Календарне планування уроків біології 10 клас

Про матеріал
Календарне планування уроків біології 10 клас за підручником Р.Шаламова рівень стандарт
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне

планування уроків

біології

10 клас

 

 

 

 

Учитель Шеіна Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія 

10 клас

70 години (2 години на тиждень)

уроку

Дата

пров.

Факт. пров.

Назва теми

Д\з

Вступ (3 год.)

1

 

 

Фундаментальні  властивості живого. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології

&1

2

 

 

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.

&2

3

 

 

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.

&3

Тема 1. Біорізноманіття (15 год.)

4

 

 

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. 

&4

5

 

 

Сучасні критерії виду. Лабораторна робота «Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя)»

Пов. &4

6

 

 

Прокаріотичні організми: археї та бактерії.

&5

7

 

 

Прокаріотичні організми: особливості їхньої організації та функціонування.

Тематична

&6

8

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції: одноклітинні еукаріоти.

&7

9

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції: Рослини.

&8

10

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції: Гриби.

&9

11

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції: Безхребетні тварини.

&10

12

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції: Хордові тварини.

&11

13

 

 

Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування. Гіпотези походження вірусів

&12

14

 

 

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

&13

 15

 

 

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.

&14

16

 

 

Навчальний проект

  • Складання характеристики виду за видовими критеріями.

Пов. &4

17

 

 

Тематична контрольна робота з теми «Біорізноманіття»

Пов. &4-14

18

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Біорізноманіття»

Тематична

&4-14

Тема 2. Обмін речовин та перетворення енергії (16 год.)

19

 

 

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.

&15

20

 

 

Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі.

&16

21

 

 

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

&17

22

 

 

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

&18

23

 

 

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.

&19

24

 

 

Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

&19

25

 

 

Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

&20

26

 

 

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.

&20

27

 

 

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.

&21

28

 

 

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

Тематична

&21

29

 

 

Практична робота «Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини»

Пов. &15-16

30

 

 

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.

&22

31

 

 

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

&23

32

 

 

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

&23

33

 

 

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

&24

34

 

 

Узагальнення і контроль знань з розділу «Обмін речовин та перетворення енергії»

Тематична

Пов. &15-24

Тема 3. Спадковість та мінливість (20 год.)

35

 

 

Основні поняття генетики.

&25

36

 

 

Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

&26

37

 

 

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація.

&26

38

 

 

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації.

&27

39

 

 

Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

&27

40

 

 

Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині. Закономірності розподілу алелів в популяціях.

&28

41

 

 

Каріотип людини та його особливості.

&29

42

 

 

Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

&30

43

 

 

Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.

&31

44

 

 

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.

&32

45

 

 

Практична робота «Розв’язування типових генетичних задач»

 Тематична

&33

46

 

 

Закономірності мінливості (неспадкової) людини. Лабораторна робота «Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості»

&34

47

 

 

Закономірності мінливості (спадкової) людини

&35

48

 

 

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Сучасний стан досліджень геному людини.

&36

49

 

 

Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

&36

50

 

 

Сучасні завдання медичної генетики. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.

&37

51

 

 

Генетичний моніторинг в людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування.

&38

52

 

 

Тематична контрольна робота з теми «Спадковість та мінливість»

Пов. &25-38

53

 

 

Проект: створення буклету, постеру,  презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо

(один на вибір)

  • Генетичний моніторинг в людських спільнотах.
  • Скринінг-програми для новонароджених.
  • Генотерапія та її перспективи. 

Пов. &25-38

54

 

 

Проект: створення буклету, постеру,  презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо

(один на вибір)

  • Генетичний моніторинг в людських спільнотах.
  • Скринінг-програми для новонароджених.
  • Генотерапія та її перспективи. 

Пов. &25-38

55

 

 

Узагальнення та контроль знань з теми «Спадковість та мінливість»

Тематична

Пов. &25-38

Тема 4. Репродукція та розвиток (17 год.)

56

 

 

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

&39

57

 

 

Статеві клітини. Лабораторна робота «Вивчення будови статевих клітин людини»

&40

58

 

 

Особливості гаметогенезу у людини.

&40

59

 

 

Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини.

&41

60

 

 

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції). Лабораторна робота «Вивчення етапів ембріогенезу»

&42

61

 

 

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

&43

62

 

 

Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю.

&44

63

 

 

Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.

Тематична

&44

64

 

 

Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

&44

65

 

 

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

&45

66

 

 

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

&45

67

 

 

Особливості процесів регенерації організму людини.

&46

68

 

 

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики.

&46

69

 

 

Узагальнення та контроль знань з теми «Репродукція та розвиток»

Пов. &39-46

70

 

 

Повторення програми за курс 10 класу

Тематична

Пов. &39-46

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
8 жовтня
Переглядів
729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку