9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарне планування уроків фізики для 7 класу

Про матеріал

Календарне планування уроків фізики для 7 класу. План складено відповідно до програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти) . Київ: Видавничий дім «Освіта», 2013рік. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Перегляд файлу

Номер уроку в черзі

Номер уроку в темі

Дата

 

                      Тема уроку

Кількість годин

 

     Примітки

 

7-А

 

 

7-Б

 

 

 

 

                         Вступ (1год)

 

 

 

1

1

 

 

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

1

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА.

ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. (9год)

 

 

 

2

1

 

 

Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Речовина і поле.

1

 

3

2

 

 

Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.

1

 

4

3

 

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

1

 

5

4

 

 

Лабораторна робота № 1. « Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

1

 

6

5

 

 

Лабораторна  робота № 2. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.»

1

 

7

6

 

 

Лабораторна робота № 3. « Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.»

1

 

8

7

 

 

Розв’язування задач

1

 

9

8

 

 

Навчальний проект

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля. Дифузія в побуті.

1

 

10

9

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ (20 год)

 

 

 

11

1

 

 

Механічний рух. Відносність руху.. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

1

 

12

2

 

 

Траєкторія. Шлях. Переміщення.

1

 

13

3

 

 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху .

1

 

14

4

 

 

Розв’язування задач

1

 

15

5

 

 

Графіки рівномірного прямолінійного руху.

1

 

16

6

 

 

Розв’язування задач

1

 

17

7

 

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

1

 

 18,19

8,9

 

 

Розв’язування задач

2

 

20

10

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань.

1

 

21

11

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

1

 

22

12

 

 

Лабораторна робота № 4. «Визначення періоду обертання тіла.»

1

 

23

13

 

 

Розв’язування задач

1

 

24

14

 

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.

1

 

25

15

 

 

Лабораторна робота 5. «Дослідження коливань нитяного маятника.»

1

 

26,27

16,17

 

 

Розв’язування задач

2

 

28

18

 

 

Контрольна робота №1.

 

1

 

29

19

 

 

Навчальний проект

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.

1

 

30

 

 

20

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (25 год)

 

 

31

1

 

 

Явище інерції. Інертність тіла.

1

 

32

2

 

 

Маса тіла. Густина речовини.

1

 

33

3

 

 

Розв’язування задач

1

 

34

4

 

 

Лабораторна робота № 6. «Вимірювання маси тіл методом зважування.»

1

 

35

5

 

 

Лабораторна робота № 7. «Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).»

1

 

36

6

 

 

Взаємодія тіл. Сила. Динамометри. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил

1

 

37

7

 

 

Деформація. Сила пружності. Закон Гука.

1

 

38

8

 

 

Розв’язування задач

1

 

39

9

 

 

Лабораторна робота 8. «Дослідження пружних властивостей тіл.»

1

 

40

10

 

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

1

 

41

11

 

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

1

 

42

12

 

 

Розв’язування задач

1

 

43

13

 

 

Лабораторна робота № 9. « Визначення коефіцієнта тертя ковзання.»

1

 

44

14

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань.

1

 

45

15

 

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

1

 

46

16

 

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

1

 

47

17

 

 

Розв’язування задач

1

 

48

18

 

 

Сполучені посудини. Манометри.

1

 

49

19

 

 

Атмосферний тиск.

1

 

50

20

 

 

Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

1

 

51

21

 

 

Розв’язування задач

1

 

52

22

 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

1

 

53

23

 

 

Лабораторна робота №10. «З`ясування умов плавання тіла.»

1

 

54

24

 

 

Навчальний проект

Розвиток судно- та повітроплавання. Досягнення українських конструкторів у суднобудуванні та повітроплаванні.

1

 

55

25

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань.

1

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ. (11 год)

 

 

 

56

1

 

 

Механічна робота. Потужність.

1

 

57

2

 

 

Механічна енергія та її види.

1

 

58

3

 

 

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

1

 

59

4

 

 

Прості механізми. Момент сили.

1

 

60

5

 

 

Важіль. Умови рівноваги важеля.

1

 

61

6

 

 

Лабораторна робота № 11. « Вивчення умови рівноваги важеля.»

1

 

62

7

 

 

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

1

 

63

8

 

 

Лабораторна робота № 12. « Визначення ККД простого механізму.»

1

 

64

9

 

 

Контрольна робота №2.

1

 

65

10

 

 

Навчальний проект

Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Прості механізми у побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел.

1

 

66

11

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань.

1

 

67-70

 

 

 

Резерв

4

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
Додано
30 червня 2018
Переглядів
394
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку