24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Календарне планування Українська література 10клас (профільний рівень)

Про матеріал
Календарно - тематичне планування для 10 класу за новою програмою 2018 - 2019 н.р.
Перегляд файлу

Тема1  ( 28   г) Вступ.  Українська література ІІ пол. ХІХ ст.

Тема 1.1 (  17  г) Іван Нечуй - Левицький.

1

 

 Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача.

Ч.П.

2

 

Читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору.

Ч.П.

3

 

Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури (головні риси). Стильові особливості літературних періодів.

 

4

 

Літературні напрями  і стилі давної і нової української літератури XI – першої половини XIX ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні жанри

 

5

 

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення.

Реалізм як художній метод відтворення дійсності. 

Головні риси реалізму як методу.

Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст.

 

6

 

Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни.

Реалізм в українській літературі 70–90–х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя.

 

7

 

Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв’язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю.

Жанрова й тематична різноманітність.  Оновлення художніх засобів. Поняття про художній тип.

 

8

 

Українська література 70–90–х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті.

ТЛ: реалізм як напрям і метод (погиблено); типізація; художній тип.

 

9

 

Іван Нечуй - Левицький  

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури (І.Франко: «Колосальне всеобіймаюче око України»).

 

10

 

«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка.

 

 

11

 

Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті.

 

 

12

 

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.

 

13

 

Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. «Сміх крізь сльози» як ідейна домінанта твору

 

 

14

 

Сценічне життя повісті

 

 

15

 

Лист другу про прочитане.

 

Ч.П.

16

 

Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Українська проза 70-90 р. Іван Нечуй-Левицький» Тестові завдання

 

КР1(тест)

17

 

Література рідного краю

Ознайомлення з творами письменника-земляка В. Сосюри.

 

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 1.2 (  11    г.) Панас Мирний (П.Рудченко)

 

18

 

Панас Мирний (П.Рудченко) 

Огляд життя і творчості.

 

19

 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні» –  перший соціально-психологічний роман в українській літературі.

 

20

 

Вихід героя за рамки «родинного кола».

 

21

 

 Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин.

 

22

 

Жіночі образи у творі (Мотря, Галя), утвердження в них народних поглядів на духовне здоров’я людини.

 

23

 

Особливості композиції роману: хронологічна послідовність й історичні відступи.

 

24

 

Особливості стилю письменника: епічність, ритмічність прози, реалістичність зображення психології персонажів, майстерність пейзажів.

 

25

 

РМ№1 Письмова творча робота (українська ментальність).

 

РМ1(п)

26

 

Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури

 

27

 

Контрольна робота №2 з теми «Панас Мирний (П.Рудченко) «Хіба ревуть воли, як ясла повні Твір

 

КР2(твір)

28

 

Література рідного краю

 Ознайомлення з творами письменника-земляка М. Шаповала.

 

             Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 2(  17  г) Драматургія і театр

 

29

 

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма.

 

30

 

Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського.Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст.

 

 

31

 

Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. Родина Тобілевичів і український театр

 

32

 

Зв’язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо.Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово)Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька.Роль професійного театру у розвитку національної культури.

 

 

33

 

Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ (І. Тобілевич) Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність діяльності.

Жанрова різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична комедія («Хазяїн»), соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична трагедія («Сава Чалий»). І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

 

34

 

Комедія «Хазяїн». Головний конфлікт комедії – суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість – жебраками. Терентій Пузир як втілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона («багатство, земні блага») як тема, ідея і головний персонаж комедії.

 

35

 

Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря.

Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами. Проблема соціально відповідального підприємництва. Позачасовіть проблематики комедії. Сучасна інтерпретація.Сценічне життя комедії в сьогоденні. Значення творчості І. Карпенка-Карого

 

35

 

РМ№2 Усний навчальний міні-твір (за опрацьованим на уроці матеріалом).

 

РМ2(у)

36

 

«Мартин Боруля» (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов’язана з походженням людини (Мольєр «Міщанин-шляхтич», анонісне сатиричне оповідання XVIII ст. «Доказатєльство Хама Данієла Кукси потомственного», М. Куліш «Мина Мазайло»)

 

37

 

ПЧ1  І.Карпенко-Карий. “Сава Чалий”

 

ПЧ1

38

 

Борис ГРІНЧЕНКО Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Б. Грінченко як редактор «Словаря української мови».Педагогічна діяльність Б. Грінченка, зокрема у Всеукраїнській вчительській спілці. Роль товариство «Просвіта» у суспільно-політичному житті України

 

39

 

 «Без хліба» - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді «не укради» в образі селянина Петра; почуття власної гідності «маленької людини» - образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя.

 

40

 

«Сам собі пан» - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання.

 

41

 

«Моє щастя» - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця.

 

42

 

«Весняні сонети» - ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму.

ТЛ.: малі епічні жанри – оповідання (поглиблено); цикл сонетів

 

43

 

Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій.

 

Ч.П.

43

 

Контрольна робота №3 з теми «  Драматургія і театр » Тестові завдання

 

КР3(тест)

    Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 3 ( 18  г) Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст.

 

44

 

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське. Модернізм як естетична революція та етапність у розвитку самого поняття мистецтва. Мистецтво як окремішня дійсність (модерністське гасло «мистецтво для мистецтва»). Модернізм як соціальне бунтарство: ідеї емансипації, ніцшеанства (вдосконалення людини через зміцнення духу і волі), проникнення в глибини психології людини. Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді.Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві.

 

45

 

Важливі етапи життєвого й творчого шляху І.Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні.

Епістолярії про І. Франка.

 

46

 

І. Франко. Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. «Поетична суперечка» з М. Вороним. (Послання М. Вороного «Іванові Франкові»).

 

47

 

Ліричний герой громадянської лірики І. Франка – борець проти соціального і національного гноблення («Каменярі», «Земле моя, всеплодющая мати»).

 

48

 

Патріотизм, національна ідея в поезії «Україна» зі збірки «З вершин і низин».

 

49

 

«Декадент» – поетичне кредо І.Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.

Нап.

50

 

Поема «Мойсей» – філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору.

Уривок нап.

51

 

Пролог до поеми — заповіт Франка українському народові.

Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі

 

52

 

Збірка «Зів′яле листя»  «лірична драма».

Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...»). Домінантні образи поезії. Значення інтимної лірики у творчості І. Франка.

 

53

 

Франко-перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича.

 

 

54

 

Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного «естетства».

 

55

 

Зв`язок психологічної колізії новели з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені.

 

56

 

«Украдене щастя» - соціально-психологічна драма.  Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика.

 

57

 

Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми.Засоби художнього вираження почуттів. Сценічне життя драми. Богдан Ступка у ролі Миколи у постановці Київського драматичного театру імені Івана Франка.

 

58

 

Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах.

 

59

 

ПЧ2  І.Франко. “Терен у нозі”, “Основи суспільності”, “Для домашнього вогнища” (на вибір учнів).

ПЧ2

 60

 

Контрольна робота №4 з теми «Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст.  »    Тестові завдання

 

КР4(тест)

61

 

Рецензія на театральну постановку драматичного твору

 

Ч.П

  Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 4 (13    г)  Імпресіонізм в українській літературі

 

62

 

Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка.Риси модернізму у літературі: особлива увага до внутрішнього світу особистості; проголошення самоцінності людини та мистецтва; надання переваги творчій інтуїції; розуміння літератури як найвищого знання, що здатне проникати у найінтимніші глибини існування особистості і одухотворити світ; пошук нових засобів у мистецтві (метамова, символіка, міфотворчість тощо).

 

 

63

 

Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М. Коцюбинського – від реалізму до модернізму.

 

 

64

 

«Intermezzo» - яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського. Жанрова особливість твору: новела з ознаками «поезії в прозі».

 

65

 

Нові художні принципи зображення героя – від знаковості сюжету до знаковості мікрообразу – його смислотворчої сутності, де панує слово та почуття персонажа, суб'єктивне бачення себе та навколишнього світу. Зіставлення двох світів: людського, дисгармонійного, смертоносного, і гармонійного, досконалого, життєствердного світу природи. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя.

 

66

 

Фізичне та душевне одужання героя, його наснага до активної праці та боротьби.

 

67

 

Глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм. Колір як композиційний чинник у новелі .

 

68

 

Поетика імпресіонізму у повісті «Тіні забутих предків»: «Весь світ був як казка повна чудес, таємнича, цікава й страшна» (М. Коцюбинський).

 

69

 

Краса рідної землі, гармонія людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів, їх вплив на життя гуцулів.

 

70

 

Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті.

 

71

 

Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення. Ідея незнищенності духовного начала в житті. Фольклорне тло твору. Образи. Художньо-стильові особливості повісті.

 

72

 

Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті. Т.Л.: Психологічна новела.

 

73

 

Есе як форма рефлексії про прочитане.

Ч.П.

74

 

Контрольна робота № 5 з теми «Імпресіонізм в українській літературі »    Тестові завдання

 

КР5(тест)

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 5(  11  г) Експресіонізм в українській літературі

 

75

 

Експресіонізм — літературно-мистецький напрям, для якого характерні посилена увага до внутрішнього світу людини, наголошення на авторському світосприйнятті, нервова збудженість та фрагментарність оповіді, застосування символів, гротеску, поєднання протилежного тощо. Експресіоністи виступали проти позитивістського емпіризму, копіювання і відображення дійсності. Вони вважали, що митець повинен виражати її суть. Світ не варто повторювати. Варто «схопити його в найсправжнішій суті й відтворити - ось найвагоміше завдання мистецтва» (К. Едшмід). Морально-етична проблема «провини і покари» у художньому вираженні екзистенціалістів.

Експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського.

Т.Л.: експреміонізм

 

 

76

 

Експресіоністи виступали проти позитивістського емпіризму, копіювання і відображення дійсності. Вони вважали, що митець повинен виражати її суть. Світ не варто повторювати. Варто «схопити його в найсправжнішій суті й відтворити - ось найвагоміше завдання мистецтва» (К. Едшмід). Морально-етична проблема «провини і покари» у художньому вираженні екзистенціалістів.

Експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського.

Т.Л.: експреміонізм

 

77

 

Василь Стефаник. Головні етапи життя і творчості. Особливості художнього світогляду письменника

 

78

 

Новела «Камінний хрест» – український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах.

 

79

 

Образ Івана Дідуха. Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі.

 

80

 

РМ №3 Диспут на тему «Чи варто покидати рідний край».

 

РМ3(у)

81

 

«Новина» - новела, яка вражає силою емоційного напруження та драматизму..

 

82

 

Специфіка типізації образу Гриця Летючого. Художні засоби для розкриття внутрішнього світу героя. Особливості композиції новели

 

83

 

Значення творчості В. Стефаника для розвою української літератури

 

84

 

  Літературний блог як форма рефлексії над прочитаним.

 

Ч.П.

85

 

Контрольна робота № 6 з теми «Експресіонізм в українській літературі» Тестові завдання

КР6(тест)

      Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 6 ( 24  г) Неоромантизм

Тема 6.1 ( 10  г)  О. Кобилянська

86

 

Неоромантизм як заперечення побуту «міщанського» життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю.Стильові особливості неоромантизму (сюжет, мова творів

 

87

 

Ольга Кобилянська . Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості (поезія в прозі, повісті, роман).

 

88

 

Новела «Valse melancolique» - тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в міщанському суспільстві. Жінка як тип нової героїні свого часу

 

 

89

 

Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі. Особливості еволюції життєвого кредо Марти.

 

90

 

Особливості композиції та образно-символічної системи новели. Елементи автобіографізму у творі.

Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ.

 

 

91

 

«Людина» - перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. 

 

92

 

Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища. Особливості характеротворення.

 

93

 

Творча манера й стиль автора.

О. Кобилянська й українська та західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці

 

94

 

ПЧ3 О.Кобилянська. «У неділю рано зілля копала».

 

ПЧ3

95

 

Контрольна робота № 7 з теми «О. Кобилянська » Тестові завдання

КР7(тест)

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 6.2 ( 14   г) Леся Українка

 

96

 

Л.Українка. Життєвий і творчий шлях поетеси. Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки – сильної (емоціями, волею, інтелектом) особистості, яка шукає розв’язання найгостріших духовних проблем життя.

 

97

 

Утвердження  незламності духу і віри людини в життєвих  випробуваннях, змаганні з долею у віршах «Мріє, не зрадь!», «Contra spem spero». Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови.

«Contra spem spero».(нап.)

98

 

Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі («Слово, чому ти не твердая криця…»).

Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки. Новаторство Лесі Українки  в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури.

 

 

99

 

Драма-феєрія «Лісова пісня».Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна і філософська  основа твору.

 

100

 

Авторська рецепція українських міфів.Єдність трьох світів – композиційна особливість «Лісової пісні».

 

101

 

Романтично-міфологічний образ Мавки.

Нап. Монолог Мавки

 

102

 

Роздвоєність душі Лукаша.   

 

 

103

 

Бездуховність  і байдужість до краси  в образах Килини та матері Лукаша.

 

104

 

«Касандра» - новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри античної віщунки.

 

105

 

Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору – наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі.

 

106

 

Художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні.

 

107

 

Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури Т.Л.: Неоромантизм. Драма-фейєрія. Драматична поема.

 

108

 

Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Л. Українки та інших)

Ч.П.

109

 

Контрольна робота №  8 з теми «Л. Українка »  Твір

 

КР8(твір)

     Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 7 ( 31   г) Символізм

Тема 7.1 ( 17  г) В. Винниченко. П.Тичина

110

 

Символізм як різновид модернізму. Ідейна настанова - вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі» (М. Вороний). Філософська основа (оглядово).Ж. Мореас, «Маніфесті символізму» (1886).

 

111

 

Угрупування «Молода муза», «Українська хата» (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.)

Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми.

 

112

 

В. Винниченко – громадський і політичний діяч.

Загальна характеристика творчості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливості.

 

113

 

Новела «Момент» (Із оповідань тюремної Шехерезади). Філософський зміст, проблематика. Імпресіоністична манера письма автора. Особливості композиції.

 

114

 

Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя

 

115

 

Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті.В. Винниченко – художник.

 

116

 

ПЧ№4 Бесіда за трагедією В. Винниченка «Гріх» (або за романом «Записки кирпатого Мефістофеля»)

ПЧ4

117

 

Поетична спадщина П.Тичини – одна з вершин української поезії ХХ століття. Трагізм життєвого і творчого шляху митця у тоталітарній системі Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П. Тичина – найбільший модерніст 20-х років ХХ століття.Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики

 

118

 

Збірка «Сонячні кларнети» -подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети».

 

119

 

Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Пастелі».

«Арфами, арфами…»,

нап.

120

 

Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…» та художні  засоби вираження.

«О панно Інно…» нап.

121

 

«Пам’яті тридцяти» - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору.

Нап.

122

 

РМ№4 Письмова творча робота (за поетикою віршів П.Тичини).

РМ4(п)

123

 

Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)» (оглядово).

 

124

 

Симфонія «Сковорода». Історія написання втору. Сковординівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство.

 

 

125

 

Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора

 

126

 

Контрольна робота №  9 з теми «В. Винниченко.

 П.Тичина » Тестові завдання

КР9(тест)

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 7.2 (14  г) Б. Лепкий. Ісмаїл  Гаспринський

 

127

 

Богдан Лепкий. Огляд життя і творчості митця.

 

 

128

 

Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. Крутіж».

 

129

 

Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини. Історичні факти і художній вимисел у трилогії.

 

130

 

Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі.Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою.

 

131

 

Ісмаїл ГАСПРИНСЬКИЙ. Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово).

 

132

 

Видавнича діяльність. Газета «Терджиман». Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу — джадидизм

 

133

 

Історичне оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця») як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу.

 

134

 

Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана – головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д’Арк. Проблема взаємодії традицій і викликів нового часу й емансипації у творі.

 

135

 

Контрольна робота №  10 з теми «Б. Лепкий. Ісмаїл  Гаспринський » Тестові завдання

КР10 (тест)

136

 

Література рідного краю

Ознайомлення з творами письменників-земляків.

 

137

 

Література рідного краю

Система цінностей, особливості поведінки й мислення, що лежать в основі творчості українського народу, їх прояви у творчості письменників-земляків.

 

138

 

Узагальнення і систематизація вивченого.

Аналіз досягнення визначених цілей навчання, ролі вивченого для читацького й особистісного розвитку.

 

139

 

Узагальнення і систематизація вивченого.

Аналіз досягнення визначених цілей навчання, ролі вивченого для читацького й особистісного розвитку.

 

140

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська

література

10клас

(профільний рівень)

(140 год на рік, 4 год на тиждень)

 

 

Складено за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407;

 

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю

Семестри

І

ІІ

Рівні

профільний

Контрольні роботи у формі:

4

6

  • контрольного класного твору*;

1

1

  • виконання інших  завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

2

Уроки розвитку мовлення**

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного

читання

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 

Для вивчення напам’ять:

1.  Іван Франко.  «Гімн» («Замість пролога») – обов’язково; «Гримить! Благодатна пора наступає…», «Розвивайся ти, високий дубе…», «Сікстинська мадонна»,  «Чого являєшся мені у сні…», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…» (дві поезії  на вибір), уривок із прологу до поеми «Мойсей».

2.  Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня» (останній монолог Мавки).

3.   Павло Тичина. «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Пам’яті тридцяти».

 

 

docx
Додано
13 квітня 2019
Переглядів
1823
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку