12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Урок " Заповіт- твір, що єднає минуле, сучасне та майбутнє"

Про матеріал
Розробка уроку з теми "Заповіт- - твір, що єднає минуле, сучасне та майбутнє" допоможе вчителям познайомити учнів із шедевром української класики
Перегляд файлу

Тема: Т Шевченко.  «Заповіт»- твір , що єднає минуле, теперішнє й майбутнє.

Мета: ознайомити учнів з твором  Т Шевченка  «Заповіт», зробити ідейно-художній аналіз поезії. Визначити, які факти з життя письменника покладені в основу твору, прослідкувати, як у вірші розкривається полум'яна любов поета до України, віра в революційне повалення  існуючого ладу;розвивати в учнів навички виразного читання, культуру мовлення, вміння логічно мислити; виховувати почуття поваги, пошани до рідного краю,  його народу, прищеплювати стійкість, мужність, наполегливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 

ХІД УРОКУ.                                                   Вперед, брати!Все далі й далі!

                                                                          Як тихий невечірній світ,

                                                                          Нам сяє в радості й печалі

                                                                          Ясний Шевченків «Заповіт»(М.Рильський)

 1. Організаційний момент.
 2. Вступне слово вчителя.

Ми продовжуємо знайомитися з життям і творчістю видатного сина українського народу, людиною , знаною  в усіх куточках світу . Твори його дорогі кожному серцю, теплом його обігріті, долею його освячені. Кобзареве слово було  і залишається тим світочем, який осявав народу шлях до волі, воно зміцнювало віру в кращу долю, до нього прислухались і вірили йому.

 

3.Тестова перевірка знань учнів. Щоб перевірити, як ви засвоїли  попередній матеріал, пропоную виконати невелику самостійну роботу.( додаток 1  презентація «Тест» )

 

 1. В якій області народився Т.Г.Шевченко?

А)Київська                   Б) Черкаська                    В) Полтавська           Г)Львівська

2.Рік народження Т.Шевченка

А)1812                            Б)1813                              В)1814                        Г)1815

3.Сім'я Шевченків була кріпаками пана

А)Енгельгардт               Б) Сошенко              В)Красицький             Г)Богорський

4.)Автобіографічний вірш Т.Г.Шевченка  «NN» має іншу назву

А)  «Садок вишневий коло хати»              Б)»Ми вкупочці колись росли»

В) «Мені тринадцятий минало»                 Г) «Світає…»

5. У цьому вірші з теплотою згадується

А) старша сестра Тараса Катерина          Б) Молодша сестра Тараса Марія

В)Мати поета Катерина Якимівна           Г)подруга дитинства Оксана Коваленко

6.Яку роботу виконував малий Тарас-кріпак?

А)випасав ягнят                                          Б)доглядав паненя

В)малював картини на продаж                  Г)косив траву

7)Слово «балада» з французької означає

А) співати              Б) розмовляти, балакати

В)стрибати             Г)танцювати

8) Баладою є вивчений нами твір Т.Г.Шевченка

А)  «Садок вишневий коло хати»              Б)»Ми вкупочці колись росли»

В) «Мені тринадцятий минало»                 Г) « Тополя» 

                  9.Який народний обряд згадується у цьому творі?

                  А)колядування            Б)сватання                 В)щедрування       Г)заручини

                  10.)Який художній прийом використовує автор у рядку «А серденько мліло»?

                   А)метафору                 Б)порівняння             В)епітет      Г)гіперболу.

                     11. До кого поет звертається у цьому творі?

                    А) до дівчат-молодиць                        Б)до хлопців- козаків

                     В)до ворожок                                       Г) до матерів дівчат

                   12.Назва поетичної збірки Т.Г.Шевченка, яка була надрукована у 1840р

                    А) «Три літа»              Б) « Тополя»              В)  «Кобзар»          Г) «До земляків»

 

                     Правильні відповіді

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б

в

а

в

г

а

г

г

б

а

а

в

4.Оголошення теми уроку . Мотивація навчальної діяльності.

А)Сьогодні на уроці ми поговоримо про одну  з найцікавіших сторінок життя Т.Г.Шевченка і про поезію, яка стала не тільки незвичайною святинею українського народу, а й   шедевром світового масштабу- це вірш «Заповіт». Ми визначимо, які факти з життя письменника покладені в основу твору, прослідкуємо , як у вірші розкривається полум'яна любов поета до України, віра в революційне повалення  існуючого ладу.

5. Новий матеріал.

А) Пояснення  значення слова «заповіт»

Запові́т — правовий документ, являє собою зроблене у встановленій законом формі розпорядження дієздатного громадянина (заповідача) на випадок смерті про належне йому майно.

-Чи були величезні скарби у Т.Г.Шевченка, які він міг заповідати рідним, друзям, близьким?

-Чи про матеріальні багатства піде мова у творі?

-Чому Шевченко, на вашу думку будучи ще зовсім молодою людиною , складає заповіт?

 

 Б) Доповідь учня про історію створення вірша.

Після закінчення Академії мистецтв Тарас Шевченко працює в Київській археологічній комісії, яка детально вивчає історію України. У селах і містах він малює старовинні будівлі, церкви, хрести, не забуває заїхати в Переяслав до свого товариша Андрія Козачковського. 1845 року 31-річний Шевченко їде в приміське село В'юнище до свого знайомого Степана Никифоровича Самойлова, бо в будинку Козачковського розпочався ремонт приміщення. Там художник малює місцеву церкву, довколишні краєвиди, пише твори: "Маленькій Мар'яні", "Холодний Яр", "Давидові псалми", "І мертвим, і живим…"У В'юнищі Тарас Шевченко застудився і тяжко захворів, піднялась висока температура, знепритомнів. Господар негайно закутав хворого гостя у кожух, повіз до лікаря Козачковського рятувати життя Тарасу. Його розмістили у гостьовій кімнаті. В ніч з 24 на 25 грудня 1845 року тяжко хворий Шевченко піднімається з ліжка, запалює свічку, сідає за стіл, пише свій знаменитий "Заповіт". Ранком подає списаний аркуш паперу своєму другові Андрію Козачковському. Лікар уважно читає геніальний вірш, дивиться на автора, радіє, бо загроза життю Тараса минула, недуга відступає, хворий починає одужувати. "Заповіт" незабаром розповсюджується в рукописному вигляді.Тарас Шевченко після написання цього геніального вірша прожив ще 16 років, в тому числі відбув десятилітнє покарання солдатчини з особистим приписом російського царя Миколи І під вироком: "Під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати"

В)Слухання твору в запису.(  додаток 2 презентація Заповіт)

           

 

          

            

 

Г) Ідейно-художній аналіз твору.

                   1.У формі діалогу чи монологу написано твір?

 2.Визначте тему та ідею твору.

 

 3.Скільки частин можна визначити у розгортанні сюжету? (3 частини:  прохання поховати  на Україні , заклик до боротьби, пам'ять)

 4. Спробуємо скласти партитуру уривків за групами (3 групи-за кількістю частин у творі) і, визначивши настрій кожного із них, прочитати вірш виразно .

 

Пам’ятка
«Як навчитися виразно читати віршові твори»

 

 • 1. Вдумливо прочитай вірш.
 • 2. З’ясуй лексичне значення не зрозумілих тобі слів.
 • 3. За змістом та ідеєю твору визнач настрій, з яким читатимеш твір.
 • 4. У кожному рядку визнач (підкресли олівцем) стрижневе слово, тобто слово, на яке падає логічний наголос (слово, яке слід інтонаційно голосом виокремити, бо воно найвагоміше в рядку чи реченні).
 • 5. Познач олівцем паузи:
 • а) кома – ледь помітна пауза (позначка – /);
 • б) двокрапка й тире – помітна пауза (позначка – //).
 • в) крапка – явна пауза із інтонацією завершеності (позначка – ///).
 • 6. Ліворуч від кожного рядка постав стрілку, що передає тон читання:
 • а) підвищення тону – стрілка вгору (↑);
 • б) зниження тону – стрілка вниз (↓);
 • в) рівний тон – горизонтальна стрілка (→).
 • 6. Читаючи вірш, уявляй картини, які виникають, і запам’ятовуй їх послідовність.
 • (Додаток №3 )

Д).Робота у групах.

 Відповіді учнів:

1 частина .Неначе батько зібрав дітей перед смертю та дає їм останні настанови. Тому ця частина сповнена сумним настроєм, ЇЇ слід читати інтимно, проникливо, неголосно.

Разом з тим автор піднімає нас на таку височінь, звідки ми озираємо всю Україну від краю до краю, почуваючи себе господарями цієї краси. Тож в цих рядках слід передати гордість і любов до України.

2 частина: Поет уже думає не про себе, а про долю народу, відчувається хвилювання  автора, рядки стають більш енергійні, поривчасті.

Третя строфа  пов'язана з другою словом поховайте. Шевченко звертається з наказом повалення існуючого ладу. Ці рядки - вибух пристрасті поета, це програма його життя.

3 частина В останній строфі особисті і громадські мотиви зливаються в один. Після емоційного спалаху відчувається спад напруження і перехід до більш інтимного.

 

 Е)Художній аналіз твору за групами.

1 група

Епітети: ____________________________________________________________

Повтори : _____________________________________________________

 Алітерація ( Повторення приголосного Р)у словах

 Асонанс (Повторення голосного О)у слові ___________________________

 Символи:________________________________________________________

Слово учителя Чи знаєте ви, що існував на Дніпрі такий поріг -  Ревучий? Навряд це знав і Т.Г.Шевченко, бо написав би це слово з великої літери.

2 група

Нагромадження дієслів наказового способу_________________________

_________________________________________________________________

    Епітети ___________________________________________________________

    Метафора _________________________________________________________

    Символи________________________________________________________

    Асонанс (Повторення голосного О та Ю)________________________________

  Слово учителя  Серед фігур, що оточують п'єдестал пам'ятника Т.Шевченку у Харкові

( скульптор М.Г Манізер) - Той, що рве пута. Позував скульпторові  актор харківського театру "Березіль", згодом народні артисти   СРСР О.І.Сердюк.

Під час Великої Вітчизняної війни було випущено плакат , який ви могли побачити під час демонстрації презентації, «І вражою злою кров'ю волю окропіте».На ньому Кобзар закликає піднятися на боротьбу з фашизмом та подолати його.

3 група

             Повтори_________________________________________________________

                     епітети _____________________________________________________________

                     символи ______________________________________________________________

   Асонанс (Повторення голосного Е та И)________________________________

 

Е)?Які  ж заповіти дає нам Т.Г. Шевченко у кожній частині? Чи  виконані вони?

1 група : Заповіт поховати його на Україні.

Заповіт виконано: 22 травня 1861 року Т.Г. Шев-ченка поховали на Чернечій горі, яка з того часу в народі названа Тарасовою.

 

2 група: Встати й порвати віковічні кайдани рабства.

19 лютого 1861 р. цар Олександр ІІ видав Маніфест про скасування кріпосного права та “Загальне положення про селян, звільнених від кріпосної залежності”.

? Чи тільки відміну кріпосного права мав на увазі Т.Г.Шевченко? (Не тільки, ще й  духовні кайдани історичного безпам'ятства, неповаги до своєї історії, мови, культури тощо )

 

3 група: Не забути його у славній майбутній сім'ї.

?Чи хотів Тарас Григорович гучної слави? Які рядки з вірша про це говорять?

 

Ж)Індивідуальне завдання - доповідь про роль «Заповіту», на які мови перекладено і ким, автори музики до твору.

Більше 155 років минуло з часу написання «Заповіту». Вперше опублікований у 1859 р. в Лейпцигу в збірці «Нові вірші Пушкіна й Шевченка». На слова «Заповіту» написано понад півсотні музичних творів композиторами Людкевичем, Лятошинським, Лисенком, Вербицьким, Ревуцьким. Мелодія «Заповіту», що її знає кожен українець, належить полтавському вчителеві Гордієві Гладкому. Про «Заповіт» або на його мотиви написали поезії Максим Танк, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Дмитро Луценко... «Заповіт», перекладений  більш ніж 100 мовами світу, можна назвати неофіційним гімном України, бо це одна із найпопулярніших пісень, у якій втілено українську душу.

18 квітня минулого року   в Переяславі-Хмельницькому в меморіальному будинку   Андрія Йосиповича  Козачковського було відкрито експозицію музею "Заповіту". Вона не присвячена лише цьому конкретному твору поета, а розповідає про реальне бачення Великим українцем подій своєї епохи.

 

З)Читання учнями «Заповіту» різними мовами

 

Як умру, то поховайте
Мене на могилі

Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,

 

Чтоб лежать мне на кургане,

Над рекой могучей,

Чтобы слышать, как бушует

Старый Днепр могучий.

 

 

When from Ukraine the Dnieper bears
Into the deep blue sea
The blood of foes ... then will I leave
These hills and fertile fields

 

Und ich bete… Doch bis dahin

Kenn’ ich keinen Herrgott!

So begrabt mich und erhebt euch!

Die Ketten zerfetzet!

 

 

І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,

Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.

 

 

5 .Узагальнення вивченого     Гронування

                                            

 

 

 

                           Святиня українського народу                            Заповіт нащадкам

25 грудня 1845р.                                    хвороба                       Переяслав                      

                         Монолог                                           Лікар Козачковський                     

 

 Три заповіти

 

6..Підсумок уроку

? Чи  вдалося нам реалізувати виконання поставленої на початку уроку  мети ?

7.Д\З

       1.Вивчити поезію напам'ять

        2.Познайомтеся самостійно з віршами Горація «Пам'ятник» та Пушкіна «Я пам’ятник себе         воздвиг нерукотворній» Чим подібний «Заповіт» Шевченка до цих творів і чим принципово відрізняється.

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
14 квітня 2019
Переглядів
668
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку