5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Календарне планування складене відповідно до чинної програми, 3 години на тиждень. Підручник Англійська мова О.Д Карпюк 5 клас. Варіант 2.

Про матеріал

Календарне планування складене відповідно до чинної програми, 3 години на тиждень. Підручник Англійська мова О.Д Карпюк 5 клас. Врахованно зміни,та всі види контролю.

Перегляд файлу

№ уро-ку

 

Дата

 

Тематика ситуативного спілкування

 

Мовленнєві функції

 

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні вміння

Очікуваний результат

 

Домашнє завдання

Лексика

Грамати-ка

Зорове сприй-мання

Сприй- мання на слух

Усна взаємо-дія

Усне проду-кування

Писемне проду-кування

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Шкільне життя (11 годин)

 

1

 

Повернення до школи

 

запитувати та надавати інформацію

 

 

I can’t wait to…

 

 

Впр. 5, с. 6

Впр. 1, с. 4

Впр. 5, с. 6

 

Впр. 1,3,  с. 4-5

Впр. 6, с. 6

Впр. 2, 4, с. 5

.

Обговорює шкільні правила.

 

Впр.1,с.4

Повтори-ти слова пісні

2

 

Представлення

 

порівнювати

 

I’m…

I’ve got…

She’s got…

They’ve got…

 

Remember! (с. 9)

Впр. 1, 3, с. 8-9

 

Впр. 4, с. 9

Впр. 2, 4, 5, с. 9

 

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом

Впр 4 с.5

 

 

 

 

3

 

Розповідь про друга

 

описувати, розповідати, характеризува-ти

 

My name is…

I’m from…

Yes, I…

No, I…

 

Remember! (с. 11)

Впр. 2, с. 11

Впр. 1, с. 10

Впр. 3-4, с. 10-11

Впр. 1, с. 10

 

Свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей з особливими навчальними

 

Впр. 5,

 с. 11

4

 

Знайомство з новими друзями

 

запитувати та надавати інформацію

 

I’m fond of…

What does she like?

 

A PRONOUN, THE VERB ‘TO BE’

 (с. 12), Grammar Reference $2 (c. 258-259)

 

 

 

Впр. 1, 4, с. 12-13

Впр. 2-3, с. 13

 

Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 

Розказати про друга

5

 

Друзі по листуванню

 

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

What is he good at?

Who’s got curly hair?

 

 

Впр. 4, с. 15

 Впр. 4, с. 15

Впр. 2,3, с. 14-15

Впр 1,4, с. 14-15

 

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

 

Написати розповідь за прикла-дом с.15

6

 

Шкільні предмети

 

аргументувати свій вибір

 

My favourite subject is…

Числівники

Craft,geography, religion с.26

кількісні та порядкові числівники Грамм. мат параграф №.1,2 с.257-258 Remember! (с. 27, 28)-

Впр.2,

с.26

Впр.2,

с.28

Впр 4,с.28

 

Впр.3,

с.26

Впр.3,

с.29

 

Обговорює шкільні правила.

 

Впр.4,

с.28 скласти діалог про розклад занять усно

7

 

Мій улюблений предмет

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію

 

 

The most popular school subject is…

 

The least

popular school subject is…

Опрацювання назв шкільних предметів

 

Ступені порівняння прикметників (с. 30), Грам. матеріал пар.1 (c. 256-257)

 

Впр.2,

с.30

Впр.3,

с.30

Впр.4,с.31

 

Впр.1,

с.30

Впр.4в, с.31

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу «no hate speech» (мова проти ненависті – з англ.).

 

Впр3,с.31 скласти розповідь за зразком

8

 

Розклад уроків

 

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

 

- How many times do we have English?

- Three times a week.

Vocabulary box (с. 32)

 

Впр4,.32

 

Впр4,.32

впр.4,с.43

впр.1,с.33

впр.3,с.42

 

впр.2,с.33

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

Впр.5,

с.43 написати  про шкільні предмети, школу

с.44-45 читання

9

 

Чому важливо знати іноземну мову

описувати, розповідати, характеризува-ти

 

 

- Is he afraid of the English test?

- Yes, he is.

 

 

Впр.1,

с.38

Впр.1,

с.44

Впр.2,

с.38

 

Впр.4,

с.38

Впр.2, 3, с.45

 

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

 

Впр.4,

с.39 підготувати усну розповідь

10

 

Вивчення англійської мови

 

аргументувати свій вибір

 

 

I learn English because…

My English lessons are…

 

Частини мови Remember! (с. 40)

Впр.2,с.40

 

Впр.1,

с.40

Впр.3,

с.40

 

 

Впр.3,

с.40

Впр.1,

с.41

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгваль-ному та полікультурному середовищі.

 

Впр.2,

с.41-написати про урок англ.мови

11

 

Час навчатися

аргументувати свій вибір

 

 

Узагальнення знань з теми

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

Повторити граматичні конструкції

 

Відпочинок і дозвілля (12 годин)  

12

 

Люди навколо нас Інтереси та вподобання оточуючих

 

Ознайомити  учнів із захопленнями їхніх однолітків,  з особливостями проведення вільного часу та  стилем життя людей  у країні,мова якої вивчається

 

Who is lazy/polite/shy..?

 

Vocabulary box (с. 50,52)

 

Впр.1,

с.50

Впр.2,

с.51

Впр.1,

с.50

Впр.5,

с.52

Впр.2,

с.52

Впр.1.,3с.53

Впр.3,

с.51

 

Впр.4,

с.51

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

 

Впр.5,

с.53 повторити слова уроку

№ уро-ку

 

Дата

 

Тематика ситуативного спілкування

 

Мовленнєві функції

 

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні вміння

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

Лексика

Грамати-ка

Зорове сприй-мання

Сприй- мання на слух

Усна взаємо-дія

Усне проду-кування

Писемне проду-кування

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

13

 

 

Що ми вміємо та не вміємо робити

Розповідь про друга

 

запитувати та надавати інформацію

 

 

Do you trust your friend?

Does he share ideas/dreams with you?

Введення нових ЛО , опрацювання в усному мовленні Vocabulary box (с. 56)

Модалье  дієслово Can Remember! (с. 54), грам. матеріал параграф 7 (c. 264)

Впр.2,

с.56

Впр.5,

с.57

Впр.2,

с.56

Впр.2,с.54

Впр.5,с.55

впр.3,с.57

Впр.4,

с.55

Впр.1, с.56

 

Впр.1,

с.54

Впр.3,

с.54

Впр.4,

с.57

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом

Впр.6,

с.55

Впр.1,

с.57 описати друга письмово

14

 

Хобі та інтереси

 

аргументувати свій вибір

 

 I am interested in…

He plays table tennis.

He is fond of travelling.

Опрацювання нових ЛО в усному мовленні

Vocabulary box (с. 59)

Дієслова to play, to go Remember! (с. 58)

Впр.1,

с.58

Впр.5,

с.60

 

 

Впр.2,

с.59

Впр.3,

с.59

Впр.4,

с.59

 

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку

Впр.5,

с.60 виконати усно

15

 

Різноманітні хобі

 

описувати, розповідати, характеризува-ти

 

 

I like model boats.

Тренування вивчених ЛО

Теперішній час  Грам. матеріал

пар.1 (c. 261)

 

Впр.2,

с.62

Впр.1,с.61

Впр.2b,с.61

 

 

Впр.2a,с.61

Впр.1,с.62

 

Впр.3,

с.61

Диктант

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

Впр.1,

с.62-розказати про різні види хобі

16

 

Позакласна діяльність

 

висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

 

I like aerobics.

I don’t like playing tennis.

Опрацювання нових ЛО в усному мовленні

Vocabulary box (с. 63)

 

Впр.5,

с.64

Впр.2,

с.63

Впр.3,

с.64

 

Впр.1,

с.63

Впр.3-4,с.64

Впр.6,

с.65

Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку.

 

Впр.6,

с.65- підсумувати усно

17

 

Хобі друзів

 

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

 

Who is fond of collecting stamps?

 

 

Впр.1,

с.66

Впр.1,

с.66

Впр.2, 4,с.66

 

Впр.3,с.66

Впр.3, 4,с.69

Впр.2,

с.67

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку.

 

Впр.3,

с.68- розказати про різні захоплення людей

 

18

 

Вечірки

 

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію

 

 

What kind of music do you like?

 

Опрацювання нових ЛО в усному мовленні

Vocabulary box (с. 71)

 

Впр.1,

с.70

Впр.3,

с.71

 

Впр.4,с.71

 

Впр.1,

с.70

Складає перелік покупок.

 

Впр.4,

с.71 підготувати діалог

19

 

Проведення вільного часу

 

описувати, розповідати, характеризува-ти

 

 

He always watches TV in the evening.

Прислівник always,usually,rarely, never…

с.72

Теперішній час  Remember! (с. 72)

 

 

Впр.1,

с.73

Впр.4,

с.75

Впр.2, с.72

 

Впр.1,3,

с.73

Впр.2,3,

с.74

 

 

Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду.

 

Впр.3,

с.73 підготувати усне повідомлення за таблицею

20

 

Запрошення на вечірку

 

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію

 

Some people are fond of…

I am interested in…

My friend is keen on…

Активізація ЛО уроку

 

Впр.5,с.77

Впр.3,с.76

Впр,2, с.75

 

Впр.1, с.75

Впр.4, с.76

 

Впр.1,

с.77 Диктант  

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

Впр.1,

с. 77 оформити та написати листівку                ( проект)

21

 

Он-лайн спілкування

Перевірка домашнього читання

аргументувати свій вибір, точку зору

 

 

Who is good at…?

Are the fond of chatting online?

He is crazy about surfing the Net.

 

Опрацювання нових ЛО в усному мовленні

Vocabulary box (с. 79)

За матеріалами  тексту  А. Мілена  «Eyores Birthday», підр. О. Карп’юк «English»,    С.86-87

Впр.2,

с.78

 

 

Впр.1,

с.78

Впр.3,

с.79

Впр.5,

с.79

Впр.4,

с.79

Порівнює

безпосереднє спілкування з віртуальним.

Повторити слова уроку

Впр.5,

с.79 - письмово

22

 

Комп’ютери Електронне листування.

 

описувати, розповідати, характеризува-ти

 

 

Can you use a computer?

She is a computer wizard.

Повторення слів   to love, to hate, to like

Vocabulary box с.82

Герундій

Remember! (с. 81)

 

Впр.4,

с.82

Впр.2,

с.80

Впр.1,2, с.80

 

Впр.3,

с.80

 

Впр.2,

с.81

написання електронного листа

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку

Впр.1.

с.83 написати елект.лист

Повторити лексику теми

23

 

Відпочинок

 

застосовувати знання у змінних умовах

 

Узагальнення знань з теми

Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 

Впр7,

с. 85 написати,яку вечірку ти плануєш

 

Я, моя сім’я, мої друзі (10 годин)

 

24

 

 

Моя сімя

 

Ознайомити учнів з сімейними цінностями британських родин .

 

Is Rick Tom’s uncle?

Опрацювання ЛО теми  “ My Family”

 

 

 

Впр.3,с.93

 

Впр.1, с.92

Впр.4,с.93

Впр.2,с.93

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

 

Підготувати проект сімейного дерева і розказати про сім’ю

 

№ уро-ку

 

Дата

 

Тематика ситуативного спілкування

 

Мовленнєві функції

 

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні вміння

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

Лексика

Грамати-ка

Зорове сприй-мання

Сприй- мання на слух

Усна взаємо-дія

Усне проду-кування

Писемне проду-кування

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

25

 

 

Професії членів родини

 

Ознайомити учнів з традиціями британських родин .

 

What does the doctor do?

He helps sick people.

Опрацювання нових ЛО в усному мовленні Vocabulary box    

(с. 95)

 

Теперішній час с. 94

Впр. Do you know с.95

Впр.2,

с.94

Впр.3,с.95

Впр.1,

с.94

Впр,4,

с.95

 

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

 

Повторити лексику уроку

26

 

Брати та сестри

 

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

 

It is good to have a brother or sister/to be the only child.

Опрацювання нових ЛО в усному мовленні Vocabulary box    

(с. 97)

 

 

Впр.1,

с.96

Впр.3,

с.96

Впр.4,

с.97

Впр.6,

с.98

 

Впр.2,с.96

 

 

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

 

Впр.5,

с.98 читати, повторити слова уроку

27

 

Я та моя сім’я

 

запитувати та надавати інформацію

 

 

My mom is listening to me now.

Активізація ЛО теми

Теперішній тривалий час грам. матеріал пар.4       (c. 262)

Remember! (с. 99)

 

Впр.1,

с.99

Впр.1,

с.100

Впр.1,

с.100

Впр.2-3, с.101

 

Впр.1,

с.99

Впр.1, с.101

Диктант

 

Порівнює сімейні традиції.

 

Впр.2,

с.101

28

 

Бабусині історії

Ознайомити учнів зі стилем життя  британських родин .

 

When I was 5, I had a lot of toys.

Опрацювання нових ЛО в усному мовленні Vocabulary box   

 (с. 127)

 

Минулий час

Remember с.127

Впр.2,

с.126

Впр.2,

с.126

Впр.4,

с.128

Впр.1,с.126

 

Впр.3,

с.127

Впр.6,

с.128

Впр.5,

с.128

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

 

Впр.7,

с.128- проект

29

 

День за днем

 

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію

 

 

 - Were you in (at)…on your winter holidays?

- Yes, I was. / No, I wasn’t.

Last month, last evening, yesterday

Минулий час дієслова     to be

Remember с.129,131

 

 

 

 

Впр.2,с.129

 

Впр.1, с.129

 

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

 

Впр.1.

с. 129 заповни-ти пропуски

30

 

Одного разу…

описувати, розповідати, характеризува-ти

 

 

- Did you ride a bike yesterday?

- Yes, I did. / No, I didn’t.

 

Минулий час

Впр.3,]

с.130

Впр.3,

с.130

 

Впр.5,

с.131

Впр.4,

с.130

Пояснює вибір особистих символів.

 

Впр.6в,

с.131 виписати дієслова у минулому часі, повторити неправильні дієслова

31

 

Комп’ютер для бабусі

запитувати та надавати інформацію

 

 

It is good to be the same/ different / free.

Активіза-ція ЛО теми

Неправильні дієслова Remember с.132

Впр.2в,с.132

Впр.2ав, с.132

Впр.7,

с.133

 

Впр.3,

с.133

Впр.4,

с.133

Впр.5,

с.133

Диктант

Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 

Впр.6,

с.133 написати., що ти робив вчора

Повторити вірш

32

 

Дитячі спогади

висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

 

What was your favourite fairy tale when you were in the kindergarten?

Опрацювання нових ЛО в усному мовленні Vocabulary box   

 (с. 134)

 

Впр.2,

с.134

Впр.2,

с.134

Впр.1,с.134

Впр.3,с.135

 

 

 

Наводить приклади свого внеску в життя громади.

 

Впр1,

с.135 проект

33

 

Дозвольте відрукомендува-тись

 

аргументувати свій вибір

 

When is your birthday?

Its on the… . And yours?

Активіза-ція ЛО теми

Повторе-ння 

минулого часу

Впр.4,

с.136

Впр.5,

с.137

Впр.5,с.135

Впр.3,

с.136

Впр.4,

с.135

(1-4)

Планує траєкторію власного життя.

 

Впр.3,

с.136 допов-нити письмово

34

 

Сім’я

перевірка домашнього читання

 

запитувати та надавати інформацію

 

 

Once upon a time there lived…

 

За матеріалами  тексту  казки Шарля Перо   Sleeping Beauty

підр. О. Карп’юк «English», С.138-139

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

Впр.3,

с.139

розіграти уривок

 

 

 

 

 

Впр.3,с.139 розіграти уривок

35

 

Моя сім’я

 

застосовувати знання у змінних умовах

 

Узагальнення знань з теми

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

 

Заповни-ти Learning Diary c. 142

 

Харчування (8 годин)

 

36

 

Продукти харчування

Ознайомити учнів з особливостями харчування громадян  Британії

 

I like carrots and tomatoes /cherries and pears.

Опрацювання нових ЛО (honey, spinach, watermelon…)

 

 

Впр.3,

с.103

 

 

Впр.1,

с.102

Впр.2,

с.102

 

Складає перелік покупок.

 

Розказати про свій сніданок, повторити нові слова

№ уро-ку

 

Дата

 

Тематика ситуативного спілкування

 

Мовленнєві функції

 

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні вміння

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

Лексика

Грамати-ка

Зорове сприй-мання

Сприй- мання на слух

Усна взаємо-дія

Усне проду-кування

Писемне проду-кування

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

37

 

Британські традиції в їжі

Ознайомити учнів з культурою споживання громадян  Британії

 

…are rich in vitamins.

Активізація вивченої лексики,

Введення нових ЛО

Vocabulary box с.104

 

Впр.4,

с.105

Впр.5,

с.106

Впр.1в,с.104

Впр.3,с.105

 

Впр.1,

с.104

Впр.2,

с.105

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я.

 

Впр.4,

с.105 - переказати

38

 

Улюблені страви британців

Ознайомити учнів з кулінарними вподобаннями громадян  Британії

What do you eat in the morning / for lunch / in the evening?

Активізація вивченої лексики

Впр.2,

с.106

Злічувані та незлічувані  іменники

Remember c.108

Грам. матеріал пар.3 с.264

 

Впр.2в,с.107

Впр.1,с.106

 

Впр.3,

с.107

Диктант

Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки.

 

Написати про свій обід та вечерю

39

 

Улюблені страви українців

порівнювати

 

There are some eggs on the plate.

There is some milk in the glass.

Повторе-ння вивченої лексики

Слова some, any

Remember с.109

Граматичний мат.пар. 3,с.259

Повторення правил вживання слів many, much с.110

 

Впр.4,

с.108

 

 

Впр.5,

с.108

Впр.4,

с.108

Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки.

 

Повтори-ти злічувані та не-злічувані 

40

 

Похід за продуктами

аргументувати свій вибір

 

There isn’t any butter.

There aren’t any tomatoes.

 

 

Впр.2,

с.110

Впр.1,

с.109

Впр.2,

с.109

Впр.4,

с.110

 

Впр.3,с.110

 

Впр.1в, с.109

 

Розподіляє кошти на продукти харчування.

 

Впр.5,

с.111 заповнити пропуски

41

 

Правила харчування

запитувати та надавати інформацію

 

- How much is the cake?

- It’s 30 hryvnias.

Активіза-ція вивченої лексики

 

 

Впр.2,с.111

Впр.1,с.111 Впр.2,с.112

Впр.4,5с.112

 

Впр.3,с.112

 

Впр.1, с.113

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування.

 

Впр.1,

с.113 проект

Зробити постер про здорову та нездорову їжу

 

42

 

Їжа

Перевірка домашнього читання

описувати, розповідати, характеризува-ти

 

The sun shone upon the palace.

 

За матеріалами  тексту  казки Шарля Перо   Sleeping Beauty

підр. О. Карп’юк «English»( ІІч.)  С.140-141

Обговорює особливості харчування у підлітковому віці та харчові звички.

 

Впр.3,с.141- розіграти уривок

43

 

Харчування узагальнююче  повторення

застосовувати знання у змінних умовах

 

Узагальнення знань з теми

Наводить приклади збалансованості власного раціону.

 

Повторити вивчену лексику та грамати-ку

44

 

Контроль письма

 

 

45

 

Контроль читання

 

 

46

 

Контроль аудіювання

 

 

47

 

Контроль говоріння

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Поліщук Лариса Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Катя БЕРЕЖНА
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
1481
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку