24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування з біології 7 клас

Про матеріал
Календарно – тематичне планування уроків біології 7-й клас за новою програмою
Перегляд файлу

Календарно – тематичне  планування уроків біології 7-й клас

 (70 години — 2 години на тиждень, з них 6 годин — резервних)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів,біологія 6-9 класи.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України (наказ №804 від 07.06.2017)

[https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas]

 

ск.

Дата

Дата ск.

Зміст навчального матеріалу

Міні-проекти, лабораторні та практичні роботи

Примітки

Вступ (орієнтовно 4 години)

 

1.

 

 

 

Тварина - живий організм.

Первинний інструктаж з БЖД

 

2.

 

 

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення  тварин.

 

 

3.

 

 

 

Будова тварин: клітини

 

 

4.

 

 

 

Органи та системи органів   тваринних організмів.

 

 

Тема1. Різноманітність тварин (орієнтовно 26 год)

5.

 

 

 

Способи класифікації тварин.

 

 

6.

 

 

 

Кишковопорожнинні.

 

 

7.

 

 

 

Різноманітність кишковопорожнинних, роль у природі та значення в житті людини

 

 

8.

 

 

 

Кільчасті черви. Лабораторне дослідження №1. Зовнішня  будова та  рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника). Інструктаж з БЖД.

Лабораторне дослідження №1. Зовнішня  будова та  рух кільчастих червів

 

9.

 

 

 

Узагальнення знань з теми «Різноманітність тварин» - проміжне.

 

Тематична

10.

 

 

 

Членистоногі.

 

 

11.

 

 

 

Ракоподібні.

 

 

12.

 

 

 

Павукоподібні.

 

 

13.

 

 

 

Комахи.

 

 

14.

 

 

 

Різноманітність комах.                           Захист міні-проектів.

Захист міні-проектів.

 

15.

 

 

 

Практична робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах. Інструктаж з БЖД.

Практична робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах.

 

16.

 

 

 

Молюски (М’якуни)

 

 

17.

 

 

 

Різноманітність молюсків. Лабораторне дослідження №2. Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків. Інструктаж з БЖД.

Лабораторне дослідження №2. Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

18.

 

 

 

 Паразитичні черви –гельмінти.

 

 

19.

 

 

 

Паразитичні та кровосисні членистоногі.

 

 

20.

 

 

 

Контрольна робота  №1

 

 

21.

 

 

 

Узагальнення знань з теми «Різноманітність тварин» - проміжне.

 

 

 

 

Тематична

22.

 

 

 

Хордові (загальна характеристика). Безчерепні і хребетні.

 

 

23.

 

 

 

Риби.

 

 

24.

 

 

 

Різноманітність риб.

 

 

25.

 

 

 

Амфібії.

 

 

26.

 

 

 

Рептилії.

 

 

27.

 

 

 

Птахи. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування.

 

 

28.

 

 

 

Птахи. Розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів.

 

 

29.

 

 

 

Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. Інструктаж з БЖД.

Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

30.

 

 

 

Різноманітніття птахів. Основні групи птахів, їхнє значення  та охорона.

 

 

31.

 

 

 

Узагальнення знань з теми «Різноманітність тварин» - проміжне.

 

Тематична

32.

 

 

 

Ссавці. Загальна характеристика.

 

 

33.

 

 

 

Різноманітність ссавців: яйцекладні, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі.

 

 

34.

 

 

 

Різноманітність ссавців: гризуни, зайцеподібні, копитні

 

 

35.

 

 

 

Різноманітність ссавців: хижі, китоподібні, примати.

 

 

 

36.

 

 

 

Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування. Інструктаж з БЖД.

Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

 

37.

 

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Різноманітність тварин».

 

Тематична

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (орієнтовно 16 год)

38.

 

 

 

Живлення і  травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем.                                                                                                      

 

 

39.

 

 

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині

 

 

40.

 

 

 

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

 

 

41.

 

 

 

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин. Інструктаж з БЖД.

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

 

42.

 

 

 

Виділення, його значення для організму. Форми та органи виділення тварин.

 

 

43.

 

 

 

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.                                                                           

 

 

44.

 

 

 

Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи.

 

 

45.

 

 

 

Практична робота №5.

Порівняння будови скелетів хребетних тварин. Інструктаж з БЖД.

 

Практична робота №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

46.

 

 

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Лабораторне дослідження №3. Особливостей покривів тіла тварин. Інструктаж з БЖД.

Лабораторне дослідження №3. Особливостей покривів тіла тварин.

 

47.

 

 

 

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

 

 

48.

 

 

 

Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях). Інструктаж з БЖД.

Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

 

49.

 

 

 

Органи чуття їх значення.

 

 

50.

 

 

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

 

 

 

51.

 

 

 

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

 

 

 

52.

 

 

 

Періоди та тривалість життя тварин. Лабораторне дослідження №4. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб). Інструктаж з БЖД.

Лабораторне дослідження №4. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

53.

 

 

 

Узагальнення знань з теми «Процеси життєдіяльності тварин»

 

Тематична

Тема 3. Поведінка тварин (орієнтовно 10 год)

54.

 

 

 

Поведінка тварин, методи її вивчення. Лабораторне дослідження №5. Спостереження за поведінкою тварин. Інструктаж з БЖД.

Лабораторне дослідження №5. Спостереження за поведінкою тварин.

 

55.

 

 

 

Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

 

56.

 

 

 

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство).

 

 

57.

 

 

 

Форми поведінки тварин: територіальна, соціальна. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

 

 

58.

 

 

 

Практична робота №7. Визначення форм поведінки тварин (за відео-матеріалами або описом). Інструктаж з БЖД.

Практична робота №7. Визначення форм поведінки тварин (за відео-матеріалами або описом).

 

59.

 

 

 

Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці.                               Захист міні-проектів.

Захист міні-проектів.

 

60.

 

 

 

Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

61.

 

 

 

Контрольна робота №2

 

 

62.

 

 

 

Узагальнення знань з теми «Поведінка тварин»                             

 

Тематична

Тема 4. Організми і середовище існування (орієнтовно 6 год)

63.

 

 

 

Поняття про екосистему та чинники середовища.

 

 

64.

 

 

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

 

 

65.

 

 

 

Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Захист міні-проектів.

Захист міні-проектів.

 

66.

 

 

 

Природоохоронні території.                     Червона книга України. Екологічна етика.

                      

 

 

                        

67.

 

 

 

Узагальнення знань з теми «Організми і середовище існування»

 

 

Узагальнення (орієнтовно 2 год)

68.

 

 

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

 

69.

 

 

 

Екскурсія                                          Різноманітність тварин свого краю.

 

 

70.

 

 

 

Екскурсія                                           Пристосованість рослин і тварин до суспільного життя в природному угрупуванні.

 

Тематична

 

Всього за рік:                                                                                                                                                 Контрольні роботи - 2                                                                                                                                                    Тематичні атестації - 7                                                                                                                                                     Практичні роботи - 7                                                                                                                                          Лабораторні дослідження - 5                                                                                                                 

 

Відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації

Малокомишуваська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..

Ізюмської районної ради (державної адміністрації) Харківської області

 

 

Календарно-тематичне планування

з біології для 7 класу

 

на 2019/2020 навч. рік

 

 

 

                                                                                                 

 Вчитель біології

                                                                                                   спеціаліст

Чернуха Ганна Василівна

                                                                                                  

 

                                                                Розглянуто на засіданні методичного об’єднання

                                                             вчителів математично-природничого циклу

                                                                     від  _______________ протокол №________

                       

                                                                                             «ПОГОДЖЕНО»

                                                                                               ЗДНР

                                                                                              ____________ О.О. Старкова

                                                                                               «___»___________2019р.

       

 

 

Мала Комишуваха

2019

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
10 жовтня 2020
Переглядів
992
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку