27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Календарне планування всесвітня історія 7 клас (Щупак)

Про матеріал
Календарно_тематичне планування Всесвітня історія 7 клас Всесвітня історія : підруч. для 7 кл. закладів загальної середньої освіти /І. Я. Щупак, О. В. Бурлака,І. О. Піскарьова. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2020.
Перегляд файлу

Календарно_тематичне планування

Всесвітня історія 7 клас

Всесвітня історія : підруч. для 7 кл. закладів загальної середньої освіти /І. Я. Щупак, О. В. Бурлака,І. О. Піскарьова. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2020.

№ п\п

Зміст уроку

Дата

Д\з

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Вступ Запрошуємо до історичної мандрівки у середні віки

1

Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу.Коригуюче навчання

 

§ 1.

Знаю:

 • хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя, час Великого переселення народів;
 • види джерел з історії Середньовіччя;
 • напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян.

Розумію:

 • Середні віки (доба Середньовіччя) як період між історією Стародавнього світу та Новою історією;
 • Середні віки в Україні як княжу добу, періоди якої збігаються з відповідними періодами європейської історії, а саме: а) період становлення племiнних князiвств i союзiв (V–IX ст.) – з добою раннього Середньовiччя (середина V ст. – кiнець IХ ст.); б) період iснування Русi (IX–XIII ст.) – з добою зрілого Середньовiччя (Х–ХІІІ ст.); в) період удiльних князiвств (XIII–XV/XVI ст.) – з добою пiзнього Середньовiччя (XІV–XV ст.);
 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії для 7 класу на уроці й удома.

Умію:

 • охарактеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу;
 • перелічити цивілізаційні здобутки населення України стародавніх часів;
 • назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків;

укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в добу Середньовіччя».

2

 Середньовіччя як епоха розвитку людства

 

§ 2.

Розділ І Перші середньовічні держави

3

Велике переселення народів та утворення «варварських королівств»

 

§ 3.

Знаю:

 • хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу;
 • територію «варварських королівств», імперії Карла Великого, напрямки завойовницьких походів арабів.

Розумію:

 • поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);
 • показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;
 • охарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкській та Візантійській імперіях, перших Арабських халіфатах;

визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу й арабської експансії.

4

 Карл Великий. Імперія франків.

 

§ 4.

5

 Візантійська імперія

 

§ 5.

6

 Виникнення ісламу та Арабський халіфат

 

§ 6.

7

 Практична робота. Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію

 

§ 7.

8

 Урок узагальнення до розділу 1 «Перші середньовічні держави». Тематична атестація

 

§ 8.

Розділ ІІ Середньовічний світ західної європи

9

Зв'язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація

 

§ 9.

Знаю:

 • основні стани середньовічного суспільства;
 • найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію:

 • станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві;
 • причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи;
 • роль християнської церкви в Середньовіччі;
 • поняття «суспільний стан», «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

Умію:

 • показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;
 • описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі;

охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства.

10

 Середньовічне суспільство та християнська церква

 

§ 10.

11

 Практична робота. Замок. Рицарські традиції. Життя селян

 

§ 11.

12

 Середньовічне місто. Ремесло і цехи.

 

§ 12.

13

 Торгівля і гільдії. Міська культура й повсякденне життя

 

§ 13.

14

Урок узагальнення До розДілу 2 «Середньовічний світ Західної Європи». Тематична атестація

 

§ 14.

Розділ ІІІ Європейське суспільство і держави в х-xv ст.

15

Скандинавія в добу Середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання

 

§ 15.

Знаю:

 • час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд;
 • дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей;
 • території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розумію:

 • причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів;
 • суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;
 • значення формулювання принципу недоторканності особи для становлення правової культури європейської цивілізації;
 • феодально-теократичний характер Священної Римської імперії;
 • поняття «вікінги», «феодальна роздробленість», «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «теократія», «станово-представницька монархія», «парламент» («кортеси», «Генеральні штати», «сейм»), «Реконкіста», «династична унія».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів, формування середньовічних держав (від роздробленості до станово-представницьких монархій або республік), Хрестові походи і держави хрестоносців;
 • показати на карті території Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави;
 • розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;
 • описати і порівняти формування станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи;
 • охарактеризувати організацію влади в торговельних містах-державах (Генуї, Венеції та ін.);
 • охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів (Ізабелль I і Фернандо II, Луї ХІ, Генрі ІІ Плантагенета, інших);

визначити наслідки Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд

16

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

 

§ 16.

17

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій. Франція в XI-XV ст

 

§ 17.

18

Англія в ХІ-ХV ст. Велика хартія вольностей

 

 § 18.

19

Практична робота. Священна Римська імперія

 

§ 19.

20

Італійські торговельні республіки. Реконкіста й утворення королівства Іспанія

 

§ 20.

21

 Урок узагальнення До розДілу 3 «Європейське суспільство і держави в Х-ХV ст.». Тематична атестація.

 

§ 21.

розділІV  Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя

22

 Християнська церква в XI-XV ст. Єретики і боротьба з ними

 

§ 22.

Знаю:

 • хронологічні межі Раннього Відродження, дату розколу християнської церкви, час винайдення книгодрукування;
 • основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя;
 • університетські центри Середньовіччя, межі поширення впливу католицької та православної церков.

Розумію:

 • основні відмінності між католицизмом і православ’ям;
 • роль вчення Томи Аквінського у формуванні європейської правової системи;
 • значення книгодрукування для розвитку європейської культури;
 • історичне значення технічних досягнень Середньовіччя; наукових праць (відкриттів і винаходів) Роджера Бекона, Йоганна Гутенберга, П’єра Абеляра, художньої творчості Данте, Петрарки, Боттічеллі, Донателло та ін.;
 • поняття «вітраж», «університет», «єретик», «інквізиція», «Альбігойські війни», «Раннє Відродження», «гуманізм», «романський стиль», «готичний стиль».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про розкол християнської церкви, поширення романського і готичного мистецьких стилів, книгодрукування, раннє Відродження;
 • показати на карті університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження; межі поширення впливу католицької і православної церков;
 • обґрунтовано оцінити вплив церкви на культуру й освіту;
 • визначити причини і наслідки виникнення університетів; поширення ідей гуманізму і культури Раннього Відродження;

розпізнати будівлі (храми) романського і готичного стилів. 

23

 Практична робота. Середньовічні школи й університети. Життя середньовічного студента

 

§ 23.

24

 Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування.

 

§ 24.

25

 Раннє Відродження і гуманізм

 

§ 25.

26

  Архітектура і мистецтво доби Середньовіччя

 

§ 26.

27

Урок узагальнення До розділу 4 «Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя» Т.А.

 

§ 27.

розділ V Країни центральної і східної європи в х-хv ст.

28

Практична робота. Польське королівство. Велике князівство Литовське.

 

§ 28.

Знаю:

 • час гуситських війн, монгольської навали на Східну Європу, утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, дату Грюнвальдської битви, падіння Константинополя;
 • території Польщі, Угорщини, Чехії, Московської держави та Новгородської боярської республіки, Золотої Орди, напрямки походів монголів.

Розумію:

 • наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи;
 • роль чернечих лицарських орденів (Тевтонського, Лівонського та ордену Мечоносців) у християнізації Східної Європи;
 • значення Грюнвальдської битви для народів Східної Європи;
 • поняття «гусити», «гуситські війни», «боярська республіка».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, падіння Візантійської і становлення Османської імперії, гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;
 • показати на карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів;
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів держав Східної Європи;

обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

29

 Угорське та Чеське королівства. Гуситські війни

 

§ 29.

30

Русь. Монгольська навала. Золота Орда

 

§ 30.

31

 Московська держава. Іван ІІІ.

 

§ 31.

32

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ

 

§ 32.

розділ VІ Середньовічний схід

33

 Середньовічне суспільство Індії

 

§ 33.

Знаю:

 • території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію:

 • значення культурних досягнень середньовічних Китаю та Індії для формування європейського культурного простору;
 • поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію:

 • показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії;

розповісти про пам’ятки культури Індії, Китаю та Японії епохи Середньовіччя.

34

Китай і Японія в добу Середньовіччя.

 

§ 34.

35

 Урок узагальнення До розДілів 5-6 «Країни Центральної і Східної Європи в X-XV ст.», «Середньовічний Схід». Середні віки в історії людства.Т.А.

 

 § 35.

 

docx
Додано
8 жовтня 2020
Переглядів
430
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку