами

 

Ex.2, p.16 WB

7

 

 

Школи в Україні

порівнювати шкільне життя у різних країнах

Вимова вивчених слів та виразів, достатня для розуміння

 

 

 

p. 122

 

 

Уміння проводити паралель між культурами

 

підгот. до дом. чит.

8

 

 

Домашнє читання

“Primary Schools in England”

порівнювати шкільне життя у різних країнах

 

primary, Graveney, Gedar Grove, a break

 

 

Ex.1, p.27 (Karp)

Ex.2, p.44 (Karp)

 

 

 

 

 

.

підготувати розповідь про своє шкільне життя

9

 

 

Моє шкільне життя. Узагальн. і повтор. вивченого

Робити короткі повідомлення про своє шкільне життя

 

 

 

 

Ex.3,4, p. 19

Ex.1, p.18

Презентація міні-проектів

Ex. 5, p.19

Узагальнювати і презентувати інформацію. Слідкувати за презентованою інформацією

Ex.4, p.19

Тема 2. Природа і навколишнє середовище (8год.)

10

 

 

Природа в різні пори року

Надавати інформацію, описувати

Фонетичне опрацювання лексики уроку

cool, warm, cloudy, windy, frosty, leaves, the sky, clouds, wet, muddy

Безособові речення

Ex. 1, p.98

(Karpiuk)

Ex. 2,3 p.98

(Karpiuk)

 

Ex.4, p.99

уважно стежити за презентованою інформацією

 

 

 

 

 

 

 

Застосовувати інші компетенції, щоб діяти в навчальній ситуації

повторити слова

 

 

11

 

 

Природа в різні пори року

Надавати інформацію, описувати

 

 

Ex.1, p.100

(Karpiuk)

Ex.1, p.100

(Karp.)

 

Ex.2, p.101

(Karp.)

 

підготув. до диктанту

12

 

 

Моя улюблена пора року

описувати улюблену пору року

Інтонація розповідних речень

 

 

 

 

 

Диктант

 

описати улюблену пору року за зразком

13

 

 

Дикі та свійські тварини

 повідомляти про наявність чогось

Вимова закінчень множини іменників

cow, mice, snake, elephant, parrot…

plurals

Ex.1, p.8

Ex.4, p.9

Ex.2, p.8

Ex.5, p.9

Ex.6, p.9

Стежити за презентованою інформацією

 

Ex.1-3, p. 10 (WB)

14

 

 

Одяг для домашніх улюблен-ців

повідомляти про особливості тварин

Вимова закінчень множини іменників

jacket, jumper, T-shirt, jeans

plurals

Ex. 1, p.10

Ex.3, p.10

Ex.6, p.11

 

Ефективно співпрацювати в парі

Ex.3,4, p. 13 WB

15

 

 

Тварини в Україні

повідомляти про особливості тварин

особливості інтонації

dolphin, deer, duck, eagle, moose, squirrel, bear

Numerals 1-100

 

Ex.1,2, p.124

Ex.4, p.13

 

 

повторити слова, ex.2 p.124, скласти власні речення

16

 

 

Описуємо тварин

описувати тварину за поданим зразком

особливості інтонації

 

 

 

 

 

опис тварин за зразкому групах

Ефективно працювати в групі

 

підготувати проект “My Favourite Animal”

17

 

 

Моя улюблена тварина. Узагальн. і повтор. вивченого

описувати улюблену тварину

особливості інтонації

 

 

 

 

Захист проектів

Робота з порт-фоліо

 

Стежити за презентованою інформацією

p.36,37

Тема 3. Я, моя сім'я і друзі (Місце проживання)

18

 

 

Населені пункти

повідомляти про місцезнаходження об’єктів у місті

Фонетичне опрацювання лексики

city, town, country, village, Rivne, Ukraine, Kyiv

Prepositions of place

Ex.1-3, p. 22

Ex.1,6, p. 22-23

 

 

Знання культурних реалій, пов’язаних з повсякденним життям

 

 

Ex. 1-3, p.20

19

 

 

Магазини у моєму місті

запитувати та відповідати про місцезнаходження об’єктів у місті

особливості інтонації

supermar-ket, market, bookshop, shoe shop, toy shop

 Prepositions of place

Ex.4,5, p.23

 

Ex.6, p.23

Ex.5, p.21 WB

Уважно стежити за презентованою інформацією

Ex. 4, p. 22 WB, повтор. слова

20

 

 

Покупки в супер-маркеті

робити пропозицію та реагувати на неї

 Фонет. опрац. нових ЛО

buy, do shopping, chocolate, crisps, ice-cream, coffee, tea, orange juice

Present Continuous

Ex. 1,2,

 p. 24

 

Ex.4,

 p. 25

 

Ex.4, p.23 WB

Ex.5, p.25

Ex.6 p.25

Дотримання правил ввічливості

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Ex.1,2, p.22 WB

 

21

 

 

Покупки з друзями

робити пропозицію та реагувати на неї

розігрування діалогу з використанням відповідної інтонації

hot dog, water, umbrella, train station, bus stop, hungry, thirsty

Present Continuous

because

Ex. 1, p.26

Ex. 5, p.27

Ex.1,3, p. 26

Ex.6, p. 27

Ex. 7, p. 27

Ex. 5, p. 25 WB

Дотримання правил ввічливості

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Ex.1-3, p.24-25 WB

22

 

 

Мої друзі такі різні!

порівнювати предмети за певними критеріями

 

наголос у словах

tall - taller,

thin-thinner,

old-older

Compara-tives

Ex.1, p.30

 

Ex.1, p.30

Ex.7, p.31

Ex. 5,p 31

 

Ex. 6 p.31

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Ex.1,2, p.28 WB

23

 

 

Мої друзі – ерудити

порівнювати предмети за певними критеріями

 

Фонет. опрац. нових ЛО

river, mountain, castle, building, high-higher-the highest

Compara-tives

Ex.1, p.32

Ex.4, p. 33

Ex.4, p. 33

 

 

Ex. 1,2 p. 30 WB

24

 

 

Улюблені магазини

Презентувати інформацію

 

Інтонування зв'язного мовного потоку

 

 

Ex.1, p.34

p.35

Work on project

Ex. 5,6, p27

 

підготув. до дом. чит.

25

 

 

Домашнє читання.

“Shops”

 

 

shopping centre, Belltown, neighbourhood

 

 

p. 41

 

 

 

 

підготув. проект “Shops in My City”

26

 

 

Узагальн. і повтор. вивченого матеріалу

Узагальнювати і презентувати отриману інформацію

Інтонування зв'язного мовного потоку

 

 

 

p. 38,39

 

Project presentation

 

 

Review

27

 

 

Контрольна робота: аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Контрольна робота: читання

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

Контрольна робота: письмо

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Контрольна робота: говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
16 вересня
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку